Uutiskirje tammikuu 2020

Sukupuolen moninaisuus ja perheellistymismahdollisuudet

Lausuimme hiljattain translain uudistamisesta. Meidän mielestä sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla henkilöiden mahdollisuuksia lapsiperheellistyä, niin halutessaan, ei pidä hankaloittaa lainsäädännöllä ja palvelujärjestelmän käytännöillä. Sen sijaan sukupuolivähemmistöille on annettavaa riittävää ja kattavaa hedelmällisyysneuvontaa.

  • Nykyisen lain hedelmättömyysvaatimus on poistettava välittömästi

Vaatimus on sisältänyt äärimmäisen syrjivän ajatuksen siitä, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt ovat kykenemättömiä vanhemmuuteen. Heidän vanhemmuutensa on nähty niin vaarallisena, että heidät on lainsäätäjän mielestä täytynyt steriloida, jotta he eivät voisi toimia vanhempina. On vaikea kuvitella hävyttömämpää tapaa kyseenalaistaa ihmisryhmän ihmisyyttä. Tästä syystä ei riitä, että lainsäätäjä luopuu hedelmättömyysvaatimuksesta. Aiheutettua haittaa tulee aktiivisesti korjata tukemalla kaikin tavoin sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia ja tekemällä työtä asenteiden muuttamiseksi suhteessa sukupuolivähemmistöjen vanhemmuuteen.


  • Hedelmällisyyteen liittyvää neuvontaa on tarjottava kaikille sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille osana sukupuolen tai kehon sukupuolitettujen piirteiden korjaushoitoja

Tekemämme kyselyn mukaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvien saama hedelmällisyyteen, hedelmällisyyden menettämiseen ja säilyttämiseen ja sukusolujen tallettamiseen liittyvä neuvonta sukupuolen korjaushoitojen aikana on kehittynyt aiempaa paremmaksi, mutta ei selvästikään ole vielä johdonmukaista ja itsestään selvää. Kun viime vuosikymmenellä korjaushoidoissa käyneistä vain 30 prosentille oli puhuttu ylipäätään mitään hedelmällisyyteen liittyvistä asioista, tämän vuosikymmenen loppupuoliskolla hoidoissa käyneistä jo 60 prosentin kanssa oltiin keskusteltu aiheesta edes vähän.

Usea sukupuolen korjaushoidoissa käynyt pelkäsi nostaa lapsiperheellistymismahdollisuuksia tai lapsitoiveitaan esille, jottei asia olisi vaikuttanut hoitojen saamiseen. Tästä syystä hoitohenkilökunnalla on keskeinen velvollisuus ottaa asia aktiivisesti keskusteluun hoidettavien kanssa. Erityisesti nuoria henkilöitä, joiden elämässä lapsiperheellistyminen ei vielä ole ajankohtaista, on rohkaistava pohtimaan lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia myöhemmässä elämässä. Hedelmällisyyteen liittyvät kysymykset on huomioitava myös intersukupuolisten ihmisten hoidoissa.

  • Kaikille sukupuolivähemmistöihin kuuluville on tarjottava mahdollisuutta tallettaa sukusolujaan osana sairausvakuutuksen alaista hoitoa

Tekemämme kyselyn mukaan yhä useammalle on kerrottu mahdollisuudesta tallettaa sukusolujaan ennen sukupuolen korjaushoitoja. Edelleenkään mahdollisuudesta ei ole kerrottu kaikille. Viime vuosikymmenellä hoidoissa olleista vain alle 10 prosentille oltiin kerrottu mahdollisuudesta. Tämän vuosikymmenen alkupuoliskolla hoidoissa olleista 20 prosentille kerrottiin, mutta vuosikymmenen jälkipuoliskolla hoidoissa olleista jo melkein 60 prosentille oltiin kerrottu hoidoista. Mahdollisuudesta on kerrottu transnaisille (lähes 80%) huomattavasti useammin kuin transmiehille (reilu 50%). Tämä on tietysti yhteydessä siihen, että tietojemme mukaan Helsingissä ei ole tarjottu lainkaan mahdollisuutta tallettaa munasoluja, Tampereellakin vasta muutamille.

Kyselyyn vastanneista 60% haluaisi varmasti tai mahdollisesti tallettaa sukusolujaan. Sen sijaan vain 6% vastanneista ilmoitti, että heidän solujaan on talletettu. Niistä, jotka eivät olleet tallettaneet solujaan, 43% kertoi, että syynä oli oma päätös olla tallettamatta. 40% sanoi syyksi sen, että hänelle ei oltu kerrottu mahdollisuudesta. Muiksi syiksi mainittiin liian kallis hinta, dysforiaan liittyvät tunteet, kivuliaisuus / toimenpiteen vaatimat hoidot.

  • Sijaissynnytys on säädeltävä Suomessa niin, että se on myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ulottuvilla

Useissa intersukupuolisuuden kirjoon kuuluvissa tiloissa henkilöllä saattaa olla toimivat sukusolut, mutta ei mahdollisuutta olla raskaana. Myös monilla trans- ja muunsukupuolisilla henkilöillä sijaissynnytys voisi olla yksi tie vanhemmuuteen. Hallitusohjelman mukaan sijaissynnytystä koskevaa säätelyä selvitetään. Säätelyllä mahdollistettavien järjestelyjen tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Sateenkaariperheet ry:n mukaan sijaissynnytykselle täytyy luoda eettisesti kestävät ja turvalliset rakenteet kotimaassa uudistamalla lainsäädäntöä ja luomalla hyvät käytänteet: https://bit.ly/33sG3aC

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

PS. Trasek ry viettää tänään 35-vuotissyntymäpäiviään. Lähetämme rakkaalle kumppanillemme lämpimät onnittelut!

Sisällysluettelo:

• Uutisia ja ajankohtaista
• Tapahtumauutisia
• Tulevat koulutukset ja tapahtumat
• Vertaistoiminta netissä
• Neuvontapalvelu
• Yhteistyökumppanit tiedottavat
• KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
  uutiskirjeen lopussa

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, liity nyt >>

Uutisia ja ajankohtaista

On sateenkaariperhekyselyn aika!

Joka toinen vuosi Sateenkaariperheet ry kartoittaa jäsentensä ja muiden sateenkaariperheiden ja perheestä haaveilevien mielipiteitä, toiveita, tarpeita ja kokemuksia. Tieto on ensiarvoisen tärkeää toimintaa kehitettäessä ja sen painopistealueita valitessa. Kyselyyn vastaaminen vie 10-20 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 8.-31.1.2020.

Sateenkaariperheiden (vastausikäisille) lapsille ja läheisille on kyselyssä omat osionsa, joihin vastaaminen vie selvästi vanhempien kyselyä vähemmän aikaa, muutamia minuutteja. Lämmin kiitos vastauksistasi!

