Uusi Lapsenhuoltolaki astui voimaan 1.12.2019. 


Anna meille palautetta Lapsenhuoltolaista.


Parantaako uusi lainsäädäntö lapsen asemaa erossa? Vaikuttaako laki vanhempien väliseen yhteistoimintaan? Edistääkö lainsäädäntö lapsen ihmissuhteiden jatkuvuutta? Suojaako laki lasta kaltoinkohtelulta ja väkivallalta?


Keräämme eronneiden vanhempien kokemuksia ja näkemyksiä uudesta Lapsenhuoltolaista. Kyselyssä on väittämiä ja avoimia kysymyksiä. Vastaa kyselyyn omien kokemustesi tai näkemystesi pohjalta. Kyselyssä on myös mahdollisuus antaa Lapsenhuoltolaista vapaamuotoinen palaute.


Kyselyssä keskitytään lain pykäliin: 1§,  2§,  4§, 5a§,  8§,  9§, 10§ ja 11§. 

Uusi Lapsenhuoltolaki on luettavissa tästä.


Kyselyyn vastaaminen vie n. 5 minuttia. 

Vastauksista ei tunnista yksittäistä vastaajaa. 

Kysely on avoinna 8.3.2020 asti.


Kyselyn tulokset julkaistaan Ensi- ja turvakotien liiton järjestämässä valtakunnallisessa Erofoorumissa 18.3.2020 Helsingissä


Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös Ensi- ja turvakotien liiton vaikuttamistoiminnassa.


Lisätiedot: Ensi- ja turvakotien liitto / Ero lapsiperheessä -tiimi,  050-4385290 sekä paivi.hietanen@etkl.fi 

Arvioi uutta Lapsenhuoltolakia oman kokemuksesi tai näkemyksesi perusteella

Jätä vastaus tyhjäksi
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
0
10
5
10
10
true
false
false
Laki vahvistaa lapsen kuulluksi tulemista. *
Laki vahvistaa lapsen näkemyksen huomioimista. *
Laki vahvistaa vanhempien välisen yhteistyön velvoitetta. *
Laki ennaltaehkäisee vieraannuttamista ja lapsen suhteen katkeamisen toiseen vanhempaan. *
Laki estää haitanteoan lapsen ja toisen vanhemman suhteelle. *
Laki suojaa lapsen oikeutta ylläpitää suhdetta hänelle tärkeisiin ihmisiin. *
Laki suojaa lasta henkiseltä ja fyysiseltä väkivallalta ja kaltoinkohtelulta. *
Laki motivoi vanhempia keskustelemaan lapsen kanssa hänen elämässään tapahtuvista muutoksista. *