Vesihuollon asiakastyytyväisyyden tutkimus


Hyvä asiakkaamme!


Tämä asiakastyytyväisyyskysely kartoittaa Uudenkaupungin Veden asiakkaiden näkemyksiä vesi- ja viemärihuollon laatutekijöistä.

Toivomme, että vastaatte kyselyyn ja autatte meitä kehittämään toimintaamme. 

Kyselyyn voi vastata 18.9.2022 saakka.


Tutkimuksessa selvitetään seuraavia vesihuollon osa-alueita ja keskeisiä mittareita ovat: 1. Veden laatu, 2. Vesihuoltolaitoksen palvelu & imago, 3. Veden jakelu ja viemäröinti.


Kyselyyn vastanneiden ja yhteystiedon jättäneiden kesken arvotaan kaksi x 80€ arvoista lahjakorttia paikalliseen ravintolaan.


Henkilötiedot antamalla annan samalla luvan käyttää tietoja häiriötiedottamiseen, asiakasrekisterin päivittämiseen ja arvontaan.

Tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti.


Kiitämme vastauksestanne.


Tutkimuksen toteuttaa puolueeton tutkimusyhtiö Servitium Oy.

www.servitium.fi


Osoitetietojen lähteenä on Uudenkaupungin Veden asiakasrekisteri.

Vastaajan taustatietoja

Ikä

Henkilömäärä taloudessanne

Postinumero

Kiinteistömuoto

Oletteko asioinut Uudenkaupungin Veden kanssa

Mikäli olette asioinut Uudenkaupungin Veden kanssa, millä tavoin hoiditte asian

Mikäli olette asioinut Uudenkaupungin Veden kanssa, mikä oli aiheena

Onko oman asuntonne/kiinteistönne vesikalusteissa tai -putkissa havaittu vuotoja viimeisen vuoden aikana? (esim. tiputtava hana tai vuotava vesipönttö)

Onko viimeisen vuoden aikana ollut Uudenkaupungin Vedestä johtuvia vesikatkoksia tai muita veteen liittyviä häiriötilanteita?

Oletko havainnut Uudenkaupungin Veden verkostossa?

Miten hyvin tunnet Uudenkaupungin Veden?

EOS=en osaa sanoa
1=ei juuri lainkaan
2=melko huonosti
3=melko hyvin
4=erittäin hyvin
EOS
Uudenkaupungin Veden tunnettavuus*
EOS=en osaa sanoa
Uudenkaupungin Veden tunnettavuus*

Millä tavalla olet ollut yhteydessä Uudenkaupungin Veteen tai miten tunnet sen toimintaa?

Miten olet ilmoittanut vesimittarilukeman Uudenkaupungin Vedelle?

Mitkä verkkopalvelut Uudenkaupungin Veden www-sivuilla olisivat tulevaisuudessa tärkeitä?
Voit valita useita vaihtoehtoja.

Häiriötilanteista tiedottaminen verkkopalveluissa muulla tavoin, miten?

Mistä olet saanut tietoa oman paikkakuntasi vesijohtoverkoston kunnosta?

Osa 1/4
Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan vesijohtoveden laatutekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Heikko Kiitettävä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Veden maku*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Veden maku*
Heikko
Kiitettävä
2. Veden kirkkaus/väri*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Veden kirkkaus/väri*
Heikko
Kiitettävä
3. Veden haju*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Veden haju*
Heikko
Kiitettävä
4. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Verkostossa on sopiva paine esim. pyykkikoneen tai suihkun käytön osalta*
Heikko
Kiitettävä
5. Veden jakelun sujuvuus (onko ollut vesikatkoksia)*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Veden jakelun sujuvuus (onko ollut vesikatkoksia)*
Heikko
Kiitettävä
6. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Yleisvaikutelma veden laadusta*
Heikko
Kiitettävä

Jos sinulla on ollut havaintoja tai ongelmia liittyen veden laatuun aiemmilta vuosilta, niin minkälaisia?

