Asukaskysely

RIITAMAA-NURMESNEVAN TUULIVOIMAHANKE

Tervetuloa vastaamaan!

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Riitamaa-Nurmesnevan alueelle, joka sijaitsee Kärsämäen kunnan ja Pyhäjärven kaupungin alueella. Hankealueen sijainti, tarkasteltavat vaihtoehdot ja hankealuetta ympäröivillä alueilla sijaitsevat asuin- ja lomarakennukset on esitetty seuraavilla sivuilla olevilla kartoilla (Kartat 1-3).


Selvitämme tällä asukaskyselyllä paikallisten asukkaiden näkemyksiä suunniteltavasta hankkeesta. Kysely on hankkeessa toteutettavaan lakisääteiseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyvä selvitys. Asukaskyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeen vaikutusten arvioinnissa. Kyselyyn vastataan nimettömästi.


Kysely ei korvaa yhteysviranomaiselle esitettävää mielipidettä hankkeen YVA-ohjelmasta. Yhteysviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, jonka internetsivulta löytyy lisätietoja hankkeesta: ymparisto.fi/riitamaantuulivoimaYVA


Asukaskyselyyn vastataan internetissä. Kyselylomakkeelle pääsee kirjoittamalla internet-selaimen osoiteriville kyselyn linkin: https://q.surveypal.com/riitamaa-nurmesneva


Vastausaika kyselyyn päättyy 11.12.2022.


Varaattehan kyselyyn vastaamiseen aikaa noin 10-15 minuuttia. Kyselylomakkeella siirrytään sivulta toiselle alalaidassa olevilla painikkeilla Seuraava ja  Edellinen. Vastattuanne kaikkiin kysymyksiin, lähettäkää lomake painamalla kyselyn viimeisellä sivulla olevaa painiketta Lähetä vastaukset.KIITOS VASTAAMISESTA!


Lisätietoja Riitamaa-Nurmesnevan tuulivoimahankkeesta:

Myrsky Energia Oy 

Janne Tolppanen

janne@myrsky.fi

044 278 7307


Lisätietoja asukaskyselystä:

Sitowise Oy

Risto Haverinen, sosiologi

risto.haverinen@sitowise.com

044 427 9171


YVA-konsultti:

Sitowise Oy

Kati Kankainen, projektipäällikkö, YVA-menettely

kati.kankainen@sitowise.com

044 427 9755

0%