Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen


Sateenkaariperheet UUTISKIRJE

Luvassa kehittyvää

MARRASKUU 2011

Suomen uuden hallituksen myötä valtakunta täyttyy jälleen moninaisista suunnitelmista ja kehittämisohjelmista.

Sateenkaariperheet ry on kokenut tärkeäksi olla mukana kahden erityisen hankkeen muotoilussa. Lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (LANUKE) tavoitteisiin on saatu muutama sateenkaariperheiden näkökulmasta merkittävä huomio. KASTE-ohjelma on vielä luonnosteluvaiheessa.

Sateenkaariperheet on määritelty lapsi- ja nuorisopoliittisessa kehittämisohjelmassa erityiseksi kohderyhmäksi vanhemmuuden tukemisen tavoitteissa. Selvitysten mukaan sateenkaariperheet ovatkin juuri tässä kohdin jääneet pitkälti julkisten palveluiden tuen ulkopuolelle. On tärkeää huomata, että parisuhteen tukeminen on merkittävä osa vanhemmuuden tukemista, myös mies- ja naisparien kohdalla.

Sateenkaariperheiden lapset on mainittu ohjelmassa erityisesti huomioitavana lasten ja nuorten ryhmänä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten lisäksi. Nyt ei voi muuta kuin toivoa, että tavoitteet saisivat lihaa luiden ympärille ja kantaisivat kaunista hedelmää jonkin ajan kuluttua.

Tällä hetkellä eduskunnassa väännellään ja käännellään adoptiolakiuudistusta. Sateenkaariperheet on ollut uudistushankkeessa alusta asti mukana. Asiasta on lausuttu jo kolmeen otteeseen, mutta aina on jäänyt tunne, että sateenkaariperheiden usein melko haastavia näkökulmia ei ole lopulta ymmärretty lainkaan. Näkökulman vaihdos norminäkökulmaan verrattuna on ollut sen verran suuri. Toivon mukaan niissä lainuudistushankkeissa, jotka koskevat oleellisesti sateenkaariperheitä, tulevaisuudessa saisimme aiempaa useammin kutsun mukaan lainvalmistelutyöhön. Eduskunnan lakivaliokunnassa on turhauttavaa enää yrittää ehdottaa lakiesitysten perusteiden uudelleen arviointia.

Onko adoptiolaista tulossa sitten huono? Niin ei kyllä voi sanoa, siinä on paljon hienojakin ajatuksia - kuten niin sanottu avoin adoptio, joka jättää mahdollisuuden vahvistaa tapaamisoikeus lapsen ja vanhemmuudesta luopuvan vanhemman välille, tietyissä tilanteissa. Sen sijaan avoparien ja rekisteröityjen parien rajaamista yhteisen adoption ulkopuolelle on vaikea ymmärtää ja hyväksyä. Samaa mieltä oli esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto, joka oli eduskunnassa yhtä aikaa kuultavana kuin Sateenkaariperheet ry.

Jos eduskunta jossain vaiheessa säätää yhdenvertaisesta avioliitosta, mies- ja naisparien yhteinen adoptio tulee mahdolliseksi, mutta avoparien yhteinen adoptio jäisi edelleen mahdottomaksi. Tämä siis siitäkin huolimatta, että avoparin toinen puoliso voisi adoptoida lapsen yksin. Lakiehdotuksen mukaan lapsi voitaisiin siis sijoittaa kahden vanhemman perheeseen, mutta myöntää lapselle juridinen turva vain suhteessa toiseen. Voiko näin älytön esitys mennä Suomen eduskunnassa läpi?

Seuraavat sateenkaariperheille merkittävät lainvalmisteluhankkeet ovat perhevapaa- ja isyyslain uudistamishankkeet. Odotellaan kutsua lainvalmisteluun, jotta ei tarvitse sitten jälkikäteen taas yrittää selittää mikä meni sateenkaariperheiden näkökulmasta pieleen.

