Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen


Sateenkaariperheet UUTISKIRJE

Uusi adoptiolaki lupaa hyvää myös sateenkaariperheille
- Ray:n avustus lupaa hyviä leirejä vuodelle 2011

TAMMIKUU 2011

Tämä kausi yhdistyksessä on mukavaa käynnistää kun RAY on myöntänyt yhdistykselle tuntuvan avustuksen leiritoimintaan. Vaikuttamistyön puolella vuosi tulee kulumaan adoption, perhevapaiden, tapaamisoikeuksien, avioliiton ja tietysti vaalien merkeissä.

Leiritoiminnan kohdennetulla avustuksella kyetään laajentamaan leiritoimintaa jonkin verran aiemmista vuosista. Seuraavina vuosina laajentaminen ja kohdentaminen jatkuvat. Tänä vuonna perheet tulevat näkemään leiritoiminnan saaman avustuksen laadukkaampana ohjelmana, tasokkaampina leirikeskuksina ja ennen kaikkea aiempaa alhaisempina osallistumismaksuina. Tähän asti perheet ovat maksaneet suuria summia leirille osallistumisesta eikä leireille osallistuminen ole ollut mahdollista kaikille perheille. Nyt pystymme kehittämään leireistä tavalliseen tapaan rahoitettuja vertaistuen leirejä.

Vaikka yhdistyksen taloudelliset resurssit kasvavat huomattavasti RAYn tuen myötä, ei yhdistyksellä ole vielä resursseja palkata henkilöstöä. Ensi vuodelle 2012 on jo myönnetty pieni rahoitus työllistämiseen Sateenkaarperheissä osana Väestöliiton Perhenetti-hanketta. Lisärahoitusta haetaan tämän vuoden aikana ja ensi vuonna on tarkoitus kyetä jo työllistämään yksi henkilö riippumatta RAYn yleisavustus päätöksestä. Jos RAY myöntää yleisavustuksen ensi vuodesta lähtien, taloudellinen tilanne on tietysti turvattu pitkäksi aikaa.

Adoptiolain uudistusta pohtinut työryhmä julkaisi ehdotuksensa joulukuussa. Ehdotuksen selkein editysaskel sateenkaariperheille olisi perheen sisäisen adoption harkitsiminen naisparien perheissä jo ennen kahdenksan viikon harkinta-aikaa, joka onkin säädetty niitä lastaan adoptioon antavia ajatellen, jotka luopuvat kokonaan vanhemmuudesta. Uudistuksen myötä naisparit voisivat hakea perheen sisäistä adoptiota vaikka samana päivänä kun lapsi syntyy kunhan adoptioneuvonta on käyty läpi ennen lapsen syntymää. Tällainen mahdollisuus lyhentäisi huomattavasti perheeseen syntyvän lapsen tarpeetonta "lainsuojatonta" ajanjaksoa.

Lasten "lainsuojattomien" jaksojen lyhentämistä ja poistamista pitää jatkaa edelleen. Monet eurooppalaiset valtiot tunnustavat sosiaaliset äidit automaattisesti juridisiksi vanhemmiksi tietyin ehdoin, isyysolettaman tavoin. Parille syntyvän lapsen katsotaan olevan parin yhteinen, samoin kuin avioliitossa syntyvän lapsen katsotaan automaattisesti olevan aviomiehen lapsen, ellei jotain muuta päätetä. Työryhmän mietintö viittaa tällaiseen vanhemmuusolettamaan, joka joissain perheissä johtaisi siihen, että adoptiota ei tarvitsisi tehdä lainkaan. Suomessa asia korjaantuu toivottavasti avioliittolain uudistuksen yhteydessä ja vaatii muutoksia isyyslakiin.

Adoptiotyöryhmän ehdotuksessa erityisen hienoa oli lisäksi ehdotus "avoimen adoption" mahdollistamisesta, eli mahdollisuudesta vahvistaa lapselle tapaamisoikeus vanhempaan, joka luopuu juridisesta vanhemmuudesta. Toivottavasti tämä ehdotus menee läpi eduskunnassa ja sen myötä päästään myös käsittelemään kokonaisvaltaisemmin tapaamisoikeuslainsäädäntöä. Nykyinen tilanne, jossa tapaamisoikeus voidaan vahvistaa vain lapsen ja juridisen vanhemman välille, ei useinkaan ole lapsen edun mukaista. Tuomioistuimilla pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia löytää lapselle paras mahdollinen päätös tapaamisasioissa.

