Kävijäkysely

Kommenttejasi ja mielipiteitäsi kaivataan!


tuberkuloosi.fi-sivusto julkaistiin maaliskuussa 2014. Ensi vuonna juhlimme 10-vuotista sivustoa. Näiden vuosien aikana sivusto on laajentunut kattavaksi tietopankiksi tuberkuloosista 10 eri kielellä.


Sivuston ylläpidosta vastaa Filha. Me haluamme kehittää sivustoa entistä paremmaksi ja haluaisimme kuulla sinun mielipiteesi ja palautteesi.


Tässä kyselyssä on 10 kysymystä. Kysely toteutetaan nimettömänä ja saatua palautetta käytetään ainoastaan sivuston kehittämiseen. Yksittäisiä vastauksia ei julkaista sellaisenaan eikä välitetä kolmansille osapuolille.

1. Mikä on sukupuolesi?

2. Mikä on ikäsi?

3. Työskenteletkö terveydenhuollossa?

4. Oletko käynyt tuberkuloosi.fi-sivustolla aikaisemmin?

5. Miten löysit tuberkuloosi.fi-sivuille?

6. Mistä aiheista etsit tietoa tällä kertaa sivustolla käydessäsi? Voit valita niin monta vaihtoehtoa kuin haluat.

7. Löysitkö hakemasi tiedon?

8. Arvioi tuberkuloosi.fi-sivuston käytettävyyttä seuraavien väittämien perusteella?

Täysin samaa mieltä
Samaa mieltä
Eri mieltä
Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Sivustolla liikkuminen on helppoa*
Sivustolla liikkuminen on helppoa*
Sivustolla tieto on järjestetty selkeästi*
Sivustolla tieto on järjestetty selkeästi*
Sivuston tekstiä on helppo ymmärtää*
Sivuston tekstiä on helppo ymmärtää*
Sivusto näyttää luotettavalta*
Sivusto näyttää luotettavalta*
Sivuston ulkoasu on selkeä*
Sivuston ulkoasu on selkeä*
Sivustolla on hyödyllistä tietoa*
Sivustolla on hyödyllistä tietoa*

9. Kuinka tyytyväinen olet tuberkuloosi.fi-sivustoon kokonaisuudessaan?

Erittäin tyytymätön

Melko tyytymätön

En osaa sanoa

Melko tyytyväinen

Erittäin tyytyväinen

10. Voit antaa meille vielä vapaata palautetta sivustosta ja ideoita sivuston kehittämiseksi. Etenkin sivuston ulkoasuun liittyvät kommentit ovat tervetulleita.

0%