Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen


Sateenkaariperheet UUTISKIRJE

Mikä sijaissynnytys?

MARRASKUU 2012

Sijaissynnytyksestä on kyse silloin kuin nainen kantaa ja synnyttää lapsen, jonka on tarkoitus elää jonkun toisen tai joidenkin toisten lapsena. Synnyttäjä voi olla tulevien vanhempien läheinen tai heille ennestään tuntematon. Lapsi on voinut saada alkunsa synnyttäjän munasolusta, mutta munasolu voi olla myös tulevien vanhempien tai lahjoitettu munasolu. Sijaissynnyttäjä saattaa saada taloudellista korvausta tai kulukorvauksia, jos niistä on sovittu.

Suomen lainsäädäntö estää tällä hetkellä tehokkaasti viralliset sijaissynnytysjärjestelyt Suomessa. Laki hedelmöityshoidoista kieltää lääkäriä antamasta hoitoja, jos on syytä epäillä, että lapsi annetaan adoptoitavaksi. Adoptiolaki taas estää adoption vahvistamisen, jos adoption suorittamisesta on maksettu korvausta.

Toisaalta Suomen laki ei estä sopimasta sijaissynnytysjärjestelystä yksityishenkilöiden kesken kunhan kantajalle ei makseta korvausta. Jos hedelmöitys hoidetaan ilman lääkärin apua (tai ulkomailla) eikä korvauksia makseta, synnytyksen jälkeen lapsi voidaan adoptoida tulevien vanhempien perheeseen. Suomalaiset perheet voivat myös saada lapsen ulkomailla sijaissynnytysjärjestelyssä. Maailmalla on useita maita, joissa asia hoituu riittävillä taloudellisilla korvauksilla. Lapsen tuomiseen kotimaahan taas saattaa liittyä juridisia haasteita.

Vaikka sijaissynnytys on mahdollista suomalaisille perheille joko epävirallisissa järjestelyissä tai ulkomailla, olisi Suomessa viranomaisten ja lainsäädännön tuella toteutetut järjestelyt huomattavasti turvallisempia kaikille osapuolille kuin kumpikaan nyt saatavilla oleva tapa. Sijaissynnytys on juridisesti, sosiaalisesti ja psykologisesti niin monimutkainen kysymys, että on tärkeää harkita olisiko Suomeen luotavissa sellainen juridis-palvelullinen prosessi, joka turvaisi sijaissynnytysjärjestelyjen osapuolia niin hyvin, että epäviralliset ja ulkomailla suoritetut järjestelyt vähenisivät.

Sijaissynnytys on siis ilmiönä hyvin laaja-alainen. Keskustelu siitä on senkin takia hyvin haastavaa. Siihen liittyy laajoja eettisiä kysymyksiä ja käytännön haasteita. Tästä huolimatta on erinomaista, että Oikeusministeriö on nyt uskaltanut edes käynnistää asian selvittämisen Suomessa. Ministeriö on teettänyt asiasta arviomuistion, joka on nyt laajalla kommentointikierroksella, johon Sateenkaariperheet ry:kin ottaa osaa.

Käydyssä keskustelussa on esitetty, että sijaissynnytyksiä olisi hyvä harkita Suomessa, koska ulkomaisiin järjestelyihin liittyy niin paljon haasteita ja riskejä. Lapsen on vaara päätyä juridisesti epäselvään asemaan maiden välillä, tulevien vanhempien oikeusturvaa ei ole ja erityisesti kehitysmaiden naiset ovat vaarassa joutua hyväksikäytetyiksi. Osassa puheenvuoroja on esitetty lääkkeeksi sijaissynnytyksen sallimista, mutta vain rajatulle ihmisryhmälle, esimerkiksi heterosuhteessa eläville naisille, joilla on jokin tietty lääketieteellinen tila.

Jos sijaissynnytysjärjestelyt sallittaisiin Suomessa, mutta ne olisivat tarjolla vain joillekin ihmisille, ei ulkomaisiin ja epävirallisiin järjestelyihin liittyviä riskejä saada ratkaistua. Mikä tahansa ratkaisu sijaissynnytyskysymykseen Suomessa löydetään, lainsäädännön pitää kohdella samalla tavoin kaikkia niitä perheitä, joiden ei ole mahdollista itse synnyttää lastaan. Näiden joukossa voi olla myös miespareja ja esimerkiksi transsukupuolisia naisia puolisoineen.

Tärkeää on lopuksi huomata, että osassa sateenkaariperheitä lapsella on alun perinkin tarkoituksena olla useampia kuin kaksi vanhempaa, esimerkiksi kun miespari ja naispari hankkivat lapsia yhdessä. Vaikka syntyvä lapsi asuisi isiensä luona, ja vaikka sosiaalinen isä adoptoisi lapsen perheen sisäisen adoption kautta, ei näissä tilanteissa ole kyse sijaissynnytyksestä, koska synnyttäjän on tarkoitus toimia yhtenä äideistä.

