TeamGym -kysely Voimisteluliiton jäsenseuroille

TeamGymin lajiasiantuntijaryhmä (LAR) on päättänyt kartoittaa Voimisteluliiton jäsenseurojen TeamGym -harrastajien ja kilpailijoiden määriä sekä seurojen organisaatiota ja tavoitteita tuleville vuosille. Kyselyn avulla pyritään huomioimaan strategiatyöstössä lajin ja seurojen kehitystarpeita lähivuosina. 

Vastaaminen vie noin 10 min ja on meille todella tärkeää tietoa. Toivomme, että kyselyyn vastataan totuudenmukaisesti, arvostamme tarkkoja lukuja, mutta arviot riittävät. Kyselyn lopussa on tilaa omille kommenteille ja lajin kehitysehdotuksille. Vastaukset 31.1.2020 mennessä.


Mahdolliset kysymykset lajipäällikölle osoitteeseen teamgym@voimistelu.fi

LAR kiittää seuroja aktiivisuudesta ja kyselyyn vastaamisesta!

Seuran nimi:

Seuran/jaoston kokonaisjäsenmäärä:

Milloin TeamGym -toiminta on aloitettu seurassanne?

TeamGym -harrastajien määrä seurassa/jaostossa?

määrä
Harrastevoimistelijat*
Harrastevoimistelijat*
Kilpailevat voimistelijat (myös KilHa)*
Kilpailevat voimistelijat (myös KilHa)*

Kilpailevien joukkueiden tiedot

Joukkueiden määrä
Harjoituskerrat/viikko
Harjoitustunnit/viikko
Valmentajien lkm
STARA*
STARA*
1.luokka*
1.luokka*
2.luokka*
2.luokka*
3.luokka*
3.luokka*
4.luokka*
4.luokka*
5.luokka*
5.luokka*
6.luokka*
6.luokka*
Kilha < 12*
Kilha < 12*
Kilha > 12*
Kilha > 12*
MASTERS *
MASTERS *

Kilpailevien joukkueiden tiedot jatkuu..

Tyttöjen lukumäärä
Poikien lukumäärä
Ikäjakauma
STARA*
STARA*
1.luokka*
1.luokka*
2.luokka*
2.luokka*
3.luokka*
3.luokka*
4.luokka*
4.luokka*
5.luokka*
5.luokka*
6.luokka*
6.luokka*
Kilha < 12*
Kilha < 12*
Kilha > 12*
Kilha > 12*
MASTERS *
MASTERS *

TeamGym -valmentajien lkm ja taso seurassa

määrä
Voimisteluohjaajan startti tai vastaava*
Voimisteluohjaajan startti tai vastaava*
I-taso tai vastaava*
I-taso tai vastaava*
II-taso tai vastaava*
II-taso tai vastaava*
Muut*
Muut*

TeamGym -tuomareiden lkm ja taso seurassa

ARVI
II-taso
III-taso
KV
Määrä*
Määrä*

Onko seurassanne päätoimisia TeamGym -valmentajia?

 Jos on, niin montako?

(palkkasuhteessa olevat yli 20h/viikko työajalla)

Onko seurassanne TeamGym vastuuhenkilöä, joka koordinoi yhteisesti TG toimintaa?

Onko seuranne järjestänyt kilpailuja kuluneen 2 vuoden aikana?

Onko seuranne kiinnostunut järjestämään kilpailuja seuraavan kahden vuoden aikana?

Osallistuuko seuranne liiton leireihin?

Kerro miksi osallistutte/ette osallistu leireille?

Kuvaile vapaasti seuranne TeamGym -toimintamallia/organisaatiota.

Onko se selkeästi organisoitu ja onko kaikilla joukkueilla yhteiset toimintatavat?

Toimivatko joukkeet täysin ominaan vai onko joukkueiden välillä yhteistä toimintaa?

Onko teillä valmentajatapaamisia tai palavereita yms.?

Mikä on seuranne kilpailullinen tavoite kohti 2024 vuotta?

Onko seuranne tavoitteena saada voimistelijoita mukaan TeamGymin maajoukkuetoimintaan?

Vapaa sana (esim. toiveita valmentajien/tuomareiden koulutuksista, voimistelijoille suunnatusta liittojohtoisesta valmennuksesta tai seuroille suunnatuista tuotteista/palveluista):

0%