Uutiskirje joulukuu 2019

Sateenkaari-ihmisten toivottu lapsiluku on kaukana toteutumisesta

– yhteiskunnan tuettava myös sateenkaariperheiden lapsiperheellistymistä

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista vain osalla on lapsia, vaikka tutkimusten mukaan suurin osa sateenkaari-ihmisistä toivoo lapsiperheellistymistä jossain vaiheessa elämäänsä. Erityisen suuri epäsuhta toivotun ja toteutuneen lapsiluvun välillä on miespareilla, itsellisillä miehillä ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla. Yhteiskunta voisi halutessaan tukea sateenkaari-ihmisten lapsiperheellistymistä useilla tavoilla. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat translain hedelmättömyysvaatimuksesta luopuminen, lapsettomuushoitojen yhdenvertainen saatavuus, tasa-arvoiset perhevapaat, useamman vanhemman perheet huomioiva vanhemmuuslaki ja sijaissynnytyksen säätely. Myös adoptiota ja perhehoitoa tulee kehittää edelleen.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa ruoditaan parhaillaan laskevan syntyvyyden syitä. Kysymykseen ei ole yksinkertaisia vastauksia koko väestön osalta, mutta tiettyjen ryhmien kohdalla syntyvyyden esteet ovat hyvin konkreettisia ja siten myös täysin ratkaistavissa, jos poliittista tahtoa löytyy. Sateenkaari-ihmisten toivotun lapsiluvun toteutumisen edistämiseksi pitäisi tehdä joukko lainsäädännöllisiä uudistuksia ja kehittää palvelujärjestelmän yhdenvertaisuutta.

Sateenkaarimiesten perheellistymismahdollisuuksia tukisi ennen kaikkea apilaperheiden ja kumppanuusvanhemmuuden tukeminen. Kumppanuusvanhemmuudesta (co-parenting) puhutaan silloin, kun vanhemmuutta jaetaan kahden kodin välillä ilman rakkaussuhdetta. Sateenkaarimiesten yleisin lapsiperheellistymisen tapa on kolmen tai neljän vanhemman apilaperheessä, jossa lapsella on syntymästään saakka kaksi kotia, esimerkiksi mies- ja naisparin päätettyä jakaa vanhemmuutta.

Kumppanuusvanhemmuutta tulisi tukea mahdollistamalla oikeudellinen vanhemmuus useammalle kuin kahdelle vanhemmuuslain säätämisen yhteydessä ja mahdollistamalla perhevapaiden jakaminen joustavasti vanhempien kesken myös silloin, kun lapsella on kolme tai neljä vanhempaa. Lapsen oikeuksien näkökulmakin vaatii, että lapsen oikeusturva suhteessa hänen tosiasiallisiin vanhempiinsa toteutuu myös silloin, kun lapsella on useampia kuin kaksi vanhempaa. Nämä uudistukset tukisivat myös monien uusperheiden tilanteita.

Suomen translaki vaatii edelleen, että ennen kuin henkilön oikeudellinen sukupuoli voidaan vahvistaa, henkilön on osoitettava olevansa hedelmätön. On täysin hävytöntä, että samaan aikaan, kun ihmisiä hätistellään synnytystalkoisiin, Suomi edelleen pakkosteriloi yhteen ihmisryhmään kuuluvia.

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten toivotun lapsiluvun toteutumisen edistäminen vaatisi lisäksi, että ennen sukupuolen korjausta kaikki halukkaat voisivat tallettaa sukusolujaan myöhempää käyttöä varten. Samoin pitäisi olla yhdenvertainen ja syrjimätön mahdollisuus tulla harkituksi adoptio- tai sijaisvanhempana. Perhe-etuuksien sukupuolitetuista nimityksistä pitäisi luopua, ja säätää vanhempainvapaista.

Vanhemmuuslain säätämisen yhteydessä pitäsi säätää, että väestötietojärjestelmään kirjataan vanhemmuus vanhemmuutena, ei isyytenä/äitiytenä. Tämä eronteko on väestötietojärjestelmässä tarpeeton tieto, ja altistaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvat vanhemmat ja heidän lapsensa tarpeettomasti syrjinnälle, kun vanhemman transtausta paljastuu aina viranomaisyhteyksissä ja palveluissa. Vanhemmuuden merkitseminen väestötietojärjestelmään vanhemmuutena ei tarkoittaisi äitiyden ja isyyden kategorioista luopumista arkielämässä.

Lue artikkeli loppuun täällä >>

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

PS. Kuun alussa voimaan tullut lapsenhuoltolaki antaa uusia mahdollisuuksia apilaperheille. Lue lisää uutiskirjeestä alta

Sisällysluettelo:

• Uutisia ja ajankohtaista
• Tapahtumauutisia
• Tulevat koulutukset ja tapahtumat
• Vertaistoiminta netissä
• Neuvontapalvelu
• Yhteistyökumppanit tiedottavat
• KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
  uutiskirjeen lopussa

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

• Tiedote 15.10.2019: Sateenkaari-ihmisten toivottu lapsiluku on kaukana toteutumisesta >>
• Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 22.10.2019 perhevapaauudistuksesta >>
• Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 8.11.2019 translain uudistamisesta >>
• Syyskokouksen 9.11.2019 pöytäkirja >>
• Hallituksen kokouksen 9.11.2019 päätösluettelo >>

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, liity nyt >>

Uutisia ja ajankohtaista

Lapsenhuoltolaki antaa uusia mahdollisuuksia ennen kaikkea apilaperheille

Tsekkaa uuden lain mahdollisuuksia avaava esimerkkitarina alta!
Lapsen huoltolain uudistus tuli voimaan tämän kuun alusta lukien. Nyt on mahdollista sopia oheishuoltajuudesta tosiasialliselle (sosiaaliselle) vanhemmalle ilman tarvetta hakea huoltajuutta tuomioistuimelta. Samoin voidaan sopia tiedonsaantioikeudesta, huoltajien tehtävänjaosta ja lapsen asumisesta, vaikka oheishuoltajansa luona. Tärkein uudistus on kuitenkin lapsen oikeus tavata tosiasiallista vanhempaansa, minkä tuomioistuin voi vahvistaa hakemuksesta. Tapaamisoikeutta voi hakea lapselle, vaikka lapsi ja tosiasiallinen vanhempi olisivat muuttaneet erilleen jo ennen lain voimaantuloa. 