Juha Jämsä
toiminnanjohtaja

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956


PS. Tässä kirjeessä alamme julkaista kuukausittaista blogia Elämää sateenkaariperheessä

TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI MM:
- Kotola
- Terveisiä Dublinista
- Satu sateenkaariperheestä
- Mikkelissä vaikutetaan
- BLOGI: Elämää sateenkaariperheessä
- Ilmoittaudu talvileirille nyt
- Ensi vuoden kaikki leirit
- Koululaisten toimintaa
- TransHelsinki perhetapaaminen Kotolassa

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT
* Avoin kirje translain uudistamisesta Lue >>
* Lausunto isyysvapaan uudistamisesta eduskunnan valiokunnalle Lue >>
* Hallituksen kokouksen 28.10.2012 päätösluettelo Lue >>
* X vs Itävalta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 3.10.2012 Lue >>

Uutisia ja ajankohtaista

Isyysvapaa uudistuu

Missä tarvitaan koulutusta ammattilaisille?

Isille suunnatut vanhempainvapaat uudistuvat lähiaikoina. Uudistuksen myötä isille on korvamerkitty 54 arkipäivää vanhempainvapaata, johon sisältyy myös nykyinen isyysloma. 18 arkipäivää eli nykyisen isyysloman verran voi jatkossakin pitää äidin vanhempainvapaan kanssa samaan aikaan, mutta loput on isän käytettävä yksin.

Vapaiden käyttäminen muuttuu myös joustavammaksi siten, että isä voi käyttää omat vanhempainvapaansa myös äidin pitämän hoitovapaakauden jälkeen, kuitenkin vanhempainvapaakausi on aloitettava ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta. 

Korotus tulee myös niiden sateenkaariperheiden ei-synnyttäneiden vanhempien käyttöön, jotka nykyäänkin ovat oikeutettuja isyysvapaaseen ja isäkuukauteen. Sen sijaan perheitä, joissa kenelläkään ei ole oikeutta isyysrahaan, tämä uudistus ei millään tavalla koske.

Sateenkaariperheiden vetämä perhetyön ammattilaisille suunnattu koulutushanke on toden teolla käynnistynyt. Koulutussuunnittelija Anna Moring on aloittanut lokakuun alussa, koulutusten markkinoinnin ja sisältöjen suunnittelu on vauhdissa, verkostoituminen käynnissä ja ensimmäiset koulutukset suunnitellaan järjestettäväksi tammikuussa Jyväskylässä. Tarkempi koulutuskaupunkien aikataulu tulee aikanaan myös jäsenkirjeen mukana tiedoksi jäsenille.

Hanke suuntautuu ensisijaisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin isompiin kaupunkeihin. Jos siis sinulla, joka asut pääkaupunkiseudun ulkopuolella, on ajatuksia siitä, että jokin tietty perheiden kanssa toimiva ammattiryhmä omassa kotikaupungissasi erityisesti olisi koulutuksen tarpeessa, ota yhteyttä ja kerro siitä koulutussuunnittelijalle: anna.moring@sateenkaariperheet.fi tai puhelimitse 050 410 6772.

KOTOLA

Sateenkaariperheiden, Adoptioperheiden ja Familia Clubin yhteiset toimitilat ovat nyt saaneet oman nimen: Kotola!

Ryhmätilat ovat myös saaneet nimensä ja tulevaisuudessa voimme kokoontua Salissa, Kammarissa, Pirtissä ja Tuvassa.

Tervetuloa Kotolaan!

Terveiset Dublinista

Sateenkaariperheet ry:n puheenjohtaja Emmi Pihlajaniemi:

Ilga-Europe, kansallisten hlbti-järjestöjen eurooppalainen kattojärjestö, kokosi jäsenjärjestöjensä edustajat Irlannin Dubliniin pitkän lokakuisen viikonlopun ajaksi, vuosittaiseen konferenssiinsa. Tämän vuoden konferenssin teemaksi oli valittu hlbti-järjestöjen haasteet taloustilanteen tiukentuessa, ja työpajojen ja paneelikeskustelujen lisäksi viikonlopun aikana järjestettiin myös järjestön virallinen vuosikokous.

