Uutiskirje kesäkuu 2020

Vanhemmuuslaki mahdollisuus Suomelle toimia suunnannäyttäjänä Euroopassa

Eurooppalaisten sateenkaarijärjestöjen kattojärjestöt lähettivät 5.5.2020 Suomen hallitukselle kirjeen, jossa rohkaisivat Suomea toimimaan suunnannäyttäjänä säätämällä ensimmäisenä Euroopan valtiona vanhemmuuslain tavalla, joka mahdollistaisi useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman vahvistamisen ja vanhemmuuden rekisteröinnin ’vanhempana’ ilman turhaa sukupuolittamista.

Vanhemmuuslain säätäminen on osa hallitusohjelmaa, ja lain valmistelu on käynnistetty oikeusministeriössä. Se otettiin mukaan hallitusohjelmaan suomalaisten sateenkaarijärjestöjen aloitteesta, mutta nyt oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on ilmoittanut, että kaikki sateenkaarijärjestöjen tavoitteet lain sisällöstä jätetään valmistelun ulkopuolelle. Tähän eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt reagoivat.

Useamman kuin kahden vanhemman perheet ovat todellisuutta kaikkialla Euroopassa: samaa sukupuolta olevat parit muodostavat siteitä kolmannen henkilön tai toisen parin kanssa perheen luomiseksi ja yhteisvanhemmuuden aloittamiseksi. Vaikka mikään Euroopan maa ei ole toistaiseksi mahdollistanut useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemman vahvistamista, hyviä toimintamalleja on jo olemassa muualla maailmassa.

Eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt huomioivat, että Suomella on erityisiä edellytyksiä säätää inklusiivinen vanhemmuuslaki, koska Suomen lainsäädäntö tunnustaa jo monin muin tavoin sen tosiasian, että lapsella voi olla kahta useampia tosiasiallisia vanhempia. Suomessa lapsella voi esimerkiksi olla useampia huoltajia ja lapsenhuoltolain uudistus vuodelta 2019 mahdollistaa myös tapaamisoikeuden vahvistamisen lapselle suhteessa hänen tosiasialliseen vanhempaansa.

Vanhemmuuslain, joka täyttää viimeisimmät kansainväliset ihmisoikeusstandardit, olisi myös varmistettava, että ihmisiä ei sukupuoliteta rekisteröitäessä heitä vanhemmiksi. Silti liian usein trans- ja muunsukupuoliset vanhemmat sukupuolitetaan väärin lastensa syntymätodistuksissa. Tämä ei ole vähäinen haitta, vaan henkilön sukupuoli-identiteetin kieltämistä; se johtaa asianomaisen yksityisyyden loukkaamiseen ja moniin ongelmiin lapsen ja vanhemman elämässä, sekä altistaa molemmat syrjinnälle. Termien ”äiti” ja ”isä” korvaaminen ”vanhemmalla” oikeudellisissa asiakirjoissa ei sekoittaisi byrokraattisia järjestelmiä eikä estäisi ihmisiä käyttämästä mitä tahansa termejä, joita he valitsevat viitatakseen itseensä päivittäisessä elämässään.

Eurooppalaiset järjestöt pyytävät hallitusta tarkastelemaan uudelleen oikeusministeriön laatimaa tehtävänantoa vanhemmuuslain säätämiseen ja päättävät kirjeen toteamalla:

”Uskomme hallituksenne nykyaikaiseen henkeen ja sen suuntaa näyttävään päätöksentekoon perheiden koko sateenkaaren kirjon suhteen.” 

Lue koko uutinen ja taustatietoja vanhemmuuslaista täällä >>

Juha Jämsä

toiminnanjohtaja
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Sisällysluettelo:

• Uutisia ja ajankohtaista
• Tapahtumauutisia
• Tulevat koulutukset ja tapahtumat
• Vertaistoiminta netissä
• Neuvontapalvelu
• KAIKKI PAIKALLISET TAPAHTUMAT
  uutiskirjeen lopussa

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti)
Jäseneksi tai kannatusjäseneksi voivat liittyä kaikki, liity nyt >>

Uutisia ja ajankohtaista

Toimintaa käynnistellään uudestaan hiljalleen ja turvallisesti

Vertaistoimintamme ja tapahtumamme käynnistyvät uudelleen. Kesän aikana kasvokkaisia tapahtumia on vielä kohtalaisen vähän. Helsingissä esimerkiksi käynnistettiin perhekahvilatoiminta kesäkuun alusta. Muutamilla paikkakunnilla on suunnitteilla tapaamisia ennen kaikkea ulkotiloissa. Kesän perheleiri kuitenkin jouduttiin vielä perumaan juhannukselta. Syksyä suunnittellaan sillä mielellä, että päästäisiin taas kohtamaan ihan kasvokkainkin!

Toiminnan uudelleen käynnistämistä tehdään turvallisuus edellä. Olemme luoneet tapahtumien järjestämiselle turvallisuusohjeet. Osallistujillakin on omat selkeät velvollisuutensa: älä osallistu sairaana - muista hygienia - mahdollista turvavälit! Seuraa toiminnan uudelleen käynnistymisen ajankohtaisimpia suunnitelmia päivittyvästä uutisestamme >>

• Kevät on ollut myös uuden oppimisen aikaa - olemme onnistuneet toteuttamaan osan toiminnasta menestyksekkäästi verkossa. Tästä löydät esimerkkejä pitkin tätä uutiskirjettä.

• Työntekijämme koostivat huhtikuussa ylimääräisen uutiskirjeen, joka on täynnä iloa ja ideoita perheiden yhteiseen aikaan kotona >>

• Perheiden mahdollisiin kasaantuviin haasteisiin olemme vastanneet laajentamalla Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelun päivystysaikoja >>

Imetyssivusto sateenkaariperheille on avattu


Olemme julkaissseet Imetyksen tuki ry:n kanssa jotain ihan mahtavaa ja
ainutlaatuista - tietosivuston sateenkaariperheen imetyksestä!

Imetys sateenkaariperheessä -sivustolta selviää mm:

• Miten kahden vanhemman yhteisimetys sujuu
• Kuinka maidonerityksen voi aloittaa ilman synnytystä
• Mitä tarkoittaa dry-nursing
• Miten transsukupuolisuus vaikuttaa imetykseen
• Mitä pitäisi huomioida, kun hankkii luovutettua rintamaitoa
• Miten suomalaisissa sateenkaariperheissä imetetään

Ensimmäiseen suomenkieliseen tietopakettiin imetyksen moninaisuudesta sateenkaariperheissä pääset tutustumaan täällä >>

Kiinnostus kumppanuusvanhemmuutta kohtaan lähtenyt räjähdysmäiseen nousuun

Nelosen Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelman myötä tieto kumppanuusvanhemmuudesta on lisääntynyt huikeasti. Kumppanuusvanhemmat ja -vanhemmuudesta haaveilevat -facebook-ryhmän jäsenmäärä on kevään aikana moninkertaistunut. Yhteydenotot neuvontapalveluun asian tiimoilta ovat myös lähteneet selkeään nousuun. Sateenkaariperheillä on vuosin kokemus kumppanuunuusvanhemmuusasioiden parissa työskentelystä ja ainoana tahona Suomessa tarjolla aiheen tiimoilta räätälöityjä palveluja. 