Ehdotuksen ongelmallisin kohta oli avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen pitäminen adoption edellytyksenä. Toisin sanoen adoptio ei edelleenkään olisi mahdollista avopareille yhdessä. Eurooppalainen käytöntö kulkee parhaillaan juuri päinvastaiseen suuntaan. Esimerkiksi Britanniassa ja Islannissa avoparit voivat adoptoida, Ruotsissa työryhmä ehdottaa sitä. Kun avoparin osapuolet voivat kuitenkin adoptoida yksin, seuraa monenlaisia ongelmia lapselle. Selkeintä olisi, että avoparinkin molemmat osapuolet olisivat täysin mukana adoptiossa. Esimerkiksi Helsingin sosiaaliviraston adoptioyksikön edustaja jätti asiasta eriävän mielipiteen. Sateenkaariperheet ry lausuu koko ehdotuksesta helmikuussa.

Perhevapaajärjestelmää uudistetaan myös kokonaisvaltaisesti ja tänä vuonna odotetaan jännittyneenä minkälaisia ehdotuksia työryhmästä tulee. Uudistukseen liittyy paljon toiveita sateenkaariperheiden puolesta ja kaikkien monimuotoisten perheiden puolesta. Monimuotoiset perheet -verkoston lähes kaikkia järjestöjä yhdistää ongelmat nykyisessä perhavapaajärjestelmässä, joka perustuukin hyvin yksisälmäiseen käsitykseen perheestä. Verkosto odottaa jännittyneenä kuinka rohkeasti työryhmä uskaltaa uudistaa järjestelmää. Verkoston kanssa lähestytään tammikuussa perheiden moninaisuutta myös toisesta näkökulmasta, palveluiden kehittämisestä. Verkosto pyrkii vaiukuttamaan, että KASTE-hankkeen kautta kehitettäisiin palveluita huomioimaan perheiden kaikkinaista moninaisuutta aiempaa paremmin.

Yritin alustaa tätä jäsenkirjettä lyhyesti mutta liian monta jännittävää asiaa on tapahtumassa parhaillaan. Enkä edes vielä maininnut mitään tulevista vaaleista ja yleisestä avioliittolaista!

Juha Jämsä
puheenjohtaja
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi


TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI:
* Leirit 2011
* Kevään tapaamiset
* Vuosikokous
* Nettikauppa
* Facebook
* Jäsenmaksut


Sateenkaariperheet ry:n vuosikokous Hollolassa

Yhdistyksen hallitus kutsuu kaikki jäsenet vuosikokoukseen 5.2.2011

Sateenkaariperheet ry:n vuosikokous kokoontuu lauantaina 5.2.2011 kello 18 Hollolassa. Vuosikokous pidetään talven perheleirin yhteydessä. Kokouspaikkana on Hämeenkosken kappeliseurakunnan leirimaja osoitteessa Pyyhtiäntie 150. Vuosikokouksessa hyväksytään vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus ja myönnetään hallitukselle vastuuvapaus. Lisäksi vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2011, valitaan tilintarkastajat ja uusi hallitus.

ESITYSLISTA
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. kokouksen päättäminen

Esityslistalla mainitut asiakirjat tuodaan kokoukseen.

Nettikaupassa uudet T-paidat myynnissä

Sateenkaariperheiden upouudet T-paidat nyt myynnissä aikuisille ja lapsille - katso kuvat!

Nettikauppa on auennut yhdistyksen nettisivuilla www.sateenkaariperheet.fi/kauppa/. Nettikaupasta ostat kätevästi yhdistyksen uudet, hauskat T-paidat ja lukuisat muut sateenkaariteemaiset tuotteet vauvanvaatteista piparimuotteihin.

Sateenkaariperheet Facebookissa

facebook.com/sateenkaariperheet

Sateenkaariperheet ry:n tiedotusta kehitetään hiljalleen resurssien mukaan. Uusin panostus on yhdistyksen oma sivusto Facebookissa. Sivusto ei kilpaile nettisivujen kanssa vaan täydentää niitä. Facebook-sivustolla on vain perustiedot yhdistyksestä. Sivustoa 'tykkäämällä' eli painamalla 'tykkää' -painiketta sivustolla, näkyvät yhdistyksen statuspäivitykset ystäviesi statuspäivitysten joukossa.

Yhdistyksen statuspäivityksissä on yhdellä lauseella ajankohtaisia asioita, uutisia ja linkkejä. Sateenkaariperheet ry:stä 'tykkääminen' on siis helppo ja tehokas tapa pysyä ajan hermolla yhdistyksen tapahtumista ja sateenkaariperheiden yhteiskunnallisen tilanteen kehittymisestä. Etsi Facebookissa hakusanalla Sateenkaariperheet ja paina ' tykkää'!

Jäsenmaksut 2011

Kunkin vuoden päätteeksi Sateeenkaariperheiden jäsenrekisteristä poistetaan henkilöt, jotka eivät ole maksaneet päättyneen vuoden jäsenmaksua. Näin menetellen yhdistys ei joudu maksamaan jäsenmaksu Setaan niistä jäsenistä, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan yhdistykselle.

