Uutiskirje huhtikuu 2020

Ensimmäiset adoptiot vahvistettu!

Ensimmäiset adoptiot samaa sukupuolta olevien parien perheisiin on nyt vahvistettu tuomioistuimissa. Tämä on merkittävä askel erityisesti miesparien mahdollisuuksissa perustaa lapsiperhe. Avioliittolain uudistus astui voimaan kolme vuotta sitten.

Tähän mennessä adoptioita on vahvistettu ainakin kaksi. Molemmat tiedossa olevat toteutuneet adoptiot ovat kotimaisia adoptioita. Molemmissa tapauksissa on kyse vauvaikäisen lapsen adoptiosta Helsingissä. Ensimmäinen adoptio vahvistettiin miesparin perheeseen, toinen naisparin perheeseen. 

Ensimmäinen lapsen adoptoinut miespari haluaa pysyä nimettömänä. He kertovat olevansa enemmän kuin onnellisia ja iloisia, että ovat nyt perhe. Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmä saa perheeltä kiitosta kaikesta heidän saamastaan tuesta. Heidän kokemuksensa mukaan viranomaisten suhtautuminen sateenkaariperheen adoptioon on ollut erittäin myönteistä ja kannustavaa. Perhe sanoo tiedostavansa perheensä erityisen aseman, mutta ”olemme kuitenkin tavallinen perhe ja iloitsemme normaalista vauva-arjestamme.”

Adoptio on erityisesti miesparien mahdollisuuksien näkökulmasta tärkeä, uusi tie vanhemmuuteen. Adoptio ei todennäköisesti tule olemaan miesparien yleisin tapa lapsiperheellistyä. Se on kuitenkin yksi tärkeä lisämahdollisuus miehille, joiden mahdollisuudet muodostaa lapsiperhe ovat kokonaisuudessaan olleet hyvin rajatut.

Adoption lisäksi sijaisvanhempana toimiminen on olemassa oleva mahdollisuus myös miespareille. Suomalaiset miesparit ja itselliset miehet lapsiperheellistyvät kuitenkin yleisimmin perheinä, joissa lapsen vanhemmuutta jaetaan yhdessä naisparin tai itsellisen naisen kanssa. Näissä perheissä elävien lasten aseman turvaamiseksi olemme vaatineet (esimerkiksi viime viikolla >>), että vanhemmuuslaki tunnustaisi useamman vanhemman oikeudellisen vanhemmuuden.

Jatkamme työtämme sen eteen, että tulevaisuudessa yhä useampi miespari ja itsellinen mies voisi saavuttaa toivotun lapsilukunsa!

Lue koko uutinen nettisivuillamme >>

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Sisällysluettelo:

• Uutisia ja ajankohtaista
• Tapahtumauutisia
• Tulevat koulutukset ja tapahtumat
• Vertaistoiminta netissä
• Neuvontapalvelu
• KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
  uutiskirjeen lopussa

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, liity nyt >>

Uutisia ja ajankohtaista

Juhlitaan sateenkaariperhepäivää

– oman perheen kesken, ja virtuaalisesti yhdessä!

Järjestäkäämme sunnuntaina 3.5. oman näköisiämme juhlahetkiä kotona, taiteillaan sateenkaariperheaiheisia teoksia oman perheen kanssa ja jaetaan teokset kaikille muille perheille verkossa 😊

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan vapaavalintainen koko perheen lautapeli korona-ajan ratoksi!

Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietetään yhdeksännen kerran sunnuntaina 3.5.2020. Korona estää perinteiset yhteiset juhlat, mutta haluamme rohkaista kaikkia sateenkaariperheitä ja perheestä haaveilevia viettämään teemapäivää kotona omalla tavallaan oman perheen kesken. Leikkikää, laulakaa, syökää, juokaa, tanssikaa, iloitkaa!

Sateenkaariperhepäivässä on kyse omasta perheestä, mutta myös koko yhteisöstä. Vaikka juhlimme päivää tällä kertaa kodeissamme, voimme jakaa tunnelmaa ja iloa myös muiden perheiden kanssa. Käyttäkää luovuuttanne ja taiteilkaa valitsemallanne tekniikalla teos omasta perheestä sateenkaariperhepäivän vietossa ja jakakaa se muille perheille. Teos omasta perheestä voi olla esimerkiksi piirros, maalaus, valokuva, muovailuvahaveistos, video, tanssiesitys, runo, nukketeatteri, sirkus. Vain mielikuvitus on rajana!

Lähettäkää teos (kuva/video/teksti) osoitteeseen info@sateenkaariperheet.fi teemapäivänä tai sitä ennen. Jaamme kaikki teokset sosiaalisessa mediassa ja muissa kanavissamme teemapäivän aikana tai ympärillä. Jos teoksenne on kuva/video, liittäkää mielellään mukaan pieni tekstinpätkä, jonka voimme jakaa kuvan/videon yhteydessä. Saatamme käyttää tekstejä/kuvia/videoita myös tulevassa viestinnässämme. Jos perhe on jotenkin tunnistettavissa teoksessa, kannattaa huomioida, että kuvia tullaan käyttämään julkisessa viestinnässä. Jos haluatte jakaa teoksenne omissa some-kanavissanne, käyttäkää aihetunnistetta #IFED2020.

Kaikkien teoksen lähettäneiden perheiden kesken arvotaan vapaavalintainen koko perheen lautapeli!