• Avuksi perhesuunnitteluun löytyy tietoa nettisivuiltamme >>
• Aiesopimuspohjia voi pyytää vertaistoiminnan koordinaattorilta (yhteystiedot kirjeen lopussa).
• Henkilökohtaista apua aiesopimuksen tekoon tai neuvontaa vaikkapa juridisiin kuvioihin ja muuhuin byrokratiaan liittyen saa neuvontapalvelustamme >>
• Vanhemmuuskumppanien on mahdollisuus sopia yhteinen suunnitteluaika Perhesuhdekeskuksen perheterapeutilta. Tapaamisessa voidaan pohtia asianosaisten toiveita, pelkoja ja suunnitelmia kumppanuusvanhemmuuden suhteen. Varaa aika ottamalla yhteyttä puhelinpalveluun >> Jos perhesuhteisiin on syntynyt haasteita tai ristiriitoja, voi samasta paikasta saada tukea.
• Vanhemmuuskumppanuutta suunnittelevien kannattaa osallistua perhevalmennukseen olipa kumppanivanhempi jo löytynyt tai ei. Lisätietoja täällä >>
• Yhdistys järjestää useamman kerran vuodessa vanhemmuuskumppanuusiltoja ja infotilaiosuuksia, seuraavan kerran 22.6. ja 25.6. - katso tämän kirjeen Tulevia tapahtumia ja koulutuksia -kohta.

Apilaperheellinen/kumppanuusvanhempi, kokemustasi kaivataan kyselyssämme

Yhä useampi haaveilee omasta apilaperheestä. Suomalaisten apilaperheiden kokemuksista ja ajatuksista on hirvittävän vähän tietoa. Sateenkaariperheet ry kaipaa perheiden vanhempien näkemyksiä kehittääkseen toimintaansa, tehdäkseen oikeanlaista edunvalvontaa ja osatakseen neuvoa kumppanuusvanhemmuudesta haaveilevia. Yritämme saada rahoituksen kumppanuusvanhemmuushankkeeseen, jonka suunnittelua varten vanhempien vastaukset ovat äärimmäisen tärkeitä. Auta meitä ja vastaa kyselyyn täällä >>

Apilaperheet saanevat jälleen mahdollisuuden asioida lapsettomuusklinikalla

Vanhemmuuslain säätäminen ei etene oikeusministeriössä toivomallamme tavalla, kuten tämän kirjeen pääkirjoituksestakin selviää. Vanhemmuuslain säätämisen yhteyteen on päätetty kuitenkin lisätä yksi hedelmöityshoitolakiin liittyvä korjaus. Kun äitiyslaki tuli viime vuonna voimaan, samalla poistui apilaperheiltä mahdollisuus asioida klinikoilla silloin, kun toivotaan isyyden vahvistamista. Yritimme aikoinaan kaikin tavoin estää tämän apilaperheille tärkeän mahdollisuuden poistumista, mutta hävisimme väännön eduskunnan lakivaliokunnassa. Lakivaliokunta kuitenkin edellytti tuolloin, että oikeusministeriö selvittää asiaa. Nyt tähän selvitystyöhön on käyty ja sateenkaarijärjestöjä kuultiin asiasta toukokuun alussa. Tämän osalta valmistelu vaikuttaa lupaavalta ja olemme toiveikkaita, että apilaperheille palaa mahdollisuus asioida klinikoilla myös silloin, kun on tarkoituksena vahvistaa isyys. Lue asiaa koskeva lausuntomme oikeusministeriölle täältä >>

Kumppanuusvanhemmuusohjelman toiselle kaudelle rekrytään nyt!

Kumppanuusvanhemmuudesta kiinnostuneita ja vanhemmuuskumppania etsivillä on jälleen mahdollisuus saada konkreettista apua ja tukea prosessiinsa. Nelosen Lapsi tuntemattoman kanssa (kyllä, nimi kuvaa hienoa sarjaa tosi huonosti) -sarjan ensimmäinen kausi saavutti keväällä 2020 suuren suosion ja sai kansan syvät rivit pohtimaan perhemuotojen moninaisuutta uudelleen, myönteisemmällä asenteella.
Jos sinulla itseksesi tai yhdessä puolisosi kanssa on haaveissa lapsi, jonka vanhemmuuden ilot ja haasteet jakaisitte mielellänne jonkun muun henkilön tai parin kanssa, ohjelma on juuri sinua varten. Sateenkaariperheet ry on ohjelman teossa mukana asiantuntijatahona. Lue lisää täältä >>

Sateenkaariperhekyselystä arvokasta tietoa

Sateenkaariperhekysely tehdään joka toinen vuosi. Tämän vuoden alussa kerättiin jälleen rikas aineisto, joka auttaa meitä kehittämään omaa työtämme ja tunnistamaan sateenkaariperheiden tuen tarpeita. Tässä poimintoja kyselyn tuloksista. Vastauksia saimme hurjat 386 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Naisparien asumisjärjestelyt eron jälkeen näyttävät korreloivan selvästi biologisen vanhemmuuden kanssa

Tarkastelimme kyselyssä myös naisparin eron jälkäisiä asumisjärjestelyitä niissä tilanteissa, joissa lapsella/lapsilla oli perheen sisäisen adoption kautta vahvistettu juridinen suhde molempiin äiteihin. Halusimme tietää, kumman vanhemman luona lapset ovat kirjoilla eron jälkeen tämän tyyppisissä perheissä. Kyselyn perusteella vain 11 prosentissa tapauksista lapsi/lapset oli kirjoilla ei-synnyttäneen vanhemman luona. Sen sijaan peräti 81 prosentissa tapauksista lapsi/lapset oli kirjoilla synnyttäneen vanhemman luona. Lopuissa 8 prosentissa tapauksista osa lapsista oli kirjoilla toisen ja osa toisen äidin luona. Eron jälkeiset asumisjärjestelyt näyttävät noudattavan hyvin samanlaista kaavaa kuin eri sukupuolta olevien parien perheissä synnyttäneen ja ei-synnyttäneen vanhemman kesken.

