Vesihuollon asiakastyytyväisyyden tutkimus

Arvoisa asiakkaamme!


Tämä asiakastyytyväisyyden tutkimus kartoittaa vesi- ja viemärihuollon laatutekijöitä.
Toivomme, että vastaatte kyselyyn ja autatte meitä kehittämään toimintaamme.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Kyselyyn voi vastata 2.4.2023 saakka.

Kyselyyn vastaamalla voitte osallistua SodaStream-laitteen arvontaan. Arvonnan yhteystietoja ei yhdistetä vastauksiin.
Kiitämme vastauksestanne.


Tämän kyselytutkimuksen toteuttaa puolueeton tutkimusyhtiö Servitium Oy.

www.servitium.fi

Vastaajan taustatietoja

Ikä

Henkilömäärä taloudessanne​

Asumismuoto

Toiminta-alue, jossa veden käyttöpiste sijaitsee (voit tarkistaa toiminta-alueiden rajaukset tältä sivulta Toivakan vesihuoltolaitos - Toivakka

Vesimaksun laskutus

Oletteko asioinut vesihuoltolaitoksen kanssa

Mikäli olette asioinut vesihuoltolaitoksen kanssa, millä tavoin hoiditte asian

Mikäli olette asioinut vesihuoltolaitoksen kanssa, mikä oli aiheena

Onko oman asuntonne/kiinteistönne sisällä olevissa vesikalusteissa tai -putkissa havaittu vuotoja viimeisen vuoden aikana?

Onko viimeisen vuoden aikana ollut vesikatkoksia tai muita veteen liittyviä häiriötilanteita?

Oletteko havainnut vesihuollon verkostossa?

Miten hyvin tunnette Toivakan kunnan vesihuollon?

1=ei juuri lainkaan
2=melko huonosti
3=melko hyvin
4=erittäin hyvin
EOS
Toivakan kunnan vesihuollon tunnettavuus*
Toivakan kunnan vesihuollon tunnettavuus*

Millä tavalla olette ollut yhteydessä vesihuoltolaitokseen tai miten tunnette sen toimintaa?

Miten olette ilmoittanut vesimittarilukeman vesihuoltolaitokselle?

Mitkä verkkopalvelut Toivakan kunnan vesihuollon www-sivuilla olisivat tulevaisuudessa tärkeitä? Voitte valita useita vaihtoehtoja.

Häiriötilanteista tiedottaminen verkkopalveluissa muulla tavoin, miten?

Mistä olette saanut tietoa kunnallisen vesijohtoverkoston kunnosta?

Osa 1/4 Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan vesijohtoveden laatutekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Heikko Kiitettävä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Veden maku*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Veden maku*
Heikko
Kiitettävä
2. Veden kirkkaus/väri*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Veden kirkkaus/väri*
Heikko
Kiitettävä
3. Veden haju*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Veden haju*
Heikko
Kiitettävä
4. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Heikko
Kiitettävä
5. Veden jakelun sujuvuus (onko ollut vesikatkoksia)*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Veden jakelun sujuvuus (onko ollut vesikatkoksia)*
Heikko
Kiitettävä
6. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Heikko
Kiitettävä

Jos teillä on ollut havaintoja tai ongelmia liittyen veden laatuun aiemmilta vuosilta, niin minkälaisia?

Osa 2/4 Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan palvelun laatua ja imagotekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Eri mieltä Samaa mieltä
4
5
6
7
8
9
10

EOS
1. Vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
2. Vesihuoltolaitoksen toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Vesihuoltolaitoksen toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Eri mieltä
Samaa mieltä
3. Vesihuoltolaitoksen tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaat kattavasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Vesihuoltolaitoksen tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaat kattavasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
4. Vesihuoltolaitos vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Vesihuoltolaitos vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Eri mieltä
Samaa mieltä
5. Vesihuoltopalvelujen laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Vesihuoltopalvelujen laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Eri mieltä
Samaa mieltä
6. Vesihuoltolaitoksen internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Vesihuoltolaitoksen internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Eri mieltä
Samaa mieltä
7. Vesihuoltolaitos toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
7. Vesihuoltolaitos toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
8. Vesihuoltolaitoksella on mielestäni myönteinen imago*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
8. Vesihuoltolaitoksella on mielestäni myönteinen imago*
Eri mieltä
Samaa mieltä
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Eri mieltä
Samaa mieltä
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Eri mieltä
Samaa mieltä
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä

Palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden tärkeimmät mittarit asiakkaalle vastaisuudessa

Osa 3/4 Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan veden jakeluun ja jätevesiviemäröintiin liittyviä tekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Eri mieltä Samaa mieltä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Eri mieltä
Samaa mieltä
3. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
4. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Eri mieltä
Samaa mieltä
5. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Eri mieltä
Samaa mieltä
6. Mikäli saisin valita, niin valitsen mieluummin korjaustöiden aiheuttamat muutamien tuntien vesikatkot kuin selkeän hinnankorotuksen, joka aiheutuisi putkiston saneeraustahdin nopeuttamisesta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Mikäli saisin valita, niin valitsen mieluummin korjaustöiden aiheuttamat muutamien tuntien vesikatkot kuin selkeän hinnankorotuksen, joka aiheutuisi putkiston saneeraustahdin nopeuttamisesta*
Eri mieltä
Samaa mieltä

Osa 4/4 Häiriötilanteet

Mitkä olisivat parhaat ratkaisut häiriötilanteiden tiedottamiseksi?

Mistä olette saanut tietoa häiriötilanteesta?

Kuinka monta vesihuollon häiriötilannetta olette havainnut viimeisen vuoden aikana?

Kuinka kauan häiriötilanne tai -tilanteet ovat yleensä kestäneet?

Miten kuvailisitte vesikatkoksesta arkielämään yleensä aiheutuvaa häiriötä?

1=ei haittaa lainkaan
2=ei kovin suuri haitta
3=melko suuri haitta
4=erittäin suuri haitta
EOS
Vesikatkoksesta aiheutuvan häiriön vaikutus*
Vesikatkoksesta aiheutuvan häiriön vaikutus*

Häiriötiedotepalvelu

1. Tulisiko Toivakan kunnan vesihuollolla olla käytössä tekstiviestihäiriötiedotepalvelu?

2. Pitäisikö Toivakan kunnan vesihuollolla olla käytössä häiriötiedotekartta?

0%