Kyselyyn pääset vastaamaan täällä >>

Naisparit rynnänneet julkisiin hedelmöityshoitoihin

HUS ja TAYS ovat aloittaneet jo ensimmäiset lahjasoluhoidot. Lähetteitä hoitoihin on pelkästään HUSissa tullut kahdessa kuukaudessa yli 100. Näistä suurin osa on naispareja ja itsellisiä naisia. Turussa on nyt myös avattu hoitojono. Turussa tehdään hoitoja vain lahjasiittiöillä. Lahjamunasoluhoitoja harkitaan uudestaan myöhemmin. Kaikki muut sairaanhoitopiirit hoitavat sekä siittiöillä että munasoluilla. Oulussa ja Kuopiossa hoidot eivät ole vielä käynnistyneet. Niissä odotetaan sukusolupankkien lupien valmistumista. Loppuvuodesta 2019 lähtien avoinna olleet Helsingin ja Tampereen sukusolupankit ovat raportoineet, että munasoluja on lahjoitettu heille hyvin, mutta siittiöistä on suurempi pula. Rohkaisemme kaikkia harkitsemaan luovuttamista.

Hoitoja saadakseen kaikki tarvitsevat lähetteen perusterveydenhuollosta, jossa tehdään jo joitakin perustutkimuksia. Jos esimerkiksi terveyskeskuslääkäri ei tiedä, että julkiset klinikat ovat aloittaneet lahjasoluhoidot, voi lääkäriä pyytää olemaan yhteydessä HUSin, TAYSin tai TYKSin lisääntymislääketieteen yksiköihin.

Lisätietoja hoitoihin hakeutumisesta päivittyvässä uutisessamme >>

Anna lahjaksi uusi elämä

- ennen kaikkea siittiösoluja tarvitaan lisää

HUS, TAYS ja TYKS etsivät nyt sukusolujen luovuttajia, jotta esimerkiksi naisparien ja itsellisten naisten lapsettomuushoidot toteutuvat myös käytännössä julkisilla klinikoilla! Myös useat trans-, muun- ja intersukupuoliset tarvitsevat lahjasoluhoitoja.

Olemme tehneet työtä jo toistakymmentä vuotta, jotta julkiset klinikat avaisivat ovensa sateenkaariperheille. Nyt tarvitsemme vielä sinun panoksesi: tässä on mahdollisuutesi antaa valtavan merkittävä lahja sitä tarvitsevalle!

Anna lahjaksi uusi elämä >> (Helsinki)
Lahjoita ihme >> (Tampere)
TYKSin sukusolupankki >> (Turku)

Teemme yhtä aikaa aktiivista työtä miesten ja miesparien perheellistymismahdollisuuksien eteen. Uusi hallitus on säätämässä lakia sijaissynnytyksestä, kehitämme mahdollisuuksia sijais- ja adoptiovanhemmuuteen sekä tuemme apilaperheiden perustamista ja vanhemmuuskumppanien löytymistä.

Lapsenhuoltolaki antaa uusia mahdollisuuksia ennen kaikkea apilaperheille

Lapsen huoltolain uudistus tuli voimaan joulukuun alusta lukien. Nyt on mahdollista sopia oheishuoltajuudesta tosiasialliselle (sosiaaliselle) vanhemmalle ilman tarvetta hakea huoltajuutta tuomioistuimelta. Samoin voidaan sopia tiedonsaantioikeudesta, huoltajien tehtävänjaosta ja lapsen asumisesta, vaikka oheishuoltajansa luona. Tärkein uudistus on kuitenkin lapsen oikeus tavata tosiasiallista vanhempaansa, minkä tuomioistuin voi vahvistaa hakemuksesta. Tapaamisoikeutta voi hakea lapselle, vaikka lapsi ja tosiasiallinen vanhempi olisivat muuttaneet erilleen jo ennen lain voimaantuloa.  Olemme keränneet ohjeet verkkosivuillemme >>

Toivomme perheiden raporoivan meille, miten uusien mahdollisuuksien käyttöönotto on sujunut

Sateenkaariperheille suunnatut Facebook-ryhmät

Sateenkaariperheille ja -perhettä suunnitteleville on useita Facebook-ryhmiä, joista osa ei varmasti ole edes yhdistyksen työntekijöiden tiedossa. Suurin osa ryhmistä on vapaaehtoisten (vertaisten) perustamia ja ylläpitämiä. Joillakin vertaisryhmillä on myös omat Fb-ryhmänsä, joihin pääsy on ainoastaan ryhmään osallistuville.

ALUEELLISET RYHMÄT Lähes kaikilla alueilla, joilla on sateenkaariperheiden vertaistoimintaa, on myös oma facebook-ryhmä. Osa ryhmistä löytyy paikkakunnan nimellä ja sateenkaariperheet-sanalla hakiessa, osaan pääsee vain kutsusta. Suurimmassa osassa on niin, ettei jäsenten ryhmään kuuluminen näy muille kuin ryhmän jäsenille. Kysy oman alueesi paikallistiimiltä (yhteystiedot uutiskirjeen lopussa) facebook-ryhmän käytännöistä ja liity mukaan. Joillakin alueilla on lisäksi myös fb-sivusto, jota voi seurata tai josta tykätä.

PROJECT RAINBOW Perhettä suunnitteleville, yrittäville ja odottaville tarkoitettu valtakunnallinen ryhmä.

PROJEKTI Q Myöhäisheränneille ja muille heteromuotoisessa suhteessa (ennen sateenkaarielämää) lapsia saaneille suunnattu valtakunnallinen ryhmä.

PK-SEUDUN KOULULAISPERHEET Pääkaupunkiseudulla elelevien kouluikäisten sateenkaariperheiden vanhempien oma ryhmä.

SATEENKAARI-ISÄ(KSI) Kaikille sateenkaarevien perheiden isille, isyydestä haaveileville ja isän roolia toimittaville suunnattu valtakunnallinen ryhmä.

SUKUPUOLELTAAN MONINAISTEN PERHEET Valtakunnallinen ryhmä kaikille vanhemmille, jotka itse tai joiden ainakin yksi puoliso/kumppani on muunsukupuolinen, trans, sukupuoleton tai muuten binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella.

TRANS-PERHEIDEN TAPAAMISET & KESKUSTELUT
Ryhmän tarkoitus on yhdistää Suomessa asuvia transtaustaisia vanhempia. Ryhmässä voi käydä keskustelua transerityisistä vanhemmuuden kysymyksistä ja sopia tapaamisista ja tapahtumista.

YHDEN VANHEMMAN SATEENKAARIPERHEET Totaaliyhäreille, eronneille tai muuten jollain tasolla yksin lapsiaan vanhemmoivien valtakunnallinen ryhmä.