Sateenkaariperheet ry järjesti viime viikonloppuna ensimmäisen parisuhdeviikonlopun lapselliselle sateenkaarikansalle. Tapahtumaan osallistui 11 pariskuntaa ja kokemukset olivat todella rohkaisevia. Parisuhteiden tukemisesta erilaisilla työkentelymuodoilla tulee tulevaisuudessa näkyvämpi osa yhdistyksen työtä. Julkisten palveluiden kyvyttömyys tukea mies- ja naisparien parisuhteita ja niiden erityiset haasteet tekevät parisuhdetyön erityisen tärkeäksi. Viime viikonlopun leirin palautteen ja muiden ideoiden pohjalta tullaan yhdistyksessä kehittämään parisuhdetyötä tulevina vuosina.

Toinen uusi ennaltaehkäisevän työn muoto, joka käynnistetään vuodenvaihteessa, on Sateenkaariperheiden perhevalmennus, joka on suunnattu kaikille lasta odottaville, suunnitteleville tai vasta lapsen saaneille perheille. Tervetuloa mukaan!

Juha Jämsä
puheenjohtaja
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Sateenkaariperheet ry:n lausunto 27.10.2011 lakivaliokunnalle adoptiolain uudistamisesta >> 

Sateenkaariperheet ry:n lausunto 17.10.2011 lapsi- ja nuorisopoliittisesta kehittämisohjelmasta>>

Sateenkaariperheet ry:n lausunto 23.9.2011isyyslain uudistamisesta>>

Sateenkaariperheet ry:n kannanotto 23.9.2011 Etenen sijaissynnytyskannasta>>TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI MM:
* Kuulumisia parisuhdeleiriltä
* Sateenkaariperheiden perhevalmennus
* Vapaaehtoiskyselyn tuloksia
* Talvileirin ilmoittautumiset
* Barcelonaan
* Kiitoksia
* Uutta paikallistapaamisissa

Parisuhdeleiri vai -viikonloppu?

Sateenkaariperheet ry:n parisuhdeviikonloppuun osallistuneen kertomus:

Puolisoni lähetti minulle lokakuussa sähköpostin otsikolla: "No tässä ois nyt sitte parisuhdeleiriä meikäläisille... 200 egee." Ja liite. Ei muuta. Hän ei ole parisuhdeterapointityyppiä, minä en leirityyppiä. Kompromissi: Parisuhdeleiri (yök!) tuulisessa saaressa (hyi!), Suomen laidalla (aika kaukana!), seurakunnan leirikeskuksessa (voiko olla kamalampaa?)... ei kai se mitään ota, jos ei annakaan.

Puolituntematon ihminen haki kotiovelta. Illemmalla tuntematon setä haki rannasta oudolla lautalla rovastin ja 11 toisilleen tuntematonta paria. Saari vaikutti hämärtyvässä illassa vähän pelottavalta,

sormensa leikannut setä vähän pahemmalta, asuinrakennus yllättäen lämpimältä ja kodikkaalta. Jokainen pari sai oman huoneen. Ei lukkoja, vain arveluja pysyykö kaikki tallessa.

Illalla ensimmäisiä tehtäviä ja varovaista tutustumista. Ruoka ei soppaa eikä leirikiusausta vaan vaikka mitä upeaa ja monipuolista. Seuraavana päivänä aikainen herätys ja paljon kaikkea. Tutustumista itseen,
puolisoon ja uusiin ihmisiin. Ajattelua. Tutkiskelua. Pohdiskelua. Paljon ja siksi raskasta, mutta kaikki, ihan kaikki tosi arvokasta. Ja aivan yhtäkkiä oli ilta. Ja sauna. Mereen pulahdus uusien ystävien kannustamana. Molemmat sukupuolet tasa-arvoisina, yhtenä rintamana.

Viimeinen aamu ja viimeiset tehtävät. Haikeus viikonlopun loppumisesta ja ilo jonkinlaisesta uudesta alusta. Hymyjä ja vähän kyyneleitä. Mahtavaksi osoittautunut setä starttasi hauskan lauttansa kauniin saaren rannassa. Arkiselle mantereelle palasi lempeä ja sydämellinen Liisa sekä 11 onnellista, uudistunutta ja kiitollista paria. Ihanilta uusilta ystäviltä saimme kyydin lähelle kotiporttia.

Toivottavasti tämä kaikki saa joskus vielä jatkoa?