Olin itse yksi lähes 300 konferenssin osallistujasta, edustin Dublinissa Sateenkaariperheet ry:tä yhdessä pari kuukautta vanhan vauvani ja toiminnanjohtaja Juha Jämsän kanssa. Kokemus oli ensikertalaiselle vähintäänkin hämmentävä: Kymmenien kansalaisjärjestöjen sadat kiehtovat projektit yhdessä yksittäisten ihmisten uskomattomien elämäntarinoiden kanssa antoivat ajattelemisen aihetta. Saman kokoustauon aikana saatoin keskustella montenegrolaisten kokousedustajien kanssa sukupuolten välisestä tasa-arvosta, Sveitsin sateenkaariperhejärjestön edustajan kanssa vapaaehtoistoiminnan tukemisesta ja moldovalaisen ihmisoikeusaktivistin kanssa imettämisestä. Seuraavalla lounaalla juttuseuraksi istuivatkin ehkä vuorostaan Older Wiser Lesbians -järjestön työntekijä ja unkarilainen poliitikko, joiden kanssa keskustelu kulki lastenkasvatuksesta ja ihmisten temperamenttieroista siihen, miten tuomioistuinten ennakkotapauksia voidaan hyödyntää ihmisoikeustaistelussa. Iltaisin ei nukahtamista tarvinnut kauan odotella.

Lue artikkeli loppuun tästä >>

Sateenkaariperheestä kertova satu 1-2-luokkalaisille

Opettajille suunnattu oppimateriaali ja siihen liittyvä 1-2-luokkalaisille sopiva satu kuvituksineen on valmistunut opinnäytetyönä Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Sadun nimeltä "Maisan perhe" on kirjoittanut Hanna Salo ja kuvittanut Sini Rautio. Hanna Salo on myös opinnäytetyön kirjoittaja.

Satu kertoo Maisan ja hänen kahden äitinsä perheestä ja siitä, kuinka Maisalle syntyy pikkuveli.

Opinnäytetyö, jonka lopussa satu on liitteenä, löytyy täältä >>

Lähde viikonlopuksi Helsinkiin edustamaan sateenkaariperheitä!

Seta ry järjestää edustajakokouksensa joulukuun 1.-2. päivä Helsingissä, ensimmäistä kertaa kaksi päiväisenä tapahtumana. Vuosikokouksen lisäksi on tiedossa paljon mielenkiintoista ohjelmaa ja huvittelupuoltakin. Sateenkaariperheet ry:llä on oikeus lähettää tänä vuonna kokoukseen 10 kokousedustajaa käyttämään päätösvaltaa meidän puolestamme. Seta maksaa kokousedustajien matka- ja majoituskulut Helsinkiin. Tämä kuitenkin edellyttää osallistumista molempiin päiviin.

Olisi hienoa, jos saisimme tänä vuonna lähetettyä kokoukseen jonkinlaisen kokoonpanon sateenkaariperheiden edustajia. Puheenjohtajamme Emmi Pihlajaniemi (puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi) on viikonlopputapahtumassa paikalla ja organisoi kokousedustajiemme valtuutuksen. Muistakaa siis ilmoittaa Emmille, jos olette tulossa mukaan. Viikonlopun tapahtuma on kokonaisuudessaan innostava ja mielenkiintoinen. Ja samalla tutustuu mielenkiintoisiin ihmisiin eri puolilta Suomea, jotka toimivat Setan paikallisjärjestöissä. Hyvää kokousta kaikille osallistuville!

Mikkelissä vaikutetaan

Mikkelin sateenkaariperheelliset osallistuivat ennen kunnallisvaaleja puolueiden vaalitilaisuuksiin ja esittivät virkamiehille ja poliitikoille näkemyksiään perheiden moninaisuuden kohtaamisesta kunnallispalvelujen arjessa. Yhteistyötä tehtiin Monikkoperheiden paikallisryhmän kanssa. Yhteistyö syntyi Paikallisen vaikuttamisen koulutuksessa, jonka Sateenkaariperheet ry järjesti yhdessä Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa syyskuussa.

Aktiiviset mikkeliläisjäsenemme peräänkuuluttivat kunnan työntekijöiden  kouluttamista perheiden moninaisuuden kohtaamiseen. Tapahtumien osallistujat saivat kuulla myös Sateenkaariperheiden koulutushankkeesta, joka on juuri käynnistynyt. Eikä päättäjien tarvinnut lähteä kotiin tyhjin käsin vaan käsissä oli Sateenkaariperheiden esitteet. Paikallisvaikuttajamme kertoivat vaalitilaisuuksissa myös Monimuotoiset perheet -verkostosta ja siitä, kuinka monia perheiden monimuotoisuus lopulta koskeekaan. Sateenkaariperheiden ja Monikkoperheiden paikalliset aktiivit kokivat saaneensa toisistaan tärkeää tukea ja sanomalleen painoarvoa. Seuraavana on suunnitelmissa kirjoittaa yleisönosastoille ja tavata puolueiden ihmisiä.

Eläköön yhteistyö, eläkään paikallinen vaikuttaminen, eläköön Monimuotoiset perheet!