Kysely toi ilmi, että vertaistoimintaa arvostetaan kovasti. Useimmat vastaajat ovat osallistuneet vertaistoimintaan aktiivisimmin lapsen ollessa pieni, etenkin aika, kun ainakin yksi vanhempi oli perhevapaalla, on monelle aktiivista perhetoimintaan osallistumisen aikaa. Moni tuo esiin seikan, että lapsen kasvaessa aikataulut muuttuvat haastavammiksi eikä tapahtumineen "enää oikein ehdi". Lisäksi tapaamisissa on tutustuttu muihin sateenkaariperheisiin, joista tullut ystäviä, joita tavataan sitten omien aikataulujen mukaan. Moni perhe on aktivoitunut mukaan toimintaan uudelleen lasten tullessa kouluikään.
Kysyttäessä toiveita, yli puolet näkee viikonloppuperhekahvilat ilman ihmeempää ohjelmaa tärkeimpänä. Selvästi yli kolmasosa on kiinnostunut osallistumaan keskustelutilaisuuksiin ja leireille. Lähes kolmasosa kaipaa aikuisten toimintaa, kotivanhempien päivätapaamisia ja rakkaussuhdekursseja.

Tällä kertaa kyselyssä selvitettiin myös vastaajien kokemaa hyötyä erilaisista toiminnoista. Tämä vastaaja kiteyttää aika hyvin suurimman osan vastaajista sanoman:

"Olemme saaneet positiivisia kokemuksia pariskunnille, vanhemmille ja perheille suunnatuista toiminnoista. Arjessa sateenkaariperheenä oleminen on jatkuvaa vähemmistössä elämistä ja sateenkaaritapahtumat tuovat siihen tervetullutta tasapainoa. Kokemus turvallisemmasta tilasta, jossa saa huokaista, eikä tarvitse selitellä omaa perhemuotoaan tai olemistaan, on tärkeää - ja sitä juuri olemme näistä tapahtumista saaneet. Vaikka vain yhdessä oleminen riittää, niin on myös tärkeää, että tapahtumat ovat laadullisesti hyviä, oli kyseessä sitten "laadullisesti hyvä" ilmapiiri tai erityinen toiminta. Pelkän ilmapiirinkin luominen vaatii tietynlaista ennakkosuunnittelua - ja koemme että olette siinä onnistuneet"

Kysyttäessä syytä sille, miksi ei ole liittynyt jäseneksi, 35 % sanoi syyksi sen, että omalla paikkakunnalla ei ole sateenkaariperhevertaistoimintaa. Kaikki paikallinen toiminta on vapaaehtoisten "ihan tavallisten" sateenkaariperhevanhempien järjestämää. Jokainen vapaaehtoinen on jossain kohtaa tehnyt päätöksen ryhtyä edistämään oman paikkakunnan, joko aikuisten tai koko perheen, vertaistoimintaa. Kaikki uudet vapaaehtoiset ideoineen otetaan ilolla vastaan. Nyt kehitetään erityisesti asuinpaikkakunnasta riippumatonta verkkovertaistoimintaa, jonka tiimoilta onkin koulutus tiedossa elokuussa (kts. Tulevat tapahtumat ja koulutukset). Tervetuloa mukaan vapaaehtoistemme iloiseen ja upeaan joukkoon!

Palveluiden aukioloajat kesäkaudella

Perhesuhdekeskuksen tukipalvelut
Puhelinpalvelu on auki pe 26.6. saakka maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin pidennetysti klo 8-12 numerossa 050 444 4446 (kiinni juhannusaattona pe 19.6.).

Puhelinpalvelu on kesälomalla 27.6.-16.8.

Ma 17.8. eteenpäin palvelu on auki maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-10. Elokuussa voi tiedustella puhelinpalvelun kautta mahdollisuutta myös tukikeskusteluaikaan videopuhelun, puhelimen tai Helsingissä tapahtuvan kasvokkaisen tapaamisen muodossa.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelut
Neuvontapalvelu on auki 28.6. saakka tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048.

Neuvontapalvelu on kesälomalla 29.6.-16.8.

Kesätauon jälkeen neuvontapalvelu siirtyy tiistailta keskiviikolle klo 12-13. Torstain aika pysyy samana.

Toimisto (ja etätoimistot) hiljenee kesäksi
Sateenkaariperheiden työntekijät ovat pääosin töissä vielä kesäkuun ajan. Lomat alkavat heinäkuun alussa ja kestävät elokuun alulle saakka.

Uutisia lyhyesti

Lapsettomuushoidot jatkuvat lähes normaalisti
Julkiset lapsettomuusklinikat keskeyttivät maaliskuussa lapsettomuushoidot toistaiseksi koronaepidemian takia. Nyt lähes kaikki hoidot on taas aloitettu uudelleen. Olemme keränneet päivittyvään uutiseemme tietoja lahjasoluhoitoihin hakeutumisesta >>

Neuvontapuhelimen ajat muuttuvat syksyllä
Kevätkaudella eli 28.6. saakka: ti klo 12-13 ja to klo 9-10 Kesälomatauko: 29.6.-16.8.  Elokuussa 17.8. alkaen: ke klo 12-13 ja to 9-10.

Vuoden 2020 pride-tapahtumat
Suuri osa tämän vuoden pride-tapahtumista on jouduttu perumaan tai siirtämään. Tämän hetkisten tietojen mukaan muutama on tarkoitus järjestää syksyn aikana. Tiedotamme mahdollisesta perheille suunnatusta ohjelmasta myöhemmin, kun tapahtumat varmistuvat. Jo tässä kuussa prideä on mahdollista juhlia virtuaalisesti Global Pridessä!
• Virtuaalinen Global Pride 27.6. >>
• Kuopio Pride 29.8.-5.9.2020
• Helsinki Pride 7.-13.9.2020
Päivittyviä listoja löydät mm. Setan >> ja Ranneliikkeen >> sivuilta.

Seuraavat uutiskirjeet
Vuoden 2020 syyskauden uutiskirjeet julkaistaan 27.8., 8.10. ja 10.12.

Tapahtumauutisia

Sateenkaariperhepäivä onnistui upeasti myös verkossa!

Vuoden 2020 kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietettiin virtuaalisesti koronaepidemian takia. Perheet kuitenkin juhlistivat päivää omissa kodeissaan ja jakoivat upeita kuvia omasta päivästään muille perheille yhdistyksen some-kanavilla. Kaikkien osallistujien kesken arvottiin koko perheen lautapeli poikkeusajan iloksi. Alla olevissa kuvissa voittaja arvotaan virallisten valvojien tarkkaillessa. Katso kaikki lähetetyt teokset täältä >>

Perhevalmennus teki digiloikan verkkoon

Kevään viikonloppumuotoinen perhevalmennus koki koronatilanteen vuoksi muodonmuutoksen, ja se toteutettiin viitenä tapaamisena arki-iltaisin verkossa. Perhevalmennuksen kehittäminen verkkomuotoiseksi oli innostavaa, ja mikä parasta - konsepti toimi mainiosti! Perhevalmennukseen osallistumisen mahdollisuudet eri puolilta Suomea ja erilaisissa elämäntilanteissa parantuivat entisestään. Tämä ei suinkaan jäänyt viimeiseksi verkkoperhevalmennukseksi, vaan seuraava verkkokurssi alkaa jo 3.9. Mukaan pääsee ilmoittautumaan täällä >>

"Valmennuksen järjestäminen etänä lisää todella paljon yhdenvertaisuutta ajatellen muualta kuin pk-seudulta osallistuvia, ja se on tosi huippu juttu!"

