Yhteystietokysely ajankohtaistiedon jakamiseksi rahoitusmahdollisuuksista

Kymenlaakson liitto parantaa tiedon välitystä toimijoille, erityisesti kansainvälisten hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista. Kartoitamme ajankohtaistietoa ja välitämme sen suoraan aiheesta kiinnostuneille toimijoillemme.

Toimijan tiedot

Etunimi

Sukunimi

Organisaatio

Sähköposti

1. Haluan tietoa kv-rahoitusohjelmista ja partnerihauista

2. Haluan tietoa myös EAKR-, JTF- ja AKKE-hauista?

3. Tarvitsetteko apua partnereiden haussa?

Mikäli vastasit kyllä, niin millaista apua?

4. Mistä rahoitusohjelmista ja/tai mistä teemoista haluatte tietoa?

5. Mitä kansainvälisiä hankkeita teillä on käynnissä?

6. Mitä kansainvälisiä hankkeita teillä on suunnitteilla ja mihin rahoitusohjelmiin?

7. Onko hankkeiden hakemisessa/toteuttamisessa ilmennyt jotain ongelmia, mihin toivoisitte apua meiltä?

8. Mitä asioita haluaisitte erityisesti nostettavan esille?

Jos jotain muuta, niin mitä?

9. Avoimet terveiset

Lisätietoja:

kehittämispäällikkö, Anna-Riikka Karhunen,

+358 44 747 8503 / anna-riikka.karhunen@kymenlaakso.fi

0%