ETSIMME SEUROJA MUKAAN JÄRJESTÄMÄÄN PESISLIIKKARI -TOIMINTAA!

Savo-Karjalan alueen vuoden 2020 toimintasuunnitelman yhtenä painopisteenä on liikkaritoiminta. Alue on luonut liikkaritoiminnan kehittämiseksi tukipaketin seurojen käyttöön.


Mitä pesisliikkari -toiminta on? Pesis kuuluu päiväkouluikäisillekin! Pesisliikkari innostaa lapsia mukaansa jo 3-6 -vuotiaina. Tärkeintä on liikunnallisuuteen kannustaminen, ryhmässä toimimisen opettelu sekä monipuolisen liikunnan ja motoristen perustaitojen omaksuminen leikin varjolla. Aktiivisuutta haetaan ilon ja onnistumisten kautta.Valitsemme alueeltamme kahdeksan seuraa mukaan pesisliikkarin tukipaketin saajiksi!


Valittavat seurat sitoutuvat järjestämään pesisliikkari -toimintaa seuraavan kahden vuoden ajan. Seura saa itse määrittää järjestääkö liikkaria talvi- vai kesäkaudella sekä liikkaritoiminnan tarkemmat tiedot. Seuran on sitouduttava hankkimaan liikkarin osallistujille pesispassit.      

                           


Tukipakettiin kuuluu: 

- Seurojen liikkarivastaaville järjestetään yhteinen liikkari-info (skype-palaveri 12.2 klo 12)

- Välinetuki (välinepaketti, arvo n. 150€)

- Ohjaajakorvaustuki ensimmäisenä vuotena 10€/lapsi ja toisena vuotena 5€/lapsi.

- Materiaalipaketti (valmiita tuntisuunnitelmia, ohjausmateriaalia, liikkariesitepohja..) 

- Päiväkotikierroksen ”sparrausapu” ja mahdollisuuksien mukaan alueen tuki päiväkotikäynneillä.     Lisätietoja: 

Seurakehittäjä Mona Hupli-Kotiranta

mona.hupli-kotiranta@pesis.fi 

040 761 30681. Seuran tiedot (Seuran nimi, liikkarin yhteyshenkilö, yhteyshenkilön tiedot)

2. Oletteko järjestäneet seurassanne aiemmin liikkari -toimintaa? (kyllä/ei)

3. Miten olette aiemmin järjestäneet pesisliikkaria? Kertokaa pesisliikkarin toteutuksesta, osallistujamäärästä..

4. Millä ajanjaksolla olette suunnitelleet järjestävänne pesisliikkaria 2020? (kesä- vai talvikausi, mitkä kuukaudet)

5. Onko teillä mahdollisuus esittelykierrosten tekemiseen päiväkodeilla ja esikouluilla? Oletteko tehneet esittelykierroksia aiemmin?

6. Minkälaista pesisliikkaria olette suunnitelleet järjestävän? (Milloin, Missä, Minkä ikäisille lapsille, osallistujamäärätavoite )

Pesisliikkarin tukipaketin haku päättyy pe 31.1.


Ilmoitamme helmikuun alussa valituille seuroille tukipaketin saamisesta.


Pesisliikkarin yhteyshenkilöiden Skype -palaveri pidetään ke 12.2. klo 12:00.


Välinepakettien valinnat ja tilaukset tehdään helmi-maaliskuussa.

0%