"Valmennus oli kaiken kaikkiaan tosi hyvä ja toimi hyvin näin virtuaalisesti!"

"Tunnelma oli ihana."

Lastensuojelua sateenkaaren väreissä

Toukokuussa toteutettiin verkossa lastensuojelun ammattilaisille suunnattu täydennyskoulutus, jossa oli tarjolla kattava tietopaketti sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja sen kohtaamisesta lastensuojelussa. Verkkototeutus teki koulutuksesta valtakunnallisesti saavutettavan ja se sai hyvää palautetta osallistujilta, joita olikin pääkaupunkiseudulta pohjoiseen Lappiin saakka. Osallistujat toivoivat, että jatkossakin mahdollistetaan etäosallistuminen erilaisiin tapahtumiin.

Etäosallistumisen mahdollisuus vähentää maantieteellistä eriarvoisuutta ja edistää yhdenvertaisuutta.”

Koulutus toteutettiin yhteistyössä Väriä perhehoitoon -hankkeen, Perhesuhdekeskuksen, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sekä Tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi kanssa.

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

HUOM:  Lue korona-ajan poikkeusjärjestelyistä päivittyvässä uutisessa >>

Kumppanuusvanhemmuus-info

Mitä kumppanuusvanhemmuus ja apilaperheys oikeastaan ovat, mitä pitää ottaa huomioon kumppania/kumppaneita etsiessä, kenelle perhemuoto voi sopia, mitä sopimuksia voidaan tehdä, mistä kumppaneita voi löytää, miten asiat saa toimimaan? Näistä ja muista tärkeistä asioista saat tietoa osallistumalla infotilaisuuteen, joka pidetään verkossa Zoom-videoalustalla ma 22.6. klo 20-22. Ilmoittaudu mukaan täällä >>

Vanhemmuuskumppanuusilta

Ilta järjestetään to 25.6. klo 18-20.30 verkossa Zoom-alustalla. Se on tarkoitettu vanhemmuuskumppanien etsijöille, kumppanuusvanhemmille ja apilaperheellisille.

Illan ensimmäisessä osuudessa kokeneet kumppanuusvanhemmat kertovat omakohtaisia tarinoita ja vievät osallistujat matkalle vanhemmuuskumppanuuden maailmaan. Toisessa osiossa vanhemmuuskumppania etsivät pääsevät tutustumaan toisiinsa ja kumppanin jo löytäneet jatkavat keskusteluja ohjatusti keskenään.

Tilaisuudessa saa kokemustietoa kumppanuusvanhemmuudesta sekä tapaa muita aiheesta kiinnostuneita. Niille, jotka vielä etsivät vanhemmuuskumppania, ilta tarjoaa tukea etsintään sekä konkreettisen mahdollisuuden tavata henkilö tai henkilöitä, joiden kanssa lähteä yhteistä vanhemmuutta tarkemmin miettimään.

Jotta osaamme varautua osallistujien määrään ja toiveisiin, toivomme ennakkoilmoittautumista täällä >>

Tanssikursseja etänä sateenkaariperheille

Tulossa ilmainen, kesäinen etätanssikurssi sateenkaariperheille. Alkanee jo kesäkuussa. Erikseen perheen pienimmille ja hiukan isommille. Vanhemmat pääsee mukaan. Lisätietoja pian!

Verkkovertaisohjaajakoulutus

Helsingissä su 30.8.2020 noin klo 10-18. Järjestämme yhden päivän kurssin, joka tarjoaa työkaluja toimimaan ohjaajana chateissa, videotapaamisissa ja verkkoryhmissä esim. Hyvä kysymys -sivustolla. Lisäksi kurssilla opitaan, miten onnistuu vuorovaikutus videovälitteisessä tai kirjoittamiseen perustuvissa vertaisryhmässä ja kuinka ohjaajan rooli muuttuu, kun ei tavatakaan kasvotusten ja kuinka toimitaan yllättävissä ja haastavissa tilenteissa.

Verkossa tapahtuva vertaistoiminta on ollut kysyttyä ja korona-epidemia on lisännyt kysyntää entisestään. Jotta sateenkaariperheet ja etenkin perheiden aikuiset riippumatta asuispaikastaan ja mahdollisuuksistaan osallistua kasvotusten tapahtuville kursseille, olisivat vertaistoiminnan piirissä, on verkkovertaistoimintaa kehitettävä ja kasvatettava entisestään. Tarvitsemme siihen sinun apuasi! Kurssille osallistuvien matkakulut korvataan ja päivän aikana tarjotaan ruoat. Ilmoittaudu mukaan täällä >> tai kysy lisää työntekijöiltä.

Rakkaussuhdetta vahvistavat tapahtumat

23.6. klo 20-21 Rakkaussuhdetuokio verkossa teemalla ristiriidat rakkaussuhteessa. Tuokio pitää sisällään ammattilaisen luennon lyhyine itsekseen tehtävine pohdintatehtävineen. Ei vertaiskeskustelua tai jakamista. Tule mukaan yksin tai kumppani(e)n kanssa! Ilmoittaudu liveluennolle tai katso jälkikäteen tallenteena. Lue lisää täältä >>

Läheisyys ja seksuaalisuus rakkaussuhteessa -viikonloppuun 17.-18.10. vapaana vielä paikka yhdelle parille! Kurssi siirtyi koronatilanteen vuoksi toukokuulta lokakuulle. Lue lisää ja nappaa paikka teille täällä >> 

Pohditteko eroa? Mutta haluaisitte vielä katsoa, onko kaikki mahdollinen tehty suhteen pelastamiseksi?

13.-15.11. Helsingissä järjestetään Käännetään vielä yksi kivi -viikonloppukurssi eroa pohtiville kumppaneille. Kurssin aikana käydään läpi rakkaussuhteiden pulmakohtia, omaa tapaa olla suhteessa sekä ennen kaikkea keinoja löytää uusia näkökulmia vanhaan suhteeseen. Kurssille osallistutaan kumppanin kanssa. Kurssin ohjaa parisuhdeasiantuntija Marianna Stolbow. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet >>

Haluaisitko sinä Rakkaussuhdetuokioiden ohjaajaksi? Oulussa järjestetään Rakkaussuhdetuokioiden ohjaajakoulutus 26.9. Katso erillinen tapahtumailmoitus alla!