PERHEHOITOA SATEENKAAREN VÄREISSÄ
Ryhmä sateenkaareville tuki- ja sijaisvanhemmille sekä ensimmäistä sijoitusta odottaville.

ADOPTIO SATEENKAAREN VÄREISSÄ
Valtakunnallinen ryhmä adoptiota suunnitteleville, adoptiota odottaville sekä adoptioperheille, joilla adoptio on jo toteutunut.

KUMPPANUUSVANHEMMAT TAI -VANHEMMUUTTA SUUNNITTELEVAT Apilaperheiden, kumppanuusvanhempien, vanhemmuuskumppaniperheiden ja muiden, jotka ovat alusta saakka jakaneet tai suunnittelevat jakavansa vanhemmuutta jonkun muun kuin oman puolison kanssa. Keskustelua, kumppanivanhempien etsimistä ja tiedostusta varten olevan valtakunnallinen ryhmä.

SATEENKAARIPERHEET Ryhmä on valtakunnallinen ihan kaikenlaisille sateenkaariperheille ihan kaikkialla Suomessa tai maailmalla.

SATEENKAARIPERHEET TAPAAMISIA
Ryhmä, jossa kuka vaan voi ilmoitella sateenkaareville perheille suunnatuista tapaamisista tai tapahtumista, kysellä niiden perään tai ehdotella tapaamista. Tänne ei kukaan organisoidusti kerää kaikkia tapaamisia, joten ei korvaa tapahtumakalenteria.

HUOM! Puuttuiko tästä joku tärkeä ryhmä, jonka olemassaolosta tiedät, ja,joka saattaisi kiinnostaa ja hyödyttää muitakin, ja jonne otetaan uusia jäseniä? Jos huomasit moisen puutteen, vinkkaa vertaistoiminnan koordinaattorille. Lista ilmestyy piakkoin myös yhdistyksen nettisivuille. Jos ryhmää ei löydy, vertaistoiminnan koordinaattorilta saat apuja, kehen kannattaa olla yhteydessä.

Jäsenmaksut ja -kortit

Hei jäsen! Jäsenmaksulaskut vuodelle 2020 ovat lähteneet tammikuun alussa. Ellet ole saanut laskua, tarkistathan roskapostilaatikkosi. Ellei laskua löydy sieltäkään, ota yhteyttä järjestösihteerin (jasenet@sateenkaariperheet.fi) niin selvitetään, mikä on vialla.

Jäsenrekisterimme ei ole automaattisesti päivittänyt sähköisen jäsenkortin voimassaoloaikaa kuin jäsenyyttä hoitavalle perheenjäsenelle. Vikaa selvitellään. Viime vuoden jäsenkortit ovat voimassa tammikuun loppuun asti. Mikäli perheesi ei ole maksanut jäsenmaksua viime vuonna eli perheen muilta jäseniltä ei löydy voimassa olevaa jäsenkorttia, voit pyytää järjestösihteeriä lähettämään sähköisen jäsenkortin myös muille perheenjäsenille.

Jäsenmaksun maksaminen on helppo mutta tehokas tapa antaa oma panoksesi yhteiseen työhömme. Kiitos tuestasi!

Ellet vielä ole jäsen, liity nyt >> 

Uutisia lyhyesti

Minustakin tulee äiti
- synnyttämättä äidiksi

Olemme päivittäneet sosiaalisen äidin oppaan!

"Onnea lähestyvän perheenlisäyksen johdosta! Elät jännittävää muutoksen ja odotuksen aikaa, onhan sinulla ja puolisollasi elämässänne pian uusi, pieni ihminen ja teillä oma perhe. Tästä sinua muistuttavat puolisosi päivä päivältä kasvava vauvavatsa ja teidän molempien mielessä kehittyvät odotukset ja toiveet tulokkaan elämän ensihetkistä"

Sosiaalisen äidin oppaat ja kaikki muut oppaamme löydät täältä >>

Eduskuntaan perustettiin marraskuussa Monimuotoiset perheet -ryhmä! Puheenjohtajaksi valittiin ryhmän koolle kutsunut kansanedustaja Mirka Soinikoski ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Jussi Saramo. Sihteerinä toimii Monimuotoiset perheet -verkostomme erityisasiantuntija Sara Mäkäräinen.

Ryhmän tavoitteena on varmistaa, että tällä hallituskaudella tehdään hyviä päätöksiä ja monimuotoisten perheiden ääni kuuluu siellä, missä pitääkin. Haluamme myös muistuttaa, että lapselle hänen oma perheensä on tärkeä ja ainutlaatuinen perhemudosta riippumatta.

Seuraavat uutiskirjeet

Seuraavat uutiskirjeet julkaistaan
12.3., 23.4. ja 11.6.

Vaikuttamistyön muita ajankohtaisia

• Sijaissynnytys keskusteluttaa nyt yhteiskunnassamme. Aiheesta on kirjoitettu paljon mediajuttuja ja useampia keskustelutilaisuuksia on järjestetty tai järjestämässä. Seuraamme kaikkea keskustelua ja olemme mukana keskustelemassa. Oikeusministeriö ei ole vielä kertonut, aloitetaanko asian valmistelu.

• Vanhemmuuslain valmistelua ei ole edelleenkään aloitettu. Viime vuoden puolella saimme tietoa, että oikeusministeri olisi päättämässä asiasta joulukuussa, mutta ilmeisesti hallituksen vaihtuminen on hidastanut suunnitelmia. Olemme lähettäneet päättäjille ja virkamiehille vanhemmuuslakia koskevan taustapaperimme >>

• Menetimme paikkamme lapsiasiain neuvottelukunnassa. Neuvottelukunnassa järjestöjen rooli pieneni yleisestikin. Myöskään lapsiasiavaltuutetun HLBTI ja lapset -työryhmä ei ole ilmeisesti jatkamassa toimintaansa. Olemme pohtimassa kumppaniemme kanssa, miten lapsen oikeuksien koordinointia sateenkaariasioissa tulla tulevaisuudessa tekemään.

•Perhevapaauudistuksesta ei ole kuulunut muutamaan kuukauteen mitään. Uudistusta valmistelevasta työryhmästä, jossa ei ole lainkaan lapsi- ja perhejärjestöjen edustusta, on luvattu, että järjestöt saavat olla mukana valmistelussa pitkin matkaa. Pelon sekaisin tunnelmin odotamme, minkälaisia lapsen oikeuksia huomioimattomia esityksiä tulee tästä työryhmästä, jonka asiantuntemus lapsen oikeuksista on olematonta.

Tapahtumauutisia

"Ehkä Perhesuhdekeskuksen paras rakkaussuhdekurssi!"