Elämää sateenkaariperheessä

UUTTA: kuukausittainen blogi

Kesä on nyt lopullisesti päättänyt poistua syksyn tieltä. Vanhan puutalomme lattiat ovat jo kylmät ja varpaita paleltaa. Päätän haikein mielin luovuttaa ja kaivaa esiin villasukat komeron perältä. Kuitenkin minua hymyilyttää, villasukkia on nyt neljälle. Kahdelle isolle, yhdelle pienelle ja vielä yhdelle ihan pikkuiselle. Meitä on nyt neljä ja perheemme tuntuu täydelliseltä. Vaikka kesä ja lämpimät päivät ovatkin ohi ja pian alkaa kylmä talvi vanhassa puutalossa, jota ei millään saa lämpimäksi, olen onnellisempi kuin koskaan. Meidän kodin lämpö syntyy toisistamme. Villasukkia kuitenkaan unohtamatta.

Pikkuruiset villasukat pääsevät heti käyttöön, kun laitan pikkuisen käärömme ulos vaunuihin nukkumaan. Ulkona on viileää ja kosteaa, ilmassa tuoksuu syksy. Istun hetkeksi kuistille ja vedän keuhkot täyteen raikasta ilmaa. Rakas puolisoni, tyttärieni äiti, on koulussa ja 3,5-vuotias esikoisemme päiväkodissa. Kodissamme on hiljaista ja rauhallista, kissat nukkuvat ja koira makaa vieressäni. Pohdin mennyttä kesää ja tulevaa syksyä, sateenkaariperheenä olemista.

Toista lastamme odottaessa yllätyin positiivisesti neuvolan ja synnytyssairaalan suhtautumisesta kahden naisen perheenlisäykseen. Olin onnellinen siitä miten meidät molemmat kohdattiin täysvertaisina vanhempina, vaikka lapsi kasvoikin minun sisälläni. Esikoista odottaessani ja ensimmäiset puolitoista vuotta hänen elämästään olin yksin, joten kummallakaan meistä ei ollut omaa kokemusta eri tahojen suhtautumisesta sateenkaariperheisiin. Vaikka meidät molemmat nyt kohdataankin tasavertaisina vanhempina odotan silti kovasti, että myös puolisoni saa lastemme huoltajuuden. Lapsillamme on sama luovuttaja, mutta tällä hetkellä olen heidän ainoa huoltaja. Tänä syksynä ja talvena edessämme on siis kahden lapsen perheensisäinen adoptioprosessi ja minua jännittää. Olemme olleet yhteydessä sosiaalitoimeen ja nyt odotamme heidän soittoaan, jotta prosessi voitaisiin laittaa käyntiin. Odottaminen tuntuu ikuisuudelta.

Kurkkaan vielä vaunuihin, joissa pikkuinen tuhisee niin tyytyväisenä. Kaikki on nyt hyvin. Menen sisälle ja vedän villasukat jalkaani.

Nea Weckström


Nea kirjoittaa tästä lähtien Elämää sateenkaariperheessä -blogiaan säännöllisesti kerran kuukaudessa. Blogi julkaistaan Sateenkaariperheiden uutiskirjeen lisäksi Perheaikaa.fi -nettipalvelussa.

Tulevia koulutuksia

Sateenkaariperheiden perhevalmennukset

Tämän syksyn Helsingin iltakurssi on juuri jäänyt taakse ja marraskuisen viikonloppukurssin ilmoittautuminen on jo päättynyt.
Seuraava Helsingin iltakurssi järjestetään 16.4.2013 alkaen ja seuraava viikonloppukurssi syksyllä 2013
Tarkemmat tiedot kurssin sisällöstä ja vuoden 2013 kursseista nettisivulta >>

Tulevat tapahtumat

TransHelsinki viikon perhetapaaminen Kotolassa

TransHelsinki -viikolla järjestetään perhetapaaminen sunnuntaina 25.11. klo 15-18 Sateenkaariperheiden toimitilassa Kotolassa, Yrjönkatu 29 A. Tule tapaamaan muita perheitä ja tutustumaan uusiin tiloihin. Nyyttäriperiaate, tuo tullessasi jotakin pientä yhteiseen pöytään. Yhteistyössä Setan Transtukipisteen kanssa. Tervetuloa!

Talvileiri 1.-3.2.2013 Lapualla - ilmoittaudu nyt!

Talven perheleirin pitopaikaksi valikoitui tällä kertaa vuodelta 2010 tuttu ja tykätty Wanha Karhumäki Lapualla. Siellä leireillään pe-su 1-3.2.2012. Leiripaikkaa voi kurkistella leirikeskuksen nettisivuilla >>
Lapualle pääsee helposti junalla sekä busseilla.