Minä vilpittömästi vihaan sanaa leiri. Vielä enemmän puistatusta aiheuttaa parisuhdeleiri. Minä pidän viikonlopuista, parisuhdeviikonlopuista vieläkin enemmän. Tästä viimeisimmästä minä pidin oikein erityisesti.

Sateenkaariperheiden perhevalmennus käynnistyy Helsingissä

Kaikille lasta odottaville, lasta suunnitteleville ja lapsen hiljattain saaneille perheille suunnattu Sateenkaariperheiden perhevalmennus käynnistyy Helsingissä vuoden 2012 alussa.

 * Tervetuloa perhevalmennuksen infotilaisuuteen ti 13.12. klo 18-19.30 Helsingin keskustassa *

Perhevalmennus toteutetaan kevään 2012 aikana arki-iltaisin järjestävinä luentoina. Luentoja on yhteensä 5-7 kappaletta ja niitä vetävät eri sateenkaariperheasioiden asiantuntijat.

Valmennus täydentää perheiden vertaistoimintaa alkutaipaleryhmissä sekä kunnan tarjoamaan synnytys- ja perhevalmennusta. Kurssilla tarjotaan tietoa erityisesti sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, käydään läpi perheiden oikeuksia etuuksiin ja ongelmiin etuuksien haussa, syntymässä olevan lapsen juridisen tilanteen turvaamiseen liittyvissä hakemuksissa, sateenkaariperheiden parisuhteen tyypillisistä sudenkuopista, kolmen ja neljän vanhemman perheiden erityishaasteista jne. Sateenkaariperheiden oma perhevalmennuskurssi tukee perheiden ongelmien ennaltaehkäisyä, palveluneuvontaa ja toimii myös vahvana vertaistuen paikkana ja muodostaa vertaisverkostoja, jotka kokemusten mukaan helposti jatkuvat koko lasten lapsuuden ajan. Valmennus ei korvaa kunnan järjestämää synnytys-/perhevalmennusta vaan täydentää sitä.

Valmennus toteutetaan Helsingissä, koska siihen on saatu taloudellista tukea Helsingin kaupungin sosiaalautakunnalta. Mallia on mahdollista toteuttaa muissakin kaupungeissa. Lisäksi luentojen sisältö pyritään saamaan tulevaisuudessa myös Perhenetti-hankkeen kotisivuile internettiin.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen tästä>>

Infotilaisuus toteutetaan Vammaisten Lasten ja Nuorten Tukisäätiön tiloissa Aikatalossa, aivan Ateneumin takana. Aikatalon hisseilllä 9. kerrokseen.

Vapaaehtoiskyselyn tuloksia

Lokakuussa Sateenkaariperheet toteutti yhdessä Monimuotoiset perheet -verkoston muiden järjestöjen kanssa kyselyn vapaaehtoistyöntekijöille. Sateenkaariperheiden aktiiveista kyselyyn vastasi 26 henkilöä. Lämmin kiitos vastauksista - ja vapaaehtoistyöpanoksesta! 

Vapaaehtoistyötä tekevät monenlaiset ihmiset. Vastaajien joukossa oli sekä miehiä että naisia ja kokonaisuutena ikäjakauma oli 15-64 vuotta. Tämä kertoo, että yhdistyksen toiminnassa on mukana monipuolisesti erilaisia ihmisiä. Vastaajista osa on konkareita ja osa uusia aktiivisia. Vaikka valtaosa vastaajista oli ollut mukana yhdistyksen toiminnassa 1-6 vuotta, neljännes oli uusia eli alle vuoden mukana olleita. Vuoden sisällä yhdistyksen toimintaan on siis tullut mukaan useita uusia henkilöitä.


Ihmiset tekevät vapaaehtoistyötä kukin itselleen ja elämäntilanteelleen sopivalla tavalla. Puolet vastaajista on mukana paikallisessa/alueellisessa toiminnassa ja puolet valtakunnallisessa toiminnassa. Moni vastaajista on mukana myös yhtä aikaa kaikilla toiminnan tasoilla. Vastaajat toimivat yhdistyksessä myös monenlaisissa tehtävissä, kukin kiinnostuksensa ja voimavarojensa mukaan.