Lue lisää teemapäivän kansainvälisiltä kotisivuilta täältä >>

Osa vanhemmista ei pääse lainkaan näkemään lastaan synnytyssairaalassa korona-aikana

Viime aikoina on käyty laajaa julkista keskustelua synnytyssairaaloiden uudesta epidemiaan liittyvästä rajoituksesta, jonka mukaisesti lapsivuodeosastolle pääsevät toistaiseksi vain synnyttäjät. Synnytykseen saa kuitenkin jokainen synnyttäjä ottaa mukaan yhden tukihenkilön. Joissain perheissä lapsella on kuitenkin jo syntymästään lähtien useampia kuin kaksi vanhempaa. Näin on esimerkiksi apilaperheissä.

Sateenkaariperheet ry on yrittänyt käydä vuoropuhelua synnytyssairaaloiden kanssa rajausten kohtuullisen soveltamisen puolesta. Sairaanhoitopiirit pitävät kuitenkin kiinni rajauksesta, että synnytyssaliin päästetään poikkeusoloissa vain yksi tukihenkilö. Heidän mukaansa käytäntö on yhdenvertainen, koska ”jokaisella synnyttäjällä on tasavertainen oikeus yhteen tukihenkilöön”.

Näennäisen yhdenvertainen käytäntö johtaa tässä tilanteessa kuitenkin hyvin epäyhdenvertaiseen lopputulokseen. Sateenkaariperheet ry:n mukaan käytäntö, joka estää osaa vanhemmista näkemästä lastaan vastasyntyneenä on täysin kohtuuton, varsinkin kun se kohdistuu vain yhteen ihmisryhmään.

Lue koko uutinen nettisivuiltamme >>

Korona-aika on myös mahdollisuus uuteen

Koronaepidemia tuo toimintaamme peruuntumisten ja siirtymisten lisäksi myös laajentuvaa toimintaa verkossa sekä laajennettuja palveluaikoja. Kaikki kasvokkaiset vertaistapaamiset, tilaisuudet ja koulutukset on peruttu tai siirretty verkkoon toukokuun loppuun saakka. Kesäkauden tapahtumista päätämme lähiaikoina. Seuraa päivittyvää uutistamme >>

Verkossa teemme aiempaa enemmän verkkovertaistoimintaa ja koulutuksia, kuten huomaat tämän uutiskirjeen sisällöstä. Perhevalmennuksenkin teemme tänä keväänä etäyhteyksin. Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietetään virtuaalisesti 3. toukokuuta. Työntekijämme koostivat pari viikkoa sitten ylimääräisen uutiskirjeen, joka on täynnä iloa ja ideoita perheiden yhteiseen aikaan kotona >>

Perheiden mahdollisiin kasaantuviin haasteisiin olemme vastanneet laajentamalla Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelun päivystysaikoja >>

Oikeusministeriössä valmistellaan vanhemmuuslakia, joka ei parantaisi sateenkaariperheiden lasten oikeuksia

Vanhemmuuslain säätäminen on osa hallitusohjelmaa, ja lain valmistelu on käynnistetty oikeusministeriössä. Se otettiin mukaan hallitusohjelmaan sateenkaarijärjestöjen aloitteesta, mutta nyt oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on ilmoittanut, että kaikki sateenkaarijärjestöjen tavoitteet lain sisällöstä jätetään valmistelun ulkopuolelle.

Vastauksessaan kansanedustajien kirjalliseen kysymykseen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo, että sateenkaariperheet huomioidaan vanhemmuuslaissa vain siltä osin kuin on ”lain peruslähtökohdat huomioon ottaen mahdollista”. Ministeri määrittelee peruslähtökohdiksi kahden oikeudellisen vanhemman maksimin ja vanhemmuuden kirjaamisen sukupuolitettuna.

Koska sateenkaarijärjestöjen tavoitteet liittyvät nimenomaan näihin kahteen kysymykseen, jäävät kaikki sateenkaariperheiden lasten asemaa koskevat tavoitteet uudistuksen valmistelun ulkopuolelle jo lähtökohtaisesti.

”Miksi sateenkaarijärjestöjen toivomaa uudistusta edes valmistellaan, jos kaikki meidän tavoitteemme on jo lähtökohtaisesti suljettu uudistuksen ulkopuolelle”, ihmettelee Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Lue koko uutinen tiedotteestamme >>

Sateenkaariperhekyselystä arvokasta tietoa

Sateenkaariperhekysely tehdään joka toinen vuosi. Tämän vuoden alussa kerättiin jälleen rikas aineisto, joka auttaa meitä kehittämään omaa työtämme ja tunnistamaan sateenkaariperheiden tuen tarpeita. Tässä poimintoja kyselyn tuloksista. Vastauksia saimme hurjat 386 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Kohderyhmämme on kirjavaa joukkoa

Kyselyyn vastasi 275 vanhempaa ja 90 sateenkaariperhettä suunnitelevaa. Tämän lisäksi lapsia ja läheisiä oli vastaajien joukossa joitakin. Seuraavassa keskitytään vanhempiien ja suunnittelijoihin.

  • Perheitä, joissa ainakin yksi vanhemmista kuului sukupuolivähemmistöön, oli 17% vastaajista.
  • Ainakin yhdellä vanhemmista oli polyamorinen suhde 6 prosentissa tapauksia.
  • Mieheksi itsensä identifioivia oli 6% vanhemmista, mutta 12% suunnittelijoista.
  • Heteroksi itsensä määritteli 1% vanhemmista, mutta 9% suunnittelijoista.
  • Vastaajissa oli tasaisesti kaiken ikäisten lasten vanhempia.
  • Adoptiohakijoiksi oli lähtenyt 10 vastaajaa.
  • Suunnittelijoista 15% harkitsee kumppanuusvanhemmuutta. Vanhemmista 10% toimii kumppanuusvanhempana.
  • Jopa 64% vastaajista kertoi, että ainakin yksi lapsista on saanut alkunsa hedelmöityshoidoilla klinikalla. Koti-inseminaatiolla on saanut lapsen/lapsia 16% vastaajista.

