Uutiskirje maaliskuu 2020

Epidemian vaikutus toimintaamme

Toimintamme koronavirusepidemian aikana:

 • Kaikki vertaistoimintamme on peruttu huhtikuun loppuun saakka!
  • Toukokuun tapahtumien toteutumisesta tiedotamme maaliskuun loppuun mennessä.
  • Päivitämme kaikki peruutukset tapahtumakalenteriimme >>
 • Tuki- ja neuvontapalvelumme on ovat toiminnassa epidemiankin aikana:
  • Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu palvelee pidennetyin päivystysajoin: ma klo 15–17, pe klo 8–12
  • Yksilötyössä uudet asiakkaat kohdataan etäyhteyksin (puhelin tai Skype)
  • Neuvontapalvelu palvelee normaalisti puhelimitse (ti klo 12-13, to klo 9-10), sähköpostitse ja chat (seuraava 1.4.)
 • Kevätkokous siirtyy: uusi aika yhdistyksen toimistolla 30.3. klo 18. Osallistujia pyydetään osallistumaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteydellä. Jäsenistölle lähetetään tästä tarkemmat ohjeet erikseen.
 • Muut muutokset:
  • Perhevalmennus siirtyy: uusi aika yhdistyksen toimistolla 12.-14.6. (ainoastaan huhtikuun valmennukseen jo ilmoittautuneille – syksyn valmennusten ilmoittautumiset avataan mahdollisimman pian)
  • Paikallistoiminnan kehittämispäivät siirretään alkusyksyyn (ajankohta tiedotetaan tiimeille myöhemmin)
  • Koululaisten leiri perutaan, järjestetään mahdollisesti joskus myöhemmin
  • Aikuisten toiminnallinen viikonloppu perutaan, järjestetään mahdollisesti joskus myöhemmin

Rajoitustoimenpiteet on tarkoitettu hillitsemään korona-virusepidemian leviämistä, turvaamaan terveydenhuollon toimintakykyä epidemian laajetessa ja suojelemaan erityisesti riskiryhmissä olevia. Ne suojelevat niin vapaaehtoisia, työntekijöitä kuin muita järjestötoiminnassa mukana olevia ja läheisiämme.

Seuraa päivittyvää uutista epidemian vaikutuksista toimintaamme >>

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Sisällysluettelo:

• Uutisia ja ajankohtaista
• Tapahtumauutisia
• Tulevat koulutukset ja tapahtumat
• Vertaistoiminta netissä
• Neuvontapalvelu
• Haastattelupyynnöt
• KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
  uutiskirjeen lopussa

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT

• Lausunto 24.2.2020 perhevapaauudistuksesta >>
• Hallituksen kokouksen 1.2.2020 päätösluettelo >>
• Hallituksen kokouksen 7.3.2020 päätösluettelo >>

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, liity nyt >>

Uutisia ja ajankohtaista

Vuosien 2020-2021 teemana on vanhemmuuskumppanuus

Teeman valitsemisen tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota johonkin tiettyyn teemaan kerrallaan. Teema vaikuttaa yhdistyksen järjestämään vertaistoimintaan, vaikuttamistyöhön ja ammatillisen työn kehittämiseen.

Vanhemmuuskumppanuutta tarkastellaan mahdollisimman laajasti käsittäen kaikki tilanteet, joissa lapsen vanhemmuutta jaetaan kahden tai useamman kesken. Teeman valinnassa on ajateltu esimerkiksi apila- ja polyperheitä, kumppanuusvanhemmuutta (co-parenting) laajemminkin, eron jälkeistä vanhemmuuskumppanuutta, mutta myös vanhemmuuskumppanuutta parisuhteessa.

Nelosen uusi sarja käsittelee neuvotteluita kumppanuusvanhemmuudesta

Nelosella alkaa ensi maanantaina 16.3. kello 20 uusi tv-sarja, jossa kumppanuusvanhemmuudesta haaveilevat ihmiset tutustuvat toisiinsa, neuvottelevat vanhemmuuden jakamisessa huomioitavista asioista ja tekevät päätöksiä yhteiseen vanhemmuuteen ryhtymisestä. Syntyypä sarjan aikana yksi lapsikin. Perheitä on seurattu kahden vuoden ajan ja heille on tarjottu asiantuntija-apua pitkin matkaa. Yhtenä asiantuntijoista toimii Sateenkaariperheissä vertaistoiminnan koordinaattorina toimiva psykoterapeutti Kaisa Niittynen.

Ohjelma sai Neloselta harmillisen huonon nimen, Lapsi tuntemattoman kanssa, vaikka ohjelmassa on kyse päin vastoin harvinaisen suunnitelmallisesta vanhemmuudesta. Sarjan nimellä lienee halutun huomiota, mitä sarja epäilemättä tulee saamaan joka tapauksessa. Ohjelma nostaa kumppanuusvanhemmuuden ja vanhemmuuden suunnitelmallisen jakamisen yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Jani Toivola keskustelee teemasta ohjelman asiantuntijoiden Kaisa Niittysen ja Kalle Partasen kanssa, katso videoklippi >>

Kumppanuusvanhemmuutta pohtivat voivat osallistua Sateenkaariperheet ry:n perhevalmennukseen, kumppanuusvanhemmuutta pohtiville suunnattuihin tilaisuuksiin ja olla yhteydessä neuvontapalveluun. Kannattaa lukea myös tämä opas >>

Perhevapaauudistuksesta luvataan sukupuolineutraali ja joustava

Suomen hallitus on linjannut tulevan perhevapaauudistuksen päälinjat. Sen mukaan uudistuksessa luovutaan sukupuolitetuista vapaiden nimityksistä. Tulevaisuudessa kaikki käyttävät vanhempainvapaata. Lisäksi erikseen on raskausvapaa sille vanhemmalle, joka on raskaana. Tämä lopettaisi esimerkiksi isyysvapaan myöntämisen naisparin ei-synnyttäneelle äidille. Se myös kunnioittaisi trans- ja muunsukupuolisten vanhempien itsemäärittelyä.