Olemme keränneet ohjeet verkkosivuillemme >>

Uudistukset parantavat merkittävästi apilaperheessä elävän lapsen oikeusturvaa. Tosin oikeusturvan täysi toteutuminen vaatii, että lapsen kaikki vanhemmat voidaan vahvistaa oikeudellisiksi vanhemmiksi. Tämä tulee toteuttaa osana vanhemmuuslain säätämistä >>

Esimerkkitarina apilaperheen uusista mahdollisuuksista
• Miespari (Janne & Kasper) ja naispari (Anna & Jemina) päättävät saada yhteisen lapsen
•Anna synnyttää lapsen ja Kasper tunnustaa isyyden, joten heistä tulee oikeudelliset vanhemmat
• Kaikki neljä tapaavat lastenvalvojaa lapsen syntymän jälkeen ja tekevät seuraavan sisältöisen sopimuksen, jonka lastenvalvoja vahvistaa.
• Sovitaan, että lapsi vuoroasuu kahdessa kodissa, molempien oikeudellisten vanhempiensa ja heidän puolisoidensa luona vuorotellen.
• Sovitaan, että lapsi on kirjoilla äitiensä kotona.
• Sovitaan, että molemmat vanhemmat toimivat lapsen huoltajina.
• Tämän lisäksi sovitaan, että oikeudellisten vanhempien ohella lapsen huoltajana toimii Janne.
• Sovitaan, että Anna saa päättää yksin lapsen uskontokunnasta, muuten huoltajat päättävät lapsen asioista yhdessä (=tehtävänjakosopimus)
• Sovitaan, että Jeminalla (joka ei ole huoltaja) on tiedonsaantioikeus lapsen asioista, mikä takaa hänelle samat oikeudet saada lasta koskevia tietoja kuin huoltajalla.
• Jossain vaiheessa Kasper muuttaa pariksi vuodeksi töihin ulkomaille. Siksi ajaksi sovitaan lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella, että lapsi vuoroasuu oikeudellisen äitinsä Annan ja oheishuoltajansa Jannen kodeissa.
• Anna ja Jemina päättävät erota. Jemina muuttaa pois perheen yhteisestä kodista. Jemina on toiminut lapsen tosiasiallisena vanhempana koko lapsen elämän ajan. Lapsi on vuoroasunut Jeminan ja Annan yhteisessä kodissa. Jemina on osallistunut hoivaan täysimittaisesti, ja lapsen ja Jeminan välillä voidaan katsoa olevan erityisen läheinen vakiintunut suhde, joka vertautuu lapsen ja vanhemman suhteeseen.
• Anna hakee tuomioistuimelta tapaamisoikeuden vahvistamista. Yllä olevilla perusteilla tuomioistuin myöntää lapselle oikeuden tavata Jeminaa joka toinen viikonloppu ja koululomien aikana.

HUS ja TAYS aloittaneet lahjasoluhoidot,

muut yliopistosairaalat aloittavat ensi vuonna

HUS ja TAYS ovat avanneet hoitojonon lahjasoluhoitoihin itsellisille naisille, naispareille ja transihmisille, joilla itsellään tai joiden puolisolla on (oletettavasti) mahdollisuus tulla raskaaksi. Hoitoja saadakseen kaikki tarvitsevat lähetteen perusterveydenhuollosta, jossa tehdään jo joitakin perustutkimuksia. Jos esimerkiksi terveyskeskuslääkäri ei tiedä, että julkiset klinikat ovat aloittaneet lahjasoluhoidot, voi lääkäriä pyytää olemaan yhteydessä HUSin ja TAYSin lisääntymislääketieteen yksiköihin.

Lisätietoja hoitoihin hakeutumisesta päivittyvässä uutisessamme >>

Anna lahjaksi uusi elämä & lahjoita ihme

HUS ja TAYS etsivät nyt sukusolujen luovuttajia, jotta esimerkiksi naisparien ja itsellisten naisten lapsettomuushoidot toteutuvat myös käytännössä julkisilla klinikoilla! Myös useat trans-, muun- ja intersukupuoliset tarvitsevat lahjasoluhoitoja.

Olemme tehneet työtä jo toistakymmentä vuotta, jotta julkiset klinikat avaisivat ovensa sateenkaariperheille. Nyt tarvitsemme vielä sinun panoksesi: tässä on mahdollisuutesi antaa valtavan merkittävä lahja sitä tarvitsevalle!

Anna lahjaksi uusi elämä >> (Helsinki)
Lahjoita ihme >> (Tampere)

Teemme yhtä aikaa aktiivista työtä miesten ja miesparien perheellistymismahdollisuuksien eteen. Uusi hallitus on säätämässä lakia sijaissynnytyksestä, kehitämme mahdollisuuksia sijais- ja adoptiovanhemmuuteen sekä tuemme apilaperheiden perustamista ja vanhemmuuskumppanien löytymistä.

Translakikyselyn tulokset

Sateenkaariperheet teki kyselyn translain uudistuksen tavoitteista perheellistymisen ja lapsiperheiden näkökulmasta. Kyselyyn vastasi 134 sukupuolivähemmistöön kuuluvaa tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan lasta. Tulosten mukaan kohderyhmä pitää parhaana vaihtoehtona vanhemmuusmerkinnäksi sitä, että juridisen äidin ja juridisen isän sijasta kaikkien vanhempien vanhemmuusmerkintä on "vanhempi". Tätä merkintätapaa Sateenkaariperheet on ryhtynyt ajamaan. Vaihtoehtoa kiiteltiin tasa-arvoisena, sukupuolineutraalina ja sukupuolittamista vähentävänä. 

Seuraavaksi suosituin oli vaihtoehto, että vanhempi voisi päättää lapsen syntyessä, merkitäänkö hänet isäksi vai äidiksi, ja että hän vastaavasti voisi valita juridisen sukupuolen vahvistamisen yhteydessä, haluaako muuttaa olemassa olevan lapsen vanhemmuusmerkinnän toiseksi. Huonona, mutta kuitenkin nykytilannetta parempana vaihtoehtona pidettiin nk. Ruotsin mallia, jossa vanhemmuusmerkintä määräytyy aina sen hetkisen juridisen sukupuolen mukaan, ja olemassa olevien lasten vanhemmuusmerkintä muutetaan vanhemman juridisen sukupuolen korjauksen yhteydessä. 

Kyselyyn vastanneista sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan asiakkaista vain 40 %:lle on kerrottu sukusolujen tallettamisen mahdollisuudesta ja hiukan yli puolien kanssa on ylipäätään keskusteltu hedelmällisyyden säilyttämisestä ennen hoitojen aloittamista. Tilanne on kuitenkin parantunut hitaasti, sillä vuosina 2015-2019 hoidot aloittaneista jo 60 %:lle on kerrottu tallettamisen mahdollisuudesta: naisille (77 %) eniten, miehille (53 %) ja muunsukupuolisille (38 %) vähiten. Vastaajista vain 6 % on tallettanut sukusolujaan, mutta 26 % haluaisi tallettaa solujaan tulevaisuudessa. Ei-tallettaneista alle puolet ei itse halunnut tallettaa, mutta suurimmalle osalle mahdollisuudesta ei kerrottu, hoitoyksikkö ei tarjonnut palvelua tai sen hinta oli liian kallis. Vastaajat toivoivat poliklinikoilta erillistä neuvontaa hedelmällisyyden säilyttämiseen liittyen sekä avointa ilmapiiriä keskustella asiasta.

Kyselyn tulosten mukaan vanhemmat eivät ole juuri lainkaan kohdanneet ongelmia perhevapaiden tai -etuuksien suhteen sukupuolivähemmistöön kuulumisen takia. Ainut mainittava ongelma on se, että kaikki vanhemmat (17 %) eivät ole oikeutettuja perhevapaisiin tai -etuuksiin, vaikka heillä on lapsia, sillä nykyinen lainsäädäntö mm. rajoittaa edun saajien lukumäärän kahteen. 

Hyviä rahoitusuutisia STEAlta

Sateenkaariperheet ry:n toimintaa rahoitetaan valtaosin veikkausvoittovaroin. STM:n alainen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) julkaisi viime viikolla avustusesityksensä ensi vuoden avustuksista. STM tekee avustuspäätökset alkuvuodesta 2020, mutta hyvin harvoin STEAn esityksestä poiketaan.

