Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman päivityksen asukaskysely

 

 

Kangasalan kaupunki valmistelee päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman päivitystä. Kaupungin väkiluku on kasvanut ja kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Samaan aikaan syntyvyys on kuitenkin laskusuunnassa ja ennusteiden mukaan lapsimäärä pienenee todennäköisesti useilla alueilla myös Kangasalla - tai pysyy korkeintaan nykytasolla. Yhä suurempi osa lapsista asuu nauhataajaman alueilla, kun taas niitä ympäröivillä alueilla lasten määrä vähenee.

 

Kasvavilla alueilla päiväkoti- ja koulukiinteistöissä on tilanpuutetta palvelutarpeeseen nähden jo nykytilanteessa. Alueilla, joissa lapsimäärä on vähentynyt, on puolestaan tilojen vajaakäyttöä. 

 

Palveluverkkotarkastelussa on tavoitteena suunnitella palveluverkkomuutoksia siten, että toimitilat sijaitsevat tulevina vuosikymmeninä oikeissa paikoissa väestöön nähden.

 

Palveluverkkosuunnitelmassa on huomioitava kiinteistöjen kunto sekä toimivuus nykyvaatimusten mukaisina oppimisympäristöinä. Kangasalle on 2000-luvulla rakennettu uusia päiväkoti- ja koulutiloja, mutta kuitenkin valtaosa päiväkoti- ja koulurakennuksista on yli 30 vuotta vanhoja, ja useat niistä ovat peruskorjauksen tarpeessa lähivuosien aikana.

 

Palveluverkkosuunnitelmassa on huomioitava myös verovaroin rahoitettujen investointien kohdentaminen mahdollisimman tehokkaasti ja järkevästi hyvien oppimisympäristöjen sekä turvallisten ja terveellisten päiväkoti- ja koulutilojen tarjoamiseksi.

 

Palveluverkkosuunnitelma toimii pohjana tarkemmille palveluverkkoa ja investointeja koskeville päätöksille, jotka valmistellaan päätöksentekoon erikseen.

 

Pyydämmekin kuntalaisten näkemyksiä valmisteluun. Kysely on avoinna 12.2.2020 saakka  


Työryhmän puolesta


Patrik Marjamaa

kehitysjohtaja

 

*Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia

Vastaajan ikä vuosina

Asuinalue?

0%