Pysytään pystyssä - kysely väestölle kaatumisten ehkäisystä, lääkityksestä ja ravitsemuksesta

Tässä Itä-Suomen yliopiston farmasian ja lääketieteen laitoksen ja Alueellisen kaatumisten ehkäisyverkoston toteuttamassa kyselytutkimuksessa selvitetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen asukkaiden kaatumisvaaraan liittyviä tekijöitä, erityisesti lääkityksen ja vajaaravitsemuksen osalta. Tutkimukselle on saatu lupa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle (tunnus 50UL071). Vastaamalla kyselyyn saatte tietoa omasta kaatumisvaarastanne sekä vajaaravitsemusriskistänne. 


Kyselyyn vastatessa syntyvien henkilörekisteritietojen rekisterinpitäjä on Itä-Suomen yliopisto. Kyselyaineistoa säilytetään tarvittavia analyyseja ja aikasarjatarkasteluja varten tiedostomuodossa varmennetussa tallennustilassa Surveypalissa viisi vuotta.


Vastaamalla kyselyyn annatte suostumuksenne vastaustanne käyttämiseen tutkimustarkoituksessa. Aikaa kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 15 minuuttia. Viimeinen vastauspäivämäärä kyselyyn on 31.10.2023. 


Kiittäen vaivannäöstänne ja hyvää syksyä toivottaen,


Miia Tiihonen                     Säde Rytkönen

vastaava tutkija                 Alueellinen kaatumisten ehdäisyverkosto, pj.


Henkilötietojen käsittely | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tietosuojaseloste - Ulkoiset kyselyt

Palautejärjestelmän tietosuojaseloste

Haluan vastata kyselyyn ja hyväksyn, että tässä kyselyssä syntyviä henkilörekisteritietojani voidaan käyttää tietosuojaselosteessa mainituissa tarkoituksissa.

0%