Rakkaussuhdetuokioiden ohjaajakoulutus 26.9.2020 Oulussa

Etsimme lisävahvistusta mahtavaan vapaaehtoisohjaajiemme joukkoon! Haluamme järjestää Rakkaussuhdetuokioita esimerkiksi Rovaniemellä, Oulussa, Joensuussa ja Kuopiossa. Jos haluaisit ohjata näillä alueilla tuokion tai pari vuodessa, hae mukaan ohjaajakoulutukseen! Myös Helsinkiin haemme ohjaajaa/ohjaajia.

Rakkaussuhdetuokio on yleensä 3h mittainen rakkaussuhdeilta tai -iltapäivä, vähän kuin minirakkaussuhdekurssi. Niitä on eri teemoilla: Kaipaan kainaloa, Voimavarat, Vuorovaikutus, Ristiriidat, Odotukset ja toiveet, sekä Tunteet. Rakkaussuhdetuokiot on suunnattu sateenkaari-ihmisille ja heidän kumppaneilleen. Tuokio pitää sisällään lyhyitä alustuksia teemaan liittyen ja osallistujien työskentelyä harjoitusten parissa.

Kaikki materiaalit, koulutus ja tuki Rakkaussuhdetuokioiden ohjaamiseen tulee Perhesuhdekeskuksesta. Ohjaajakoulutukseen osallistujille maksetaan matka- ja majoituskulut.

Haku ohjaajakoulutukseen on auki! Lisätietoja Perhesuhdekeskuksen verkkosivuilla >>

Tervetuloa mukaan porukkaamme! <3

Sateenkaariperhe-chatit

Tervetuloa vertaischatteihin! Kun emme voi tavata kasvotusten, kohdataan chatissa. Onpa sinulla minkä tahansa ikäinen lapsi tai vanhemmuus vasta unelman tasolla, olet tervetullut sateenkaariperhe-chatteihin. Kevään runsaasta chat-tarjonnasta on jäljellä vielä viimeinen:
Kaikenlaiset sateenkaariperheet ja -suunnittelijat to 25.6. klo 12.30-14

Chateissa keskustellaan anonyymisti nimimerkeillä. Voit osallistua joko rekisteröitymällä Hyvä kysymys -sivuston käyttäjäksi tai väliaikaisella nimimerkillä. Kyseessä ovat vertaischatit, joissa pääset juttelemaan muiden sateenkaariperhevanhempien tai -vanhemmuudesta haaveilevien kanssa. Paikalla, chatteja ohjaamassa, on aina myös Sateenkaariperheiden työntekijä. Chatteihin pääset osallistumaan Hyvä kysymys -sivustolla >>

Ilmoittaudu Voimaa uusperheen arkeen -viikonloppuun

Sateenkaariuusparien oma viikonloppu tulee jälleen! Tällä kertaa aikuiset viettävät vertaisaikaa täysihoidossa Inkoon saaristossa pe-su 25.-27.9.2020. Ilmoittautuminen ja lisätietoja täältä >>

Koululaisten leirin ilmoittautuminen on auki

Koululaisten oma leiri ilman vanhempia tulee jälleen. Helsingin paikallistiimi järjestää valtakunnallisen koululaisleirin Helsingin Vartiosaaressa heti syyslukukauden alkajaisiksi pe-su 14.-16.8.2020. Ilmoittautuminen on nyt auki täällä >>

Perhevalmennukset

Perhevalmennus on tarkoitettu kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville sateenkaariperheille. Kurssilla tarjotaan tietoa sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, vaihtoehtoisista tavoista saada lapsi, sateenkaariperheiden juridiikasta, oikeudesta perhe-etuuksiin, perheiden kokemuksista perhepalveluissa ja läheisverkostossa sekä sateenkaari-rakkaussuhteiden ja -erojen erityispiirteistä.

Kurssit ovat maksuttomia. Lisätietoja valmennuksesta täällä >>

Syksyn perhevalmennusten ilmoittautumiset ovat nyt auki!

Verkkokurssi
3.9.-1.10. joka torstai klo 18-20.30.  Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Viikonloppukurssi
Helsingissä pe-su 
23.10.-25.10. Lisätietoja ja ilmoittautumiset täällä >>

Lahjasoluperheiden valmennus

Helminauha-hanke järjestää lahjasoluilla lapsia saaneiden sateenkaariparien perhevalmennuksen 3.10.-12.11.2020 (yksi lähitapaaminen Tampereella ja kaksi etätapaamista verkkoalustalla).
Valmennuksessa käsitellään seuraavia teemoja: oma tie lahjasolulapsen vanhemmaksi, vanhemmuuden tunteet, ajatuksia lahjoittajasta ja tulevaisuudesta, turvallinen avoimuus, miten puhua lapsen kanssa lahjasolutaustasta sekä mitä lasten kokemuksista tiedetään. Ennen perhevalmennusta osallistujat saavat ennakkotehtävän, jossa pohditaan omaa polkua lapsiperheeksi.

Lisätietoa ja ilmoittautumislomake löytyvät täältä >>

Ilmoittautuminen alkanut syksyn sateenkaarierityisiin eroseminaareihin!

Helsingin eroseminaari kokoontuu 14.9.2020 alkaen 11 viikon ajan maanantai-iltaisin klo 17.30-20.30. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä >>

Valtakunnallinen eroseminaari koostuu syksyn aikana kahdesta lähitapaamisesta (la-su) Tampereella sekä verkkotyöskentelystä niiden välillä viikoittain. Lähitapaamiset ovat 10.-11.10. ja 5.-6.12. Eroryhmä on poikkeuksellisesti toisena vuonna peräkkäin samalla paikkakunnalla, ensi vuonna taas muualla päin Suomea. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täällä >>

Perhesuhdekeskus on järjestänyt kaikille sateenkaari-ihmisille suunnattuja eroseminaareja vuosittain sekä Helsingissä että valtakunnallisesti vuodesta 2017 lähtien. Eroseminaari on ammatillisesti ohjattu ja se pohjautuu suomalaiseen eroseminaariin, joka on vakiintunut eroauttamisen malli. Menetelmä ja vertaistuki auttavat selviämään erokriisistä, vahvistavat itsetuntemusta ja antavat työkaluja elämässä eteenpäin.

Save the date - Väriä perhehoitoon -hanke

Väriä perhehoitoon -hankkeen viimeinen toimintavuosi on käynnissä ja  loppuseminaari järjestetään 10.12.2020 klo 9.30-15.30 Helsingissä Musiikkitalolla. Seminaaria voi seurata myös verkossa. Laita päivämäärä jo kalenteriin - lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet syksyn uutiskirjeissä.

