Asukaskysely

ULVILAN AURINKOENERGIAHANKE

Tervetuloa vastaamaan!


IBV Suomi Oy suunnittelee aurinkoenergiahanketta Ulvilan kunnan alueelle, joka sijaitsee noin 7 km etäisyydellä Ulvilan keskustasta koilliseen. Hankealueen sijainti, ympäröivillä alueilla sijaitsevat asuin- ja lomarakennukset ja tarkasteltavat vaihtoehdot on esitetty seuraavilla sivuilla olevilla kartoilla (kartat 1-4).


Selvitämme tällä asukaskyselyllä paikallisten asukkaiden ja loma-asukkaiden näkemyksiä suunniteltavasta hankkeesta sekä hankealueen käyttömuotoja ja merkitystä. Kyselyyn vastataan nimettömästi.


Kysely on hankkeessa toteutettavaan lakisääteiseen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyvä selvitys. Asukaskyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeen vaikutusten arvioinnissa. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus, jonka internetsivulta löytyy lisätietoja hankkeesta ja sen YVA-menettelystä: www.ymparisto.fi/ulvilaaurinkoenergiaYVA


Vastausaika kyselyyn päättyy 25.6.2023.


Varaattehan kyselyyn vastaamiseen aikaa noin 10-15 minuuttia. Kyselylomakkeella siirrytään sivulta toiselle alalaidassa olevilla painikkeilla Seuraava ja  Edellinen. 


Vastattuanne kaikkiin kysymyksiin, lähettäkää lomake painamalla kyselyn viimeisellä sivulla olevaa painiketta Lähetä vastaukset.Lisätietoja Ulvilan aurinkoenergiahankkeesta:

IBV Suomi Oy

Jaakko Laine, hankekehityspäällikkö

jaakko.laine@ibvogt.com

p. 040 482 4054


Lisätietoja asukaskyselystä:    

Sitowise Oy                                

Risto Haverinen

risto.haverinen@sitowise.com

p. 044 427 9171

                       

YVA-konsultti:

Sitowise Oy

Timo Huhtinen, projektipäällikkö

timo.huhtinen@sitowise.com

p. 040 542 5291

0%