Perhesuhdekeskus-toiminta vakinaistetaan
Perhesuhdekeskuksen hankekausi on päättymässä, mutta suureksi iloksi STEA on esittänyt toiminnalle pysyvää rahoitusta. Toiminta saa siis jatkua ennallaan sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteiden tukemiseksi! Ammatillisen tuen palveluita ja vertaistoimintaa jatketaan entiseen tapaan – toki myös uusilla twisteillä. Työntekijöinä jatkavat Sanna Metsäpuu ja Terhi Väisänen. 

Monimuotoiset perheet -verkosto sai myös pysyvän rahoituksen
Monimuotoiset perheet -verkoston toiminta jatkuu myös entistä ehompana. STEA esittää, että verkoston työtä jatketaan pysyvän avustuksen turvin. Avustusehdotuksessa esitetään myös verkostolle kolmatta työntekijää, joten kevään 2020 aikana verkoston johtava asiantuntija Anna Moring ja erityisasiantuntija Sara Mäkäräinen saavat seurakseen uuden toverin.

Yhdistyksen perustoiminnan rahoitus pysyy
Yhdistyksen yleisavustukseen esitetään pientä korotusta, jonka STEA on osoittanut kasvaneiden hallintokulujen kattamiseen. Muutoin yleisavustukseen ei esitetä korotusta, joten yhdistyksen perustoiminta jatkuu hyvin pitkälle edellisten vuosien tapaan.

Väriä perhehoitoon -hanke jatkuu vielä vuoden 2020, joten vuonna 2020 yhdistyksen toimistolla työskentelee yhteensä yhdeksän täyspäiväistä työntekijää.

Jäsenkysely tulee

Tammikuussa kerätään taas jäsenten ja muiden sateenkaariperheellisten mielipiteitä ja toiveita mm. vertaistoiminnan, edunvalvonnan ja vaikuttamistyön suhteen sekä kartoitetaan kokemuksia. Aiempien jäsenkyselyjen vastauksia on käytetty mm. lakivalmistelujen pohjana ja perheille suunnattuja palveluita ja toimintoja kehitettäessä. Jäsenkyselyjen avulla saadaan ensiarvoisen tärkeää tietoa sateenkaarevien perheiden tilanteesta ja tarpeista. Jokainen vastaus on tärkeä!

Uusi hallitus

Syyskokous valitsi marraskuussa yhdistykselle uuden hallituksen.

Kaudelle 2020-2021 valitut:

Marjukka Irni, Turku
Kris Clarke, Helsinki
Annika Lundström, Helsinki
Hertta Ollikainen, varajäsen, Kuopio

Kaudella 2019-2020 jatkavat:

Krister Karttunen, pj, Helsinki
Tiia Sudenkaarne, Turku
Anu Kantola, Helsinki
Markus Oja, Lempäälä
Julian Honkasalo, varajäsen, Helsinki

Tuki- ja neuvontapalvelujen aikataulut vuodenvaihteessa

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu
Puhelinpalvelu on kiinni vuodenvaihteessa 20.12.2019-10.1.2020. Maanantaista 13.1. alkaen palvelu on auki jälleen maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10 numerossa 050 444 4446.

Erillisiä tukikeskusteluaikoja on mahdollisuus saada haastavissa perhetilanteissa, joihin ei saa tukea julkisista palveluista. Aikoja voi tiedustella 13.1. alkaen puhelinpalvelun kautta. 

Sateenkaariperheiden neuvontapuhelin
Neuvontapuhelin on joulutauolla 20.12.-6.1. Tiistaista 7.1. alkaen palvelu on auki tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi

Ota yhteyttä – jo yksikin keskustelu ammattilaisen kanssa voi auttaa!

Lapsi- ja perheystävällisyys on työpaikan vahvuus

Sateenkaariperheissä ymmärretään, että työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on monen perheen haaste. Työpaikka, jossa huomioidaan työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet ja kehitetään joustavia ja perheystävällisiä käytäntöjä, tukee työntekijöidensä hyvinvointia. Hyvinvoiva työntekijä on myös työnantajan etu. Sateenkaariperheissä on useita toimivia käytäntöjä, jotka viestivät perhemyönteistä asennetta ja helpottavat arjen sujuvuutta silloin, kun perhetilanne vaatii työn joustavuutta. Esimerkiksi itsenäinen työajan suunnittelu ja mahdollisuus etätyöjärjestelyihin tai lapsen mukaan ottaminen töihin tarvittaessa, helpottavat arjen aikatauluja ja järjestelyjä. Myös perhevapaisiin kannustetaan – esimerkiksi isyysrahakaudelta maksetaan täysi palkka. Sateenkaariperheet on perheystävällinen työpaikka, jonka ovet aina auki myös perheenjäsenille.

Sateenkaariperheiden toimistolla koettiin jännittäviä hetkiä, kun Emilia astui Juhan toiminnanjohtajan saappaisiin Lapsi mukaan töihin -päivän ajaksi 22.11. ”Vs. toiminnanjohtajan” suunnitelmat ensi vuodelle olivat päätä huimaavat, kun hän pohti mm. työntekijöiden huvipuistovastuuvuoroa itsensä kaveriksi koko kesän ajalle! Myös erityisesti oman vanhemman palkkaneuvottelut olivat kiperät… Onneksi leikkauksilta säästyttiin. Emilian mielestä päivä oli mukava, ja äidin työpaikkaa ja työkavereita hän kuvasi yksiselitteisesti ”parhaiksi”. Emilialla onkin jo paljon kokemusta järjestötöistä, kun hän on ollut mukana Sateenkaariperheiden esittelypisteellä sekä erilaisissa sijaisperheiden vertaistapaamisissa apuohjaajana lastenryhmissä. Saa nähdä viekö järjestö- ja vaikuttamistyö Emilian sydämen ja kasvaako hänestä tulevaisuuden järjestövaikuttaja! 

Uutisia lyhyesti

Adoptiokoulutus

Yli 60 adoptioneuvojaa ja muita adoption saralla/parissa työskentelevää osallistui marraskuiseen adptiokoulutuspäivään. Sateenkaariperheiden väki oli koulutuksessa mukana sekä oppimassa että tuomassa sateenkaariperhenäkökulmaa adoptioprosessiin. Osallistujia koulutettiin mm. sateenkaariperheiden kohtaamisesta ja huomioimisesta. Ensimmäisen samaa sukupuolta olevalle parille osoitetun adoption odotetaan tapahtuvan minä hetkenä hyvänsä. Ensimmäiset adoptioneuvonnan läpikäyneet ovat olleet jonossa noin puolitoista vuotta.

Seuraavat uutiskirjeet

Seuraavat uutiskirjeet julkaistaan
17.1. ja 12.3.2020.

