Tuomariston pöytäkirja

Kilpailun tuomariston pöytäkirjan voi laatia tällä sähköisellä lomakkeella. Huomioithan, että yksi lomake toimii yhden kokouksen pöytäkirjana eli täytäthän jokaisesta pöytäkirjasta oman lomakkeen.

Kokouksen numero

Voit käyttää kokouksissa juoksevaa numerointia (1, 2, 3, 4...)

Kilpailulupanumero

Kilpailun nimi

Kokouksen läsnäolijat

Kirjaa tähän kokouksen läsnäolijoiden tiedot.

Kilpailun edustajan sähköpostiosoite

Kopio pöytäkirjasta lähetetään kilpailun edustajan (esim. kilpailun sihteeri, tuomariston sihteeri, kilpailun johtaja) sähköpostiosoitteeseen.

Kokouksen läsnäolijat

Valitse kaikki kokouksessa läsnä olleet henkilöt.

Kilpailun valvoja

Toimitsijalisenssi

Tuomariston jäsen

Toimitsijalisenssi

Tuomariston jäsen

Toimitsijalisenssi

Tuomariston sihteeri

Toimitsijalisenssi

Kilpailun johtaja

Toimitsijalisenssi

Kilpailun sihteeri

Toimitsijalisenssi

Ajanottopäällikkö

Toimitsijalisenssi

Katsastuspäällikkö

Toimitsijalisenssi

Ympäristöpäällikkö

Toimitsijalisenssi

Muut läsnäolijat (ja toimitsijalisenssit)

Kokoustiedot

Kirjaa kokouksessa käsitellyt ja päätetyt asiat.

Kokouksen avaus

Kellonaika, kun tuomariston puheenjohtaja (valvoja) avasi kokouksen.

Valitse kokouksessa käsiteltävät asiat

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisämääräys ja mahdolliset muutokset

Kilpailun lupadokumenttien tarkastus

Katsastuspäällikön raportti

Kilpailuun ilmoittautuneiden lukumäärä

Ilmoittautumisen peruuttaneet

Voit lisätä tähän ilmoittautumisen peruneiden määrän sekä tarvittaessa antaa tarkentavia tietoja peruutuksiin liittyen.

Syytä ilmoittamatta pois jääneet

Kirjaa kilpailijan numero, luokka ja nimi

Harjoitus- ja aika-ajojen tulokset

Kilpailun ensiapuvalmius

Kilpailun ensiapuvalmius

Kirjaa tähän tarkennuksesi kilpailun ensiapuvalmiudesta

Lääkärin raportti

Vastalauseet

Kilpailussa jätetyt vastalauseet

Vastalauseita koskevat päätökset

Vastalauseiden käsittelylomakkeet

Kilpailun tulokset

Annetut rangaistukset

Kirjaa tähän kilpailijan kilpailunumero, luokka, nimi sekä rangaistus ja sen peruste.

Mahdolliset aikahyvitykset

Kirjaa tähän kilpailijan kilpailunumero, luokka, nimi sekä aikahyvityksen määrä ja sen peruste.

Muut esille tulevat asiat

Seuraava kokous

Pöytäkirjan liitteet

Voit lisätä pöytäkirjan liitteet tähän tai tallentaa ne Motin kilpailutapahtumaan.

Kilpailun valvoja

Tuomariston sihteeri

Valvojan sähköpostiosoite

Kopio pöytäkirjasta lähetetään valvojan sähköpostiosoitteeseen.

0%