Vastaajista 52 % oli jäseniä ja 62 % oli osallistunut Sateenkaariperheiden toimintaan. Vastanneista jäsenistä 88 % osallistuu toimintaan edes joskus.

Eri perhemuotoja edustaneista kyselyyn vastanneista apilaperheet ja yhden vanhemman perheet ovat aktiivisimpia osallistumaan toimintaan ja liittymään jäseneksi. 100 % vastanneista apilaperheellisistä oli osallistuneet toimintaan ja 95 % oli jäseniä. Vastanneista vähiten toimintaan osallistuvat polyperheeseen kuuluvat ja harvimmin liittyvät jäseniksi myöhäisheränneet.

Avioliitto päihittänyt rekkarin 

Parisuhteen oli virallistanut (joko avioliitto TAI rekkari) 62% kaikista vastaajista, mutta kun tarkasteltiin vain parisuhteessa olevia vanhempia, virallistettujen parisuhteiden määrä nousi 82 prosenttiin. Virallistettujen suhteiden poikkeuksellisen korkeaa määrää selittää ainakin se, että perheen sisäinen adoptio vaatii avioliittoa. Vastaajat näyttävät muuttaneen rekisteröityjä parisuhteita avioliitoiksi hyvin laajasti. Vanhempien kaikista virallistetuista parisuhteista 89 prosenttia oli avioliittoja ja vain 11% rekisteröityjä suhteita. Uusia rekisteröittjä suhteita ei ole voinut solmia avioliittolain uudistuksen jälkeen.   

Uutisia lyhyesti

Lapsi tuntemattoman kanssa jatkuu
Vielä ehdit mukaan seuraamaan kevään sateenkaarevinta ohjelmaa. Kumppanuusvanhemmuudesta kertova dokumentaarinen tv-sarja jatkuu toukokuun loppuun. Ruudun maksuttomalta puolelta näkee nyt ensimmäiset viisi jaksoa kymmenestä. Uusi jakso aina maanantaisin kello 21 Nelosessa ja Ruudussa. Sarja seuraa lähes kahden vuoden ajan kumppanuusvanhemmuudesta haaveilevien suomalaisten matkaa vanhemmuuteen.

Lapsettomuushoidot katkolla koronan ajan
Julkiset lapsettomuusklinikat ovat ilmoittaneet, että lapsettomuushoidot on keskeytetty toistaiseksi koronaepidemian takia. Tämä koskee myös juuri avattuja lahjasoluhoitoja naispareille ja itsellisille naisille. Poikkeustilan jälkeen hoidot jatkuvat normaalisti. Olemme keränneet päivittyvään uutiseemme tietoja lahjasoluhoitoihin hakeutumisesta >>

Vuoden 2020 pride-tapahtumat
Tämän hetkisten tietojen mukaan tänä vuonna järjestetään alla olevat pridet. Tiedotamme perheille suunnatusta ohjelmasta myöhemmin, kun tapahtumat varmistuvat.

• Riihimäki Pride 18.-23.5.2020
• Lappeenranta Pride 10.-13.6.2020
• Pori Pride 3.-9.8.2020
• Oulu Pride 5.-9.8.2020
• Turku Pride 22.8.2020
• Åland Pride 24.-29.8.2020, Maarianhamina
• BorderPride-kulkue 29.8.2020, Tornio
• Kuopio Pride 29.8.-5.9.2020
• Helsinki Pride 7.-13.9.2020
• Mikkeli Pride 10.10.2020

Päivittyvä lista löytyy Ranneliikkeen sivuilta >>

Perhehoitoa kehittämässä
Väriä perhehoitoon -hanke ja Pesäpuu ry >> tekevät tiivistä yhteistyötä sijaisvanhempien ennakkovalmennuksen eli PRIDE-valmennuksen kehittämiseksi, jotta perhehoidon ja perheiden monimuotoisuus tulee entistä paremmin huomioiduksi valmennuksen aikana. Väriä perhehoitoon -hanke tuottaa kevään aikana PRIDE-valmentajan oppaan liitteeksi lisämateriaalia, joka antaa valmentajille käytännön neuvoja sateenkaariperheiden kohtaamiseen ja huomioimiseen valmennuksessa.

Neuvontapuhelimen ajat muuttuvat syksyllä
Kevätkaudella eli 28.6. saakka: ti klo 12-13 ja to klo 9-10
Kesälomatauko: 29.6.-16.8. 
Elokuussa 17.8. alkaen: ke klo 12-13 ja to 9-10

Seuraavat uutiskirjeet
Vuoden 2020 loput uutiskirjeet julkaistaan 11.6., 27.8., 8.10. ja 10.12.

Vaikuttamistyön muuta ajankohtaista

Yhteiskunnallinen vaikuttamistyömme on vaikeutunut epidemian aikana monin tavoin. Omat resurssimme suuntautuvat monenlaiseen uudelleen järjestämiseen ja uudelleen ajatteluun. Päättäjien huomio on hyvin pitkälti vain epidemian hoidossa. Erityisesti STM:n virkahenkilöiden kädet on täynnä koronan takia. Esimerkiksi sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön valmistelun aloittaminen on lykkääntynyt. Hiljalleen julkiseen keskusteluun alkaa mahtumaan taas muitakin asioita kuin epidemian hoito. Jatkamme sateenkaariperheiden oikeuksiin ja sateenkaari-ihmisten lapsiperheellistymismahdollisuuksiin liittyvien tavoitteidemme viemistä päättäjien tietoisuuteen. Epidemian jälkeisenä aikana tehtävämme on huolehtia, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoperiaatteista ei tingitä kriisin varjolla.

