STAGE-tapahtuman hakeminen omalle paikkakunnalle

Tutustu ennakkoon stagetapahtuman vaatimuksiin scl.fi/stage

Tapahtuman järjestävä seura ja paikkakunta: (mikäli tapahtuma järjestetään yhteistyössä kahden seuran kesken, mainitse myös siitä)

Yhteyshenkilön nimi:

Yhteyshenkilön asema seurassa:

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: (Tähän osoitteeseen lähetetään ilmoitus tapahtuman myöntämisestä)

Yhteyshenkilön puhelinnumero:

Päivämäärä(t), jotka seura on tiedustellut vapaina oleviksi / tehnyt alustavan varauksen. Mainitse myös jos olette hakeneet aluekisaa ja Stage-tapahtuma tulisi sen perään/alkuun.

Mahdolliset halli-/salivaihtoehdot ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujakapasiteetti max.

Katsomotilat max.

Pukuhuonetilojen-, lämmittelytilojen- ja toimitsijatilojen, ruokapaikkojen lyhyt kuvaus:

Cheermaton saatavuus tilaa (onko saatavilla min.4 kaistaa):

Musiikintoisto ja tekniikan kuvaus (juontomahdollisuus mikrofonilla jne.):

Tapahtuman järjestämisestä vastaavan työryhmän kuvaus sekä vapaaehtoisten saatavuus?:

Kuinka monta harrasteryhmää teidän seurastanne osallistuisi tähän stage-tapahtumaan?

0%