Suuri osa vastaajista ilmoitti olevansa jollain tavalla mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä, mikä voi sisältää monenlaisia tehtäviä. Muita mainittuja tehtäviä olivat mm. lastenohjaajana toimiminen leireillä sekä vertaisryhmän ohjaajan tai kouluttajan tehtävät. Yhdistyksen vapaaehtoistoiminnassa on siis mahdollisuus valita itselleen sopiva tapa olla aktiivinen. Aikaa näiden tehtävien hoitamiseen on mennyt vaihtelevia aikoja. Yhdistyksen paikallisessa/alueellisessa toiminnassa käytetään aikaa enintään 6h/kk, puolet kertoi käyttävänsä alle 2 h/kk. Yhdistyksen valtakunnallisessa toiminnassa moni käyttää enemmän aikaa verrattuna paikalliseen/alueelliseen toimintaan. Osa vastaajista ilmoitti käyttävänsä tähän aikaa yli 15 h/kk. Puolet vastaajista ilmoitti kuitenkin käyttävänsä tässäkin aikaa alle 2h/kk eli pienelläkin aikapanostuksella on mahdollista olla vaikuttamassa yhdistyksen valtakunnallisessa toiminnassa.

Yhdistyksen vapaaehtoistyötä tekevät löysivät monta syytä tekemälleen työlle. Kaikkiaan vastauksista voi löytää kolme keskeistä asiaa: 1) yhdistys nähdään olennaisena etujen ajajana ja halutaan olla siinä osallisena, 2) työ antaa tekijälleen jotain (omaan perhe-elämään tai ammatillisesti) ja 3) työ on mukavaa. Erilaisia yhdistyksen tehtäviä hoitaessa on opittu paljon uusia tietoja ja taitoja, on opittu tuntemaan ja kohtaamaan uusia ihmisiä sekä saatu uusia näkökulmia asioihin. Vapaaehtoistyöt osoittautuvat kyselyn perusteella siis myös hyödyllisiksi monella tavalla. Haasteitakin työssä kuitenkin nähdään. Erityisesti esiin nousi haaste toimia vapaaehtoisena muun arjen ja työn ohessa. Yhdistykselle esitettiinkin toiveena, että saataisiin mukaan lisää vapaaehtoistyöntekijöitä ja yhdistyksen taloudelliset resurssit kohenisivat. Näiden lisäksi toivottiin enemmän toimintaa Helsingin ulkopuolelle sekä erilaista tukea vapaaehtoistyöntekijöille (vertaistukea, palautetta jne.).

Kaikkiaan vapaaehtoistyö Sateenkaariperheet ry:ssä nähdään palkitsevana, mutta lisää työntekijöitä tarvittaisiin. Erityisen palkitsevana tässä työssä nähtiin se, että voi tutustua uusiin ihmisiin ja kohdata onnellisia ihmisiä, joiden onnea on voinut edesauttaa. Merkitsevänä pidettiin myös tietoa siitä, että tekee jotain merkittävää ja erityisesti sitä, kun näkee, että yhdistys on tehnyt jotain konkreettista. Tästä työstä voi saada itselleen paljon ja oikeasti vaikuttaa sateenkaariperheiden asioiden etenemiseen yhteiskunnassa.

Sateenkaariperheet ja hyvinvointi jäsenhintaan 10 euroa

Nyt sateenkaariperheiden suomalainen perusteos jäsenille edulliseen jäsenhintaan 10 euroa kun tilaat yhdistyksen nettikaupasta>>

Tässä kirjassa kuullaan sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien sekä eri alojen ammattilaisten tarinoita kohtaamisista. Lisäksi annetaan käytännön työkaluja erilaisten perheiden kohtaamiseen. Lukuihin sisällytetyt tehtävät auttavat pohtimaan omia käsityksiään erilaisista perheistä. Kirja on tarpeellista luettavaa kaikille sateenkaariperheille ja perheiden parissa työskenteleville.

Talvileiri Porvoossa

Sateenkaariperheet ry:n talvileirille voi nyt ilmoittautua>>

Leiri järjestetään 10.-12.2.2012 Porvoossa Övikin leirikeskuksessa.