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

HUOM: maalis-toukokuun kasvokkaiset tapahtumat on peruttu. Myöhempien tapahtumien mahdollisista peruuntumisista tiedotamme päivittyvässä uutisessa >>

Vanhemmuuskumppanuusilta

Ilta järjestetään to 25.6. klo 18-20.30 Helsingissä Sateenkaariperheiden tiloissa (Hämeentie 29, 7. krs). Se on tarkoitettu vanhemmuuskumppanien etsijöille, kumppanuusvanhemmille ja apilaperheellisille. Illan ensimmäisessä osuudessa kokeneet kumppanuusvanhemmat kertovat omakohtaisia tarinoita ja vievät osallistujat matkalle vanhemmuuskumppanuuden maailmaan. Toisessa osiossa vanhemmuuskumppania etsivät pääsevät tutustumaan toisiinsa ja kumppanin jo löytäneet jatkavat keskusteluja keskenään.

Tilaisuudessa saa tietoa kumppanuusvanhemmuudesta sekä tapaa muita aiheesta kiinnostuneita. Niille, jotka vielä etsivät vanhemmuuskumppania, ilta tarjoaa tukea etsintään sekä konkreettisen mahdollisuuden tavata henkilö tai henkilöitä, joiden kanssa lähteä yhteistä vanhemmuutta tarkemmin miettimään.

Jotta osaamme varautua osallistujien määrään ja toiveisiin, toivomme ennakkoilmoittautumista täällä >> Ilmoittautuneille tiedotetaan tapahtuman mahdollisesta peruuntumisesta.

Rakkaussuhdetta vahvistavat tapahtumat

12.5. klo 20-21 Rakkaussuhdetuokio verkossa teemalla voimavarat rakkaussuhteessa. Tuokio pitää sisällään ammattilaisen alustuksia ja lyhyitä itsekseen tehtäviä pohdintatehtäviä. Ei vertaiskeskustelua tai jakamista. Tule mukaan yksin tai kumppani(e)n kanssa! Lue lisää täältä >>

Syksylle suunnitellaan kahta viikonloppukurssia ja useita Rakkaussuhdetuokioita vapaaehtoistemme ohjaamina. Päivämäärät varmistuvat lähiviikkoina. Seuraa Perhesuhdekeskuksen verkkosivuja >> ja Facebookia!

13.-15.11. Helsingissä Käännetään vielä yksi kivi -viikonloppukurssi eroa pohtiville. Kurssin aikana käydään läpi suhteiden pulmakohtia, omaa tapaa olla suhteessa, eropäätöksiä edeltäviä tyypillisiä emotionaalisia prosesseja sekä ennen kaikkea keinoja löytää uusia näkökulmia vanhaan suhteeseen. Kurssille voi osallistua yksin tai kumppanin kanssa. Kurssi on ammatillisesti ohjattu. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet toukokuun aikana Perhesuhdekeskuksen verkkosivuilla.

Haluaisitko sinä Rakkaussuhdetuokioiden ohjaajaksi? Oulussa järjestetään Rakkaussuhdetuokioiden ohjaajakoulutus 26.9. Katso erillinen tapahtumailmoitus alla!

Rakkaussuhdetuokioiden ohjaajakoulutus 26.9.2020 Oulussa

Etsimme lisävahvistusta mahtavaan vapaaehtoisohjaajiemme joukkoon! Haluamme järjestää Rakkaussuhdetuokioita esimerkiksi Rovaniemellä, Oulussa, Joensuussa ja Kuopiossa. Jos haluaisit ohjata näillä alueilla tuokion tai pari vuodessa, hae mukaan ohjaajakoulutukseen! Myös Helsinkiin haemme ohjaajaa/ohjaajia.

Rakkaussuhdetuokio on yleensä 3h mittainen rakkaussuhdeilta tai -iltapäivä, vähän kuin minirakkaussuhdekurssi. Niitä on eri teemoilla: Kaipaan kainaloa, Voimavarat, Vuorovaikutus, Ristiriidat, Odotukset ja toiveet, sekä Tunteet. Rakkaussuhdetuokiot on suunnattu sateenkaari-ihmisille ja heidän kumppaneilleen. Tuokio pitää sisällään lyhyitä alustuksia teemaan liittyen ja osallistujien työskentelyä harjoitusten parissa.

Kaikki materiaalit, koulutus ja tuki Rakkaussuhdetuokioiden ohjaamiseen tulee Perhesuhdekeskuksesta. Ohjaajakoulutukseen osallistujille maksetaan matka- ja majoituskulut.

Haku ohjaajakoulutukseen on auki toukokuussa. Lisätietoja Perhesuhdekeskuksen verkkosivuilla >>

Tervetuloa mukaan porukkaamme! <3

Sateenkaariperhe-chatit

Tervetuloa vertaischatteihin! Kun emme voi tavata kasvotusten, kohdataan chatissa. Onpa sinulla minkä tahansa ikäinen lapsi tai vanhemmuus vasta unelman tasolla, olet tervetullut sateenkaariperhe-chatteihin.

