Palautekysely urheilevan lapsen vanhemmalle

Arvoisa vastaaja!

Seuramme haluaa kehittyä, ja tämän kyselyn tulosten pohjalta teemme johtopäätöksiä ja tarvittavia muutoksia toimintaamme. Annathan palautetta hyvin ja huonosti hoidetuista asioista. Kysely toteutetaan yhteistyössä Olympiakomitean kanssa. Kyselyyn vastataan anonyyminä, joten yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Kyselyn tulokset tallentuvat seuramme käyttöön. Olympiakomitea ei pääse tarkastelemaan yksittäisen seuran tietoja, vaan se käyttää vastauksia valtakunnalliseen, lajikohtaiseen ja alueelliseen tilastointiin.

1. Laji?

2. Seuran sijainti

Valitse lähin vaihtoehto. Vaihtoehdot perustuvat Liikunnan Aluejärjestöjen luokitteluun.

3. Seura? 

4. Ryhmä/ joukkue?

5. Vastaaja?

6. Lapsen syntymävuosi

Arvioi oheisia väittämiä asteikolla 1-5

1 = täysin eri mieltä
2 = jokseenkin eri mieltä
3 = en osaa sanoa
4 =  jokseenkin samaa mieltä
5 =  täysin samaa mieltä

Ryhmän/joukkueen toiminta
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
7. Olen tyytyväinen lapseni ryhmän / joukkueen toimintaan kokonaisuutena*
Ryhmän/joukkueen toiminta
7. Olen tyytyväinen lapseni ryhmän / joukkueen toimintaan kokonaisuutena*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

Arvioi oheisia väittämiä asteikolla 1-5

Ohjaus ja valmennus
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
8. Lapseni ohjaajat ja valmentajat hoitavat tehtävänsä hyvin*
Ohjaus ja valmennus
8. Lapseni ohjaajat ja valmentajat hoitavat tehtävänsä hyvin*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
9. Lapseni ohjaajat ja valmentajat kannustavat lapsia kilpailutilanteissa hyvin*
Ohjaus ja valmennus
9. Lapseni ohjaajat ja valmentajat kannustavat lapsia kilpailutilanteissa hyvin*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
10. Lapseni saama valmennus / ohjaus on laadukasta*
Ohjaus ja valmennus
10. Lapseni saama valmennus / ohjaus on laadukasta*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
11. Ohjaajat ja valmentajat osaavat toimia hyvin lasten kanssa*
Ohjaus ja valmennus
11. Ohjaajat ja valmentajat osaavat toimia hyvin lasten kanssa*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
12. Lapseni ohjaajat ja valmentajat ottavat ryhmän kaikki lapset riittävästi huomioon*
Ohjaus ja valmennus
12. Lapseni ohjaajat ja valmentajat ottavat ryhmän kaikki lapset riittävästi huomioon*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä

Arvioi oheisia väittämiä asteikolla 1-5

Harjoitukset ja kilpailut
Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
1
2
3
4
5
13. Lapseni harjoitusmäärät ovat sopivia*
Harjoitukset ja kilpailut
13. Lapseni harjoitusmäärät ovat sopivia*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
14. Lapsellani on kilpailu-/ ja ottelutapahtumia sopivasti*
Harjoitukset ja kilpailut
14. Lapsellani on kilpailu-/ ja ottelutapahtumia sopivasti*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
15. Olen tyytyväinen lapseni mahdollisuuksiin osallistua / saada peliaikaa otteluissa/ kilpailuissa/ näytöksissä.*
Harjoitukset ja kilpailut
15. Olen tyytyväinen lapseni mahdollisuuksiin osallistua / saada peliaikaa otteluissa/ kilpailuissa/ näytöksissä.*
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
16. Lapseni harjoitukset ovat monipuolisia *
Harjoitukset ja kilpailut
16. Lapseni harjoitukset ovat monipuolisia *
Täysin eri mieltä
Täysin samaa mieltä
1/2