Kysely lapsiperheille

korona-tilanteen aiheuttamista ongelmista  

Ensi- ja turvakotien liitto vaikuttaa päättäjiin lasten ja perheiden aseman parantamiseksi ja korona-tilanteen aiheuttamista ongelmista selviytymiseksi. Tällä kyselyllä kerätään tietoa nimettömästi vaikuttamis- ja kehittämistyön pohjaksi. Kiitos avustasi.

1. Minkälaisia/mitä ongelmia korona-tilanne on aiheuttanut omassa ja perheesi elämässä?

2. Oletko saanut apua korona-tilanteesta aiheutuneisiin ongelmiin?

3. Jos olet saanut apua, miltä tahoilta olet saanut apua?

4. Miltä oma ja perheesi selviytyminen näyttää tulevaisuudessa?

5. Mitä muuta haluaisit sanoa?

TAUSTATIEDOT

Sukupuoli

Minkä ikäinen olet?

Perheen alle 2 vuotiaiden lukumäärä:

Perheen 3-6 vuotiaiden lukumäärä:

Perheen 7-12 vuotiaiden lukumäärä:

Perheen 13-17 vuotiaiden lukumäärä:

Asuinmaakuntasi:

KIITOS VASTAUKSESTASI, MUISTA PAINAA LÄHETÄ-PAINIKETTA.

0%