Luvassa on tuttuun tapaan paljon mukavaa touhua ja rentoa yhdessäoloa, sekä koko porukalle yhdessä että lapsille ja aikuisille erikseen. Käytössämme on koko leirikeskus pihapiireineen, eli toimintaa on tiedossa sisäleikeistä ulkoiluun ja saunomiseen. Yksityiskohtaisempi ohjelma tarkentuu talven mittaan, ja se kerrotaan myöhemmin leiriläisille lähetettävässä leirikirjeessä.

Tällä leirillä aikuisten ohjelman ohjaajana toimii sosiaalityöntekijä Maarit Huuska ja teemana on sukupuoleen kasvaminen ja sukupuolisensitiivinen kasvatus. Teemaa käsitellään alustuksessa ja keskusteluissa sekä omien lasten ja vanhemmuuden että jokaisen osallistujan omien kasvumuistojen kautta. Aikuisten ohjelman aikana lapsia leikittävät totuttuun tapaan lapsenvahdit.

Jos sinulla on ohjelmaideoita leirille, leiritiimi kuulee niistä mielellään!      

Porvoon kaupungin omistama Övikin leirikeskus sijaitsee meren rannalla noin 17 km Porvoon keskustasta etelään. Leirillä jokainen perhe saa käyttöönsä oman huoneen, yhteiskäytössä olevat wc:t ja suihkut löytyvät majoitustilojen käytäviltä. Petivaatteet ja lakanat saamme käyttöömme leirikeskuksesta. Leirin aikana tarjotaan ateriat perjantain päivällisestä sunnuntain lounaaseen.

Sateenkaariperheet ry:n jäsenille leirin hinta on aikuisilta 80 euroa, 3-17 -vuotiailta 20 euroa ja alle 3-vuotiailta 10 euroa. Ei-jäsenten hinnat ovat vastaavasti 100, 60 ja 10 euroa. Hinnat voivat vielä hieman muuttua, mutta todennäköisesti ja toivottavasti eivät tuosta nouse.

Ilmoittautumiset leirille ensisijaisesti nettilomakkeella>>
tai puhelimitse / sähköpostitse Emmille 040 562 1767, emmi.pihlajaniemi@gmail.com

Talvileirillä tavataan!
T: Leiritiimi eli Emmi, Tanja, Kaisa ja Jonna

PS.
Kesällä 2012 sateenkaariperheiden kesäleiri järjestetään tavanomaista hulppeammissa ja isommissa puitteissa Itä-Suomen ikimetsien suojassa lomakeskus Metsäkartanossa.

Pistäkää kalentereihinnne 5.-8.7.2012! Lisätietoja Metsäkartanosta>>

Nettivertaisohjaajaksi?

Setan edustajakokoukseen?

Kaksi sateenkaariperheellistä mahtuisi vielä nettivertaisohjaajan koulutukseen mukaan - ilmoittaudu pe 11.11. mennessä!

Koulutukseen osallistujien kaikki kulut korvataan. Ensimmäinen koulutuspäivä la 26.11.

Lisätietoja Perhenetti-hankkeesta>>
ja Nettivertaisohjaajan koulutuksesta>>

Sateenkaariperheet ry tarvitsee vielä kuusi vapaaehtoista edustajikseen Setan edustajakokoukseen la 26.11. kello 11-18. Ilmoittaudu info@sateenkaariperheet.fi. Mitään erityistietoja ja -taitoja ei tarvita.

Tänä vuonna Setan edustajakokous tekee ensimmäistä kertaa kannanoton ajankohtaisesta aiheesta. Kokouksessa valmistaudutaan myös ensi vuoden kunnallisvaaleihin.

Ainakin 10 perhettä Barcelonaan - entä teidän perhe?

Sateenkaariperheiden 2. Eurooppapäivät järjestetään 28.4.-1.5.2012 Barcelonassa

Tapahtuman ilmoittautuminen alkanut>>

Sateenkaariperheet ry järjestää yhdessä eurooppalaisten sateenkaariperhejärjestöjen verkoston Nelfan kanssa järjestyksessä toisen Sateenkaariperheiden Eurooppapäivät -tapahtuman Barcelonassa vappuna 2012. Ensimmäisen kerran tapahtuma järjestettiin Pariisissa syyskuussa 2010.