Ilmoittautuminen talvileirille jatkuu vielä. Ilmoittaudu nettilomakkeella >>

Leiritiimiin kaivataan innokkaita ja aktiivisia jäseniä suunnittelemaan ja järjestämään leiriä. Leiritiimiläinen toimii vapaaehtoisena, mutta hänen ei tarvitse maksaa omasta leiriyöpymisestä ja täysihoidosta. Ilmoittautua voi järjestösihteerille. Yhteystiedot kirjeen lopussa.

Muut vuoden 2013 ja 2014 leirit

KOULULAISTEN LEIRI 1.-3.3.2013 YLÖJÄRVELLÄ
Koululaisten toiminnallinen kevätviikonloppuleiri Tampereen lähellä Antaverkan leirikeskuksessa. Ilmoittautumisohjeet joulukuun jäsenkirjeessä.

PARISUHDEVIIKONLOPPU 17.-19.5.2013 KIRKKONUMMELLA
Sateenkaarevien perheiden vanhemmille tai vielä lapsettomille pareille suunnattu parisuhdeviikonloppu vietetään ilman lapsia. Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin.

KESÄN PERHELEIRI 8-12.8.2013 PIETARSAARESSA
Kesällä 2013  sekä perheet että koululaiset leireilevät Pietarsaaren merellisissä maisemissa.  Leiri järjestetään Porkenäsin leirikeskuksessa to-ma 8-12.8.2013. Leirikeskuksen ruotsinkieliset sivut löytyvät täältä >>

RUSKA-AJAN PERHELEIRI 11-15.9.2013 INARISSA
Syyskuussa 2013 sateenkaariperheillä on mahdollisuus leireillä Lapin ruskassa. Ruskaleiri järjestetään 11-15.9 Inarissa, Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Vasatokassa.
Leiripaikkaan voi tutustua täällä >>

TALVILEIRI 2014
Talvileirille on varattu paikka Lappohjasta, joka sijaitsee Hangon ja Tammisaaren välissä eteläisessä Suomessa. Högsandin loma- ja kurssikeskuksesta löytyy mm. uima-allas, palloiluhalli, grillitupa ja lumettomuuden varalta leikkipuisto.  Ajankohtana 7-9.2.2014. Nettisivut >>

KESÄLEIRI 2014
Kesällä 2014 leiri järjestetään Turun kaupungin nuorisoleirikeskus-Ahtelassa, joka sijaitsee Sauvossa, Länsi-Suomessa. Ahtelasta löytyy upean hiekkarannan ja vesitoimintavälineiden lisäksi saunat, liikunta- ja palloilukenttiä. Nettisivut >>

Koululaisten toiminta

LEIRIT 2013

Keväällä koululaisille on tiedossa viikonloppuleiri Antaverkan leirikeskuksessa Ylöjärvellä 1-3.3.2013, lähellä Tamperetta. Leiri tullaan järjestämään pitkälti koululaisten vuoden 2012 leireillä ja koululaiskyselyssä antaman palautteen ja toiveiden mukaiseksi. Ohjelmassa siis paljon erilaista toimintaa, pelaamista ja kokkailua. Vielä on pohdinnan alla olisiko leiri tarkoitettu vain kouluikäisille itselleen, vai koululaisille perheidensä kanssa vai koululainen + vanhempi -kokoonpanolla. Järjestösihteeri ottaa mielellään vastaan toiveita ja mielipiteitä tästä. Leirikeskuksen kotisivut >>

Kesän perheleirillä koululaisilla on oma ohjelmansa ja ohjaajansa. Talvileirillä ja ruskaleirillä ohjelma on enemmän suunnattu koko perheelle, mutta hyvin myös kouluikäisten tarpeet ja toiveet huomioiden. Joka leirillä on myös jotain aivan omaa kouluikäisille.

PIKKUJOULUT PE 30.11.2012

Koululaisten oman pikkujoulut järjestetään Helsingissä yhdistyksen toimistolla pe 30.11 kello 17.30-20. Mukaan ovat tervetulleita kaikki 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat sateenkaarevan perhetaustan omaavat lapset ja nuoret. Pikkujouluissa on ohjelmassa kokkailua ja ohjelmaa osallistujien toiveiden mukaan. Ei lainkaan istumista ja asioiden pohtimista! Jotta tarvikkeita osataan hankkia sopiva määrä, ennakkoilmoittautumista toivotaan järjestösihteerille ti 27.11 mennessä.

TOIMINNALLISET ILLAT

Toiminnallisia iltoja tullaan jatkaamaan myös vuonna 2013. toiminnalliset illat kestävät 2-3 tuntia ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Toiminnallisissa illoilla puuhataan jonkin teeman ympärillä. Alkuvuodesta on vuorossa ilta uimisen ja lautapelien merkeissä, myöhemmin keväällä lähdetään ainakin kokeilemaan kalliolaskeutumista ja yösuunnistukselle Pikkukoskelle. Toiveita ja vinkkejä otetaan mielellään vastaan. Siis yhteys järjestösihteeriin. Toiminnallisia iltoja kehitetään ja järjestetään koululaisten omien toiveiden ja kiinnostusten kohteiden mukaan.