Vaikuttamistyön muita ajankohtaisia

• Sijaissynnytysvaikuttamisen kumppanien kanssa tehty toimintasuunnitelma tulevaan vaikuttamistyöhön. Työstetään taustapaperit työn tueksi ja nostetaan niissä esille ratkaistavaksi tulevia seikkoja, esitetään vaihtoehtoisia ratkaisutapoja, viitataan ulkomaisiin käytäntöihin.
• Annettu lausunto >> translain säätämistä valmistelevalle virkamiestyöryhmälle: vanhemmuusmerkinnät, perheellistymismahdollisuudet, perhevapaat. Lausuntoon saatu tärkeää tukea perheille tehdystä kyselystä. Kyselyn tulosten perusteella vanhemmuusmerkintöjen eri kirjaamistavat on hyvin selkeää asettaa paremmuusjärjestykseen.
• Annettu lausunto >> perhevapaauudistusta valmistelevalle työryhmälle: etuuksien nimet sukupuolineutraaleiksi, vapaat voitava jakaa useamman kuin kahden vanhemman kesken joustavasti, ”tervetulovapaa” (isyyslain 18 vrk osuus) myönnettävä kaikille tosiasiallisille vanhemmille.
• Työstetty tiivis taustapaperi vanhemmuuslaista vaikuttamistyön tueksi. Vanhemmuuslain toivotusta sisällöstä kerrottu  yhteistyössä Monimuotoiset perheet -verkoston ja Setan kanssa laajasti poliitikoille, hallitusneuvotteluissa mukana olleille, virkamiehille, lapsi-/perhejärjestöille ja suurelle yleisölle omien uutisten ja tiedotteiden kautta. Vanhemmuuslain esikuvana Alankomaiden työryhmän esitys, joka tosin ei tällä hetkellä etene Alankomaissa yhden vaa’ankieliasemassa olevan kristillisen puolueen takia. Apilaperheen vanhemmuuden vahvistamisen malli on kuitenkin erinomainen ja hallituksen esityksen muotoon valmisteltu.

Tapahtumauutisia

Lastensuojelua sateenkaaren väreissä

Marraskuun alussa kokoontui lähes satapäinen lastensuojelun ammattilaisten joukko kuulemaan seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta lastensuojelun palveluissa. Koulutus järjestettiin yhteistyössä Helsinki Pride -yhteisön, Perhesuhdekeskuksen ja Väriä perhehoitoon -hankkeen kesken. Tarve koulutukselle nousi ammattilaisten toiveesta päivittää tietojaan ja osaamistaan moninaisuuden kohtaamiseen. Sateenkaarinuorten asema sijaishuollossa kaipaa huomioimista myös nuorilta saadun palautteen mukaan.

Vertaistukea sijaisperheen arkeen

Sijaisvanhemmuus on erityistä vanhemmuutta ja on tärkeätä, että arjen hulinoiden vastapainoksi on tarjolla oikeanlaista tukea. Marraskuussa vertaistukea ja virkistäytymistä oli tarjolla sateenkaarisijaisperheiden niin aikuisille kuin lapsille, kun Väriä perhehoitoon -hankkeen fokusryhmän sijaisperheet oli kutsuttu polskimaan vesipuistoon yhdessä. Lapset nauttivat vesiliukumäkien vauhdista ja jokunen aikuinenkin uskaltautui riemuun mukaan. Tukea oli tarjolla myös vielä ensimmäistä sijoitettua lastaan odottaville, kun kevään sijaisvanhempien ennakkovalmennuksessa olleille perheille järjestettiin tapaaminen, jossa oli mahdollista jakaa ajatuksia ja tunteita siitä, mitä lapsen odottamiseen liittyy. Sijaisperheiden vertaistoimintaa jatkuu myös ensi vuonna, joten pysy kuulolla!

Syksyn toimintapäivä oli menestys

Marraskuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa jäsenten toimintapäivä. Päivä alkoi paikallistoimijoiden ja ryhmänvetäjien nelituntisella kehittämissessiolla. Tämän jälkeen kaikki jäsenet perheineen olivat tervetulleita osallistumaan. Kouluikäiset lähtivät retkelle virtuaalimaailmaan, alle kouluikäiset askartelivat ja rakensivat majoja ja temppuratoja sillä aikaa kun aikuiset valitsivat syyskokouksessa yhdistykselle uuden hallituksen ja hyväksyivät tulevan vuoden suunnitelmia. Seuraavaksi oli vuorossa perhejoogaa, rentoa yhdessäoloa ja yhteinen päivällinen. Ensi vuonna uudelleen!

Rakkaussuhteen vuorovaikutusta Pikku-Syötteellä

Marraskuun puolivälissä vietettiin valtakunnallista parisuhdeviikkoa, jonka avasi Vuorovaikutus rakkaussuhteessa -viikonloppu pohjoisessa. Upeat, talviset tunturimaisemat tarjosivat poikkeuksellisen hienot puitteet sateenkaarevien parien rakkaussuhdekurssille. Viikonlopun kruunasi vertaistuen ja kumppanin kanssa suhteen äärellä vietetyn ajan lisäksi kunkin parin huoneesta löytynyt poreamme!

Aikuisten virkistysilta

Aikuisten toimintaa toivotaan jatkuvasti lisää. Tähän pyrki osaltaan vastaamaan pitkälti vapaamuotoiseksi suunniteltu virkistysilta yhdistyksen toimitiloissa. Valitettavasti osa joutui jo jatkamaan matkaa ennen kuin hiukan myöhässä ollut drag-taiteilija Natasha Kyle aloitti esityksensä. Brasiliasta Suomeen rantautunut tähti osoittautui upeaksi ja energiseksi tanssijaksi, joka veti mukaansatempaavan ja huikean shown haastavasta toimistoympäristöstä huolimatta.

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

Other keskustelutapaamiset ja sarjakuvaprojekti

Miten ihmisten oletukset eri vähemmistöryhmistä vaikuttavat omaan elämääsi? Entä yhteiskunnassa vallitsevat stereotypiat ja ennakkoluulot? Miten säilyttää oma identiteetti niiden keskellä?

Taiteilija Heidi Lunabban vetämissä keskusteluissa lähtökohtana on osallistujien arki ja omat kokemukset. Yhteiskunnallisia normeja pohditaan niin, että kynnys keskusteluun osallistumiseen on mahdollisimman matala. Jokaisen omille ajatuksille annetaan tilaa. Keskustelutapaamiset liittyvät Other sarjakuvaprojektiin, jossa osallistujilla on halutessaan mahdollisuus jakaa kokemuksiaan sarjakuvan muodossa. Keskusteluun osallistuminen ei kuitenkaan sido sarjakuvan tekemiseen, eikä osallistujien kokemuksia jaeta, ellei osallistuja itse sitä halua. Sarjakuvien ideointiin ei tarvita kokemusta sarjakuvien tekemisestä.

Sarjakuvista tehdään näyttely Helsinki Pride 2020 -tapahtuman aikana ja näyttely tulee kiertämään myös muilla Pride-festivaaleilla. Tarkoitus on herättää yhteiskunnallista keskustelua ja luoda enemmän tilaa moninaisuudelle. Sarjakuvia suunnitellaan yhdessä halukkaiden kanssa ja Heidi vastaa sarjakuvien ja näyttelyn tuottamisesta. Other keskustelutapaamisia järjestetään kevään aikana sateenkaariperheiden aikuisten ryhmissä Helsingissä.

La 8.2. on vuorossa tilaisuus kaikille sateenkaariperheellisille. Lauantain tilaisuus on klo 11-18 sisältäen lounaan. Helmikuun tilaisuudessa on lastenhoito. Lastenhoitoon ilmoittautuminen viimeistään 1.2.
Su 15.3. klo 11-18 tilaisuus myöhäisheränneille eli heterosuhteessa aiemmin eläneille.
Ilmoittaudu mukaan tapahtumiin: heidi@lunabba.com

Jos haluat 6 tunnin pituisen session omalle paikkakunnallesi, laita viestiä vertaistoiminnan koordinaattorille (yhteystiedot uutiskirjeen lopussa).