Lisätietoa tapahtumasta ja resortista  www.familieslgtb2012.org

Tapahtuma on suunnattu koko perheelle. Se on yhtä aikaa viehättävä miniloma Espanjan keväässä, sateenkaariperheiden leiri ja kansainvälinen ihmisoikeuskonferenssi. Paikalle odotetaan tuhatta osallistujaa ympäri Euroopan ja koko maailman.

Edellisen jäsenkirjeen kyselyn perusteella ainakin kymmenkunta suomalaista perhettä on jo päättänyt osallistua tapahtumaan. Osa perheistä on jo varannut huoneen ja matkat. Osoittautui, että suomalaisperheiden yhteiset varaukset olisivat tulleet liian hankaliksi, mutta kaikkia osallistumisesta kiinnostuneita rohkaistaan ilmoittautumaan tapahtumaan ja varaamaan matkat itsenäisesti mahdollisimman pian.

Osallistumismaksu on hyvin edullinen sisältäen koko perheen t-paidat, ohjelman, hotellitasoisen majoittumisen ja täyshoidon koko tapahtuman ajan (4 päivää, 3 yötä). Jos tapahtumaan ilmoittautuu 15.12.2011 mennessä, saa 20 prosentin alennuksen osallistumismaksusta. Tuolloin perhemaksu on 220-280 euroa koko perheeltä, koko tapahtumasta riippuen perheen koosta.

Tällä hetkellä varattuna lentolippuja saa Helsingistä Barcelonaan 150 euron hintaan. Ajankohdan lähestyessä lentolippujen hinnat nousevat merkittävästi. Lentoliput voi varata esimerkiksi täältä>>
Tapahtumassa kantaesitetään dokumenttielokuva eurooppalaisista sateenkaariperheistä Right 2 love. Katso tästä elokuvan traileri>>

Vastaa sateenkaariperheitä koskevaan kyselyyn

Kyselylomakkeeseen>>

Tämä kyselytutkimus on suunnattu kaikille lesbo-, homo-, bi-, trans- ja muille sateenkaariperhevanhemmille.

Kysely on osa tutkimusta, jonka tarkoitus on kartoittaa, miten homo-, lesbo-, bi- ja transsukupuoliset vanhemmat määrittävät omaa vanhemmuuttaan sekä perheen, identiteetin ja hoivan käsitteitä. Tutkimus on osa Helsingin yliopistossa tehtävää kansainvälistä tutkimusta, joka toteutetaan tulevan puolen vuoden aikana.

Vastaamalla kyselyyn olet mukana tuottamassa tärkeää tietoa sateenkaariperheiden aseman parantamiseksi! Kyselyyn vastaaminen kestää noin kymmenen minuuttia. Jos tunnet muita sateenkaariperheiden vanhempia, ole ystävällinen ja jaa kyselyn linkkiä eteenpäin! Mitä enemmän vastauksia saamme, sen parempi.

Jos olisit halukas osallistumaan tai harkitsemaan osallistumista myös tähän tutkimukseen tehtäviin haastatteluihin, ota yhteyttä sähköpostitse: gabriel.rochabelloni@helsinki.fi.

Haastattelut tehdään englanniksi, mutta kyselyyn voit vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Gabriel Rocha Belloni
Helsingin yliopisto

Kyselylomakkeeseen>>

Kiitos vanhalle hallitukselle - tervetuloa uuteen!

Puheenjohtajan kiitokset kuluvan vuoden hallitustyöstä:

Hallituksessa on minun lisäkseni toiminut tänä vuonna kahdeksan upeaa jäsentä. Haluan kiittää heitä kaikkia yhteisesti ja erikseen kuluneen vuoden panoksesta.