Viime viikonloppuna Perhesuhdekeskuksen taitavat konkarivapaaehtoiset sukelsivat uuden viikonloppukurssin ohjaajuuteen: Läheisyys ja seksuaalisuus rakkaussuhteessa. Ohjaajat osallistuivat ensin itse kyseiselle rakkaussuhdekurssille, jonka jälkeen syvennyttiin kurssin ohjaamiseen. He olivat sitä mieltä, että nyt saattaa olla kyseessä jopa Perhesuhdekeskuksen paras rakkaussuhdekurssi! Kurssilla kukin pari saa itse syventyä teemaan lempeään ja rauhalliseen tahtiin sillä tavalla, mikä juuri itsestä tuntuu hyvältä.

Perhesuhdekeskuksessa ollaan iloisia, kun saadaan toteuttaa toimintaa upeiden vapaaehtoisten kanssa! Ensimmäisen kurssin vapaaehtoiset vetävät jo helmikuun alussa. Ilmoittautumiset heti tästä alapuolelta

Kuvassa osa ohjaajakoulutukseen osallistuneista sekä Perhesuhdekeskuksen työntekijät Sanna ja Terhi.

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

Uusi läheisyys ja seksuaalisuus -teemainen rakkaussuhdekurssi!

Perhesuhdekeskuksen uusi läheisyys ja seksuaalisuus -teemainen viikonloppukurssi järjestetään ensi kertaa 8.-9.2.2020 Tampereella. Hinta on poikkeuksellisesti vain 60e/pari (sis. majoituksen ja ruokailut)!

Kurssin tavoitteena on vahvistaa suhdetta ja kumppanien keskinäistä yhteyttä, läheisyyttä ja seksuaalisuutta. Kurssilla keskitytään ennen kaikkea työskentelemään oman kumppanin kanssa erilaisten pohdinta-, keskustelu- ja hellyysharjoitusten parissa.

Perhesuhdekeskuksen verkkosivuilta löydät paljon lisätietoa kurssista sekä ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautukaa mukaan heti, kuitenkin viimeistään 22.1.! Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Rakkaussuhdetta vahvistavat tapahtumat

Perhesuhdekeskuksessa suunnitellaan parhaillaan vuoden 2020 rakkaussuhdetapahtumia! Tieto toiminnan vakinaistumisesta tuli joulukuussa, joten tulevien tapahtumien käytännön suunnittelut ovat päässeet vasta nyt käyntiin. 

Rakkaussuhdetuokioita on tulossa eri puolille Suomea. Läheisyys ja seksuaalisuus -viikonloppukurssi pidetään helmikuun (katso yllä) lisäksi toukokuussa ja syksyllä. Paikkakunnat ja ajankohdat varmistuvat alkuvuoden aikana.

Ilmoitamme tulevista tapahtumista mahdollisimman pian Perhesuhdekeskuksen verkkosivuilla ja Facebook-sivulla. Seuraa mukana!

Nyt sijaisperheet juhlimaan! Care Day 2020 - Sijaishuollon juhlapäivä on täällä!

Juhlimme 21.2.2020, kun Suomessa järjestetään ensimmäisen kerran Care Day – sijaishuollon juhlapäivä. Päivän tarkoituksena on juhlistaa sijaishuollossa asuvia tai asuneita lapsia ja nuoria sekä heistä välittäviä henkilöitä.


#CareDay20 #sijaishuollonjuhlapäivä

Väriä perhehoitoon -hanke haastaa nyt kaikki sateenkaarevat sijaisperheet mukaan juhlimaan! Mikä on teidän perheenne juhlaidea? Leffailta herkkujen kanssa, täytekakkukekkerit vai laavuretki? Ota lapset mukaan suunnitteluun ja tehkää päivästä teidän unelmien juhlapäivä! Lähettäkää suunnitelmanne 9.2. mennessä postitse Sateenkaariperheet ry/ Väriä perhehoitoon, Hämeentie 29, 00500 Helsinki ja saatte yllätyspaketin juhlapäiväänne! Kertokaa ja/tai piirtäkää suunnitelmassanne ketä juhlintaan osallistuu ja mitä aiotte tehdä. Laittakaa mukaan osoitetiedot, johon yllätyspaketti toimitetaan.

 

Seuraa juhlapäivän virallista tiedottamista Care Dayn Facebookissa >> ja ota osaa juhlaan! Lisätietoja päivästä täällä >>

Vanhemmuuskumppanuudesta kaikille vanhemmille ja kumppanuusvanhemmuutta suunnitteleville

Vanhemmuuskumppanuus-illassa Helsingissä la 25.1. klo 16-18.30 aiheena on vuorovaikutuksen merkitys vanhemmuussuhteessa / vanhemmuuskumppanuussuhteessa.

Illan ensimmäiseen osioon ovat tervetulleita kaikki, jotka jakavat vanhemmuutta jonkun, joko oman puolison tai lapsen muun vanhemman, kanssa. Keskustelullisessa tuokiossa käsitellään ja keskustellaan vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä vanhemmuuskumppanuudessa. Alustajana Perhesuhdekeskuksen Terhi Väisänen.

Jälkimmäisen tunnin aikana niillä, jotka vielä etsivät toista tai toisia vanhempia tulevalle lapselleen, on mahdollisus osallistua vanhemmuuden speed dateen, eli tavata muita kumppanuusvanhemmuudesta haaveilevia. Muiden on mahdollisuus jatkaa suhdeasioiden työstämistä pienemmissä ryhmissä keskustellen.
Ilmoittaudu mukaan täällä >>

Perhevalmennukset

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-rakkaussuhteiden ja -erojen erityispiirteistä.

Kurssit ovat maksuttomia, viikonlopun leirikeskuskursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>

Viikonlopun päiväkurssi 3.-5.4.2020
Toinen Helsingin valmennuksista järjestetään tällä kertaa viikonlopun päiväkurssina Sateenkaariperheiden tiloissa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täällä >>

Viikonlopun leirikeskuskurssi
Seuraava viikonlopun kurssi leirikeskuksessa on tulossa taas syksyllä 2020 jossain muualla Suomessa.

Iltakurssi Helsingissä
Seuraava Helsingin iltakurssi on tulossa syksyllä 2020.

Sateenkaarierityiset eroryhmät syksyllä 2020

Perhesuhdekeskus järjestää kaikille sateenkaari-ihmisille suunnattuja eroryhmiä kerran vuodessa sekä Helsingissä että valtakunnallisesti. Eroryhmä on ammatillisesti ohjattu ja se pohjautuu suomalaiseen eroseminaariin, joka on vakiintunut eroauttamisen malli. Menetelmä ja vertaistuki auttavat selviämään erokriisistä, vahvistavat itsetuntemusta ja antavat työkaluja elämässä eteenpäin 

Ensi syksynä Helsingin ryhmä kokoontuu kerran viikossa arki-iltana 11 viikon ajan. Valtakunnallinen ryhmä koostuu syksyn aikana kahdesta lähitapaamisesta (la-su, muu kuin pääkaupunkiseutu) ja verkkotyöskentelystä.