KOULULAISKYSELY

Syys- ja lokakuun aikana toteutettiin kysely, jossa sateenkaariperheiden koululaisilta kysyttiin kirjallisessa muodossa kokemuksia koulusta, kiusaamisesta ja erilaisista perheasisoista. Kysely lähetettiin 120 jäsenlapselle ja siihen oli mahdollisuus vastata myös netissä. Vastaukset saatiin 35 koululaiselta. Mahtava kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja kyselyn lapselleen välittäneille.

Kyselyn tulokset kokoaa seksuaalineuvojaopiskelija Anu Pellinen yhteistyössä Sateenkaariperheet ry:n kanssa. Jos et ole vielä vastannut, voit edelleen vastata viikon ajan 11.11. saakka täällä >>

Vuosikokous ja paikallistoiminnan kehittämispäivät helmikuussa

Yhdistyksen vuosikokous järjestetään Kotolassa (Yrjönkatu 29 A, Helsinki) lauantaina 9.2.2013 kello 18 alkaen. Tervetuloa mukaan!

Vuosikokous järjestetään tällä kertaa paikallistoiminnan kehittämispäivien yhteydessä. Kehittämispäivillä yhdistyksen hallitus ja paikallisesta toiminnasta vastaavat paikallistiimit kerääntyvät Helsinkiin kehittämään yhdistyksen paikallistason toimintaa kaksipäiväisessä tapahtumassa 9.-10.2.2013.

Vuosikokouksessa valitaan yhdistyksen hallitus ja päätetään normaalien vuosikokousasioiden lisäksi sääntömuutoksesta. Tarkoituksen ryhtyä järjestämään yhdistyksen kokous kaksi kertaa vuodessa nykyisen yhden sijaan.

Helmikuinen viikonloppu on oiva mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja tulla kuulemaan millä tavoin voi olla mukana toimimassa yhdistyksen paikallisessa tai valtakunnallisessa toiminnassa. Hallituksessa ja/tai paikallistiimeissä toimimisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä puheenjohtaja Emmi Pihlajaniemeen puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

Keskustelufoorumi sateenkaariperheille

Setan alaisuudessa toimiva keskustelufoorumi on yhä poissa käytöstä. Sen uudelleen avaamisen ajankohdasta ei ole tietoa. MUTTA perheaikaa.fi -sivuilla on nyt ikioma alue sateenkaariperheiden keskustelulle.

Kun menee perheaikaa.fi ja valitsee etusivulta "keskustelut", löytyy sateenkaariperheet-keskustelualue aivan viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä alueelta. Sinne voi avata keskusteluja, mistä vain haluaa, myös lapsihaaveiluista ja odotusajasta. Kaikki sateenkaariperheellisyyttä koskevat keskustelut toivotaan käytävän täällä, jotta ne löytyvät helposti. Uuden foorumin käynnistyminen vie aina jonkin aikaa ja ihmiset löytävän sinne pikkuhiljaa. Keskustelua kannattaa kuitenkin käydä ja uusia aiheita aloittaa, sillä se nopeuttaa fooruminen toimintaan lähtemistä.

Vertaisryhmät netissä - perheaikaa.fi

Sateenkaariperheiden vertaisryhmä-chatit ja muun sateenkaariperheille suunnatun sisällön löydät osoitteesta Perheaikaa.fi. Helpoiten löydät sisällöt, jos kirjaudut palveluun ja valitset mielenkiinnon kohteeksesi sateenkaariperheet. Videoista löytyy useita sateenkaariperheitä koskevia tietoiskuja.

Joka kuukausi järjestetään KYSY ASIANTUNTIJALTA -chat kuun ensimmäinen (tammikuussa kolmas) keskiviikko kello 10-11.

Marraskuun vertaischatissa on aiheena ELÄMÄÄ SATEENKAARIPERHEESSA . Chat järjestetään ke 14.11. kello 10-11.30 . Kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetuloa mukaan jutustelemaan!

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä jo yli 700 tykkääjää!

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita!

Myös sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa löytyy Facebookista. 'Tykkää' meistä niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Nelfasta>>

Poimintoja Facebookista

Sateenkaariperheet ry oli läsnä Strasbourgissa kun ihmisoikeustuomioistuimessa käsiteltiin sateenkaariperheiden kannalta tärkeää tapausta perheen sisäisestä adoptiosta. (Etsi kuvasta toiminnanjohtaja Jämsä.)