Tapahtumakalenteri

22.6. Kumppanuusvanhemmuusinfo, verkko
23.6. Rakkaussuhdetuokio, verkko
25.6. Vanhemmuuskumppanuusilta, verkko
25.6. Sateenkaariperhe-chat, verkko
14.-16.8. Koululaisten leiri, Helsinki
14.-16.8. Sateenkaarisijaisperheiden vertaisviikonloppu, Kangasala
17.-24.8. Aikuisten vaellus Haltilla, Kilpisjärvi
30.8. Verkkovertaisohjaajakoulutus, Helsinki
3.9.-1.10. Perhevalmennus, verkko
14.9.-23.11. Eroryhmä, Helsinki
18.-20.9. Paikallistoiminnan kehittämispäivät, Turku
25.-27.9. Voimaa uusperheen arkeen, Inkoo
26.9. Rakkaussuhdetuokioiden ohjaajakoulutus, Oulu
3.10. Lahjasoluperheiden valmennus, Tampere/verkko
10.10.-6.12. Eroryhmä, Tampere/verkko
23.-25.10. Perhevalmennus, Helsinki
7.11. Toimintapäivä jäsenille, Helsinki
13.-15.11. Käännetään vielä yksi kivi -viikonloppukurssi eroa pohtiville, Helsinki
10.12. Väriä perhehoitoon -hankkeen loppuseminaari, Helsinki

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin, joka sisältää myös paikalliset tapahtumat, löydät nettisivuiltamme >>

Uutiskirjeen lopussa kaikki paikallistoiminnan tapahtumat!

Suurin osa toiminnastamme on paikallistiimien vapaaehtoisten eri paikkakunnilla toteuttamaa.

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

Neuvontapalvelu on kesälomalla 29.6.-13.8.2020

PUHELIN
Tiistaisin klo 12-13 ja torstaisin klo 9-10 numerossa 050 321 0048. 

SÄHKÖPOSTI
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse neuvonta@sateenkaariperheet.fi Sähköposteihin vastataan yleensä viikon kuluessa. Jos vastausta ei kuulu, voit lähettää kyselyä, tuliko viesti perille.

CHAT
Neuvontapalveluihin kuuluu myös Kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat.

Kevään 2020 chatit:
to 25.6. kello 12:30-14

Sateenkaariperheiden chatissa voit keskustella muiden sateenkaariperheellisten tai -perheestä haaveilevien vertaisten kanssa tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista chatin ohjaajalta, joka on Sateenkaariperheet ry:n työntekijä. Chattiin voi osallistua nimimerkillä eikä se vaadi rekisteröitymistä. Chatit löydät täältä >>

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu

Puhelinpalvelu on kesälomalla 27.6.-16.8.

26.6. asti puhelinpalvelu on auki maanantaisin klo 15-17 ja perjantaisin klo 8-12 numerossa 050 444 4446 (poislukien juhannusaatto).

Pohdituttaako sinua jokin perhe- tai ihmissuhteessasi? Onko sinulla huoli perhetilanteestasi? Huolesi voi koskea pari- tai monisuhteen pulmia, erotilannetta, vanhemmuuden jakamista, uusperheyttä, kumppanuusvanhemmuutta, apilaperheyttä tai haasteita suvun tai läheisten kanssa.

Perhesuhdekeskuksen puhelinpalvelu tarjoaa tukea kaikkien sateenkaari-ihmisten perhe- ja läheissuhteisiin. Oletpa itse sateenkaari-ihminen tai sateenkaari-ihmisen vanhempi, puoliso, sisarus, lapsi tai muu läheinen, voit keskustella tilanteesta perhetyöntekijän kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä! Jo yksikin keskustelu ammattilaisen kanssa voi auttaa.

Päivystyschat 22.6. klo 19-20: Voit ottaa ensikontaktisi perhetyöntekijäämme Terhi Väisäseen nyt myös päivystyschatin kautta, jossa voit kirjoitella tilanteestasi kahden kesken Terhin kanssa. Chatissa Terhin kanssa pääsee juttusille jonotusperiaatteella. Lisätietoja ja linkki chattiin löytyy täältä >>

Sinuiksi -neuvontapalvelu ja -chatit

Sinuiksi-neuvontapalvelun tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa. Sinuiksi järjestää paljon chatteja. Tarkista chat-aikataulu täältä >>

Katso neuvontapalvelun aikataulu täältä >>

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on yli 4800 seuraajaa Facebookissa

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita! 'Tykkää' meistä, niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä >>
Tykkää Väriä perhehoitoon -hankkeesta>>
Tykkää Perhesuhdekeskuksesta >>
Tykkää Monimuotoisista perheistä >>
Tykkää Nelfasta >>

Sateenkaariperheet myös Twitterissä >>

Voit seurata tilimme kautta järjestön kuulumisia ja saat vinkkejä sateenkaariperheitä koskeviin juttuihin netissä. Twiittejä sateenkaariperheistä löytyy myös aihetunnisteella #sateenkaariperhe

Paikalliset tapahtumat

UUTTA

• Helsingissä aikuisille ja isoille teineille ulkoseikkailuja
• Joensuussa pakopeli ja picnik
• Retki Vihdin Hiidenlinnaan
• Espoossa tutustutaan uuteen vesipuistoon 
• Tampereella kesäperhekahvila

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät täältä >>

Paikallistiimien tarvitsemat ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät helposti kotisivuiltamme >>

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Häme / Hämeenlinna: hame@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Keski-Uusimaa: keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi
Kokkola: kokkola@sateenkaariperheet.f
Kuopio: kuopio@sateenkaariperheet.fi
Kymenlaakso:
kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: pori@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoki: seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HUOM:  lue korona-ajan poikkeusjärjestelyistä päivittyvässä uutisessa >>

HELSINKI

Paikallistiimi: Anna, Arhi, Hanna, Johanna, Kirsi, Maria x 2, Minna, Riina, Saara, Sini, Sonja ja Verna, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Paikallistiimin tavoittaa perhetapaamisten ja perhekahvilan aikana numerosta 050 440 6517.

Kaikki kokoontumiset, retket ja muu paikallistiimin toiminta järjestetään vapaaehtoisvoimin - olisiko sinulla kiinnostusta osallistua järjestelyihin? Tiimissä on mukavaa suunnitella ja järjestää toimintaa. Kaikenlainen osaaminen on tervetullutta ja osallistumalla järjestelyihin pääset vaikuttamaan toiminnan sisältöihin! Ota rohkeasti yhteyttä tiimiin sähköpostitse helsinki@sateenkaariperheet.fi tai vertaistoiminnan koordinaattori Kaisaan.

PERHEKAHVILA

Perhekahvila jatkuu taas! Mukaan pääsee 20 ensimmäisenä mukaan ilmoittautunutta. Uusi ilmoittautuminen joka viikko. Ilmoittautumiset Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet -Facebook-ryhmässä tai yhdistyksen Facebook-sivujen messenger-viestillä.

