Verkko- ja etäkoulutuksen kehittäminen

MPK pyrkii vallitsevassa tilanteessa kehittämään verkkokoulutustaan voimallisesti. Tarkoituksena on ottaa MPK:ssa käyttöön Puolustusvoimien Koulutus 2020 -hankkeen mukaisia periaatteita, kuten käänteinen luokkahuone, siirtää teoriaopetusta auditorioista kotisohville ja parantaa MPK:n koulutuksen saatavuutta.


Miten sinä haluaisit kehittää MPK:n verkko- ja etäkoulutusta?


MPK tarvitsee nyt juuri sinua ja sinun ideoitasi, jotta verkkokoulutusta päästään kehittämään täydellä teholla. 


Oletko laatinut laadukkaita verkkokursseja MPK:n toiminnassa tai työelämässä? Oletko ollut opiskelijana verkkokursseilla ja nähnyt osallistujan silmin onnistuneita etäopintoja - tai oppinut pieleen menneistä kokeiluista jotain olennaista?

.

Tässä kyselyssä voit kertoa vapain sanoin näkemyksistäsi verkkokoulutuksen kehittämiseksi. Kysely on jaettu aihepiireittäin oppimateriaaleihin, työskentelyn ja vuorovaikutuksen tapoihin, osaamisen testaamiseen ja markkinointiin. Voit vastata yhteen tai kaikkiin kysymyksiin. Lisäksi voit ladata lopuksi laatimiasi oppimateriaaleja, kuvallisia esityksiä tai muita tiedostoja MPK:n verkkokoulutuksen kehittämistiimin käyttöön.


Halutessasi voit jättää loppuun yhteystietosi. Hyviä ideoita esittäneitä kutsutaan mukaan Teams-työtilaan, jossa voimme jatkaa keskustelua ja valmistella materiaaleja verkkokoulutuksen kehittämisen tueksi.

Oppimateriaalit

Mitä sisältöä etäopinnoissa ja verkkokursseissa pitäisi sinun mielestäsi käyttää? 

Missä muodossa sisältöjen tulisi olla? 

Miten materiaalit tulisi jakaa opiskelijoille?

Yksilötyöskentely

Miten osallistuja käyttää hänelle jaettuja oppimateriaaleja?

Minkälaisia tehtäviä osallistuja tekee?

Mitä osallistuja tuottaa itse osana etäopintojaan?

Ryhmätyöskentely

Millä työkaluilla ryhmätöitä voitaisiin toteuttaa kurssilaisten kesken?

Miten ryhmätöitä organisoidaan?

Mitä ryhmät tuottavat itse ryhmätyöskentelyn tuloksina?

Kouluttajan tuki opiskelijalle

Miten verkkokurssien kouluttajat kommunikoivat osallistujien kanssa?

Miten kouluttajat opettavat osallistujia?

Miten kouluttajat vastaanottavat osallistujilta kysymyksiä ja tukitarpeita?

Osaamisen testaaminen

Millä työkaluilla ja periaatteilla osallistujien osaamista testataan?

Missä vaiheessa kurssia osaamista testataan?

Markkinointi

Miten kursseille saadaan mahdollisimman paljon motivoituneita osallistujia?

Mitä kurssien materiaaleissa pitäisi ottaa huomioon siitä näkökulmasta, että osallistujien motivaatio pysyy yllä mahdollisimman hyvin, ja he todennäköisesti suosittelevat kurssia myös muille?

Tiedostolataus

Oletko laatinut verkkokurssien suunnitelmia tai muita tiedostoja, joita MPK:n toimijat voisivat hyödyntää verkkokoulutuksen suunnittelussa? Voit ladata tiedostoja tänne.

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Jos haluat tulla mukaan keskustelemaan verkkokoulutuksesta ja jakamaan ideoita muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa, tai haluat keskustella verkkokoulutuksesta MPK:n henkilökunnan kanssa, jätä sähköpostiosoitteesi tähän.

Haluan, että sähköpostiosoitteeni perusteella

Muistathan tallentaa vastauksesi!

Klikkaa alla olevaa Lähetä vastaukset-painiketta.

0%