Onnettomuuksien selvitysraportti

Tämä raportti tulee lähettää liitteineen aina AKK-Motorsport ry:lle, kun kilpailussa tapahtuu henkilövahinkoja, jotka vaativat välitöntä lääkinnällistä apua, aiheuttanut onnettomuus. Raportti tulee lähettää viimeistään 5 vuorokautta kilpailun päätyttyä.


Raporttiin lisätään liitteeksi varsinainen onnettomuustutkintaraportti ja siihen liittyvät kuva ym. liitteet.


Tämän raportin tarkoitus on toimia lajiliitolle työkaluna onnettomuustietojen tilastointiin ja jatkokäsittelyyn ja sitä kautta turvallisuustyön parantamiseen kotimaisessa autourheilussa.

Laji:

Kilpailun nimi:

Päivämäärä:

AKK:n alue:

Paikkakunta:

Rata/alue:

Ralli/Rallisprint/Off Road: Lisää onnettomuuden tarkat tapahtumapaikan koordinaatit. 


Käytä koordinaattien määritykseen Kansalaisen Karttapaikka-palvelua, jonka löydät seuraavasta osoitteesta: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/


Etsi kartasta onnettomuuspaikka ja ota ylös paikan N/E-koordinaatit. Lisää koordinaatit esim. seuraavassa muodossa (saat ne suoraan karttapaikan sijaintitiedoista):


N: 6855937,369

E: 400723,828


N-koordinaatti:

E-Koordinaatti

Rallissa erikoiskokeen numero:

Järjestäjän yhteyshenkilö onnettomuustutkinnassa, jolta saa lisätietoja ja aineistoa onnettomuuteen liittyen:

Sähköpostiosoite:

Puhelinnumero:

Onnettomuuden luonne:

Joku muu, mikä?

Kuvaus tapahtuneesta:

Osallisten ajoneuvojen määrä:

Arvio auton nopeudesta törmäyshetkellä:

Pääasiallinen autoon kohdistunut isku:

Vahingon/onnettomuuden pääasiallinen syy:

Ajoneuvon rakenteiden kestävyys:

Ajoneuvon turvavarusteiden kestävyys:

Sattuiko onnettomuus (kilparadoilla ajettavat lajit):

Missä kilpailun/harjoituksen/aika-ajon vaiheessa onnettomuus tapahtui (kilparadoilla ajettavat lajit):

Yleisöturvallisuus:

Oliko onnettomuudessa riski yleisövahingoille?

Loukkaantuneita katsojia:

Loukkaantuneita toimitsijoita:

Menehtyneitä katsojia:

Menehtyneitä toimitsijoita:

Olivatko loukkaantuneet/menehtyneet katsojat yleisölle osoitetulla alueella?

Olivatko loukkaantuneet/menehtyneet katsojat yleisöltä kielletyllä alueella?

Aiheutuiko vammat yleisölle/toimitsijalle:

Kuljettajaturvallisuus

Onnettomuudessa loukkaantui:

Loukkaantuneen ohjaajan vammat:

Loukkaantuneen II-ohjaajan vammat:

Mikä aiheutti vammat?

Jäikö ohjaajan vammoista pysyviä haittoja:

Jäikö II-ohjaajan vammoista pysyviä haittoja:

Onnettomuudessa menehtyi:

Menehtyneen ohjaajan vammat:

Menehtyneen II-ohjaajan vammat:

Mikä aiheutti menehtymiseen johtaneet vammat?

Käytettiinkö tilanteessa:

Toimivatko pelastusorganisaatiot odotetulla tavalla?

Mikäli vastasit ei, mitä toivottavaa toiminta jätti?

Onko tapauksesta tehty vaaratilanneilmoitus TUKES:lle?

Lisää tähän kaikki onnettomuuteen liittyvät tiedostoliitteet (OSR Selvitysraportti jne.):

Lisää tähän kaikki onnettomuuteen liittyvät kuvaliitteet:

Lataa tähän kaikki onnettomuuteen liittyvät videoliitteet:

Mikäli onnettomuudesta on video-aineistoa julkaistuna verkossa, kopioi tähän videon osoite ja lisää aika, jossa onnettomuus videolla on:

Lisäksi onnettomuudesta tehty tutkinta-aineisto tulee toteuttaa ao. lajin lajipäällikölle sekä tekniikan lajipäällikölle sähköpostilla (etunimi.sukunimi@autourheilu.fi)

0%