Perhekahvila jatkuu kesäkuun alusta alkaen tiistaiaamuisin klo 10–12 Kurvissa, Hämeentie 29, 7. krs. Perhekahvila on mukavaa yhdessäoloa, juttelua, kahvittelua ja lasten vapaata leikkiä. Yhdistys tarjoaa kahvia, teetä, mehua ja keksejä. Rattaat saa toimistoon sisälle. Hoitopöytä, potta, mikro, syöttötuoleja, leikkihuone yms. löytyy. Avoimet ovet eli tervetuloa niin uudet kuin vanhatkin!

KOULULAISPERHEET VESIPUISTOON
Ke 17.6. klo 12 retki Espoossa kesäkuussa avattuun vesipuisto Laguuniin. Omavastuuhinta 6 e. Voi tutustua paikkaan täällä >> Ilmoittaudu mukaan hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi

AIKUISET JA 15+ NUORET
To 18.6. klo 17 Pelataan yhdessä Pakostadi - uusi ulkotiimipeli, joka sisältää lukuisia arvoituksia ja lupaa salaperäisiä tehtäviä ja mielenkiintoisia kohteita Helsingin kauneimmissa paikoissa. Omavastuuhinta 5e. Paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautua voi tänne, hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi

ALKUTAIPALE-ILTA
Ke 24.6. klo 18-20
Kurvissa. Alkutaipale-illat on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnitteleville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme. Olet tervetullut mukaan olit/te sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Alkutaipale-illat ovat kaikille avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat.

SUKUPUOLELTAAN MONINAISTEN PERHEKAHVILA
Ke 17.6. klo 16.30-18.30. Tervetuloa sukupuoleltaan moninaisten perheiden perhekahvilaan. Perhekahvila on luonteeltaan vapaamuotoinen ja varsinaista ohjattua toimintaa ei ole ellei siitä erikseen tiedoteta. Perhekahvilaan ovat tervetulleita kaikki perheet joissa joku perheen jäsenistä on sukupuoleltaan moninainen. Myös perhettä suunnittelevat ovat tervetulleita. Sateenkaariperheiden toimitiloissa, Hämeentie 29. Perhekahvila suunnittella myös heinä- ja elokuulle, pysy kuulolla.

AIKUISET ja 15+ NUORET
Ti 7.7. Klo 18 Hidden Game. Noin kahden tunnin sessiossa jäljiltämme kadonnutta professoria, joka on sotkeutunut salaseuraan. Kyseessä on tarinavetoinen seikkailu Helsingin keskustassa. Tämän jälkeen mahdollisuus istahtaa alas jonnekin yhdessä. Omavastuuhinta 5e. Paikkoja on rajoitetusti. Ilmot: hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi

RETKI HIIDENLINNAAN, SOMEROLLE
Ke 8.7. teemme retken Hiidenlinnan elämyspuistoon, josta löytyy tekemistä kaikenikäisille. Alle 2-vuotiaat ilmaiseksi. Muilta omavastuu 7e tai jos haluaa myös kiipeily/seikkailupustoon 12e. Aluemaksu sisältää: Hiidenlinna (virtuaaliesittely Hiidenkappelissa), riippusillat, luontopolut, Ski-Museo, Jättiläinen 15m. (näköalapaikka), puutaideteoksiin tutustumisen, pomppulinnamaailma, Peikkometsä, skeitti-/scoottiramppi. Jokainen perhe hoitaa itse matkustamisen paikanpäälle ja pois. Esim. Facebookissa voi huudella kimppakyytejä. Lue lisää retkikohteesta täältä >>  Ilmoittautumiset hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi

MISTÄ LISÄTIETOA?
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle (Pääkaupunkiseudun sateenkaariperheet), liity ryhmään laittamalla vertaistoiminnan koordinaattorille sähköpostia ja pyydä liittämään sinut ryhmään.
Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen helsinki@sateenkaariperheet.fi

HÄME

Paikallistiimi: Johanna ja Reetta, hame@sateenkaariperheet.fi

Hämeen paikallistoiminta aloitettiin viime keväänä! Tapaamme kerran kuussa lauantaisin. Aika ja paikka vaihdellen.

JOENSUU

Paikallistiimi: Henna, joensuu@satenkaariperheet.fi

AIKUISTEN PAKOPELI
Su 12.7. klo 14.30 aikuiset porukalla pelaamaan pakopeliä. Omavastuu 10e. Lisätietoja pelipaikasta täällä >>. Ilmoittaudu mukaan hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi

KOKO PERHEEN PICNIK
Su 12.7. klo 16 Puistossa Joensuun keskustan tuntumassa. Yhdistys tarjoaa picnik-evästä ja mukavaa yhdessäoloa. Tarkka paikka lähetetään ilmoittautuneille. Ilmoittaudu mukaan hki.ilmot@sateenkaariperheet.fi

Seuraa ilmoittelua Pohjois-Karjalan Setan Facebookista tai kysele lisätietoja paikallistiimiltä. Lisäksi paikallistoimijat järjestävät toisinaan lyhyellä varoitusajalla yhteistä tekemistä. Lisätietoja tästäkin saat paikallistiimiltä.

Alueella on pula myös sateenkaariperhetoiminnan järjestäjistä. Jos sinulla olisi aikaa tai ideoita, ota empimättä yhteyttä: joensuu@sateenkaariperheet.fi ja ilmianna itsesi!

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Eeka, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Heinäkuun lopussa on tulossa perhetapaaminen ulkotapahtuman merkeissä - päivämäärä kerrotaan myöhemmin mm. Facebookissa.

Sähköpostilista: liittyminen viestillä osoitteeseen jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Facebook-sivu: tiedotukseen painottuva sivusto Jyväskylän seudun sateenkaariperheet, seuraa tykkäämällä sivusta täällä >>
Suljettu Facebook-ryhmä: luottamukselliselle keskustelulle Sateenkaariperheet Jyväskylä, liity ryhmään laittamalla pyyntö ylläpitäjälle täällä >>

KESKI-UUSIMAA

Paikallistiimi: Paula ja Sanna, keskiuusimaa@sateenkaariperheet.fi

Liity mukaan Keski-Uudenmaan suljettuun Facebook-ryhmään täällä >>

KOKKOLA

Paikallistiimi: Elina, Laura ja Maria, kokkola@sateenkaariperheet.fi

Kokkolan sateenkaariperheet järjestää tapaamisia ja toimintaa, joista sovitaan Facebook-ryhmässä. Kokkolan sateenkaariperheet -ryhmän löydät täältä >>

KUOPIO

Paikallistiimi: Hertta ja Sofia, kuopio@sateenkaariperheet.fi

PRIDE
Syyskuussa, viikolla 36 Kuopioon on suunnitteilla ensi kertaa pride! Luvassa on sateenkaariperheiden ohjelmaa Perheentalolla mm. "Miten lapsia tehdään" ja kumppanuusvanhemmuuskeskustelua. Lisäksi osallistutaan yhteiseen puistojuhlaan Valkeisenlammella. Mukaan ideoimaan pääsee Kuopion sateenkaariperheet- fb- ryhmään ilmottautumalla. Tehdään Kuopion ensimmäisestä pridesta näkyvä tapahtuma!

