Suomen Naisten Liikuntakasvatussäätiö: koulutusapurahahakemus vuodelle 2021


Tällä lomakkeella haetaan Voimisteluvalmentajien jatkokoulutuksen apurahaa. Haku tutor-toimintaan tapahtuu erillisellä lomakkeella.

Seura

Yhteyshenkilö

Puhelin

Osoite

Sähköpostiosoite, johon tieto apurahapäätöksestä lähetetään

Seuran rahastonhoitajan sähköpostiosoite

Päiväys

Apurahakohteet

Vuoden 2021 osalta apurahaa voi hakea Voimisteluvalmentajien jatkokoulutukseen (2-taso). Apuraha ei korvaa koko koulutuksen hintaa, vaan osan siitä. Merkitse alla oleviin kenttiin valmentajan nimi sekä laji. koulutus pyritään järjestämään vuonna 2021 kaikissa Voimisteluliiton kilpailulajeissa. Apurahaa voi hakea korkeintaan kahdelle valmentajalle/seura.

Valmentajan nimi:

Laji:

Valmentajan nimi:

Laji:

Onko kyseiseen koulutukseen haettu/saatu apurahaa/avustusta joltakin muulta taholta:

Hakemukset tulee lähettää viimeistään 31.10.2020

Kiitos hakemuksestanne! Apurahapäätökset lähetetään ilmoittamaanne sähköpostiin marraskuun aikana.

0%