Kumpaankin ryhmään mahtuu 12 osallistujaa. Lisätietoa ryhmistä tulee Perhesuhdekeskuksen verkkosivuille kevään mittaan. Ilmoittautuminen avautuu kesäkuun alussa.

TANSSITYÖPAJA SATEENKAARIPERHEILLE

”Leijona tulirenkaan läpi hyppäsi ja siitä selvisi”

Nyt sinulla on mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen kuinka sateenkaariperheet näkyvät lapsille suunnatuissa esityksissä! Sateenkaariperheiden tanssityöpaja torstaina 6.2.2020 klo 17-19 Sateenkaariperheiden toimitiloissa, Hämeentie 29, Helsinki.

Kuinka pyörii yksisarvinen? Miten ilmaan maalataan sateenkaaria? Koko perheen tanssityöpajassa pääsevät liikkumaan niin aikuiset kuin lapset. Työpajassa liikutaan rennossa ja leikkimielisessä ilmapiirissä Pauliinan ohjaamana. Työpajan aikana myös tarinoidaan ja pidetään huoli evästauoista.  Mitään ennakkotaitoja ei tarvita ja voit osallistua juuri niin aktiivisesti kuin sopivalta tuntuu. Työpaja sopii kaikille sateenkaariperheille, joissa on noin 3-7-vuotiaita lapsia. Ilmoittautumiset mielellään maanantaihin 3.2. mennessä kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi

Työpaja on osa isompaa kokonaisuutta, johon kuuluu Tanssiva satuhetki -esityksiä ja Pauliina Aladinin sateenkaarisensitiivistä lastenkulttuuria käsittelevä opinnäytetyö. Kokonaisuuden tavoitteena on tarjota lapsille ja perheille korkeatasoista, normeista vapaata taidetta ja lisätä sateenkaariperheiden ja sukupuolen moninaisuuden näkymistä lapsille suunnatuissa esityksissä.

Tanssiva satuhetki -esitys tiistaina 10.3. klo 17.30 Kallion kirjastossa ja  lauantaina 21.3. klo 11.00 Roihuvuoren kirjamessuilla, Porolahden ala-asteella. Tanssiva satuhetki on tanssijoiden ja sadunlukijan esittämä improvisaatioon ja lasten omiin tarinoihin pohjautuva lämmin ja humoristinen tanssiteos. Satuhetkessä luetaan ja tanssitaan sateenkaaren väreissä ihmisten ja perhemallien monimuotoisuutta juhlien.  Esiintyjät ottavat katsojat mukaan lempeällä otteella ja jokainen saa itse valita haluaako liikkua mukana. Kuva: Tanssiva satuhetki ITÄ-festivaalilla, kuvaaja Anni Kääriä
Lisätietoja vetäjästä löydät täältä >

Koululaisten ja vanhempien leiri - tule mukaan

Koululaiset, esikoululaiset mukaan lukien, vanhempineen kokoontuvat keväällä Lahden Nastolaan viettämään mukavaa yhteistä viikonloppua, pääsiäisviikonloppuna, 10.-12.4.2020. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Save the date - vuoden muita leirejä

Kaikkien sateenkaariperheiden kesän perheleirillä vietetään ensimmäistä kertaa ikinä juhannusta. Leiri on to-su 18.-21.6.2020 Nurmeksen Hyvärilässä. Leiripaikkaan voit tutustua jo nyt täällä>>. Leiri-ilmoittautuminen aukeaa huhtikuussa.

Koululaisten oma leiri järjestetään helsinkiläisten vapaaehtoisten toimesta 14.-16.8. Helsingin Vartiosaaressa.

Aikuisten kolmas vaellus vie Haltille

Sateenkaariperheiden aikuiset tekevät elovaelluksen Haltille 17.-24.8.2020.

Kuusi päivää, noin 100 km Lapin maisemia, Kilpisjärvi-Halti-Kilpisjärvi!
Retki on tarkoitettu luonnossa viihtyville, itsensä haastajille ja retkiseuraa vaille oleville. Suositus on, että sinulla on jotain aikaisempaa vaelluskokemusta. Tämä siksi, että olemme kuusi päivää poissa teiden ja palveluiden läheltä. Jokainen liikkuu kuntonsa mukaan, yhdessä tai yksin. Kaikista pidetään huolta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Sateenkaariperheet messuilee 2020

Osallistumme vuoden aikana useille sosiaali- ja terveysalan messuille. Sateenkaariperheet ry:n esittelypisteen löydät keväällä ainakin Yhdessä 2020 -alueellisilta lastensuojelupäiviltä Seinäjoelta 12.-13.2., Sosiaalialan asiantuntijapäiviltä Tampereelta 10.-11.3. sekä TERVE-SOS -tapahtumasta Jyväskylästä 5.-6.5. Kesällä osallistumme Lasten suojelun kesäpäiville Lappeenrantaan 2.-3.6. ja syksyllä olemme mukana ainakin Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä Lahdessa 29.-30.10. sekä Valtakunnallisilla lastensuojelun perhehoidon päivillä Laukaassa 4.-5.11. Tule tutustumaan uudistettuihin sekä aivan uusiin oppaisiimme! Nähdään messuilla!

Tapahtumakalenteri

8.-9.2. Other keskustelutapaaminen sateenkaariperheiden vanhemmille, Helsinki
8.-9.2. Läheisyys ja seksuaalisuus -teemainen rakkaussuhdekurssi, Tampere
21.2. Care Day
15.3. Other keskustelutapaaminen myöhäisheränneille, Helsinki
27.-29.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät, Turku
28.3. Kevätkokous, Turku
3.-5.4. Perhevalmennus, Helsinki
10.-12.4. Koululaisten ja vanhempien leiri, Lahti
3.5. IFED eli kansainvälinen sateenkaariperhepäivä, koko Suomi
18.-21.6. Kesän perheleiri Juhannusleirinä, Nurmes
14.-16.8. Koululaisten leiri
17.-24.8. Aikuisten vaellus Haltilla, Kilpisjärvi
7.11. Toimintapäivä jäsenille, Helsinki

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuiltamme >>

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Suurin osa toiminnastamme on paikallistiimien vapaaehtoisten eri paikkakunnilla toteuttamaa.

Vertaistoiminta netissä - hyvakysymys.fi

Perheaikaa-palvelu on uudistumassa. Tämän vuoksi chatit ja muut toiminnot ovat nyt tauolla. Uusi Hyvä kysymys -sivusto on lanseerauksen alla. Lisätietoja tulevissa uutiskirjeissä.
Toiveita chattien, luentojen ja suljettujen ryhmien aiheiksi voi lähettää suoraan vertaistoiminnan koordinaattorille tai vaikka tämän kirjeen lopussa olevalla vastauslomakkeella.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN
Tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048. 