Nelfan tiedote tapahtumasta
täällä >>

Sateenkaariperheet vaatii yhdessä muiden maiden järjestöjen kanssa, että Ranskan presidentti Francois Hollande pitää vaalilupauksensa hedelmöityshoitojen avaamisesta naispareille osana avioliiton avaamista nais- ja miespareille. Ranskan pääministeri sanoi eilisessä haastattelussa, että hedelmöityshoitoja ei oltaisi avaamassa naispareille. Yhdenvertaisen avioliiton säätäminen jälleen uudessa maassa toivon mukaan vauhdittaa lainsäädännön etenemistä Suomessakin, joka on jäämässä armotta jälkeen sivistysmaiden ihmisoikeuskehityksestä.

Sateenkaariperheen parisuhteen haasteista on tehty lyhyt video Perheaikaa.fi -nettipalvelusta:

Katso video tästä >>

Satapäinen joukko osoitti mieltään transsukupuolisten oikeuksien puolesta.

Lue Turun Sanomien uutinen tästä >>

Tapahtumakalenteri

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >>

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

Pohdituttaako perheenperustaminen? Onko haasteita viranomaistahojen, palvelujen tai suvun kanssa? Kuinka toimii KELA ja hedelmöityshoitoklinikat? Kuinka lakeja tulkitaan? Mietityttääkö jokin asia arjessa, perhe-elämässä tai lasten asioissa?

PUHELIN

Neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello  9-10

SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse info@staankaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa.

CHAT

Neuvontapalveluihin kuuluu myös viikoittainen ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat´. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään

Joka kuun ensimmäinen keskiviikko (ellei toisin mainita) kello 10-11, eli 7.11, 5.12 ja 16.1.

Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että  muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

Paikalliset tapaamiset ja tapahtumat

UUTTA: Kymenlaaksossa suunnitteilla perhetapaamisten käynnistäminen!

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: info@sateenkaariperheet.fi
Lahti
: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: info@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Hanna, Tanja, Kirsi, Anu ja Jonna, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Pääkaupunkiseudun perhetapaamiset ovat joka kuun toinen sunnuntai 11.11. ja 9.12. klo 15-18 Leikkipuisto Linjassa osoitteessa Toinen Linja 6, 00530 Helsinki. Lisätietoa leikkipuisto Linjasta >>

Pääkaupunkiseudun paikallistiimi kaipaa vielä muutamia jäseniä. Mukana on jo useampi innokas tapaamisjärjestäjä, mutta jotta homma toimisi toivotunlaisesti, olisi vielä pari ihmistä hyvä saada mukaan. Paikallistiimi suunnittelee ja organisoi pääkaupunkiseudun tapaamisia, retkiä ja muita kokoontumisia. Yhdessä on mukava ideoida eikä kenenkään vastuulle tule kovin monen tapaamisen isäntänä/emäntänä toimimista. Tiimin käsissä on minkälaista toimintaa pääkaupunkiseudulta jatkossa löytyy. Tule mukaan vaikuttamaan, tutustumaan uusiin ihmisiin ja hoitamaan vaikkapa yhden tapaamisen ovien avaus- ja kahvinkeittovuoro vuodessa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset järjestösihteerille.

Alkutaipale-ryhmä
Yhteydenotot ja kyselyt: alkutaipale.helsinki@sateenkaariperheet.fi

Alkutaipale-ryhmä on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnittelelville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme, teemme retkiä ja piknikejä. Kokoonnumme yleensä torstaisin. Olet tervetullut mukaan olit/tte sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet.

Seuraavat tapaamiset:
kysy sähköpostitse

Isätapaaminen
Lokakuun lopulta alkaen kokeillaan käynnistää kerran kuukaudessa säännöllisesti kokoontuva sateenkaariperheiden miesten ja miestenmielisten oma ryhmä. Tervetuloa mukaan! Säännöllisesti kokoontuvan ryhmän myötä toivotaan, että päästään käymään keskustelua hiukan syvemmin kuin aiemmin harvakseltaan kokoontuessa. Katsotaan miten tämä toimii! Kokoontumiset ovat Helsingin keskustassa yhdistyksen toimistolla joka kuukauden viimeinen torstai kello 19-21. Seuraavat tapaamiset ovat siis:

to 29.11. kello 19-21
to 31.1. kello 19-21

Koululaisten pikkujoulut
Koululaisten oman pikkujoulut järjestetään Helsingissä yhdistyksen toimistolla pe 30.11 kello 17.30-20. Mukaan ovat tervetulleita kaikki 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat sateenkaarevan perhetaustan omaavat lapset ja nuoret. Pikkujouluissa on ohjelmassa kokkailua ja ohjelmaa osallistujien toiveiden mukaan. Ilmoittautumiset järjestösihteerille.