Toinen sateenkaariperhenäkökulmasta lupaava linjaus on, että vanhempi voisi jakaa omasta kiintiöstään jaettavissa olevan osuuden lapsen toiselle juridiselle vanhemmalle TAI puolisolleen. Tämä mahdollistaisi sen, että esimerkiksi neliapilaperheessä molemmat isät ja molemmat äidit voisivat käyttää vapaita. Vapaiden yhteismäärä olisi vakio, oli kyseessä sitten yhden, kahden, kolmen tai neljän vanhemman perhe. Uudistustyö on edelleen kesken. Valmistelua jatketaan työryhmässä, jossa on edustettuina työmarkkinaosapuolet, mutta ei lainkaan lapsi- ja perhetoimijoiden asiantuntijoita. Tätä puutetta paikatakseen STM on järjestänyt jo kahteen otteeseen lapsi- ja perheasioiden asiantuntijoille kuulemistilaisuuden. Sateenkaariperheet ry on ollut kuultavana molemmilla kerroilla. Pyrimme vielä vaikuttamaan, että vapaita voisi jakaa vielä nyt esitettyäkin vapaammin. Tavoitteenamme on myös, että apilaperheissä kaikilla vanhemmilla voisi olla oikeus lyhyeen vapaaseen lapsen syntymän yhteydessä. Tässä lausuntomme helmikuun kuulemistilaisuudesta >>

Sateenkaariperhekyselystä arvokasta tietoa

Sateenkaariperhekysely tehdään joka toinen vuosi. Tämän vuoden alussa kerättiin jälleen rikas aineisto, joka auttaa meitä kehittämään omaa työtämme ja tunnistamaan sateenkaariperheiden tuen tarpeita. Tässä poimintoja kyselyn tuloksista. Vastauksia saimme hurjat 386 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Sukupuolen moninaisuutta huomioitu onnistuneesti yhdistyksen toiminnassa
Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat vanhemmat ja vanhemmuutta suunnittelevat perheineen ovat olleet yhdistyksen kohderyhmää ja mukana toiminnassa aina yhdistyksen perustamisesta vuonna 1997 lähtien. Vuonna 2017 sukupuolen moninaisuus oli yhdistyksen vuositeemana, jolloin näkökulmaa alettiin huomioida aiempaa suunnitelmallisemmin. Sukupuolen moninaisuus on myös yhdistyksen perhepoliittisten tavoitteiden 2018-2022 painopistealue. Tästä syystä on ilahduttavaa, että kyselyn mukaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhempien perheet osallistuvat toimintaamme yhtä usein kuin muutkin, ja ovat yhtä tyytyväisiä toimintaamme kuin muut. Haluamme kuitenkin kehittyä entistä paremmiksi, ja kuulemme innoissamme ideoita, mitä voisimme tehdä vielä enemmän ja paremmin. Ideoita voi lähettää vaikka uutiskirjeen lopussa olevalla lomakkeella.

Yhdistyksen ja sen edunvalvontatyön tukeminen tärkein syy jäsenyyteen
Kyselyyn vastanneista 52 % oli yhdistyksen jäseniä. Heiltä kysyttiin mm. mitkä syyt vaikuttavat heidän jäsenyyteensä. Jäsenistä yli puolet piti erittäin tärkeänä syynä jäsenyyteensä yhdistyksen tukemista ja yli 47 %  yhdistyksen edunvalvontatyön tukemista. Seuraavaksi tärkeimpiä syitä olivat vertaistoimintaan osallistuminen sekä jäsentiedotus. Niistä kyselyyn vastanneista henkilöistä, jotka eivät ole koskaan olleet jäseniä, jopa 76 % ilmoitti yhtenä syynä, ettei ole vain koskaan tullut liittyneeksi jäseneksi. Onneksi tämä on helppo muuttaa! Tervetuloa liittymään jäseneksi >>

Sijaissynnytys voisi olla mahdollisuus joillekin perheille Kaksi kyselyyn vastannutta henkilöä kertoi saaneensa lapsen sijaissynnytyksellä. Vajaa kolme prosenttia eli kymmenen henkilöä kertoi, että oli tosissaan harkinnut sijaissynnytystä tienä vanhemmuuteen. Seitsemän prosenttia vastaajista totesi, että sijaissynnytys voisi ainakin teoriassa olla vastaajalle yksi tie vanhemmuuteen. Reilu neljän prosentin mukaan sijaissynnytysjärjestely voisi muuten tulla kysymykseen, mutta se on liian kallis tai liian vaikea. Lähes kymmenen prosenttia vastaajista sanoi, etteivät tiedä riittävästi sijaissynnytyksestä, jotta voisivat sanoa voisiko se olla tie vanhemmuuteen juuri hänelle.

Kevätkokous 2020 netissä / Helsingissä

Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen maanantaina 30.3. kello 18 alkaen. Koronavirusepidemian takia jäseniä pyydetään osallistumaan kokoukseen ensisijaisesti etäyhteyden välityksellä. Jos osallistuminen etäyhteydellä ei onnistu, voit osallistua kokoukseen yhdistyksen toimistolla, Hämeentie 29, Helsinki. Yhdistyslaki nimittäin vaatii, että yhdistyksen yleiseen kokoukseen voi aina osallistua myös fyysisesti.

Ohjeet etäyhteyden ottamiseksi lähetetään jäsenille myöhemmin erikseen ja päivitetään myös verkkosivuille.

Kokouksessa hyväksytään vuoden 2019 tilinpäätös ja myönnetään hallitukselle ja toiminnanjohtajalle vastuuvapaus. Lisäksi hallitusta täydennetään yhdellä jäsenellä. Kokouksen arvioidaan kestävän noin tunnin verran.

KOKOUSPAPERIT: (löytyvät myös kotisivuilta >>)
Esityslista
• Tilinpäätös 2019 sis. tuloslaskelma, tuloslaskelma kustannuspaikoittain, tase, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus (julkaistaan kun tilintarkastus tehty)

Perhesuhdekeskus kasvatti kohtaamisten määrää

Perhesuhdekeskus järjesti vuoden 2019 aikana yli 20 vertaisryhmää tai -tilaisuutta, jotka tavoittivat n. 250 henkilöä. Rakkaussuhdetta vahvistavaa vertaistoimintaa toteutui seitsemällä paikkakunnalla Helsingistä Pudasjärvelle 18 vapaaehtoisen voimin. Eroryhmiä järjestettiin totuttuun tapaan kaksi: Helsingin iltaryhmä ja valtakunnallinen verkko- ja viikonloppuryhmä. Sateenkaari-ihmisten läheisille järjestettiin läheisinfoja ja pilotoitiin anonyymeja chatteja. Yhteistyössä Sateenkaariperheiden kanssa kehitettiin vanhemmuuskumppanuustoimintaa. Sateenkaariperheiden lapsille suunniteltiin perheidentiteettiä vahvistavia lastentuokioita ja pilotoitiin lasten eroryhmä.