Osa 2/4 Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan palvelun laatua ja imagotekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Eri mieltä Samaa mieltä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Uudenkaupungin Veden asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Uudenkaupungin Veden asiakaspalvelu on laadukasta, ystävällistä ja asiantuntevaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
2. Uudenkaupungin Veden toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Uudenkaupungin Veden toiminta on luotettavaa ja turvallista*
Eri mieltä
Samaa mieltä
3. Uudenkaupungin Veden tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaan*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Uudenkaupungin Veden tiedottaminen on selkeää ja se tavoittaa asiakkaan*
Eri mieltä
Samaa mieltä
4. Uudenkaupungin Vesi vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Uudenkaupungin Vesi vastaa asiakastiedusteluihin asiallisesti ja ripeästi*
Eri mieltä
Samaa mieltä
5. Uudenkaupungin Veden laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Uudenkaupungin Veden laskutuskäytäntö on selkeä ja ymmärrettävä*
Eri mieltä
Samaa mieltä
6. Uudenkaupungin Veden internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Uudenkaupungin Veden internetsivuilta löytää helposti tarvitsemansa tiedon*
Eri mieltä
Samaa mieltä
7. Uudenkaupungin Vesi toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
7. Uudenkaupungin Vesi toimii mielestäni ympäristövastuullisesti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
8. Uudenkaupungin Vedellä on mielestäni myönteinen imago*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
8. Uudenkaupungin Vedellä on mielestäni myönteinen imago*
Eri mieltä
Samaa mieltä
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
9. Tilatessani palveluja voin luottaa siihen, että tehtävä hoidetaan sopimuksen mukaan*
Eri mieltä
Samaa mieltä
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
10. Veden hinnoittelu on kohtuullista ja ymmärrettävää *
Eri mieltä
Samaa mieltä
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
11. Vedenjakelukatkoksista tiedotetaan nopeasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
 12. Vesihuollon vika- ja häiriötilanteet otetaan hoitoon nopeasti ja hoidetaan sujuvasti*
Eri mieltä
Samaa mieltä

Palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden tärkeimmät mittarit asiakkaalle vastaisuudessa

Osa 3/4
Seuraavassa pyydämme teitä arvioimaan veden jakeluun ja jätevesiviemäröintiin liittyviä tekijöitä viimeisen vuoden ajalta

Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
Eri mieltä Samaa mieltä
4
5
6
7
8
9
10
EOS
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
1. Vedenjakelu on toimivaa ja varmaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
2. Vesikatkot eivät ole haitanneet arkea*
Eri mieltä
Samaa mieltä
3. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
3. Jätevesiviemäröinti on toimivaa ja varmaa*
Eri mieltä
Samaa mieltä
4. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
4. Jätevesiviemäröinti ei aiheuta ympäristöhaittoja, esim. hajua*
Eri mieltä
Samaa mieltä
5. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
5. Olen tyytyväinen alueeni vesi- ja jätevesipalveluihin*
Eri mieltä
Samaa mieltä
6. Mikäli saisin valita, niin valitsen mieluummin korjaustöiden aiheuttamat muutamien tuntien vesikatkot kuin selkeän hinnankorotuksen, joka aiheutuisi putkiston saneeraustahdin nopeuttamisesta.*
Arvioi kouluarvosana-asteikolla (4-10)
6. Mikäli saisin valita, niin valitsen mieluummin korjaustöiden aiheuttamat muutamien tuntien vesikatkot kuin selkeän hinnankorotuksen, joka aiheutuisi putkiston saneeraustahdin nopeuttamisesta.*
Eri mieltä
Samaa mieltä

Jos annoit arvioksi alle 7 johonkin väittämään, kiitos perustelisitko miksi

Häiriötilanteet

Mitkä ovat parhaat ratkaisut häiriötilanteiden tiedottamiseksi?

Mistä sait tietoa häiriötilanteesta?

Kuinka monta vesihuollon häiriötilannetta olet havainnut asuinalueellasi viimeisen vuoden aikana

Kuinka kauan häiriötilanne tai -tilanteet ovat yleensä kestäneet?

Miten kuvailisit vesikatkoksesta arkielämään yleensä aiheutuvaa häiriötä?

1=ei haittaa lainkaan
2=ei kovin suuri haitta
3=melko suuri haitta
4=erittäin suuri haitta
EOS
Vesikatkoksesta aiheutuvan häiriön vaikutus*
Vesikatkoksesta aiheutuvan häiriön vaikutus*
0%