Hakijan tiedot

Hakijan nimi (yhdistyksen tms. virallinen nimi) 

Yhteyshenkilö 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite 

Puhelinnumero 

Hakemus 

Laji / toiminta 

Kenttä, jonka käyttöoikeutta haetaan 

Käyttökausi (pvkkvv-pvkkvv) 

Haettava vuoro (viikonpäivä)

Kellonaika (mistä-mihin) 

Toimintaan osallistuvien ikä 

Toimintaan osallistuvien määrä 

Tiedot laskutusta varten 

Maksajan nimi 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

Y-tunnus 

Henkilötunnus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 

Päiväys 

0%