BEDÖMNING AV NULÄGET FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

1. Kommun

2. Enhetens/verksamhetsställets/teamets namn

3. Form av småbarnspedagogik som bedömningen gäller

4. Adress

5. Antal barn

6. Antal anställda

7. Kontaktperson

8. Kontaktpersonens e-postadress

Till den här e-postadressen skickas den visuella sammanfattningen

9. Kontaktpersonens telefonnummer

10. Hur genomfördes bedömningen?

1/3