JOENSUU

Paikallistiimi: Tuulia, joensuu@sateenkaariperheet.fi

Joensuussa järjestetään syksyn aikana tapaamisia, joista sovitaan perheiden kesken sähköpostitse. Jos olet kiinnostunut osallistumaan vapaamuotoiseen seurusteluun ja toimintaan, ota yhteyttä joensuu@sateenkaariperheet.fi, niin liitetään sinut sähköpostilistallemme. Tervetuloa mukaan!

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Heljä Siitari, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Kuukausitapaamiset  seuraavasti:  29.11 klo 17.30-19, Matarankatu 6, kansalaistoiminnan keskus, 2 krs.
Sählyä kouluikäisille vanhempineen  1.11 alkaen  keskiviikkoisin klo 19.30-20.30 Voionmaan koulu.

KUOPIO

Alueelle tarvitaan edelleen uusia jäseniä paikallistiimiin. Kuopion aikoinaan aktiiviset tapaamiset ovat olleet nyt puolitoista vuotta katkolla tekijöiden puutteessa. Paikallisen tapaamistoiminnan pyörittäminen ei vaadi paikallistiimin jäseniltä kovinkaan paljoa ja toiminnalle saa täyden tuen yhdistyksen järjestösihteeriltä. Voimme olla avuksi tilojen varaamisessa, tiedottamisessa ja ideoinnissa. Innokkaat voivat olla yhteydessä info@sateenkaariperheet.fi.

KYMENLAAKSO / KOTKA

Kotkaan on tulossa lähikuukausina ensimmäinen sateenkaariperhetapaaminen. Sen järjestää Kymelaakson Seta, mutta Sateenkaariperheet ry avustaa järjestelyissä. Tarkoituksena on saada aikaan mukava päivä perheille, mutta myös kartoittaa alueen perheiden määrää ja toiveita jatkotoimintaan.

MIKKELI

Paikallistiimi: Iina Särkkä, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhdyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi

Tapaamiset joka kuukauden kolmas sunnuntai klo 14.30-17 (18.11. ja 16.12.) Oulun keskustan avoimessa päiväkodissa (Ns. Vihreä Talo, Uusikatu 27). Oulun sateenkaariperheiden tapaamisista ilmoitellaan myös ryhmän omalla s-postilistalla: oulu@sateenkaariperheet.fi. Kysy liittymisohjeet paikallistiimiltä.

PORI

Tapaamiset on tarkoitus aloittaa Porissa tällä syyskaudella! Lisätietoja seuraavissa jäsenkirjeissä.

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Riikka, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Rovaniemellä tavataan perheiden kotona. Kyselyt paikallistiimille.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaatteella.

TAMPERE

Paikallistiimi: Marjut ja Sini, tampere@sateenkaariperheet.fi

18.11  Jouluiset askartelut Nokialla Sinin luona nyyttärimeiningillä
9.12   Delfinaario, jonka jälkeen kahvittelut myöhemmin sovitussa paikassa

Tarkemmat infot tapahtumista lähempänä sähköpostitse ja facebookissa. Kysy sähköpostilla ohjeet facebookin ryhmään liittymisestä. Muistakaa palauttaa kyselykaavake osoitteeseen tampere@sateenkaariperheet.fi.

TURKU

Paikallistiimi: Minna, Marjukka, Juha ja Anu, turku@sateenkaariperheet.fi
 
Syyskaudella 2012 kuukausitapaamisia järjestetään Turun Seikkailupuiston Seikkailutalossa klo 16.30-19 seuraavina sunnuntaina: 18.11. ja 9.12. Tervetuloa tapaamaan toisia sateenkaariperheitä ja sellaiseksi haluavia, vaihtamaan kokemuksia ja kertomaan toiveitasi! Lapsille seikkailutalosta löytyy leluja, mikro, hoitopöytä, pottia yms. tarvittavaa. Tarjoilut järjestetään nyyttäriperiaatteella. Kysy halutessasi lisätietoja: turku@sateenkaariperheet.fi tai ilmesty paikan päälle!

Alkutaipale-ryhmä
Myös erityisesti uusille perheille ja perhettä suunnitteleville suunnattu alkutaipaletoiminta on käynnistymässä Turussa. Jos haluat mukaan alkutaipalelaisten sähköpostilistalle, laita postia ja ilmoita sähköpostiosoitteesi: turku@sateenkaariperheet.fi

YHTEYSTIEDOT

Sateenkaariperheet ry
Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Koulutussuunnittelija
Anna Moring
anna.moring@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Puheenjohtaja
Emmi Pihlajaniemi
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
040 5621 767

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello  9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi -sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen. sateenkaariperheet.fi/liittyminen.html

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2012.

Emmi Pihlajaniemi / puheenjohtaja
Joanna Marjanen / varapuheenjohtaja
Sari Makkonen
Paula Myöhänen
Liisa Rytkönen-Kontturi
Sini Huttunen
Tanja Rintala / varajäsen
Taina Jääskeläinen / varajäsen

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1