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-rakkaussuhteiden ja -erojen erityispiirteistä.

Kurssit ovat maksuttomia, viikonlopun leirikeskuskursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>

Viikonlopun päiväkurssi 3.-5.4.2020
Viikonlopun päiväkurssi järjestetään tällä kertaa Helsingissä Sateenkaariperheiden tiloissa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä >>

Viikonlopun leirikeskuskurssi
Seuraava viikonlopun kurssi leirikeskuksessa on tulossa taas syksyllä 2020.

Iltakurssi Helsingissä
Seuraava Helsingin iltakurssi on tulossa syksyllä 2020.

Uusi läheisyys ja seksuaalisuus -teemainen rakkaussuhdekurssi tulossa!

Miten vahvistaa henkistä läheisyyttä ja yhteyttä kumppaniin? Millaisia eri kosketuksen tasoja on olemassa? Miten ilmaisen kumppanille, mistä ja miten toivon ja en toivo tulla kosketetuksi? Miten pitää yllä seksuaalista iloa ja läheisyyttä suhteessa?

Perhesuhdekeskus alkaa järjestää vertaisohjattuja viikonloppukursseja sateenkaareville pareille uudella läheisyys ja seksuaalisuus -teemalla. Ensimmäinen kurssi järjestetään 8.-9.2.2020 Tampereella. Lisätietoja ilmestyy ja ilmoittautuminen avautuu lähipäivinä Perhesuhdekeskuksen verkkosivuilla! Seuraa Perhesuhdekeskuksen Facebookia >> tai verkkosivujen Tapahtumat-osiota >>.

Lämpimästi tervetuloa vahvistamaan läheisyyttä suhteessanne! <3

P.S. Anna tämä lahjaksi kumppanillesi!

Vanhemmuuskumppanuudesta kaikille vanhemmille ja kumppanuusvanhemmuutta suunnitteleville

Vanhemmuuskumppanuus-illassa Helsingissä la 25.1. klo 16-18.30 aiheena on vuorovaikutuksen merkitys vanhemmuussuhteessa / vanhemmuuskumppanuussuhteessa.

Illan ensimmäiseen osioon ovat tervetulleita kaikki, jotka jakavat vanhemmuutta jonkun, joko oman puolison tai lapsen muun vanhemman, kanssa. Keskustelullisessa tuokiossa käsitellään ja keskustellaan vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä vanhemmuuskumppanuudessa. Alustajana Perhesuhdekeskuksen Terhi Väisänen.

Jälkimmäisen tunnin aikana niillä, jotka vielä etsivät toista tai toisia vanhempia tulevalle lapselleen, on mahdollisus osallistua vanhemmuuden speed dateen, eli tavata muita kumppanuusvanhemmuudesta haaveilevia. Muiden on mahdollisuus jatkaa suhdeasioiden työstämistä pienemmissä ryhmissä keskustellen.
Ilmoittaudu mukaan täällä >>

Ennakkotiedote: Care Day 2020 - Sijaishuollon juhlapäivä

Care Dayn tarkoituksena on juhlistaa sijaishuollossa asuvia tai asuneita lapsia ja nuoria sekä heistä välittäviä henkilöitä. Kansainvälinen tapahtuma järjestetään Suomessa ensimmäistä kertaa 21.2.2020. Myös Väriä perhehoitoon -hanke on mukana päivän järjestämisessä. Seuraa tiedottamista ja ota osaa juhlaan!

Lisätietoja päivästä täällä >>

Koululaisten ja vanhempien leiri - ilmoittaudu

Koululaiset, esikoululaiset mukaan lukien, vanhempineen kokoontuvat keväällä Lahden Nastolaan viettämään mukavaa yhteistä viikonloppua, pääsiäisviikonloppuna, 10.-12.4.2020. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Save the date - kesäleiri

Kaikkien sateenkaariperheiden kesän perheleirillä vietetään ensimmäistä kertaa ikinä juhannusta. Leiri on to-su 18.-21.6.2020 Nurmeksen Hyvärilässä. Leiripaikkaan voit tutustua jo nyt täällä>>. Leiri-ilmoittautuminen aukeaa huhtikuussa.

Aikuisten vaellus Haltille

Sateenkaariperheiden aikuiset tekevät elovaelluksen Haltille 17.-24.8.2020.

Kuusi päivää, noin 100 km Lapin maisemia, Kilpisjärvi-Halti-Kilpisjärvi!
Retki on tarkoitettu luonnossa viihtyville, itsensä haastajille ja retkiseuraa vaille oleville. Suositus on, että sinulla on jotain aikaisempaa vaelluskokemusta. Tämä siksi, että olemme kuusi päivää poissa teiden ja palveluiden läheltä. Jokainen liikkuu kuntonsa mukaan, yhdessä tai yksin. Kaikista pidetään huolta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Tapahtumakalenteri

17.-19.1. Aikuisten viikonloppu, Rantasalmi
8.-9.2. Other keskustelutapaaminen sateenkaariperheiden vanhemmille, Helsinki
8.-9.2. Läheisyys ja seksuaalisuus -teemainen rakkaussuhdekurssi, Tampere
21.2. Care Day
15.3. Other keskustelutapaaminen myöhäisheränneille, Helsinki
27.-29.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät, Turku
28.3. Kevätkokous, Turku
3.-5.4. Perhevalmennus, Helsinki
10.-12.4. Koululaisten ja vanhempien leiri, Lahti
3.5. IFED eli kansainvälinen sateenkaariperhepäivä, koko Suomi
18.-21.6. Kesän perheleiri Juhannusleirinä, Nurmes
17.-24.8. Aikuisten vaellus Haltilla, Kilpisjärvi
7.11. Toimintapäivä jäsenille, Helsinki

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuiltamme >>

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Suurin osa toiminnastamme on paikallistiimien vapaaehtoisten eri paikkakunnilla toteuttamaa.

Vertaistoiminta netissä - hyvakysymys.fi

Perheaikaa-palvelu on uudistumassa. Tämän vuoksi chatit ja muut toiminnot ovat nyt tauolla. Uusi Hyvä kysymys -sivusto on lanseerauksen alla. Lisätietoja tulevissa uutiskirjeissä.
Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää suoraan vertaistoiminnan koordinaattorille tai vaikka tämän kirjeen lopussa olevalla vastauslomakkeella.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

Neuvontapuhelin on joulutauolla 20.12.-6.1.
PUHELIN

Tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048. 

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi Sähköposteihin vastataan yleensä viikon kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä, tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös Kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat, joka on palvelualustan uudistumisen vuoksi tällä hetkellä poissa käytöstä.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

Pohdituttaako sinua jokin perhe- tai ihmissuhteessasi? Onko sinulla huoli perhetilanteestasi? Huolesi voi koskea pari- tai monisuhteen pulmia, erotilannetta, vanhemmuuden jakamista, uusperheyttä, apilaperheyttä tai haasteita läheisten kanssa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu tarjoaa tukea kaikkien sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteisiin. Oletpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, voit keskustella tilanteesta perhetyöntekijän kanssa.

