Vesihuollon asiakastyytyväisyyden tutkimus

Arvoisa asiakkaamme!


Teidät on kutsuttu tähän tutkimukseen Porvoon veden asiakasrekisteristä.

Tämä asiakastyytyväisyyden tutkimus kartoittaa vesi- ja viemärihuollon laatutekijöitä.
Toivomme, että vastaatte kyselyyn ja autatte meitä kehittämään toimintaamme.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Kyselyyn voi vastata 4.6.2023 saakka.

Kyselyyn vastaamalla voitte osallistua arvontaan, missä palkintona on 250 euron lahjakortti joko Keskon tai S-ryhmän liikkeisiin.
Kiitämme vastauksestanne.


Tämän kyselytutkimuksen toteuttaa puolueeton tutkimusyhtiö Servitium Oy.

www.servitium.fi


Osoitetietojen lähteenä on Porvoon veden asiakasrekisteri.

Vastaajan taustatietoja

Ikä

Henkilömäärä taloudessanne​

Asumismuoto

Postinumero, jossa veden käyttöpiste sijaitsee

Vesimaksun laskutus

Oletteko asioinut vesihuoltolaitoksen kanssa

Mikäli olette asioinut vesihuoltolaitoksen kanssa, millä tavoin hoiditte asian

Mikäli olette asioinut vesihuoltolaitoksen kanssa, mikä oli aiheena

Onko oman asuntonne/kiinteistönne sisällä olevissa vesikalusteissa tai -putkissa havaittu vuotoja viimeisen vuoden aikana

Onko viimeisen vuoden aikana ollut vesikatkoksia tai muita veteen liittyviä häiriötilanteita?

Oletteko havainnut Porvoon veden verkostossa?

Miten hyvin tunnette Porvoon veden?

1=ei juuri lainkaan
2=melko huonosti
3=melko hyvin
4=erittäin hyvin
EOS
Porvoon veden tunnettavuus*
Porvoon veden tunnettavuus*

Millä tavalla olette ollut yhteydessä vesihuoltolaitokseen tai miten tunnette sen toimintaa?

Miten olette ilmoittanut vesimittarilukeman vesihuoltolaitokselle?

Mitkä verkkopalvelut Porvoon veden www-sivuilla olisivat tulevaisuudessa tärkeitä? Voitte valita useita vaihtoehtoja.

Mistä olette saanut tietoa kunnallisen vesijohtoverkoston kunnosta?

Osa 1/4 Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan vesijohtoveden laatutekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Heikko Kiitettävä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Veden maku*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Veden maku*
Heikko
Kiitettävä
2. Veden kirkkaus/väri*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Veden kirkkaus/väri*
Heikko
Kiitettävä
3. Veden haju*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Veden haju*
Heikko
Kiitettävä
4. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Heikko
Kiitettävä
5. Veden jakelun sujuvuus (onko ollut vesikatkoksia)*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Veden jakelun sujuvuus (onko ollut vesikatkoksia)*
Heikko
Kiitettävä
6. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Heikko
Kiitettävä

Jos teillä on ollut havaintoja tai ongelmia liittyen veden laatuun aiemmilta vuosilta, niin minkälaisia?

Osa 2/4 Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan palvelun laatua ja imagotekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Eri mieltä Samaa mieltä
4
5
6
7
8
9
10

EOS
1. Vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
2. Vesihuoltolaitoksen toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Vesihuoltolaitoksen toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Eri mieltä
Samaa mieltä
3. Vesihuoltolaitoksen tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaat kattavasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Vesihuoltolaitoksen tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaat kattavasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
4. Vesihuoltolaitos vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Vesihuoltolaitos vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Eri mieltä
Samaa mieltä
5. Vesihuoltopalvelujen laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Vesihuoltopalvelujen laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Eri mieltä
Samaa mieltä
6. Vesihuoltolaitoksen internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Vesihuoltolaitoksen internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Eri mieltä
Samaa mieltä
7. Vesihuoltolaitos toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
7. Vesihuoltolaitos toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
8. Vesihuoltolaitoksella on mielestäni myönteinen imago*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
8. Vesihuoltolaitoksella on mielestäni myönteinen imago*
Eri mieltä
Samaa mieltä
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Eri mieltä
Samaa mieltä
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Eri mieltä
Samaa mieltä
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä

Palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden tärkeimmät mittarit asiakkaalle vastaisuudessa

Osa 3/4 Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan veden jakeluun ja jätevesiviemäröintiin liittyviä tekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Eri mieltä Samaa mieltä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Eri mieltä
Samaa mieltä
3. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
4. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Eri mieltä
Samaa mieltä
5. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Eri mieltä
Samaa mieltä
6. Mikäli saisin valita, niin valitsen mieluummin korjaustöiden aiheuttamat muutamien tuntien vesikatkot kuin selkeän hinnankorotuksen, joka aiheutuisi putkiston saneeraustahdin nopeuttamisesta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Mikäli saisin valita, niin valitsen mieluummin korjaustöiden aiheuttamat muutamien tuntien vesikatkot kuin selkeän hinnankorotuksen, joka aiheutuisi putkiston saneeraustahdin nopeuttamisesta*
Eri mieltä
Samaa mieltä

Osa 4/4 Häiriötilanteet

Mitkä olisivat parhaat ratkaisut häiriötilanteiden tiedottamiseksi?

Porvoon veden verkkosivuilla voi päivittää ja ilmoittaa omat yhteystiedot, jotta saatte ilmoitukset häiriötilanteista tekstiviestillä. https://porvoonvesi.fi/hairiot...

Mistä olette saanut tietoa häiriötilanteesta?

Kuinka monta vesihuollon häiriötilannetta olette havainnut viimeisen vuoden aikana?

Kuinka kauan häiriötilanne tai -tilanteet ovat yleensä kestäneet?

Miten kuvailisitte vesikatkoksesta arkielämään yleensä aiheutuvaa häiriötä?

1=ei haittaa lainkaan
2=ei kovin suuri haitta
3=melko suuri haitta
4=erittäin suuri haitta
EOS
Vesikatkoksesta aiheutuvan häiriön vaikutus*
Vesikatkoksesta aiheutuvan häiriön vaikutus*

Häiriötiedotepalvelu

1. Tiedättekö, onko vesihuoltolaitoksellanne käytössä tekstiviesti-häiriötiedote-palvelu, jossa vesilaitos lähettää tekstiviestillä tiedon vedenjakelun keskeytyksistä?

2. Oletteko kuluneen vuoden aikana saanut tekstiviestin tai -viestejä vedenjakelun keskeytyksistä?

3. Millaisen arvosanan antaisitte tekstiviestitiedottamisen hyödyllisyydestä?

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Heikko Kiitettävä
4
5
6
7
8
9
10
Tekstiviestitiedottamisen hyödyllisyys*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Tekstiviestitiedottamisen hyödyllisyys*
Heikko
Kiitettävä

Anna vielä kokonaisarvosana kokemuksellesi vesi- ja viemärihuollosta

1

2

3

4

5

Kehitysideoita ja palautetta Porvoon vedelle

Kiitoksia palautteestanne!

Mikäli haluatte osallistua palkinnon arvontaan niin tähän voi antaa yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite). Henkilötiedot antamalla annetaan samalla lupa käyttää tietoja arvontaan.

Rekisterinpitäjä: Porvoon kaupunki, kirjaamo, PL 23, 06101 Porvoo
Tietosuojavastaava: Johanna Päivärinta, tietosuojavastaava@porvoo.fi,

Puh. 040 741 7383


Yhteystietoja käytetään ainoastaan arvontaan.

  
Nimi*
Nimi*
Sähköposti*
Sähköposti*
Puhelinnumero*
Puhelinnumero*
Katuosoite*
Katuosoite*
Postinumero*
Postinumero*
Postitoimipaikka*
Postitoimipaikka*
0%