Myöhäisheränneet eli heterosuhteessa lapsia saaneet ti 28.4. klo 20.30-22
• Sukupuoleltaan moninaisten / sukupuolivähemmistöön kuuluvien vanhempien perheet ti 5.5. klo 20.30-22
Kaikenlaiset sateenkaariperheet ja -suunnittelijat ke 6.5. klo 21-22.30
Yhden vanhemman sateenkaariperheet ti 12.5. klo 20.30-22
• Kumppanuusvanhemmuus/apilaperheys ti 19.5. klo 20.30-22
Lahjasolujen avulla perheytyneet ti 26.5. klo 20.30-22
Kaikenlaiset sateenkaariperheet ja -suunnittelijat to 25.6. klo 12.30-14

Chateissa keskustellaan anonyymisti nimimerkeillä. Voit osallistua joko rekisteröitymällä Hyvä kysymys -sivuston käyttäjäksi tai väliaikaisella nimimerkillä. Kyseessä ovat vertaischatit, joissa pääset juttelemaan muiden sateenkaariperhevanhempien tai -vanhemmuudesta haaveilevien kanssa. Paikalla, chatteja ohjaamassa, on aina myös Sateenkaariperheiden työntekijä. Chatteihin pääset osallistumaan Hyvä kysymys -sivustolla >>

Vertaischat 5.5.: Mistä happea perhesuhteisiin?

Miten saan tänä erikoisena poikkeusaikana riittävästi erillisyyttä kumppan(e)ista ja perheestä? Entä mistä löytää suhteen hyvinvointia lisäävää yhteistä tekemistä? Tervetuloa ideoimaan ja jakamaan ajatuksia yhdessä muiden kanssa Perhesuhdekeskuksen järjestämään vertaischattiin 5.5. klo 19-20.30! Lisätietoja Perhesuhdekeskuksen verkkosivuilla >>

"Mä tiedän miltä susta tuntuu" - Sateenkaarisijaisperheiden vertaisviikonloppu

Vertaisviikonloppu järjestetään 14.-16.8.2020 Ilkon kurssikeskuksessa Kangasalla. Vertaisviikonloppu on tarkoitettu sateenkaariperheille, jotka jo toimivat sijaisperheenä, sekä valmennetuille, mutta sijoitusta vielä odottaville perheille. Ohjelmassa on luvassa kaikille yhteistä puuhaa perheiden kesken, mutta myös omat ohjatut hetkensä aikuisille ja lapsille. Lasten ohjelmassa huomioidaan ilmoittautuneiden lasten ikä. Viikonlopun on tarkoitus olla ennen kaikkea mukavaa yhdessäoloa, joten ohjelmaan mahtuu myös vapaamuotoisempaa oleskelua sekä verkostoitumista toisten sijaisperheiden kanssa. Yhdessä olemme enemmän ❤️🧡💛💚💙

Paikkoja on rajoitetusti ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Katso lisätietoja ja ilmoittaudu 15.5. mennessä täällä >>

Lastensuojelua sateenkaaren väreissä -koulutus

Lastensuojelua sateenkaaren väreissä- koulutus 13.5.2020 klo 9-15.30 siirtyy verkkoon ja mukaan mahtuu vielä!

Tarjolla on kattava tietopaketti sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja sen kohtaamisesta lastensuojelussa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Väriä perhehoitoon -hankkeen, Perhesuhdekeskuksen, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen ja Tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi kesken.

Lisätietoja päivän ohjelmasta ja ilmoittautuminen 30.4. mennessä täällä >>

Save the date - Voimaa uusperheen arkeen

Sateenkaariuusparien oma viikonloppu tulee jälleen! Tällä kertaa vertaiskurssia vietetään täysihoidossa Inkoon saaristossa pe-su 25.-27.9.2020. Ilmoittautuminen avataan kesäkuun uutiskirjeessä.

Save the date - Koululaisten leiri

Koululaisten oma leiri ilman vanhempia tulee jälleen. Helsingin paikallistiimi järjestää valtakunnallisen koululaisleirin Helsingin Vartiosaaressa heti syyslukukauden alkajaisiksi pe-su 14.-16.8.2020. Ilmoittautuminen avataan kesäkuun uutiskirjeessä.

Kesäleirille ilmoittautuminen on auki - koronavarauksella

Kaikkien sateenkaariperheiden kesän perheleirillä vietetään ensimmäistä kertaa ikinä juhannusta, jos sitä voidaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan pitää suositeltavana ja turvallisena. Ilmoittautumisia otetaan vastaan ja tieto leirin toteuttamisesta tai toteutumattomuudesta varmistuu 18.5. mennessä. Leiri on to-su 18.-21.6.2020 Nurmeksen Hyvärilässä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Perhevalmennukset

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-rakkaussuhteiden ja -erojen erityispiirteistä.

Kurssit ovat maksuttomia. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>

Syksyn perhevalmennusten ilmoittautumiset ovat nyt auki!

Verkkokurssi
3.9.-1.10. joka torstai klo 18-20.30.  Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Viikonloppukurssi
Helsingissä pe-su 
23.10.-25.10. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Save the date - Lahjasoluperheiden valmennus

Helminauha hankkeen valmennustilaisuus siirtyy toukokuulta syksylle ja uusi ajankohta on 3.10.2020 klo 10-17.15
Lahjasoluilla lapsia saaneiden sateenkaariparien perhevalmennuksessa käsitellään seuraavia teemoja: oma tie lahjasolulapsen vanhemmaksi, vanhemmuuden tunteet, ajatuksia lahjoittajasta ja tulevaisuudesta, turvallinen avoimuus, miten puhua lapsen kanssa lahjasolutaustasta sekä mitä lasten kokemuksista tiedetään. Ennen perhevalmennusta osallistujat saavat ennakkotehtävän, jossa pohditaan omaa polkua lapsiperheeksi. Ilmoittautuminen alkaa myöhemmin.