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi Sähköposteihin vastataan yleensä viikon kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä, tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös Kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat, joka on palvelualustan uudistumisen vuoksi tällä hetkellä poissa käytöstä.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

Pohdituttaako sinua jokin perhe- tai ihmissuhteessasi? Onko sinulla huoli perhetilanteestasi? Huolesi voi koskea pari- tai monisuhteen pulmia, erotilannetta, vanhemmuuden jakamista, uusperheyttä, apilaperheyttä tai haasteita läheisten kanssa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu tarjoaa tukea kaikkien sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteisiin. Oletpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, voit keskustella tilanteesta perhetyöntekijän kanssa.

Puhelinpalvelu on auki maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10 numerossa 050 444 4446.

Ota rohkeasti yhteyttä! Jo yksikin keskustelu ammattilaisen kanssa voi auttaa.

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.

Katso myös muut neuvontapalvelut >>

Haastattelupyynnöt

Sateenkaariperheiden nuoria etsitään tutkimukseen

Osallistujiksi haetaan 15-29-vuotiaita nuoria, joiden vanhemmista vähintään yksi kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Tutkimukseen vastaaminen on vapaaehtoista, luottamuksellista ja vastaaminen tapahtuu verkossa anonyymisti (ei nimi- tai henkilötietoja). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointia voidaan edistää ja tukea koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
Osallistumaan pääsee täältä >>

Aineistonkeruu on avoinna 31.1.2020 asti. Tutkimuksesta vastaa väitöskirjatutkija Tiina Tuovila, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Hoitotiede. tiina.tuovila@tuni.fi

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 4600 seuraajaa Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä >>
Tykkää Väriä perhehoitoon -hankkeesta>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta >>
Tykkää Monimuotoisista perheistä >>
Tykkää Nelfasta >>

Sateenkaariperheet myös Twitterissä >>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe

Paikalliset tapahtumat

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä >>

Paikallistiimien tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät helposti kotisivuiltamme >>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Häme / Hämeenlinna: hame@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Anna, Arhi, Hanna, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sini, Sonja ja Verna, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050 440 6517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattori Kaisaan.

PERHEKAHVILA
Tiistaiaamuisin klo 10–12 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksejä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!

KOULULULAISTEN RETKI
Koululaiset perheineen suuntavaat su 26.1. klo 17:30 Surf House Helsinkiin. Sisäsurffauspaikka sijaitsee Mall of Triplassa. Laudalla pääsee oikeisiin aaltoihin surffaamaan joko vatsalteen tai seisaalteen. Edes uimataitoa ei vaadita tähän vesihauskuuteen. Paikkoja rajoitettu määrä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestykseesä. Omavastuuhinta 17e. Ei-surffaavat perheenjäsenet pääsevät katsomaan ilmaiseksi. Lue lisää täältä>> Sitovat ilmoittautumiset 22.1. mennessä hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi

AIKUISET PAKOPELAAMAAN
Pe 31.1. klo 19 yhteinen ilta pakopelien merkeissä ja sen jälkeen vapaaehtoinen, omakustanteinen ateriointi. Pelit Trap Facrory Espoon Otaniemessä. Varattuna huoneet Musta lista ja Professorin arvoitus, joihin mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta. Omavastuuhinta 7e. Lue lisää täältä>> Sitovat ilmoittautumiset 28.1. mennessä hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi
TANSSITYÖPAJA-PERHEKAHVILA

Nyt sinulla on mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen kuinka sateenkaariperheet näkyvät lapsille suunnatuissa esityksissä! To 6.2.2020 klo 17-19 Kurvissa, Hämeentie 29, koko perheen tanssityöpajassa pääsevät liikkumaan niin aikuiset kuin lapset. Työpajan aikana myös tarinoidaan ja pidetään huoli evästauoista. Mitään ennakkotaitoja ei tarvita ja voit osallistua juuri niin aktiivisesti kuin sopivalta tuntuu. Työpaja sopii kaikille sateenkaariperheille, joissa on noin 3-7-vuotiaita lapsia, myös pienemmät sisarukset pystyvät olemaan mukana. Ilmoittautumiset: kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi

UUSPERHEIDEN ILTA
PERUTTU - SIIRTYY HUHTIKUULLE Su 1.3. klo 16-19 Kurvissa, Hämeentie 29. Aikuisille ohjelmaa parisuhdevalmentaja, eroasiantuntija ja uusperhekirjailija Marika Rosenborgin johdolla. Lapsille samaan aikaan omaa ohjelmaa, mm. hillumista Megazonessa. Aikuisten ohjelma sisältää alustuksen, keskusteluja ja pienryhmäkeskusteluja. Ilmoittaudu mukaan vertaistoiminnan koordinaattorille, Kaisalle, viimeistään to 27.2.

PERUTTU - SIIRTYY HUHTIKUULLE .


OTHER-KESKUSTELUTILAISUUS
La 8.2. klo 11-18 kaikille sateenkaariperheellisille. Miten ihmisten oletukset eri vähemmistöryhmistä vaikuttavat omaan elämääsi? Entä yhteiskunnassa vallitsevat stereotypiat ja ennakkoluulot? Miten säilyttää oma identiteetti niiden keskellä?

Taiteilija Heidi Lunabban vetämissä keskusteluissa lähtökohtana on osallistujien arki ja omat kokemukset. Yhteiskunnallisia normeja pohditaan niin, että kynnys keskusteluun osallistumiseen on mahdollisimman matala. Jokaisen omille ajatuksille annetaan tilaa. Keskustelutapaamiset liittyvät Other sarjakuvaprojektiin, jossa osallistujilla on halutessaan mahdollisuus jakaa kokemuksiaan sarjakuvan muodossa. Keskusteluun osallistuminen ei kuitenkaan sido sarjakuvan tekemiseen, eikä osallistujien kokemuksia jaeta, ellei osallistuja itse sitä halua. Sarjakuvien ideointiin ei tarvita kokemusta sarjakuvien tekemisestä.

Sarjakuvista tehdään näyttely Helsinki Pride 2020 -tapahtuman aikana ja näyttely tulee kiertämään myös muilla Pride-festivaaleilla. Tarkoitus on herättää yhteiskunnallista keskustelua ja luoda enemmän tilaa moninaisuudelle. Sarjakuvia suunnitellaan yhdessä halukkaiden kanssa ja Heidi vastaa sarjakuvien ja näyttelyn tuottamisesta. Other-keskustelutapaamisia järjestetään kevään aikana sateenkaariperheiden aikuisten ryhmissä Helsingissä.