Tapaamisista ja muista Kuopion alueen asioista keskustellaan omassa Facebook-ryhmässä, johon voit liittyä täällä >>

KYMENLAAKSO / KOTKA

Paikallistiimi: Veera, kymenlaakso@sateenkaariperheet.fi

Jos haluat liittyä Kymenlaakson sateenkaariperheiden Facebook-ryhmään, jossa tapaamisista sovitaan, laita sähköpostia paikallistiimille.

MIKKELI

Paikallistiimi: mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona, lisätietoa sähköpostitse.

OULU

Paikallistiimi: Suvi, oulu@sateenkaariperheet.fi

Facebookista löytyy sivu Oulun seudun sateenkaariperheet >>, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja tapaamisista. Oulun sähköpostilistalle voit liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

Porin toiminta jatkuu, kun löytyy uusia vapaaehtoisia organisoimaan sitä. Kysy lisää tai ilmoita innokkuudestasi vertaistoiminnan koordinaattorille (yhteystiedot uutiskirjeen lopussa)

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Sini, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Pohjois-Suomen sateenkaariperheille on oma Facebook-ryhmä Sateenkaariperheet Lapissa. Liity mukaan täällä >>

SEINÄJOKI

Paikallistiimi: Maria ja Karoliina, seinajoki@sateenkaariperheet.fi
Seinäjoelle kaivataan uusia tekijöitä! Millaista toimintaa sinä toivoisit perheille tai perheiden aikuisille. Ota yhteyttä tiimiin ja kerro, millaista toimintaa haluaisit olla järjestämässä. 

TAMPERE

Paikallistiimi: Ulla, Anna, Elias, Sari ja Heidi, tampere@sateenkaariperheet.fi

ALKUTAIVAL
Alkutaival-tapaamiset Pirkanmaan Setan toimisto ti 16.6. ja ti 14.7. klo 17.30-19.30. Vapaamuotoiset Alkutaival-tapaamiset on suunnattu sateenkaariperheellistymisestä haaveileville, sitä suunnitteleville tai muuten vanhemmuuden alkutaipaleella oleville. Oletpa sitten odottava, yrittävä tai haaveileva, tervetuloa mukaan! Alkutaival-illat ovat kaikki avoimia, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat. Tiedossa on rentoa jutustelua ja vertaistukea.

KESÄPERHEKAHVILA
Su 19.7. klo 15-17, Sään salliessa Perhekahvila kokoontuu Sorsapuistossa piknik- ja leikkipuistohengailun muodossa. Tapaamme leikkipuistossa klo 15 ja voimme siitä halutessamme jatkaa johonkin näköetäisyydelle istuskelemaan. Tervetuloa kaikki sateenkaariperheet, uudet ja vanhat kävijät :) Mikäli sää näyttää kehnolta, tiedotamme vaihtoehtoisesta paikasta Facebook-tapahtumassa >> Omat eväät mukaan!

TAMPEREEN SEUDUN KESÄLEIRI
Kesäleiri järjestetään 14.-16.8. Aito-keskuksessa, jo perinteeksi muodostunut Tampereen kesäleiri kokoontuu jälleen. Leiri on täynnä ja ilmoittautuminen on jo sulkeutunut. Mahdollisia peruutuspaikkoja voi halutessaan tiedustella myöhemmin. Leiri toteutuu, mikäli koronarajoitukset eivät muutu.

RETKI HELSINKI PRIDEILLE
Helsingin Pride retki ja perhetapaaminen la 12.9. Lähdemme yhdessä junalla Mansesta kohti Helsinkiä ja vietämme mukavan pridepäivän kulkueessa / puistojuhlassa. Mahdollisuus yhdistyä piknikillä yhdessä muun Sateenkaariperheporukan kanssa. Yhdistys korvaa puolet junalippujen hinnasta (kuittia vastaan jälkikäteen).

Tykkää Tampereen sateenkaariperheiden Facebook-sivusta >> ja liity suljettuun Tampereen sateenkaariperheet -Facebook-ryhmään, niin saat ajantasaiset tiedot myös muista tulevista perhetapaamisista, pienten tapaamisista, alkutaipale- ja yh-tapaamisista. Liittyminen tapahtuu lähettämällä postia osoitteeseen: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Elina, Tanja, Tiia, Minna ja Marjukka, turku@sateenkaariperheet.fi

PERHETAPAAMINEN
Turun seudun sateenkaariperheille perhetapaaminen su 2.8. klo 15-17 Kahvelin leikkipaikalla (Tuhtopolku 4, Majakkaranta, Turku).

Suljettuun Fb-­keskusteluryhmäämme voit liittyä täällä >> Tiedotusta voi seurata julkisella Facebook-sivullamme, täällä >>

Lämpimästi tervetuloa tapaamisiin saamaan vertaistukea ja tutustumaan mukaviin ihmisiin!

Sateenkaariperheet ry
Hämeentie 29, 00500 Helsinki 


www.sateenkaariperheet.fi
info@sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
R Räihä
r.raiha@sateenkaariperheet.fi
050 525 7999

Vertaistoiminnan koordinaattori
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Projektipäällikkö
Väriä perhehoitoon -hanke

Heidi Puustinen
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
050 3260 777


Perhesuhdekeskus

Johtava asiantuntija
Sanna Metsäpuu
sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi
050 410 6772

Perhetyöntekijä
Terhi Väisänen
terhi.vaisanen@perhesuhdekeskus.fi
050 431 4600

Monimuotoiset perheet -verkosto

Johtava asiantuntija
Anna Moring
anna.moring
@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Erityisasiantuntija
Sara Mäkäräinen
sara.makarainen
@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Erityisasiantuntija
Tiina-Emilia Kaunisto
tiina-emilia.kaunisto
@monimuotoisetperheet.fi
040 529 9928

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2020

Puheenjohtaja
Krister Karttunen, Helsinki 
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Jäsenet:

Tiia Sudenkaarne, Turku (varapuheenjohtaja)
Kris Clarke, Helsinki
Marjukka Irni, Turku
Anu Kantola, Helsinki
Markus Oja, Lempäälä 
Petri Segerholm, Helsinki
Julian Honkasalo, Helsinki (varajäsen)
Hertta Ollikainen, Kuopio (varajäsen)

0%