Ensi syksyn sateenkaarierityiset eroryhmät

Helsingin eroryhmä kokoontuu 14.9.2020 alkaen 11 viikon ajan maanantai-iltaisin klo 17.30-20.30.
Valtakunnallinen ryhmä koostuu syksyn aikana kahdesta lähitapaamisesta (la-su) Tampereella sekä verkkotyöskentelystä niiden välillä viikoittain. Lähitapaamiset ovat 10.-11.10. ja 5.-6.12. Eroryhmä on nyt poikkeuksellisesti toisena vuonna peräkkäin samalla paikkakunnalla, ensi vuonna taas muualla päin Suomea.

Lisätietoa ryhmistä Perhesuhdekeskuksen verkkosivuilla >>. Ilmoittautuminen molempiin syksyn ryhmiin avautuu 1.6.2020.

Perhesuhdekeskus on järjestänyt kaikille sateenkaari-ihmisille suunnattuja eroryhmiä vuosittain sekä Helsingissä että valtakunnallisesti vuodesta 2017 lähtien. Eroryhmä on ammatillisesti ohjattu ja se pohjautuu suomalaiseen eroseminaariin, joka on vakiintunut eroauttamisen malli. Menetelmä ja vertaistuki auttavat selviämään erokriisistä, vahvistavat itsetuntemusta ja antavat työkaluja elämässä eteenpäin.

Save the date - Väriä perhehoitoon -hanke

Väriä perhehoitoon -hankkeen viimeinen toimintavuosi on käynnissä ja  loppuseminaari järjestetään 10.12.2020 klo 9.30-15.30 Helsingissä Musiikkitalolla. Laita päivämäärä jo kalenteriin - lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet syksyn uutiskirjeissä.

Tapahtumakalenteri

28.4. Myöhäisheränneet-chat
3.5. IFED eli kansainvälinen sateenkaariperhepäivä, koko Suomi
5.5. Sukupuoleltaan moninaisten / sukupuolivähemmistöön kuuluvien vanhempien perheet -chat
5.5. Mistä happea perhesuhteisiin? -chat
6.5. Sateenkaariperhe-chat
12.5. Rakkaussuhdetuokio, verkossa
12.5. Yhden vanhemman sateenkaariperheet -chat
13.5. Lastensuojelua sateenkaaren väreissä -koulutus, verkossa
19.5. Kumppanuusvanhemmuus/apilaperheys-chat
26.5. Lahjasolujen avulla perheytyneet -chat
18.-21.6. Kesän perheleiri Juhannusleirinä, Nurmes
25.6. Vanhemmuuskumppanuusilta, Helsinki
25.6. Sateenkaariperhe-chat
14.-16.8. Koululaisten leiri, Helsinki
14.-16.8. Sateenkaarisijaisperheiden vertaisviikonloppu, Kangasala
17.-24.8. Aikuisten vaellus Haltilla, Kilpisjärvi
3.9.-1.10. Perhevalmennus verkossa
14.9.-23.11. Eroryhmä, Helsinki
18.-20.9. Paikallistoiminnan kehittämispäivät, Turku
25.-27.9. Voimaa uusperheen arkeen, Inkoo
26.9. Rakkaussuhdetuokioiden ohjaajakoulutus, Oulu
3.10. Lahjasoluperheiden valmennus
10.10.-6.12. Eroryhmä, Tampere/verkko
23.-25.10. Perhevalmennus, Helsinki
7.11. Toimintapäivä jäsenille, Helsinki
13.-15.11. Käännetään vielä yksi kivi -viikonloppukurssi eroa pohtiville, Helsinki
10.12. Väriä perhehoitoon -hankkeen loppuseminaari, Helsinki

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuiltamme >>

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Suurin osa toiminnastamme on paikallistiimien vapaaehtoisten eri paikkakunnilla toteuttamaa.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

PUHELIN
Tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048. 

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi Sähköposteihin vastataan yleensä viikon kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä, tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös Kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat.

Kevään 2020 chatit:
ke 6.5. kello 21-22:30
to 25.6. kello 12:30-14

Sateenkaariperheiden chatissa voit keskustella muiden sateenkaariperheellisten tai -perheestä haaveilevien vertaisten kanssa tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista chatin ohjaajalta, joka on Sateenkaariperheet ry:n työntekijä. Chattiin voi osallistua nimimerkillä eikä se vaadi rekisteröitymistä. Chatit löydät täältä >>

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

Puhelinpalvelu on auki maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-12 numerossa 050 444 4446. (HUOM: Koronavirusepidemian aikana pidennetty päivystysaika perjantaisin klo 8-12!)

Poikkeuksia: Puhelinpalvelu on kiinni 27.4. ja 1.5.

Pohdituttaako sinua jokin perhe- tai ihmissuhteessasi? Onko sinulla huoli perhetilanteestasi? Huolesi voi koskea pari- tai monisuhteen pulmia, erotilannetta, vanhemmuuden jakamista, uusperheyttä, kumppanuusvanhemmuutta, apilaperheyttä tai haasteita suvun tai läheisten kanssa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu tarjoaa tukea kaikkien sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteisiin. Oletpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, voit keskustella tilanteesta perhetyöntekijän kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä! Jo yksikin keskustelu ammattilaisen kanssa voi auttaa.