Hallitus päätti, että vuoden 2010 jäsenmaksun maksamatta jättäneille myönnetään vielä mahdollisuus pysyä yhdistyksen jäseninä, jos he maksavat vuoden 2011 jäsenmaksun eräpäivään mennessä. Vuoden 2011 jäsenmaksulaskut lähetetään jäsenille tammikuun aikana. Kun tämän laskun eräpäivä koittaa, kaikki ne joiden jäsenmaksu VIIME vuodelta on maksamatta, eikä vuoden 2011 jäsenmaksuakaan ole suoritettu, poistetaan jäsenrekisteristä.

Muistattehan, että leirien jäsenhinnat edellyttävät jäsenmaksun maksamista (asia tarkastetaan ennen laskun lähettämistä). Tulevan talvileirin saa jäsenhintaan kuitenkin jos viime vuoden jäsenmaksu on hoidettu. Vuoden 2011 jäsenmaksun ei siis tarvitse olla maksettuna ennen leiriä.

Talvileiri Hollolassa 4.-6.2010

Talven perheleiri pidetään tänä vuonna Hämeenkosken kappeliseurakunnan leirimajalla (Pyyhtiäntie 150, Hollola) perjantaista sunnuntaihin 4-6.2.2011. Perhetyöntekijä Katriina Aamunkajo Setan Transtukipisteeltä on tulossa vetämään lauantaiksi aikuisten ohjelmaa. Mahdollisia vapaita paikkoja voi kysellä Anna Kiviseltä (050-5922395).

Koululaisten leiri 19.-24.6.2011

Lähde mukaan leirityöryhmään!

Ray:n avustuksen turvin koululaisten leiri toteutetaan tänä vuonna yhden välivuoden jälkeen aivan juhannuksen alla. Leiripaikka on hyvin suurella todennäköisyydellä Mikkelin seudulla, mutta sijainti varmistuu lähiaikoina. Ajankohta valittiin aiemmin tehdyn kyselyn perusteella. Leiri alkaa sunnuntaina ja päättyy juhannusaattoaamuna.

Koululaisten leirillä toimii yksi vastuullinen ohjaaja, joka valitaan aiempien vuosien tapaan erityisen huolella. Lisäksi leirille järjestetään apuohjaajia lapsimäärän mukaan. Leirin käytännön järjestelyihin etsitään nyt leirityöryhmää. Leirityöryhmässä ei toistaiseksi ole vielä ketään, joten vapaaehtoisia innokkaita todella kaivataan. Ilmoittaudu mukaan!

info@sateenkaariperheet.fi

Tänä vuonna leirin järjestämiseen on Ray:n avustuksen turvin käytettävissä kunnolliset taloudelliset resurssit. Perheiden maksettavaksi jää leiristä 40 euron suuruinen jäsenmaksu.

Perheiden kesäleiri heinäkuussa

Kesäleirin ajankohta ja paikka vahvistetaan talvileiriin mennessä.

Kevään paikallistapaamiset

Vuonna 2011 hallitus rohkaisee paikallisryhmiä pohtimaan ulkopuolisten luennoitsijoiden, harrastusvetäjien yms hyödyntämistä tapaamisissa. Järjestäkää retkiä paikallisiin lasten nähtävyyksiin, näyttelyihin ja vetonauloihin. Suunnitelkaa tapahtumia tavallisten tapaamisten lisäksi. Hallitus on varannut viime vuotta suuremman määrärahan paikallistapaamisten toimintoihin.

Sateenkaariperheet kokoontuvat säännöllisesti Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa. Joensuussa kerätään innokkaiden perheiden joukkoa.

HELSINKI
Tapaamisvastaava: Anna Alavesa anna.alavesa@welho.com

Pääkaupunkiseudun tapaamiset ovat keväällä 2011 Kalliossa leikkipuisto Linjassa (Toinen Linja 6, 00530 Hki) 16.1., 13.2., 20.3., 17.4. ja 22.5. aina klo 16-18. Liikenneyhteydet ovat hyvät ympäri pääkaupunkiseutua ja parkkipaikkoja on puiston vieressä. Tapaamiset ovat kaikille sateenkaareville perheille ja perheistä haaveileville, mukaan voi tulla joko lasten kanssa tai ilman. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella, kahvia, teetä ja mehua löytyy.

JOENSUU
Joensuussa selvitellään tapaamisintoa perheiden keskuudessa. Mielenkiinnon ilmaisut osoitteeseen info@sateenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ
Tapaamisvastaava: Sari Makkonen makkonen@kotiportti.fi

Jyväskylässä tapaamiset pidetään kerran kuussa, aina kuun toinen maanantai kello 17.30.-19.30 Keljon kirkon kerhotilassa. Seuraavat tapaamiset ovat 14.2., 14.3., 11.4, sekä 9.5.