Ammatillisen tuen palvelut pyörivät jo vakiintuneesti ja nekin tavoittivat yhä enemmän sateenkaari-ihmisiä ja heidän läheisiään. Puhelinpalvelu tarjosi tukea kaksi kertaa viikossa hyvin monenlaisiin perhe- ja läheissuhteiden tilanteisiin. Soittoja tuli vuoden aikana 124 kappaletta. Haastaviin perhetilanteisiin oli tarjolla erillisiä tukikeskusteluaikoja joko kasvokkain Helsingissä, puhelimitse tai skypessä. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 243 tukikeskustelua 89 eri henkilön, parin, moniskunnan tai perheen kanssa. Yleisimmät aiheet puhelinpalvelussa ja tukikeskusteluissa olivat ongelmat pari- tai monisuhteessa, eroon liittyvät tilanteet, vanhemmuuden jakamisen haasteet, uusperhetilanteet ja huoli lapsesta.

Kirja-alennus jäsenille

"Suomalaiset kodit edustavat erilaisia perhekokoonpanoja. Tämä kirja on kunnianosoitusnäille monenlaisille, sateenkaaren väreissä hehkuville perheille.

Sateenkaaren alla antaa äänen kolmellekymmenelle perheelle. Perheistään kertovat naisparit, miesparit, apilaperheet, transvanhemmat, yksinhuoltajahomot ja -lesbot, tukiperheet, sukusolujen luovuttajat ja etävanhemmat. Tarinansa kertovat myös sateenkaari-isoäiti sekä sateenkaariperheessä kasvanut nuori nainen.

Vaikka sateenkaariperheet rikkovat perinteisiä normeja, ne ovat tavallisia lapsiperheitä ongelmineenja ilonaiheineen. Kirjan tarinoita yhdistävät hedelmöityshoitokuvaukset lapsettomuuskokemuksineen sekä Suomen pikku hiljaa kohentuva lainsäädäntö. Perheen määrittely, ihmisten välinen rakkaus ja oman lapsen toive kokoavat ajatukset perimmäisten kysymysten äärelle."

Sateenkaariperheiden jäsenet voivat tilata Sateenkaaren alla -kertomuksia perheestä -kirjaa alennettuun hintaan. Tarjous on voimassa seuraavan uutiskirjeen ilmestymiseen asti 23.4. tai niin kauan kuin kirjoja riittää.

Hinta on nyt vain 10 € + 5 € postitus-/käsittelykulut.

Tilaa omasi nyt >>

Jos et vielä ole jäsen, voit liittyä täällä >>

Uutisia lyhyesti

Lahjasoluhoitojen viimeisimmät kuulumiset
Kaikki yliopistosairaalat ottavat nyt sateenkaariperheidenkin lähetteitä vastaan lahjasoluhoitoihin. Helsingissä, Turussa ja Tampereella hoidot on jo käynnissä ja sukusolupankit toiminnassa. Oulussa hoidot ja sukusolupankki ovat avautumassa ihan näinä aikoina. Kuopiossa kestää vielä syksylle. Hoitoihin hakeutuvien kannattaa kiinnittää huomioita ikärajoihin. Ainakin HUS ottaa vastaan lähetteitä vain alle 39,5-vuotialta, koska alustavat tutkimukset ja hoitojono vievät sen verran aikaa, että hoitopäätöstä ei kuitenkaan ehdittäisi tehdä ennen kuin potilas täyttää 40 vuotta. Sairaanhoitopiirit ovat sopineet keskenään, että hoitoja voidaan antaa vain niille, jotka ovat alle 40-vuotiaita siinä vaiheessa, kun lääkäri tekee lopullisen päätöksen hoidon aloittamisesta. Uusimmat tiedot päivittyvästä uutisestamme >> 

Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän 3.5. teemana kasvatus
Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietetään yhdeksännen kerran sunnuntaina 3.5.2020, jolloin järjestetään iloisia ja näkyviä tapahtumia perheille ympäri maailman, myös useissa Suomen kaupungeissa. Tarkemmat tiedot Suomen tapahtumista huhtikuun uutiskirjeessä. Merkitkää päivämäärä jo muistiin! Tänä vuonna teemana on perheiden monimuotoisuus kasvatuksessa.

Päivän kansainvälinen organisaatio (IFED) on järjestäytynyt omaksi yhdistyksekseen, jonka jäsenenä toimii myös Sateenkaariperheet ry. IFED on myös aktivoitunut globaalissa vaikuttamistyössä YK:n piirissä. Osallistumme ensi viikolla IFEDin vuosikokoukseen ja seminaariin Genevessä, joka järjestetään ihmisoikeusneuvoston istuntokauden oheisohjelmana. Lue lisää globaalista teemapäivästä ja IFEDin työstä täältä >>

Varapuheenjohtajana jatkaa Tiia Sudenkaarne
Varapuheenjohtajana jatkaa Tiia Sudenkaarne, joka on toiminut Sateenkaariperheiden hallituksessa vuodesta 2016. Häntä kiinnostavat erityisesti sateenkaariperheellistymisen mahdollisuuksien lisääminen, eettisesti kestävän sijaissynnytyspolitiikan edistäminen sekä pan- ja queer-kysymykset. Ammatiltaan hän on tutkija Turun yliopistossa. Hänen loppusuoralla oleva väitöstutkimuksensa tarkastelee sukupuolen ja seksuaalisuuden normatiivisuutta lääketieteen etiikassa. Hän on sateenkaariperheen äiti.

Kurvista lapsiystävällinen toimitila
Sateenkaariperheet ry:n johtosääntöä uudistaessaan yhdistyksen hallitus määritteli, että yhdistyksen toimitilat ja toimintakulttuuri pyritään pitämään mahdollisimman lapsiystävällisinä niin, että tarvittaessa sekä toimihenkilöt että luottamushenkilöt voivat tuoda lapsensa toimitiloihin työ- tai luottamustehtävien hoitamisen ajaksi. Työntekijöiden lapset ovat myös tervetulleita tutustumaan työelämään ja yhdistyksen työhön esimerkiksi koulujen teemapäivien yhteydessä. Yhdistyksen päätöksentekoa, työsuhteita ja toimintaa määrittelevän johtosäännön löydät täältä >> 

Seuraavat uutiskirjeet
Kevätkauden viimeiset uutiskirjeet julkaistaan 23.4. ja 11.6.