Puhelinpalvelu on joulutauolla 20.12.-10.1. Maanantaista 13.1. alkaen palvelu on jälleen auki maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10 numerossa 050 444 4446.

Ota rohkeasti yhteyttä! Jo yksikin keskustelu ammattilaisen kanssa voi auttaa.

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.

Katso myös muut neuvontapalvelut >>

Haastattelupyynnöt

Sateenkaariperheiden nuoria etsitään tutkimukseen

Osallistujiksi haetaan 15-29-vuotiaita nuoria, joiden vanhemmista vähintään yksi kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Tutkimukseen vastaaminen on vapaaehtoista, luottamuksellista ja vastaaminen tapahtuu verkossa anonyymisti (ei nimi- tai henkilötietoja). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointia voidaan edistää ja tukea koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
Osallistumaan pääsee täältä >>

Aineistonkeruu on avoinna 31.1.2020 asti. Tutkimuksesta vastaa väitöskirjatutkija Tiina Tuovila, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Hoitotiede. tiina.tuovila@tuni.fi

Mikä tekee sinusta ainutlaatuisen?

Olen 26-vuotias sukupuolentutkimuksen maisteriopiskelija. Olen kiinnostunut haastamaan stereotypioita, ennakkoluuloja ja odotuksia tuomalla esiin ihmisten yksilöllisiä kokemuksia. Tästä syystä olen perustanut sivuston nimellä ”Stories of Being” (samalla nimellä myös Instagram-tili), johon jaan ihmisten vastauksia kysymykseen ”mikä tekee sinusta ainutlaatuisen?”. Koen ihmisten yksilöllisten kokemuksien jakamisen erittäin kriittisenä aikana, jota ohjaa viha, pelko ja vastakkainasettelut. Haluan yhdistää ihmisiä ja painottaa sitä, että olemme kaikki ainutlaatuisia ja arvokkaita taustasta, lähtökohdista ja olosuhteista huolimatta. Olemme kaikki loppujen lopuksi ja ennen kaikkea ainutlaatuisia yksilöitä. Projektin tarkoituksena on erilaisten tarinoiden kautta edistää erilaisuuden tärkeyttä ja sen ainutlaatuisuutta. Haastattelussa keskitytään oman ainutlaatuisuuden pohtimiseen, minkä päätteeksi otan filmikameralla kuvan henkilöstä/henkilöistä. Kuvia ei muokata, vaan ne julkaistaan sellaisinaan. Kuvat voivat halutessaan olla myös sellaisia, joista ei tunnista henkilöä. Haastateltavat saavat kommentoida tekstiä ennen sen julkaisemista ja kaikki toivotut korjaukset toteutetaan haastateltavia kunnioittaen.
Yhteydenotot: projectofbeing@gmail.com

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Perhepikkujoulut Lohjalla

Länsi-Uudenmaan Sateenkaariyhdistys LUSY ry järjestää perheiden pikkujoulut lauantaina 19.12. Klo 18-20 toimintakeskus Harjulassa, nuorisotila Dixissä, Kullervonkatu 7, 08100 Lohja.

Tervetulleita ovat kaikki LGBTQIA+yhteisöön kuuluvat läheisineen, niin perheelliset kuin perheettömätkin - WE ARE FAMILY! Erityisen tervetulleita ovat kaikki lapset ja lapsenmieliset.

Perheiden pikkujoulujen ohjelmassa on yhteislaulua, tonttujumppaa, jouluaskartelua sekä kuusen koristelua. Tarjolla on glögiä ja joulutorttuja sekä runsaasti vertaistukea ja oiva mahdollisuus tutustua yhdistyksen toimintaan.
Lämpimästi tervetuloa!

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 4600 seuraajaa Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä >>
Tykkää Väriä perhehoitoon -hankkeesta>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta >>
Tykkää Monimuotoisista perheistä >>
Tykkää Nelfasta >>

Sateenkaariperheet myös Twitterissä >>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe

Paikalliset tapahtumat

UUTTA
• Helsingissä uusperheilta ja aikuisille teatterielämys
• Jyväskylässä aikuisten oma ilta
• Hämeessa retki Aulangon kylpylään
• Joensuussa pikkujoulukiipeilyä

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä >>

Paikallistiimien tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät helposti kotisivuiltamme >>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Häme / Hämeenlinna: hame@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Anna, Arhi, Hanna, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sini, Sonja ja Verna, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050 440 6517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattori Kaisaan.

PERHEKAHVILA
Tiistaiaamuisin klo 10–12 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksejä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!
HUOM! Jouluaattona, 24.12. EI OLE perhekahvilaa, kaikkina muina tiistaina on.

UUSPERHEIDEN ILTA
Su 15.12. klo 16-19. Aikuisille ohjelmaa parisuhdevalmentaja, eroasiantuntija ja uusperhekirjailija Marika Rosenborgin johdolla. Lapsille samaan aikaan omaa ohjelmaa, mm. hillumista Megazonessa. Aikuisten ohjelma sisältää alustuksen, keskusteluja ja pienryhmäkeskusteluja. Ilmoittaudu mukaan vertaistoiminnan koordinaattorille.

RETKI HOPLOPIIN
Perinteinen kaikenikäisten lasten perheille suunnattu retki HopLopiin ti 17.12. klo 17-> (20). Omavastuuhinta: 5 €/2-17-vuotiaat (myös seikkailuradalle haluavat yli 120 cm 10 €), alle 2-vuotiaat taaperot ja aikuiset seikkailevat ilmaiseksi, paitsi seikkailuradalle haluavat aikuiset 10 €. Ilmoittaudu mukaan hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi, ma 16.12. mennessä, otsikolla HopLop. Kauppakeskus Ristikon HopLop, Ajomiehentie 1, 00390 Konala, Helsinki.

KOULULAISET PERHEINEEN FLAMINGOON
Sateenkaarevien koululaisperheiden vuosi päätetään Flamingon kylpylään, Vantaalle la 21.12. klo 12. Kylpylän jälkeen syömään Raxiin. Omavastuu 12 €/hlö (sisältää uimisen ja ruoan), Jos ei tule syömään, omavastuu 5 €. Ilmoittaudu mukaan hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi

OTHER-KESKUSTELUTILAISUUS
La 8.2. klo 11-18 kaikille sateenkaariperheellisille. Miten ihmisten oletukset eri vähemmistöryhmistä vaikuttavat omaan elämääsi? Entä yhteiskunnassa vallitsevat stereotypiat ja ennakkoluulot? Miten säilyttää oma identiteetti niiden keskellä?

Taiteilija Heidi Lunabban vetämissä keskusteluissa lähtökohtana on osallistujien arki ja omat kokemukset. Yhteiskunnallisia normeja pohditaan niin, että kynnys keskusteluun osallistumiseen on mahdollisimman matala. Jokaisen omille ajatuksille annetaan tilaa. Keskustelutapaamiset liittyvät Other sarjakuvaprojektiin, jossa osallistujilla on halutessaan mahdollisuus jakaa kokemuksiaan sarjakuvan muodossa. Keskusteluun osallistuminen ei kuitenkaan sido sarjakuvan tekemiseen, eikä osallistujien kokemuksia jaeta, ellei osallistuja itse sitä halua. Sarjakuvien ideointiin ei tarvita kokemusta sarjakuvien tekemisestä.