Päivystyschat 25.5. klo 19-20: Voit ottaa ensikontaktisi perhetyöntekijäämme Terhi Väisäseen nyt myös päivystyschatin kautta, jossa voit kirjoitella tilanteestasi kahden kesken Terhin kanssa. Chatissa Terhin kanssa pääsee juttusille jonotusperiaatteella. Lisätietoja ja linkki chattiin löytyy täältä >>

Sinuiksi -neuvontapalvelu ja -chatit

Sinuiksi-neuvontapalvelun tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa. Sinuiksi järjestää paljon chatteja. Tarkista chat-aikataulu täältä >>

Katso neuvontapalvelun aikataulu täältä >>

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 4700 seuraajaa Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä >>
Tykkää Väriä perhehoitoon -hankkeesta>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta >>
Tykkää Monimuotoisista perheistä >>
Tykkää Nelfasta >>

Sateenkaariperheet myös Twitterissä >>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe

Paikalliset tapahtumat

UUTTA
* Turussa etätapaamisia koululaisille ja perheille
* Tampereen alkutaipalelaiset kohtaavat etänä
* Helsingissä myöhäisheränneet tapaavat verkossa

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä >>

Paikallistiimien tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät helposti kotisivuiltamme >>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Häme / Hämeenlinna: hame@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HUOM: maalis-toukokuun kasvokkaiset tapahtumat on peruttu. Myöhempien tapahtumien mahdollisista peruuntumisista tiedotamme päivittyvässä uutisessa >>

HELSINKI

Paikallistiimi: Anna, Arhi, Hanna, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sini, Sonja ja Verna, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050 440 6517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattori Kaisaan.

PERHEKAHVILA

Mikäli koronatilanne sallii, perhekahvila jatkuu taas toukokuun jälkeen.

Tiistaiaamuisin klo 10–12 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksejä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!

MYÖHÄISHERÄNNEET ZOOMISSA
Myöhäisheränneiden eli heteromuotoisessa suhteessa aiemmin eläineiden toukokuun tapaaminen järjestetään ennalta suunniteltuna ajankohtana, su 17.5. klo 15.30, mutta kasvotusten tapaamisen sijaan keskustelua käydään Zoomissa. Ennakkoilmoittautuminen osoitteeseen, hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi. Ilmoittautuneiden kanssa käydään läpi tarkemmat ohjeet.

VANHEMMUUSKUMPPANUUSILTA
To 25.6. klo 18-20.30 Kurvissa. Ilta vanhemmuuskumppanien etsijöille, kumppanuusvanhemmille ja apilaperheellisille. Illan ensimmäisessä osuudessa kokeneet kumppanuusvanhemmat kertovat omakohtaisia tarinoita ja vievät osallistujat matkalle vanhemmuuskumppanuuden maailmaan. Toisessa osiossa vanhemmuuskumppania etsivät pääsevät tutustumaan toisiinsa ja kumppanin jo löytäneet jatkavat keskusteluja keskenään. Tilaisuudessa saa tietoa kumppanuusvanhemmuudesta sekä tapaa muita aiheesta kiinnostuneita. Niille, jotka vielä etsivät vanhemmuuskumppania, ilta tarjoaa tukea etsintään sekä konkreettisen mahdollisuuden tavata henkilö tai henkilöitä, joiden kanssa lähteä yhteistä vanhemmuutta tarkemmin miettimään. Jotta osaamme varautua osallistujien määrään ja toiveisiin, toivomme ennakkoilmoittautumista täällä >> Ilmoittautuneille tiedotetaan tapahtuman mahdollisesta peruuntumisesta.

MISTÄ LISÄTIETOA?
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.
Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

HÄME

Paikallistiimi: Johanna ja Reetta, hame@sateenkaariperheet.fi

Hämeen paikallistoiminta aloitettiin viime keväänä! Tapaamme kerran kuussa lauantaisin. Aika ja paikka vaihdellen.

JOENSUU

Paikallistiimi: Henna ja Paju, joensuu@satenkaariperheet.fi

Seuraa ilmoittelua Pohjois-Karjalan Setan Facebookista tai kysele lisätietoja paikallistiimiltä. Lisäksi paikallistoimijat järjestävät toisinaan lyhyellä varoitusajalla yhteistä tekemistä. Lisätietoja tästäkin saat paikallistiimiltä.

Alueella on pula myös sateenkaariperhetoiminnan järjestäjistä. Jos sinulla olisi aikaa tai ideoita, ota empimättä yhteyttä: joensuu@sateenkaariperheet.fi ja ilmianna itsesi!

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Eeka, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä >>

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna, keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Liity mukaan Keski-Uudenmaan suljettuun Facebook-ryhmään täällä >>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolan sateenkaariperheet järjestää tapaamisia ja toimintaa, joista sovitaan Facebook-ryhmässä. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä >>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi

PRIDE
Elo-syyskuun vaihteessa Kuopiossa järjestetään ensi kertaa Pride! Luvassa on sateenkaariperheiden ohjelmaa Perheentalolla mm. "Miten lapsia tehdään" ja kumppanuusvanhemmuuskeskustelua sekä osallistutaan yhteiseen puistojuhlaan Valkeisenlammella. Mukaan ideoimaan pääsee Kuopion sateenkaariperheet- fb- ryhmään ilmottautumalla. Tehdään Kuopion ensimmäisestä pridesta näkyvä tapahtuma!

Tapaamisista ja muista Kuopion alueen asioista keskustellaan omassa Facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä >>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

MIKKELI

Paikallistiimi: mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona, lisätietoa sähköpostitse.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

Facebookista löytyy sivu Oulun seudun sateenkaariperheet >>, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tapaamisista. Oulun sähköpostilistalle voit liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Paikallistiimi: Elina ja Johanna pori@sateenkaariperheet.fi

Tervetulleita ovat sekä vanhat tutut että uudet tuttavuudet, niin perheelliset kuin vasta perheestä haaveilevat. Tuu säkin! Kaikista tapaamisista ja tapahtumista saat lisätietoja Facebook-sivuiltamme >>

Jos olet kiinnostunut liittymään sähköpostilistallemme tai salaiseen Facebookin keskusteluryhmään, laita meille viestiä joko sähköpostilla pori@sateenkaariperheet.fi tai Facebookissa >>. Kaikkiin tapaamisiin ovat tervetulleita sekä perheelliset että perheestä haaveilevat.