Vaikuttamistyön muita ajankohtaisia

Yhdistyksen hallitus vahvisti kuntavaalitavoitteet huhtikuun 2021 vaaleja varten. Teemoina lasten arjen helpottaminen kahdessa kodissa, lapsenhuoltolain uudistuksen mukaiset sopimukset lastenvalvojilla, sateenkaariperheiden lisääminen perhehoitajina, yhdenvertaisuussuunnitelmat ja ammattilaisten osaaminen. Paikallistiimejä ja perheitä pyydetään viemään näitä viestejä eteenpäin paikallistasolla, kun vaalit alkavat lähenemään. Viemme tavoitteemme tietoon kaikille puolueille, jotka suunnittelevat vaaliohjelmiaan jo tämän kesän puoluekokouksissa. Kuntavaalitavoitteet löydät täältä >>
Vanhemmuuslain tilanne on tällä hetkellä huolestuttava. Se on annettu oikeusministeriössä yksittäisen virkahenkilön valmisteluun. Yksittäinen virkahenkilö ei voi tehdä teknisluonteisia muutoksia isompia esityksiä. Useamman vanhemman vanhemmuus ja sukupuolineutraalit vanhemmuusmerkinnät jäävät tällä valmistelulla haaveeksi. Sen sijaan virkahenkilön tehtävänannossa on tarkoitus palauttaa apilaperheiden mahdollisuus käyttää hedelmöityshoitoja. Nyt vaikutamme koko hallitukseen, jotta hallitus tekisi yhteisen päätöksen asiasta. RKP ei näytä yksin uskaltavan linjata uudistuksen sisältöä. Näin vanhemmuuslaki pitäisi meidän mielestä uudistaa >>
Sijaissynnytyssäätelyn selvittäminen alkanee oikeusministeriöstä saatujen tietojen mukaan vasta keväällä 2021. Yhteistyökumppaneiden verkostomme on huolissaan aikataulusta. Valmistelun aloittamista pyritään aikaistamaan. Kansanedustajien monimuotoiset perheet -työryhmä jätti kirjallisen kysymyksen sijaissynnytyksen aikataulusta ja ylipäätään lapsettomuushoitojen yhdenvertaisen saatavuuden lisäämisestä hallitusohjelman mukaisesti. Yhteistyökumppanien verkostossa ollaan työstämässä omaa yksityiskohtaista taustapaperia ratkaistavaksi tulevista kysymyksistä ja mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista.
Venäläisen sateenkaariperheen turvapaikkaa Suomessa koskevan valituksen tueksi ollaan nyt antamassa ”third-party intervention” lapsen oikeuksien komitealle. Komitealle annettavan lisäselvityksen tekevät yhteistyössä Ilga-Europe, Ilga-World, Nelfa, ICJ (International Commission of Jurist), CRIN (Child Rights International Network) ja mahdollisesti joitain venäläisiä järjestöjä. Komitean päätös ei ole odotettavissa ihan lähiaikoina.
Viimeaikaisia uusia vaikuttamistyön verkostojamme ovat ministeriöiden yhteyshenkilöiden kansallinen sateenkaariverkosto sekä pohjoismaisen yhteistyön uudenlainen käynnistyminen pohjoismaisten sateenkaarijärjestöjen kesken tuloksena seminaarista, jonka Pohjoismainen ministerineuvosto järjesti tammikuussa Kööpenhaminassa.

Tapahtumauutisia

Väriä ammattilaisten työkalupakkiin

Sateenkaariperheet ry:n esittelypisteellä tavattiin satoja lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia ympäri Suomen, kun työntekijät reissasivat helmikuussa Seinäjoelle alueellisille lastensuojelupäiville ja maaliskuussa Tampereelle Sosiaalialan asiantuntijapäiville. Hienoa, että sateenkaariteemat puhututtavat ammattilaisia ja lisätietoa otetaan innokkaasti vastaan. Tampereella päivien hittituotteeksi nousi Sateenkaariperheiden logolla varustettu käsidesi, jotka loppuivatkin jo ensimmäisen päivän aikana!

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

HUOM: maalis-huhtikuun tapahtumat on peruttu. Myöhempien tapahtumien mahdollisista peruuntumisista voit lukea päivittyvästä uutisesta >>

Rakkaussuhdetta vahvistavat tapahtumat

Tapahtumien tarkat ajankohdat ovat varmistumassa pian!


Koronavirusepidemia vaikeuttaa tapahtumien suunnittelua - tiedotamme kun seuraavat tapahtumat on aikataulutettu!


Helsinki Pride -viikolla sukelletaan kaikkien suhteiden viidakkoon S**kelin suhteet! -luennolla! 

Ajankohdat tarkentuvat pian Perhesuhdekeskuksen verkkosivuille >> ja Facebook-sivuille!

Sateenkaariperhe-chatit jatkuvat jälleen

Pohdituttaako perheen perustaminen? Onko haasteita viranomaistahojen, palveluiden tai suvun kanssa? Kuinka toimii KELA ja hedelmöityshoitoklinikat? Kuinka lakeja tulkitaan? Mietityttääkö jokin asia arjessa, perhe-elämässä tai lasten asioissa? Olisiko vaan kiva jakaa ajatuksia muiden sateenkaariperheellisten tai -perhettä suunnittelevien kanssa?

Sateenkaariperheiden chatissa voit keskustella muiden sateenkaariperheellisten tai -perheestä haaveilevien vertaisten kanssa tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista chatin ohjaajalta, joka on Sateenkaariperheet ry:n työntekijä.
Chattiin voi osallistua nimimerkillä eikä se vaadi rekisteröitymistä.

Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla. Kun chat päättyy, et voi enää palata keskusteluun.

Kevään 2020 chatit:
ke 1.4. kello 12.30-14
ke 6.5. kello 21-22.30
to 25.6. kello 12.30-14

Chatteihin pääset osallistumaan täältä >>

"Mä tiedän miltä susta tuntuu" - Sateenkaarisijaisperheiden vertaisviikonloppu

Vertaisviikonloppu järjestetään 14.-16.8.2020 Ilkon kurssikeskuksessa Kangasalla. Vertaisviikonloppu on tarkoitettu sateenkaariperheille, jotka jo toimivat sijaisperheenä, sekä valmennetuille, mutta sijoitusta vielä odottaville perheille. Ohjelmassa on luvassa kaikille yhteistä puuhaa perheiden kesken, mutta myös omat ohjatut hetkensä aikuisille ja lapsille. Lasten ohjelmassa huomioidaan ilmoittautuneiden lasten ikä. Viikonlopun on tarkoitus olla ennen kaikkea mukavaa yhdessäoloa, joten ohjelmaan mahtuu myös vapaamuotoisempaa oleskelua sekä verkostoitumista toisten sijaisperheiden kanssa. Yhdessä olemme enemmän ❤️🧡💛💚💙

Paikkoja on rajoitetusti ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Katso lisätietoja ja ilmoittaudu 15.5. mennessä täällä >>

Lastensuojelua sateenkaaren väreissä -koulutus

Tampereella 13.5.2020 klo 9-15.30 on tarjolla maksuton koulutus lastensuojelun ammattilaisille.