Sarjakuvista tehdään näyttely Helsinki Pride 2020 -tapahtuman aikana ja näyttely tulee kiertämään myös muilla Pride-festivaaleilla. Tarkoitus on herättää yhteiskunnallista keskustelua ja luoda enemmän tilaa moninaisuudelle. Sarjakuvia suunnitellaan yhdessä halukkaiden kanssa ja Heidi vastaa sarjakuvien ja näyttelyn tuottamisesta. Other keskustelutapaamisia järjestetään kevään aikana sateenkaariperheiden aikuisten ryhmissä Helsingissä.

La 8.2.  klo 11-18 sisältäen lounaan. Tilaisuudessa on mahdollisuus lastenhoitoon. Lastenhoitoon ilmoittautuminen viimeistään 1.2. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen: heidi@lunabba.com

AIKUISTEN TEATTERI-ILTA
Juuri Finlandia-palkinnon saaneen Patjim Statovcin esikoisromaani, Kissani Jugoslavia, esitetään Kansallisteatterissa. Miesrakkautta, maahanmuuttonäkökulmaa, eläimellistä menoa... Lue näytelmästä täältä >>

Sateenkaariperheiden aikuiset lähtevät katsomaan näytelmää pe 10.1.2020 klo 19. Lippuja on rajoitettu määrä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Yhdistyksen jäsenet (vuoden 2019 jäsenmaksu maksettu) saavat liput alehintaan 25 € (muut 35 €), opiskelevat ja työttömät jäsenet 8 € (muut opisk./työttöm.16 €) Ilmoittaudu mukaan: hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi. Laita viestin otsikoksi "Kissani Jugoslavia".

SUKUPUOLELTAAN MONINAISTEN PERHEKAHVILA
Ke 15.1., 12.2., 11.3., 1.4. ja 6.5. klo 16.30-18.30. Tervetuloa sukupuoleltaan moninaisten perheiden perhekahvilaan. Perhekahvila on luonteeltaan vapaamuotoinen ja varsinaista ohjattua toimintaa ei ole ellei siitä erikseen tiedoteta. Perhekahvilaan ovat tervetulleita kaikki perheet joissa joku perheen jäsenistä on sukupuoleltaan moninainen. Myös perhettä suunnittelevat ovat tervetulleita. Sateenkaariperheiden toimitiloissa, Hämeentie 29, Helsinki. Ovi ja ovisummeri löytyvät Picnicin ja R-kioskin välistä.

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN RYHMÄ
Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipisteen ja Sateenkaariperheet ry:n yhteistyössä järjestämiä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisiä Kevään ensimmäinen tapaamien on la 25.1.  klo 11-13. Tapaamiset Kurvissa, Hämeentie 29.

MYÖHÄISHERÄNNEET ELI HETEROSUHTEESSA AIEMMIN ELÄNEIDEN TAPAAMISET
Sunnuntaisin 15.12., 12.1., 16.2., 19.4. ja 17.5. aina klo 15.30-17.30 ja paikkana aina Kurvi, Hämeentie 29, 7. krs. Erikoiskerta su 15.3. klo 11-18 Other-keskustelupaja. Katso lisätiedot aiempaa Helsingin tapahtumista. Tilaisuus sisältää tunnin ruokatauon. Tapaamiset ihmisille, jotka ovat eläneet heterosuhteessa ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-/queer- tai sukupuoli-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteronormatiivisessa suhteessa, mutta ovat tai haluaisivat olla (myös) sateenkaarevassa suhteessa. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea elämäntilanteeseen. Huom! Myös lapsettomat ovat lämpimästi tervetulleita.

SOSIAALISET VANHEMMAT
Sosiaalisten eli ei-biologisten vanhempien vertaisryhmä jatkaa kokoontumisia joka toinen kuukausi tammikuusta alkaen.

ALKUTAIPALEILLAT
Alkutaipaleella olevien tapaamiset pitävät joulukuun taukoa ja jatkavat kuukausittaisia kokoontumisia taas tammikuussa.

VANHEMMUUSKUMPPANUUS-ILTA
La 25.1. klo 16-18:30 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs.  Vanhemmuuskumppanuus-illassa aiheena on vuorovaikutuksen merkitys vanhemmuussuhteessa sekä kumppanuusvanehmman etsiminen. Illan ensimmäiseen osioon ovat tervetulleita kaikki, jotka jakavat vanhemmuutta jonkun, joko oman puolison tai lapsen muun vanhemman, kanssa. Keskustelullisessa tuokiossa käsitellään ja syvennetään vanhemmuussuhteen vuorovaikutustaitoja. Alustajana Perhesuhdekeskuksen Terhi Väisänen. Jälkimmäisen tunnin aikana niillä, jotka vielä etsivät toista tai toisia vanhempia tulevalle lapselleen, on mahdollisus osallistua vanhemmuuden speed dateen, eli tavata muita kumppanuusvanhemmuudesta haaveilevia. Muiden on mahdollisuus jatkaa suhdeasioiden työstämistä pienemmissä ryhmissä keskustellen.

Ilmoittaudu mukaan täällä >>

MISTÄ LISÄTIETOA?
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.
Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

HÄME

Paikallistiimi: Johanna ja Reetta, hame@sateenkaariperheet.fi

Hämeen paikallistoiminta aloitettiin viime keväänä! Tapaamme kerran kuussa lauantaisin. Aika ja paikka vaihdellen.

KEVÄÄN 2020 TAPAAMISET:
• La 11.1 Retki Aulangon kylpylään klo 10-12
• La 8.2 Pulkkamäki Ahvenistolla
• La 7.3 Tapaaminen Malliksella, MLL ry Hämeenlinna
• La 25.4 Retki Touhutaloon
• La 16.5 Ulkoilua Aulangolla

Tapaamisista sovitaan ja tiedotetaan tarkemmin Hämeen sateenkaariperheiden Facebook-ryhmässä. Jos haluat liittyä mukaan suljettuun ryhmään tai saada tietoa tapaamisista sähköpostilla, ole yhteydessä paikallistiimiin. Tervetuloa mukaan!

JOENSUU

Paikallistiimi: Henna ja Paju, joensuu@satenkaariperheet.fi

RETKI KIIPEILEMÄÄN
Joensuun seudun sateenkaariperheiden pikkujouluretki su 15.12.19 klo 11 seinäkiipeilemään Ote-kiipeilykeskukselle (Pilkontie 7, Joensuu). Ohjelmassa on tunti ohjattua kiipeilyä (jolloin keskus on vielä suurelle yleisölle kiinni) ja sen jälkeen voi jäädä vielä kiipeilemään itsekseen maksutta. Välillä nautitaan lounasta. Kysy vapaita paikkoja: joensuu@sateenkaariperheet.fi Jos osallistumisesi jäisi kiinni kyydeistä, niin mietitään kimppakyytejä. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Kiipeily soveltuu n. 4-5-vuotiaista alkaen, pienemmätkin voivat osallistua tapahtumaan. Tervetuloa huvittelemaan koko perheellä, sukulaiset ja lähi-ihmiset mukaan luettuna!

Tapahtuma on maksuton.