Tilaisuudessa on mahdollisuus lastenhoitoon. Lastenhoitoon ilmoittautuminen viimeistään 1.2. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen: heidi@lunabba.com

SUKUPUOLELTAAN MONINAISTEN PERHEKAHVILA Ke 12.2., 11.3., 1.4. ja 6.5. klo 16.30-18.30. Tervetuloa sukupuoleltaan moninaisten perheiden perhekahvilaan. Perhekahvila on luonteeltaan vapaamuotoinen ja varsinaista ohjattua toimintaa ei ole ellei siitä erikseen tiedoteta. Perhekahvilaan ovat tervetulleita kaikki perheet joissa joku perheen jäsenistä on sukupuoleltaan moninainen. Myös perhettä suunnittelevat ovat tervetulleita. Sateenkaariperheiden toimitiloissa, Hämeentie 29, Helsinki.

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN RYHMÄ Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipisteen ja Sateenkaariperheet ry:n yhteistyössä järjestämiä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisiä Kevään ensimmäinen tapaamien on la 25.1., 14.3. ja 18.4.  klo 11-13. Tapaamiset Kurvissa, Hämeentie 29.

MYÖHÄISHERÄNNEET ELI HETEROSUHTEESSA AIEMMIN ELÄNEIDEN TAPAAMISET Sunnuntaisin 16.2., (15.3.), 19.4. ja 17.5. aina klo 15.30-17.30 ja paikkana aina Kurvi, Hämeentie 29, 7. krs. 15.3. SARJISTYÖPAJA PERUTTU SAIRASTUMISEN VUOKSI! SIIRTYY MYÖHEMMÄKSI. Erikoiskerta su 15.3. klo 11-18 Other-keskustelupaja. Katso lisätiedot aiempaa Helsingin tapahtumista. Tilaisuus sisältää tunnin ruokatauon. Tapaamiset ihmisille, jotka ovat eläneet heterosuhteessa ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-/queer- tai sukupuoli-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteronormatiivisessa suhteessa, mutta ovat tai haluaisivat olla (myös) sateenkaarevassa suhteessa. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea elämäntilanteeseen. Huom! Myös lapsettomat ovat lämpimästi tervetulleita.

SOSIAALISET VANHEMMAT Sosiaalisten eli ei-biologisten vanhempien vertaisryhmä kokoontuu 22.1, 73.3. ja 14.5 klo 17.30-19.30 Kurvissa, Hämeentie 29. Ryhmä on tarkoitettu sekä tuleville että jo lapsellisille sosiaalisille vanhemmille. Ryhmän tarkoitus on jakaa tuntemuksia ja kokemuksia, siitä millaista on olla ei-synnyttävä/ei-biologinen vanhempi.

ALKUTAIPALEILLAT Alkutaipaleella oleville on tapaamisia kerran kuukaudessa.

VANHEMMUUSKUMPPANUUS-ILTA La 25.1. klo 16-18:30 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs.  Vanhemmuuskumppanuus-illassa aiheena on vuorovaikutuksen merkitys vanhemmuussuhteessa sekä kumppanuusvanehmman etsiminen. Illan ensimmäiseen osioon ovat tervetulleita kaikki, jotka jakavat vanhemmuutta jonkun, joko oman puolison tai lapsen muun vanhemman, kanssa. Keskustelullisessa tuokiossa käsitellään ja syvennetään vanhemmuussuhteen vuorovaikutustaitoja. Alustajana Perhesuhdekeskuksen Terhi Väisänen. Jälkimmäisen tunnin aikana niillä, jotka vielä etsivät toista tai toisia vanhempia tulevalle lapselleen, on mahdollisus osallistua vanhemmuuden speed dateen, eli tavata muita kumppanuusvanhemmuudesta haaveilevia. Muiden on mahdollisuus jatkaa suhdeasioiden työstämistä pienemmissä ryhmissä keskustellen. Ilmoittaudu mukaan täällä >>

MISTÄ LISÄTIETOA?
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.
Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

HÄME

Paikallistiimi: Johanna ja Reetta, hame@sateenkaariperheet.fi

Hämeen paikallistoiminta aloitettiin viime keväänä! Tapaamme kerran kuussa lauantaisin. Aika ja paikka vaihdellen.

KEVÄÄN 2020 TAPAAMISET:
• La 8.2 Pulkkamäki Ahvenistolla
• La 7.3 Tapaaminen Malliksella, MLL ry Hämeenlinna
• La 25.4 Retki Touhutaloon
• La 16.5 Ulkoilua Aulangolla

Tapaamisista sovitaan ja tiedotetaan tarkemmin Hämeen sateenkaariperheiden Facebook-ryhmässä. Jos haluat liittyä mukaan suljettuun ryhmään tai saada tietoa tapaamisista sähköpostilla, ole yhteydessä paikallistiimiin. Tervetuloa mukaan!

JOENSUU

Paikallistiimi: Henna ja Paju, joensuu@satenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMISET
Joensuun seudun sateenkaariperheet tapaavat ainakin Joensuun Perheentalolla, Rantakatu 15, 80100 Joensuu, ainakin 12.3. ja 16.4. klo 17-19. Lisäksi touhutaan kevään prideviikolla lastenpisteellä ja käydään yhdessä retkellä. Seuraa ilmoittelua Pohjois-Karjalan Setan facebookista tai kysele lisätietoja: joensuu@sateenkaariperheet.fi

Lämpimästi tervetuloa kaikki sateenkaariperheelliset, kaverit ja läheiset, sateenkaariperheestä haaveilevat ja muut iltojen aiheista kiinnostuneet. 

Lapsille on hyvät leikkitilat. Tarjolla on kahvia ja pientä iltapalaa.

Toiminta järjestetään yhteistyössä Liekku ry:n >> ja Pohjois-Karjalan Seta ry:n >> kanssa. 

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

LASKIAISULKOILU
Laskiaissunnuntaina, 23.2. mennään perinteisesti ulkoilmaan Halssilan hiihtomaahan.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä >>

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna, keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Liity mukaan Keski-Uudenmaan suljettuun Facebook-ryhmään täällä >>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolan sateenkaariperheet järjestää tapaamisia ja toimintaa, joista sovitaan Facebook-ryhmässä. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä >>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMISET
Su 19.1. klo 15-17. Teemana laululeikit, erinäisiä pienillekin sopivia soittimia voipi kokeilla. Kuka muistaa eniten merirosvolaululeikkejä? Kokeillaan myös satuhierontaa. Ilmoittaudu mukaan paikallistiimin sähköpostiin, niin saat tapaamisosoitteen.
Su 9.2. klo 15-17 Männistön nuorisotalolla. Teemana taika/soodataikinaleivonta. 