Tarjolla on kattava tietopaketti sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja sen kohtaamisesta lastensuojelussa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Väriä perhehoitoon -hankkeen, Perhesuhdekeskuksen, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen ja Tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi kesken.

Lisätietoja päivän ohjelmasta ja ilmoittautuminen 15.4. mennessä täällä >>

Perhevalmennukset

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-rakkaussuhteiden ja -erojen erityispiirteistä.

Kurssit ovat maksuttomia, viikonlopun leirikeskuskursseilla maksetaan vain ylläpito. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>

Syksyn perhevalmennusten ilmoittautumiset avataan mahdollisimman pian!

Viikonlopun leirikeskuskurssi
Seuraava viikonlopun kurssi leirikeskuksessa on tulossa taas syksyllä 2020 jossain pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Iltakurssi Helsingissä
Seuraava Helsingin iltakurssi järjestetään syksyllä 2020.

HUOM: maalis-huhtikuun tapahtumat on peruttu. Myöhempien tapahtumien mahdollisista peruuntumisista voit lukea päivittyvästä uutisesta >>

Sateenkaarierityiset eroryhmät syksyllä 2020

Perhesuhdekeskus järjestää kaikille sateenkaari-ihmisille suunnattuja eroryhmiä kerran vuodessa sekä Helsingissä että valtakunnallisesti. Eroryhmä on ammatillisesti ohjattu ja se pohjautuu suomalaiseen eroseminaariin, joka on vakiintunut eroauttamisen malli. Menetelmä ja vertaistuki auttavat selviämään erokriisistä, vahvistavat itsetuntemusta ja antavat työkaluja elämässä eteenpäin.

Ensi syksynä Helsingin ryhmä kokoontuu kerran viikossa arki-iltana 11 viikon ajan. Valtakunnallinen ryhmä koostuu syksyn aikana kahdesta lähitapaamisesta (la-su, muu kuin pääkaupunkiseutu) ja verkkotyöskentelystä.

Kumpaankin ryhmään mahtuu 12 osallistujaa. Lisätietoa ryhmistä tulee Perhesuhdekeskuksen verkkosivuille kevään mittaan. Ilmoittautuminen avautuu kesäkuun alussa.

PERUTTU: Uusperheiden ilta

Su 5.4. klo 16.30-19.30 Kurvissa, Hämeentie 29, Helsinki. Aikuisille ohjelmaa parisuhdevalmentaja, eroasiantuntija ja uusperhekirjailija Marika Rosenborgin johdolla. Lapsille samaan aikaan omaa ohjelmaa, mm. hillumista Megazonessa. Aikuisten ohjelma sisältää alustuksen, keskusteluja ja pienryhmäkeskusteluja. Ilta on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu mukaan vertaistoiminnan koordinaattorille, Kaisalle, viimeistään ke 1.4.

PERUTTU: Aikuisten toiminnallisen viikonlopun ilmoittautuminen on auki!

Sateenkaariperheiden aikuisilla on jälleen mahdollisuus viettää elämyksellinen viikonloppu metsässä rämpimisen, kaupunkiseikkailun ja geokätköilyn parissa, pakopelikokemusta unohtamatta. Luvassa armotonta kätköjen perässä juoksemista ja hulvatonta seuraa. Tänä keväänä haltuun otetaan Tampereen seutu pe-su 24.-26.4.2020. Majoituksen omavastuuhinta 20 €. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä >> 

Save the date - vuoden muita leirejä

Kaikkien sateenkaariperheiden kesän perheleirillä vietetään ensimmäistä kertaa ikinä juhannusta. Leiri on to-su 18.-21.6.2020 Nurmeksen Hyvärilässä. Leiripaikkaan voit tutustua jo nyt täällä >> Leiri-ilmoittautuminen aukeaa huhtikuussa.

Koululaisten oma leiri järjestetään helsinkiläisten vapaaehtoisten toimesta 14.-16.8. Helsingin Vartiosaaressa.

Tapahtumakalenteri

27.-29.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät, Turku (PERUTTU)
30.3. Kevätkokous, netti/Helsinki
1.4. Sateenkaariperhe-chat
3.-5.4. Perhevalmennus, Helsinki (PERUTTU)
5.4. Uusperheiden ilta, Helsinki (PERUTTU)
10.-12.4. Koululaisten ja vanhempien leiri, Lahti (PERUTTU)
24.-26.4. Aikuisten toiminnallinen viikonloppu, Tampereen seutu (PERUTTU)
3.5. IFED eli kansainvälinen sateenkaariperhepäivä, koko Suomi
6.5. Sateenkaariperhe-chat
13.5. Lastensuojelua sateenkaaren väreissä -koulutus, Tampere
18.-21.6. Kesän perheleiri Juhannusleirinä, Nurmes
25.6. Sateenkaariperhe-chat
14.-16.8. Koululaisten leiri, Helsinki
14.-16.8. Sateenkaarisijaisperheiden vertaisviikonloppu, Kangasala
17.-24.8. Aikuisten vaellus Haltilla, Kilpisjärvi
7.11. Toimintapäivä jäsenille, Helsinki

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuiltamme >>

HUOM: maalis-huhtikuun tapahtumat on peruttu. Myöhempien tapahtumien mahdollisista peruuntumisista voit lukea päivittyvästä uutisesta >>

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Suurin osa toiminnastamme on paikallistiimien vapaaehtoisten eri paikkakunnilla toteuttamaa.

Vertaistoiminta netissä - hyvakysymys.fi

Perheaikaa-palvelu on uudistumassa. Uusi Hyvä kysymys -sivusto on lanseerauksen alla. Muut toiminnot ovat vielä tauolla, mutta neuvonta-chatit jatkuvat jälleen. 

Kevään 2020 chatit:
ke 1.4. kello 12:30-14
ke 6.5. kello 21-22:30
to 25.6. kello 12:30-14

Chatit ja osallistumisohjeet löytyvät täältä >>

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN
Tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048. 

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi Sähköposteihin vastataan yleensä viikon kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä, tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös Kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat.

Kevään 2020 chatit:
ke 1.4. kello 12:30-14
ke 6.5. kello 21-22:30
to 25.6. kello 12:30-14

Sateenkaariperheiden chatissa voit keskustella muiden sateenkaariperheellisten tai -perheestä haaveilevien vertaisten kanssa tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista chatin ohjaajalta, joka on Sateenkaariperheet ry:n työntekijä. Chattiin voi osallistua nimimerkillä eikä se vaadi rekisteröitymistä. Chatit löydät täältä >>

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

Pohdituttaako sinua jokin perhe- tai ihmissuhteessasi? Onko sinulla huoli perhetilanteestasi? Huolesi voi koskea pari- tai monisuhteen pulmia, erotilannetta, vanhemmuuden jakamista, uusperheyttä, apilaperheyttä tai haasteita läheisten kanssa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu tarjoaa tukea kaikkien sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteisiin. Oletpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, voit keskustella tilanteesta perhetyöntekijän kanssa.