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Sini, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma Facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoelle kaivataan uusia tekijöitä! Millaista toimintaa sinä toivoisit perheille tai perheiden aikuisille. Ota yhteyttä tiimiin ja kerro, millaista toimintaa haluaisit olla järjestämässä. 

TAMPERE

Paikallistiimi: Ulla, Anna, Elias, Sari ja Heidi, tampere@sateenkaariperheet.fi

ALKUTAIPALELAISET KOKOONTUVAT SKYPESSÄ
Toukokuun tapaaminen järjestetään Skypessä, lämpimästi tervetuloa mukaan etä-Alkutaival-tapaamiseen ke 13.5. klo 17.30. Ilmoittautu paikallistiimin sähköpostiin ja saat linkit tapaamiseen. Vapaamuotoiset Alkutaival-tapaamiset on suunnattu sateenkaariperheellistymisestä haaveileville, sitä suunnitteleville tai muuten vanhemmuuden alkutaipaleella oleville. Oletpa sitten odottava, yrittävä tai haaveileva, tervetuloa mukaan! Alkutaival-illat ovat kaikki avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Luvassa rentoa jutustelua, kahvittelua, pientä purtavaa ja vertaistukea. Lämpimästi tervetuloa!

SAVE THE DATE: TAMPEREEN SEUDUN SATEENKAARIPERHELEIRI
Kesän 2020 Tampereen seudun sateenkaariperheleiri järjestetään Aito-keskuksessa (Kirjoniementie 15) 14.-16.8.2020. Ilmoittautuminen aukeaa pirkanmaalaisille perheille 1.5. ja ulkopaikkakuntalaisille hiukan myöhemmin. Leirin ilmoittautuminen julkaistaan Tampereen seudun sateenkaariperheiden Facebook-sivulla >> sekä suljetussa Facebook-ryhmässä.

Liity suljettuun Tampereen sateenkaariperheet -Facebook-ryhmään, niin saat ajantasaiset tiedot myös muista tulevista perhetapaamisista, pienten tapaamisista, alkutaipale- ja yh-tapaamisista. Liittyminen tapahtuu lähettämällä postia osoitteeseen: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Elina, Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi

Valtakunnallisia ohjeistuksia noudattaen Turun seudun kevään toiminta on supistunut. Järjestämme koululaistapaamisia sekä perhetapaamisen, jonka aikana voimme keskustella mahdollisista ideoista poikkeusajan toiminnaksi. Syksystä tiedotetaan erikseen.

ZOOM-TAPAAMISET TURUN SEUDUN KOULULAISILLE
Turun paikallistiimi järjestää keväällä kaksi nettitapaamista sateenkaariperheiden koululaisille. Tapaamisissa pääsee näkemään tuttuja kasvoja, sekä pelaamaan ja leikkimään yhdessä. Luvassa esimerkiksi piirrä ja arvaa -leikki, muistipelejä ja pantomiimia! Herkkujakin on tarjolla, karkkikaupan lähetti hoitaa kotiinkuljetuksen. Tapaamiset pidetään lauantaina 2.5. ja 23.5. kello 17-18 Zoom-kokouspalvelussa. Osallistumiseen tarvitsee tietokoneen tai älylaitteen nettiyhteydellä. Mukaan mahtuu 8 lasta Turusta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset viimeistään tapaamisviikon torstaina sähköpostitse turku@sateenkaariperheet.fi tai puhelimitse 040 3505 123. Tervetuloa mukaan!

ZOOM-PERHETAPAAMINEN
Kaikille Turun seudun sateenkaariperheille ja perheellistymistä suunnitteleville avoin etätapaaminen pidetään Zoomin kautta sunnuntaina 24.5. klo 15-17. Lämpimästi tervetuloa saamaan ja antamaan vertaistukea näinä haastavina aikoina. Osallistumiseen tarvitsee vain tietokoneen tai älylaitteen, ei erityisiä ohjelmia. Linkin tapaamiseen saat ilmoittautumalla mukaan, turku@sateenkaariperheet.fi

Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit liittyä täällä >> Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä >>

Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin saamaan vertaistukea ja tutustumaan mukaviin ihmisiin!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
R Räihä
r.raiha@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

Heidi Puustinen
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
050 3260 777


Perhesuhdekeskus

Johtava asiantuntija
Sanna Metsäpuu
sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Monimuotoiset perheet -verkosto

Johtava asiantuntija
Anna Moring
anna.moring
@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Erityisasiantuntija
Sara Mäkäräinen
sara.makarainen
@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Erityisasiantuntija
Tiina-Emilia Kaunisto
tiina-emilia.kaunisto
@monimuotoisetperheet.fi
040 529 9928

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2020

Puheenjohtaja
Krister Karttunen, Helsinki 
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Jäsenet:

Tiia Sudenkaarne, Turku (varapuheenjohtaja)
Kris Clarke, Helsinki
Marjukka Irni, Turku
Anu Kantola, Helsinki
Markus Oja, Lempäälä 
Petri Segerholm, Helsinki
Julian Honkasalo, Helsinki (varajäsen)
Hertta Ollikainen, Kuopio (varajäsen)

Terveisesi yhdistyksen työntekijöille ja hallitukselle

0%