KUOPIO
Keväällä 2011 ei Kuopiossa ole suunniteltuja tapaamisia. Alueelle tarvitaan uutta tapaamisvastaavaa. Innokkaat voivat olla yhteydessä edelliseen tapaamisvastaavaan: Hertta Aaltonen herttuli@hotmail.com tai 050-304 9474.

OULU
Tapaamisvastaava: Sanna Snellman oulunsateenkaariperheet@luukku.com

Tapaamiset joka kuukauden kolmas sunnuntai klo 15.30-18 Oulun keskustan avoimessa päiväkodissa (Ns. Vihreä Talo, Uusikatu 27). Päiväkodilla on todella hyvät tilat leikkeihin ja paljon leluja. Tiloissa on myös hyvät lastenhoitomahdollisuudet, sittereitä, syöttötuoleja ja mikro löytyy. Tapaamiset ovat olleet perinteisesti nyyttärihengessä. Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhatkin kävijät, lasten kanssa tai ilman! Oulun sateenkaariperheiden tapaamisista ilmoitellaan myös Oulun ryhmän omalla s-postilistalla. Kysy liittymisohjeet tapaamisvastaavalta.

ROVANIEMI
Tapaamisvastaava: Hanna Peltomaa hanna.peltsi@gmail.com

Kevätkaudella tavataan perheiden kotona. Kyselyt tapaamisvastaavalta.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaattella.

TAMPERE
Tapaamisvastaavat: Joanna Marjanen joanna.marjanen@gmail.com & Marjut masu@tamperelainen.org

Aloitetaan kiittämällä Saria viime vuosien Tampereen satenkaariperheiden asioiden hoitamisesta! Nyt uudet ihmiset on ottaneet tehtävän vastaan. Marjut ja Jonna hoitavat nyt kyseistä tehtävää. Homma jatkuu samalla tyylillä kuin ennenkin. Tapaamispaikka on siis tuttu sama vanha eli Napapiirillä (Kalevassa), kävelymatkan päässä keskustasta osoitteessa Kaalamonaukio 2. Löydät perille, kun käännyt Sammonkadun Siwalta oikealle Kaalamonaukiolle. Napapiirin sisäänkäynti on aukion yläpäässä oikealla, kerrostalon kivijalassa. Myös bussit 17, 25 ja 27 tuovat perille.

Kevään ajat ovat: su 23.1. klo 16-18, su 20.2. klo 16-18, su 20.3. klo 16-18, su 17.4. klo 16-18, su 18.9. klo 16-18, su 16.10. klo 16-18 ja su 20.11. klo 16-18

Tarkoitus olisi myös "keksiä" ja tehdä jotain muutakin yhdessä esim. retkiä, hoplop ym. Siitä voisi keskustella vaikka seuraavalla tapaamisella joka on siis 23.1. Jotain rahoitusta tähänkin toimintaan olisi luvassa :) Kaikenlaisia ehdotuksia otetaan mielellään vastaan! Tervetuloa isolla joukolla tapaamisiin!!! Tapaamisethan ovat ilmaisia ja eivät vaadi "jäsenyyttä"!

TURKU
Tapaamisvastaava: Anu Lankinen turunsateenkaariperheet@gmail.com

Tapaamiset jatkuvat Turun Seikkailupuiston Seikkailutalossa vapaamuotoisesti nyyttärikahvittelun ja leikkimisen merkeissä. Muutakin on mahdollista järjestää, jos kiinnostusta löytyy. Kevään ajankohdat ovat klo 16.30-19 seuraavina sunnuntaina : 23.1., 13.2., 13.3. ja 17.4. Seikkailutalosta löytyy leluja, mikro, hoitopöytä yms. varustukset. Kysy halutessasi lisätietoja sähköpostilla tai ilmesty paikan päälle. Lämpimästi tervetuloa kaikki uudet ja vanhat kävijät!

YHTEYSTIEDOT

Sateenkaariperheet ry c/o Seta ry
Mannerheimintie 170 A, 00300 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi -sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen. sateenkaariperheet.fi/liittyminen.html

Puheenjohtaja
Juha Jämsä, puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi, 041 - 501 2580

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2010 (uusi hallitus valitaan 5.2.2011)

Juha Jämsä / Puheenjohtaja
Anna Kivinen / Varapuheenjohtaja
Satu Sorjonen / Sihteeri
Emma Kuntsi / Taloudenhoitaja
Sini Huttunen
Sari Miettinen
Maarit Nissilä
Anna Moring / Varajäsen
Kaisa Niittynen / Varajäsen

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1