Puhelinpalvelu on auki maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10 numerossa 050 444 4446. (HUOM: perjantaina koronavirusepidemian aikana pidennetty päivystysaika klo 8-12!)

Ota rohkeasti yhteyttä! Jo yksikin keskustelu ammattilaisen kanssa voi auttaa.

Muista myös Sinuiksi -neuvontapalvelu

Sinuiksi-chattien tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa.

Katso myös muut neuvontapalvelut >>

Haastattelupyynnöt

Kysely apilaperheille ja kumppanuusvanhemmille

Hyvät apilaperheet ja kumppanuusvanhemmat,

Teen kandidaatintutkielmaa Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa pääaineenani kotitaloustiede. Tutkin apilaperheiden vanhemmuutta. Käytän kyselylomakkeella saamiani tietoja kandidaatintutkielmaani. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Kysely on tarkoitettu kahden tai useamman vanhemman apilaperheiden vanhemmille, jotka ovat perustaneet perheen ilman kaikkien vanhempien välistä parisuhdetta. Kahden vanhemman apilaperheitä kutsutaan myös kumppanuusvanhemmuudeksi. Kaikki perheiden vanhemmat voivat vastata kyselyyn, mutta teettehän sen erikseen. 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 30 minuuttia. Kysely suljetaan 3.4.2020 klo 23:00. 
Löydät kyselylomakkeen täältä >>

Jos haluatte lisätietoja tutkimuksesta, niin voitte laittaa s-postia osoitteeseen sari.m.pihlajamaki@helsinki.fi

Kiitos ajastanne jo etukäteen!  

Ystävällisin terveisin,
Sari Pihlajamäki

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 4700 seuraajaa Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä >>
Tykkää Väriä perhehoitoon -hankkeesta>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta >>
Tykkää Monimuotoisista perheistä >>
Tykkää Nelfasta >>

Sateenkaariperheet myös Twitterissä >>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe

Paikalliset tapahtumat

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä >>

Paikallistiimien tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät helposti kotisivuiltamme >>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Häme / Hämeenlinna: hame@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HUOM: maalis-huhtikuun tapahtumat on peruttu. Myöhempien tapahtumien mahdollisista peruuntumisista voit lukea päivittyvästä uutisesta >>

HELSINKI

Paikallistiimi: Anna, Arhi, Hanna, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sini, Sonja ja Verna, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050 440 6517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattori Kaisaan.

PERHEKAHVILA
PERUTTU ainakin maalis-huhtikuulta

Tiistaiaamuisin klo 10–12 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksejä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!

SUKUPUOLTAAN POHTIVIEN LASTEN RYHMÄ
Onko lapsesi päiväkoti- tai kouluiässä ja miettii sukupuoltaan? Transtukipisteen ja Sateenkaariperheet ry:n yhteistyössä järjestämiä sukupuoleltaan erityislaatuisten lasten vertaistapaamisia. Kevään viimeinen tapaaminen on PERUTTU: 18.4. klo 11-13 Kurvissa, Hämeentie 29. Lauantaille 14.3. suunniteltu tapaaminen on peruttu.

SOSIAALISET VANHEMMAT
Sosiaalisten eli ei-biologisten vanhempien vertaisryhmä kokoontuu 17.3. (PERUTTU) ja 14.5 klo 17.30-19.30 Kurvissa, Hämeentie 29. Ryhmä on tarkoitettu sekä tuleville että jo lapsellisille sosiaalisille vanhemmille. Ryhmän tarkoitus on jakaa tuntemuksia ja kokemuksia, siitä millaista on olla ei-synnyttävä/ei-biologinen vanhempi.

ULKOILMASEIKKAILU SATEENKAARIPERHEAIKUISILLE
PERUTTU: Su 22.3. klo 15.30 Tilanne on akuutti! Ihmisten aivoihin on istutettu virus, jonka avulla terroristijärjestö pääsee kontrolloimaan ja käyttämään ketä tahansa missä vain tuomaan tuhoa ja kaaosta. Agenttitiimimmee etsii tunnin verran Helsingin keskustaan kätkettyjä viestejä ja pyrkii pysäyttämään viruksen. Mukaan mahtuu 6 ensiksi ilmoittautunutta. Osallistuminen on maksuton. Sitovat ilmoittautumiset 19.3. mennessä hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi. Lisätietoja seikkailusta täältä >>

ALKUTAIPALEILLAT
Alkutaipaleella oleville on tapaamisia kerran kuukaudessa. Seuraava tapaaminen on PERUTTU: ma 23.3. klo 18-20 Kurvissa. Alkutaipale-tapaaminen on vertaiskeskusteluryhmä, joka on tarkoitettu kaikille, joille perheellistymisen suunnitteluun, odotusaikaan tai pikkuvauva-aikaan liittyvät pohdinnat tuntuvat ajankohtaisilta. Tarjolla iltateetä, kahvia ja pientä purtavaa.

SUKUPUOLELTAAN MONINAISTEN PERHEKAHVILA
Ke 1.4. (PERUTTU) ja 6.5. klo 16.30-18.30. Tervetuloa sukupuoleltaan moninaisten perheiden perhekahvilaan. Perhekahvila on luonteeltaan vapaamuotoinen ja varsinaista ohjattua toimintaa ei ole ellei siitä erikseen tiedoteta. Perhekahvilaan ovat tervetulleita kaikki perheet joissa joku perheen jäsenistä on sukupuoleltaan moninainen. Myös perhettä suunnittelevat ovat tervetulleita. Sateenkaariperheiden toimitiloissa, Hämeentie 29. 

UUSPERHEIDEN ILTA
PERUTTU: Su 5.4. klo 16.30-19.30 Kurvissa, Hämeentie 29. Aikuisille ohjelmaa parisuhdevalmentaja, eroasiantuntija ja uusperhekirjailija Marika Rosenborgin johdolla. Lapsille samaan aikaan omaa ohjelmaa, mm. hillumista Megazonessa. Aikuisten ohjelma sisältää alustuksen, keskusteluja ja pienryhmäkeskusteluja. Ilta on osallistujille maksuton. Ilmoittaudu mukaan vertaistoiminnan koordinaattorille, Kaisalle, viimeistään ke 1.4.

