ASA-rekisterin ylläpito on Työterveyslaitoksen lakisääteinen tehtävä ja tämä kysely on osa palvelun kehittämistä. Tämän kyselyn tarkoitus on antaa Työterveyslaitokselle palautetta ASA-rekisterin verkkosivuista ja sähköisestä ASA-ilmoitusjärjestelmästä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti. Kiitos ajastasi!

Ovatko ASA-rekisterin sivut ja ohjeet Työterveyslaitoksen verkkosivuilla (ttl.fi/asa) selkeitä ja ymmärrettäviä?

Miten voisimme kehittää sivuja ja ohjeita?

Oliko Excel-lomakkeen lataaminen sähköisestä ASA-ilmoitusjärjestelmästä helppoa?

Mitä haasteita koit lomakkeen lataamisessa?

Oliko Excel-lomakkeen täyttö helppoa?

Mitä haasteita koit lomakkeen täytössä?

Olivatko Excel-lomakkeen palautusvaiheessa tulevat virheilmoitukset ymmärrettäviä?

Miten voisimme selkeyttää virheilmoituksia?

Oliko Excel-lomakkeen palauttaminen helppoa?

Mitä haasteita koit lomakkeen palauttamisessa?

Haluamme jatkuvasti kehittää palveluamme. Kerro halutessasi omin sanoin mitä voisimme vielä kehittää?

0%