VALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY 2020

Palautekysely valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille

Arvoisa valmistuva!


Oulun yliopisto kerää tällä kyselyllä maisteritutkinnon valmistumisvaiheessa olevilta opiskelijoiltaan palautetta opiskeluun, opintojen sisältöön ja työllistymiseen liittyvistä asioista.


Valmistuvien opiskelijoiden antama palaute on ensiarvoisen tärkeää tutkintojen sisällön ja yliopiston toimintojen kehittämisen kannalta, joten pyydämme sinua varaamaan aikaa noin 20 minuuttia ja vastaamaan tähän kyselyyn. 


Kysely toteutetaan yhteistyössä Tekniikan akateemiset TEKin ja kaikkien tekniikan alan koulutusta antavien yliopistojen kanssa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään laajasti esimerkiksi vastavalmistuneiden työllistymisen ja palkkatason seuraamisessa sekä tekniikan alan yliopistokoulutuksen kehittämisessä.


Kysely on anonyymi. Lisäksi kaikkia saatuja vastauksia käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti, eikä julkaistavasta materiaalista voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.


Vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 3 kpl Verkkokauppa.com:in 200 €:n lahjakortteja. Arvontaan osallistutaan erillisellä lomakkeella. Arvonta suoritetaan 31.1.2021.


Mikäli sinulla on kysyttävää tai kommentteja kyselylomakkeeseen liittyen, voit ottaa yhteyttä Arttu Piriin, puh. 09-2291 2235 tai arttu.piri@tek.fi


Kiitokset yhteistyöstäsi! Tietosuojaseloste


Aloita kyselyyn vastaaminen painamalla "Seuraava".

YHTEISTYÖSSÄ

0%