AIKUISET PAKOPELAAMAAN
PERUTTU: La 4.4. klo 18.30 alkaen yhteinen ilta pakopelien merkeissä ja sen jälkeen vapaaehtoinen, omakustanteinen ateriointi Pompier Espalla. Pelit Escape Room Helsingissä, Fabianinkatu 23. Varattuna huoneet The Vanishing Act ja Director´s cut, joihin mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta. Myös 15+ -vuotiaat teinit ovat tervetulleita mukaan vanhemman kanssa. Omavastuuhinta 8 €. Lue huoneista lisää täältä >> Sitovat ilmoittautumiset 2.4. mennessä hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi

MYÖHÄISHERÄNNEET ELI HETEROSUHTEESSA AIEMMIN ELÄNEIDEN TAPAAMISET
Sunnuntaisin PERUTTU: 19.4. ja 17.5. aina klo 15.30-17.30 ja paikkana aina Kurvi, Hämeentie 29, 7. krs. Tapaamiset ihmisille, jotka ovat eläneet heterosuhteessa ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-/queer- tai sukupuoli-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteronormatiivisessa suhteessa, mutta ovat tai haluaisivat olla (myös) sateenkaarevassa suhteessa. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea elämäntilanteeseen. Huom! Myös lapsettomat ovat lämpimästi tervetulleita.

KANSAINVÄLINEN SATEENKAARIPERHEPÄIVÄ
Su 3.5.2020 klo 15-17 Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän kakkukestit koko perheelle Kurvissa. Yhteistä ohjelmaa koko perheelle, kakkukahvit yhdistyksen puolesta ja nyyttäripöytä notkumaan!

MISTÄ LISÄTIETOA?
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.
Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

HÄME

Paikallistiimi: Johanna ja Reetta, hame@sateenkaariperheet.fi

Hämeen paikallistoiminta aloitettiin viime keväänä! Tapaamme kerran kuussa lauantaisin. Aika ja paikka vaihdellen.

KEVÄÄN 2020 LOPUT TAPAAMISET:
PERUTTU: • La 25.4 Retki Touhutaloon
• La 16.5 Ulkoilua Aulangolla

Tapaamisista sovitaan ja tiedotetaan tarkemmin Hämeen sateenkaariperheiden Facebook-ryhmässä. Jos haluat liittyä mukaan suljettuun ryhmään tai saada tietoa tapaamisista sähköpostilla, ole yhteydessä paikallistiimiin. Tervetuloa mukaan!

JOENSUU

Paikallistiimi: Henna ja Paju, joensuu@satenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMISET
PERUTTU: To 16.4. klo 17-19  Joensuun Perheentalolla, Rantakatu 15. Askartelua ja vapaamuotoista yhdessäoloa Nyt hengaillaan rennosti ja askarrellaan yhdessä. Tule mukaan, askartele antaumuksella tai katso vierestä ja keskity iltakahviin. Kaikki versiot sallittu. Perheentalon leikkitila on myös käytössä. 

Lämpimästi tervetuloa kaikki sateenkaariperheelliset, kaverit ja läheiset, sateenkaariperheestä haaveilevat ja muut iltojen aiheista kiinnostuneet. Toiminta järjestetään yhteistyössä Liekku ry:n >> ja Pohjois-Karjalan Seta ry:n >> kanssa. 

PRIDE
La 23.5. tekemistä perheille Joensuussa Pride-tapahtuman yhteydessä (paikka varmistuu myöhemmin).

Seuraa ilmoittelua Pohjois-Karjalan Setan Facebookista tai kysele lisätietoja paikallistiimiltä. Lisäksi paikallistoimijat järjestävät toisinaan lyhyellä varoitusajalla yhteistä tekemistä. Lisätietoja tästäkin saat paikallistiimiltä.

Alueella on pula myös sateenkaariperhetoiminnan järjestäjistä. Jos sinulla olisi aikaa tai ideoita, ota empimättä yhteyttä: joensuu@sateenkaariperheet.fi ja ilmianna itsesi!

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Mervi, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä >>

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna, keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Liity mukaan Keski-Uudenmaan suljettuun Facebook-ryhmään täällä >>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolan sateenkaariperheet järjestää tapaamisia ja toimintaa, joista sovitaan Facebook-ryhmässä. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä >>

HUOM: maalis-huhtikuun tapahtumat on peruttu. Myöhempien tapahtumien mahdollisista peruuntumisista voit lukea päivittyvästä uutisesta >>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi

HOPLOP-RETKI
PERUTTU: Ma 23.3. klo 17-19. Lisäkäsiksi on lupautunut ainakin yksi teini. Yhdistyksen jäsenperheille omavastuuhinta on 9 €/lapsi (yli 2-vuotiaat) ja jos mukaan on tulossa vähintään 8 lasta hinta on 6 €/lapsi. Ei-jäsenille hinta 16,5 €/lapsi ja jos vähintään 8 lasta hinta on 12 €/lapsi. Etukäteisilmottautuminen 20.3. mennessä: hertta.ollikainen@kuopio.fi

KANSAINVÄLINEN SATEENKAARIPERHEPÄIVÄ
Su 3.5. Sateenkaariperhepäivänä pidetään juhlat Kuopion Perheentalolla klo 13 alkaen. Koristele oma sateenkaarimuffinssisi, kasvomaalausta, askartelua ym. luvassa! Hyvällä ilmalla voidaan myös levittää juhlaa Brahenpuistoon. 

PRIDE
Elo-syyskuun vaihteessa Kuopiossa järjestetään ensi kertaa Pride! Luvassa on sateenkaariperheiden ohjelmaa Perheentalolla mm. "Miten lapsia tehdään" ja kumppanuusvanhemmuuskeskustelua sekä osallistutaan yhteiseen puistojuhlaan Valkeisenlammella. Mukaan ideoimaan pääsee Kuopion sateenkaariperheet- fb- ryhmään ilmottautumalla. Tehdään Kuopion ensimmäisestä pridesta näkyvä tapahtuma!

Tapaamisista ja muista Kuopion alueen asioista keskustellaan omassa Facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä >>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

MIKKELI

Paikallistiimi: mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona, lisätietoa sähköpostitse.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMISET
Keväällä sateenkaariperhetapaamisia järjestetään vielä huhti- ja toukokuussa. Lisätietoa niistä myöhemmin. 

Facebookista löytyy sivu Oulun seudun sateenkaariperheet >>, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tapaamisista. Oulun sähköpostilistalle voit liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna pori@sateenkaariperheet.fi

Tervetulleita ovat sekä vanhat tutut että uudet tuttavuudet, niin perheelliset kuin vasta perheestä haaveilevat. Tuu säkin! Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saat lisätietoja Facebook-sivuiltamme >>

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa >>. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Sini, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

KOKO PERHEEN ULKOILUHETKI
PERUTTU: Su 5.4 klo 14-16 aloitetaan Angry Birds puistossa ja kävellään yhdessä Jyrhämän laavulle paistamaan yhdistyksen tarjoamia vaahtokarkkeja. Tule mukaan rentomieliseen tapaamiseen sekä ideoimaan tulevia tapahtumia!