HOPLOP-RETKI
Maaliskuussa tulossa tiistai-iltaan ajoittuva klo 17 alkava Hoplop-retki vkolla 11 tai 12. Muutama juniori jo lupautunut pienten kanssa touhuamaan niin aikuiset saavat osan aikaa kahvitella keskenäänkin. Tarkemmin tietoa Kuopion sateenkaariperheiden Facebookista. Yhdistys maksaa osan osallistumismaksusta jäsenperheille. 

FONTANELLA
Huhtikuussa tulossa arki-iltaan ajoittuva Fontanella-käynti. Tarkemmin tietoa Kuopion sateenkaariperheiden Facebookista alkuvuonna ja seuraavassa uutiskirjeessä. Yhdistys maksaa osan osallistumismaksusta jäsenperheille. 

KANSAINVÄLINEN SATEENKAARIPERHEPÄIVÄ
Toukokuun ensimmäinen sunnuntai vietetään sateenkaariperhepäivää. Päivän tapahtuma suunnitellaan kevään aikana tarkemmin.

Tapaamisista ja muista Kuopion alueen asioista keskustellaan omassa Facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä >>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

MIKKELI

Paikallistiimi: mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona, lisätietoa sähköpostitse.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMISET

Kevään sateenkaariperhetapaamiset jatkuvat seuraavina sunnuntaina 19.1., 16.2. ja 15.3. Huhti- ja toukokuun tapaamispäivistä lisätietoa myöhemmin. Tapaamispaikkana Vihreä talo (Uusikatu 27) klo 14.30-17. Lämpimästi tervetuloa!

Facebookista löytyy sivu Oulun seudun sateenkaariperheet >>, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tapaamisista. Oulun sähköpostilistalle voit liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna pori@sateenkaariperheet.fi

Tervetulleita ovat sekä vanhat tutut että uudet tuttavuudet, niin perheelliset kuin vasta perheestä haaveilevat. Tuu säkin! Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saat lisätietoja Facebook-sivuiltamme >>

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa >>. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Sini, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma Facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoelle kaivataan uusia tekijöitä! Millaista toimintaa sinä toivoisit perheille tai perheiden aikuisille. Ota yhteyttä tiimiin ja kerro, millaista toimintaa haluaisit olla järjestämässä. 

TAMPERE

Paikallistiimi: Ulla, Anna, Elias, Sari ja Heidi, tampere@sateenkaariperheet.fi


LUENTO- JA KESKUSTELUTILAISUUS
Perheasianneuvottelukeskuksen asiantuntijan Päivi Stelin- Valkaman keskustelutilaisuus aikuisille "älä anna arjen nujertaa intohimoa parisuhteessa. Mistä löytyisi turnauskestävyyttä" . Päivä: ti 21.1.2020 klo 17.30-19.30. Paikka: Aleksanterinkatu 21 a, 5 krs

PERHEKAHVILA
Perhekahvila jatkuu taas 26.1.19 klo 15-17 ja siitä eteenpäin joka toinen sunnuntai samaan kellonaikaan. Perhekahvila on avointa toimintaa Pirkanmaan Setan toimistolla pienien tarjoilujen kera, voit tulla ja mennä vapaasti.

ULKOILUTAPAHTUMA
Ulkoilupäivä Niihaman majalla, lähellä Kaupin ulkoilumaastoja la 1.2. klo 9:30-12:30. Toivottavasti ehtisimme saada maahan valkoisen lumipeitteen ja näin ollen pulkkailu, luistelu, potkukelkkailu ja napakelkkailu voisi onnistua! Muutoin luvassa on ulkoilua ja hengailua majan lähialueella. Omia ulkoleluja voi ottaa mukaan lapsille.
 Ulkoilun päätteeksi lounastamme majalla noin klo 11.  Lounasvaihtoehdot ovat alla:
 - Keittolounas (sis. ruokajuoma,kahvi ja leipä) hinta yhdistyksen tuen jälkeen 3,25€/ hlö)
KOULULAISET KIIPEILEMÄÄN
Koululaiset ja koululaisperheet lähtevät yhdessä Kauppi Sport Centeriin kiipeilemään su 9.2. klo 15:30-16:30. Alle 10-vuotias tarvitsee kiipeilyalueelle mukaan oman huoltajan. Kiipeilyaika on 1h ja hinta on 5€/ 7€ hlö. jos osallistujia tulee yli 10 henkilöä hinta on 5€/ hlö ja jos osallistujia tulee alle 10 hlö hinta on 7€/ hlö.
Omat siisäpelikengät mukaan tai vuokraa paikan päältä kiipeilykengät hintaan 3€. - Maksaminen tapahtuu paikan päällä käteisellä tasarahalla. Sitovat ilmoittautumiset VIIMEISTÄÄN 5.2.20 mennessä sähköpostilla: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Elina, Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi

Keväällä Turun seudun sateenkaariperheille järjestetään ainakin vertaistapaamisia, kevätretki, koululaisten parkour -tapaaminen ja sateenkaariperhepäivän ohjelmaa. Alla tiedossa olevat ajat ja paikat. Muista tapahtumista tiedotetaan myöhemmin Turun seudun sateenkaariperheiden sähköpostilistalla ja Facebookissa.

ALKUTAIPALETAPAAMISET
Keväällä 2020 perhetalo Heidekenillä
Su 9.2. klo 15-17 
Su 15.3. klo 15-17
Su 26.4. klo 15-17
Su 24.5. klo 15-17

YKSINHUOLTAJIEN MIDDFULNESS-TYÖPAJA
Su 1.3. klo 14-17 Tyttöjen Talolla. Ohjaajana Saara Laitinen. Tarkempaa tietoa myöhemmin.

Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit liittyä täällä >> Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä >>

Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin saamaan vertaistukea ja tutustumaan mukaviin ihmisiin!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
R Räihä
r.raiha@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

Heidi Puustinen
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
050 3260 777


Perhesuhdekeskus

Johtava asiantuntija
Sanna Metsäpuu
sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Monimuotoiset perheet -verkosto

Johtava asiantuntija
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Erityisasiantuntija
Sara Mäkäräinen
sara.makarainen@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista ja tilata materiaalia.

koulutus@sateenkaariperheet.fi
Voit lähettää koulutuspyynnöt tähän osoitteeseen.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Lisätietoja jäsenyydestä löydät täältä >> ja omia jäsentietojasi pääset muokkaamaan täällä >>

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2020

Puheenjohtaja
Krister Karttunen, Helsinki 
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Jäsenet:

Tiia Sudenkaarne, Turku
Marjukka Irni, Turku
Anu Kantola, Helsinki
Markus Oja, Lempäälä
Annika Lundström, Helsinki
Kris Clarke, Helsinki
Hertta Aaltonen, Kuopio (varajäsen)
Julian Honkasalo, Helsinki (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

0%