PERHETAPAAMISET
Joensuun seudun sateenkaariperheet tapaavat ainakin Joensuun Perheentalolla, Rantakatu 15, 80100 Joensuu, ainakin 12.3. ja 16.4. klo 17-19. Lisäksi touhutaan kevään prideviikolla lastenpisteellä ja käydään yhdessä retkellä. Seuraa ilmoittelua Pohjois-Karjalan Setan facebookista tai kysele lisätietoja: joensuu@sateenkaariperheet.fi

Lämpimästi tervetuloa kaikki sateenkaariperheelliset, kaverit ja läheiset, sateenkaariperheestä haaveilevat ja muut iltojen aiheista kiinnostuneet. 

Lapsille on hyvät leikkitilat. Tarjolla on kahvia ja pientä iltapalaa.

Toiminta järjestetään yhteistyössä Liekku ry:n >> ja Pohjois-Karjalan Seta ry:n >> kanssa. 

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Jyväskylän kevät:

AIKUISTEN ILTA
10.1. järjestetään aikuisten ilta. Paikka ja aika tarkentuvat myöhemmin. 

LASKIAISULKOILU
Laskiaissunnuntaina mennään perinteisesti ulkoilmaan Halssilan hiihtomaahan.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä >>

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna, keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Liity mukaan Keski-Uudenmaan suljettuun Facebook-ryhmään täällä >>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolan sateenkaariperheet järjestää tapaamisia ja toimintaa, joista sovitaan Facebook-ryhmässä. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä >>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMISET
Su 19.1. klo 15-17 Männistön nuorisotalolla. Teemana laululeikit, erinäisiä pienillekin sopivia soittimia voipi kokeilla. Kuka muistaa eniten merirosvolaululeikkejä? Kokeillaan myös satuhierontaa.
Su 9.2. klo 15-17 Männistön nuorisotalolla. Teemana taika/soodataikinaleivonta. 

HOPLOP-RETKI
Maaliskuussa tulossa tiistai-iltaan ajoittuva klo 17 alkava Hoplop-retki vkolla 11 tai 12. Muutama juniori jo lupautunut pienten kanssa touhuamaan niin aikuiset saavat osan aikaa kahvitella keskenäänkin. Tarkemmin tietoa Kuopion sateenkaariperheiden Facebookista. Yhdistys maksaa osan osallistumismaksusta jäsenperheille. 

FONTANELLA
Huhtikuussa tulossa arki-iltaan ajoittuva Fontanella-käynti. Tarkemmin tietoa Kuopion sateenkaariperheiden Facebookista alkuvuonna ja seuraavassa uutiskirjeessä. Yhdistys maksaa osan osallistumismaksusta jäsenperheille. 

KANSAINVÄLINEN SATEENKAARIPERHEPÄIVÄ
Toukokuun ensimmäinen sunnuntai vietetään sateenkaariperhepäivää. Päivän tapahtuma suunnitellaan kevään aikana tarkemmin.

Tapaamisista ja muista Kuopion alueen asioista keskustellaan omassa Facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä >>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

MIKKELI

Paikallistiimi: mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona, lisätietoa sähköpostitse.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMISET

Syksyn perhetapaamiset Vihreällä talolla (Uusikatu 27) kerran kuukaudessa klo 14.30-17. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan muihin sateenkaariperheisiin, leikkimään ja juttelemaan! Vuoden viimeinen tapaamispäivä on 15.12. Nyyttäritarjoiluilla mennään!

Facebookista löytyy sivu Oulun seudun sateenkaariperheet >>, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tapaamisista. Oulun sähköpostilistalle voit liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna pori@sateenkaariperheet.fi

Tervetulleita ovat sekä vanhat tutut että uudet tuttavuudet, niin perheelliset kuin vasta perheestä haaveilevat. Tuu säkin! Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saat lisätietoja Facebook-sivuiltamme >>

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa >>. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Sini, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma Facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoelle kaivataan uusia tekijöitä! Millaista toimintaa sinä toivoisit perheille tai perheiden aikuisille. Ota yhteyttä tiimiin ja kerro, millaista toimintaa haluaisit olla järjestämässä. 

TAMPERE

Paikallistiimi: Ulla, Johanna, Sari, Laura ja Heidi, tampere@sateenkaariperheet.fi

PERHEKAHVILA

Syksyn viimeinen kahvila 15.12. Perhekahvila jatkuu taas 26.1.19 klo 15-17 ja siitä eteenpäin joka toinen sunnuntai samaan kellonaikaan. Perhekahvila on avointa toimintaa Pirkanmaan Setan toimistolla pienien tarjoilujen kera, voit tulla ja mennä vapaasti.

LUENTO- JA KESKUSTELUTILAISUUS
Perheasianneuvottelukeskuksen asiantuntijan Päivi Stelin- Valkaman keskustelutilaisuus aikuisille "älä anna arjen nujertaa intohimoa parisuhteessa. Mistä löytyisi turnauskestävyyttä" . Päivä: ti 21.1.2020 klo 17.30-19.30. Paikka: Aleksanterinkatu 21 a, 5 krs.

REKRY
Oletko perheellistymisen alkutaipaleella tai tiedätkö jonkun, joka kaipaisi siihen vertaistukea? Tampereella kaivataan Alkutapale-ryhmälle koollekutsujaa. Olisitko se sinä tai tuttavasi? Kännykällä ja kahvinkeittotaidoilla pääsee hommassa jo pitkälle.

Alkutaipale-ryhmässä vertaiset voivat keskustella ja vaihtaa kokemuksia perheellistymisen kiemuroista ja vaihtoehdoista. Ryhmän halutessa on mahdollista vierailla hedelmöityshoitoklinikalla tai pyytää tapaamiseen ulkopuolista asiantuntijaa tai sateenkaariperheiden vanhempia. Tule siis mukaan kivaan Tampereen aktiiviporukkaan! Autamme Alkutaipale-tapahtumien mainostamisessa ja alkuun pääsemisessä. Palkkioksi tapaat toisia alkutaipaleella olevia, saat hyvän mielen ja pääset nauttimaan aktiivien omasta virkistystoiminnasta.

Ota yhteyttä, kysy lisää tai kerro jo lyhyesti itsestäsi: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Elina, Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi

Kevään tapahtumista ilmoitetaan myöhemmin Turun seudun sateenkaariperheiden sähköpostilistalla ja Facebookissa.

Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit liittyä täällä >> Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä >>

Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin saamaan vertaistukea ja tutustumaan mukaviin ihmisiin!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
R Räihä
r.raiha@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

Heidi Puustinen
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
050 3260 777


Perhesuhdekeskus

Projektipäällikkö
Sanna Metsäpuu
sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Johtava asiantuntija
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Erityisasiantuntija
Sara Mäkäräinen
sara.makarainen@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.
Neuvontapuhelin on joulutauolla 20.12.-6.1.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista ja tilata materiaalia.

koulutus@sateenkaariperheet.fi
Voit lähettää koulutuspyynnöt tähän osoitteeseen.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Lisätietoja jäsenyydestä löydät täältä >> ja omia jäsentietojasi pääset muokkaamaan täällä >>

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2019

Puheenjohtaja
Krister Karttunen, Helsinki 
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Jäsenet:

Tiia Sudenkaarne, Turku (varapuheenjohtaja)
Marjukka Irni, Turku
Anu Kantola, Helsinki
Hanna Ruohonen, Helsinki
Anu Pellinen, Espoo
Markus Oja, Lempäälä
Jenni Kemppi, Helsinki (varajäsen)
Julian Honkasalo, Helsinki (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

0%