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma Facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoelle kaivataan uusia tekijöitä! Millaista toimintaa sinä toivoisit perheille tai perheiden aikuisille. Ota yhteyttä tiimiin ja kerro, millaista toimintaa haluaisit olla järjestämässä. 

TAMPERE

Paikallistiimi: Ulla, Anna, Elias, Sari ja Heidi, tampere@sateenkaariperheet.fi

PERHEKAHVILA
Tammikuun lopusta eteenpäin joka toinen sunnuntai samaan kellonaikaan. Perhekahvila on avointa toimintaa pienien tarjoilujen kera, voit tulla ja mennä vapaasti. Kevään tapaamiset:
PERUTTU: Su 22.3. klo 15-17, poikkeuksellisesti ollaan Pirkanmaan Setan toimistolla ja lapsille on puuhasteluun vesivärejä + sormivärejä, huomioi suojavaatteet mukaan, tarjolla naposteltavaa, järjestää poikkeuksellisesti Sari.
PERUTTU: Su 5.4.  klo15-17 pääsiäisteema, normaalisti Huushollissa Hämeenpuisto 10, tarjolla pientä naposteltavaa ja järjestää Ulla ja Eljas.
PERUTTU: Su 19.4. klo 15-17 vapputeema, normaalisti Huushollissa Hämeenpuisto 10, tarjolla pientä naposteltavaa ja kahvia, järjestää Ulla ja Eljas.

ALKUTAIVAL-TAPAAMISET
PERUTTU: Ke 18.3. klo 17.30-19.30 Pirkanmaan Setan toimisto. Vertaistuellista keskustelua aihealueen lähimaastossa ja sen vierestä, pientä tarjoilua, järjestää Anna N.

PERUTTU: Ke 15.4. klo 17.30, Setan toimisto Näsilinnakatu 48 e, vertaistuellista keskustelua aihealueen lähimaastossa ja sen vierestä,pientä tarjoilua, järjestää Anna N.

MUITA TAPAHTUMIA
PERUUTETTU: Su 15.3. Perhetreffit ja ulkoilua Saukonpuistossa klo 15-16.30.

La 18.4. Aikuisten vapaailta Stand up + illanviettoa, ilta alkaa klo 18.30 Juhlatalo Hovissa Arimon standup näytöksen parissa (liput 16 € yhdistyksen tuen jälkeen, norm. 26 €) Ilmoittaudu 15.3. mennessä: tampere@sateenkaariperheet.fi. Ilta jatkuu rennosti pubimaisella illanvietolla osallistujien toiveiden mukaan!

PERUUTETTU: Su 26.4. teatteriretki Tatu & Patu syömään - näytökseen klo 15-16 (tavataan 14.30) Tampereen työväenteatteri ( Hämeenpuisto 28-32).

Su 3.5. Valtakunnallinen sateenkaariperhepäivä klo 15-17, Aleksanterinkatu 21 (Neuroliiton tilat 5. krs, summeria soittamalla pääsee sisälle). Juhlitaan hienoa päivää yhdessä sirkusteemalla, kun Lifecircuksesta saapuu sirkustaitelija viihdyttämään & tutustuttamaan perheitä sirkuvälineiden maailmaan! Tarjolla sateenkaariaiheisia herkkuja!

SAVE THE DATE: TAMPEREEN SEUDUN SATEENKAARIPERHELEIRI
Kesän 2020 Tampereen seudun sateenkaariperheleiri järjestetään Aito-keskuksessa (Kirjoniementie 15) 14.-16.8.2020. Ilmoittautuminen aukeaa pirkanmaalaisille perheille 1.5. ja ulkopaikkakuntalaisille hiukan myöhemmin. Leirin ilmoittautuminen julkaistaan Tampereen seudun sateenkaariperheiden Facebook-sivulla >> sekä suljetussa Facebook-ryhmässä.

Liity suljettuun Tampereen sateenkaariperheet -Facebook-ryhmään, niin saat ajantasaiset tiedot myös muista tulevista perhetapaamisista, pienten tapaamisista, alkutaipale- ja yh-tapaamisista. Liittyminen tapahtuu lähettämällä postia osoitteeseen: tampere@sateenkaariperheet.fi

HUOM: maalis-huhtikuun tapahtumat on peruttu. Myöhempien tapahtumien mahdollisista peruuntumisista voit lukea päivittyvästä uutisesta >>

TURKU

Paikallistiimi: Elina, Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi

Keväällä Turun seudun sateenkaariperheille järjestetään ainakin vertaistapaamisia, kevätretki, koululaisten parkour -tapaaminen ja sateenkaariperhepäivän ohjelmaa. Alla tiedossa olevat ajat ja paikat. Muista tapahtumista tiedotetaan myöhemmin Turun seudun sateenkaariperheiden sähköpostilistalla ja Facebookissa.

ALKUTAIPALETAPAAMISET
Keväällä 2020 perhetalo Heidekenillä
PERUTTU: Su 15.3. klo 15-17 (peruttu)

PERUTTU: Su 26.4. klo 15-17

Su 24.5. klo 15-17

Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit liittyä täällä >> Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä >>

Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin saamaan vertaistukea ja tutustumaan mukaviin ihmisiin!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
R Räihä
r.raiha@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

Heidi Puustinen
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
050 3260 777


Perhesuhdekeskus

Johtava asiantuntija
Sanna Metsäpuu
sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Monimuotoiset perheet -verkosto

Johtava asiantuntija
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Erityisasiantuntija
Sara Mäkäräinen
sara.makarainen@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello 9-10
sekä sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat-ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista ja tilata materiaalia.

koulutus@sateenkaariperheet.fi
Voit lähettää koulutuspyynnöt tähän osoitteeseen.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Lisätietoja jäsenyydestä löydät täältä >> ja omia jäsentietojasi pääset muokkaamaan täällä >>

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2020

Puheenjohtaja
Krister Karttunen, Helsinki 
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Jäsenet:

Tiia Sudenkaarne, Turku (varapuheenjohtaja)
Kris Clarke, Helsinki
Marjukka Irni, Turku
Anu Kantola, Helsinki
Annika Lundström, Helsinki
Markus Oja, Lempäälä 
Julian Honkasalo, Helsinki (varajäsen)
Hertta Ollikainen, Kuopio (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

0%