Kiitos Maaritille varainhankinnan kehittämisestä, nettikaupan käynnistämisestä ja villasukkien kutomisesta. Kiitos Emmille leireistä, pöytäkirjoista ja innosta. Kiitos Jonnalle lapsenvahdeista, raha-asioista ja matkaseurasta. Kiitos Sinille aateekoosta, jäsenistä ja edustamisesta. Kiitos Sarille opiskelijoista, parisuhteista ja lausunnoista. Kiitos Tanjalle lastenkirjoista, leireistä ja taittamisesta. Kiitos Minnalle koululaisista, sähköpostista ja kaukaa matkustamisesta. Kiitos Kaisalle tapaamisista, kirjoittamisesta ja turnauskestävyydestä!

Tervetuloa joukkoon mukaan ensi vuonna! Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi.

Juha

PS. Kiitokset tietysti myös kaikille muille vapaaehtoisille: paikallisvastaaville, paikallisvastaavien apulaisille, leiriohjaajille, lastenhoitajille, myyjille, kokousedustajille, askartelijoille - ja kaikkien meidän vapaaehtoisten puolisoille ja muille läheisille, jotka huolehtivat perheistä kun me panostamme yhteisen asian eteen!

Tykkää meistä

Sateenkaariperheet ry ja eurooppalaisten sateenkaariperhejärjestöjen verkosto Nelfa löytyvät myös Facebookista. 'Tykkää' meistä niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Nelfasta>>

Puikot viuhumaan!

All Children Matter

Kutomataitoiset jäsenet voivat tukea yhdistystä villasukilla!

Aikuisten sateenkaariraidalliset sukat ovat loppuneet nettikaupasta, tilausta on kovasti näin talven alla.

Nyt puikot heilumaan! Sukkien teko-ohjeita annetaan ja vastaanotto-osoitetta jaetaan osoitteessa info@sateenkaariperheet.fi

Yhdysvalloissa on julkaistu hämmästyttävän laaja selvitys sateenkaariperheiden juridisesta ja sosiaalisesta asemasta. Raportilla halutaan kiinnittää huomiota niiden 2 miljoonan lapsen asemaan, jotka väestönlaskennan mukaan asuvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhempien perheissä Yhdysvalloissa.

Koko raportti, sen tiivistelmä ja tiedotusmateriaalit raportin nettisivuilla>>

Raporttiin liittyvä koskettava videopätkä YouTubessa>>

Paikalliset tapaamiset ja tapahtumat

UUTTA PAIKALLISTOIMINNASSA: JOENSUU JA MIKKELI

Joensuussa ja Mikkelissä on aloitettu sateenkaariperheiden tapaamistoiminta. Aluksi aloitetaan pienestä, mutta ajan myötä toivotaan, että perheitä alkaa tapaamisissa käydä useamminkin. Nyt kaikki Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan perheet joukolla tapaamisiin, jotta saadaan alueillenne pysyvää toimintaa!

Helsingissäkin on valta taas vaihtunut. Uutena tapaamisvastaavaana aloittaa Kristiina Puukko, apunaan Lele ja Nadja.

HELSINKI

Tapaamisvastaava: Kristiina Puukko, kristiina.puukko@gmail.com, 040 569 4711

Syksyn tapaamiset järjestetään Pikku-Huopalahden leikkipuisto Viirissä, osoitteessa Herukkakuja 3. http://www.hel.fi/hki/sosv/fi/leikkipuistot/viiri.

Su 13.11. klo 15.30-18. Luvassa vapaata seurustelua, leikkiä ja nyyttäripöytä. Tervetuloa!

Su 11.12. klo 15.30-18. Pikkujoulut. Luvassa jouluinen askartelutuokio, vapaata seurustelua ja nyyttäripöytä.

Lämpimästi tervetuloa!

Keväällä 2012 tapaamiset jatkuvat Kalliossa Leikkipuisto Linjjassa, Toinen Linja 6. Kevään päivämäärät eivät ole vielä selvillä.

JOENSUU

Tapaamisvastaava: katajavu@student.uef.fi

Joensuun ensimmäinen sateenkaariperheiden tapaaminen on tiistaina 10.1.2012 kello 17.00 osoitteessa Ahmankatu 19. Kaikki seudun perheet joukolla mukaan, että saadaan toiminta käynnistymään! Lisätiedot sähköpostitse:  katajavu@student.uef.fi

JYVÄSKYLÄ

Tapaamisvastaava: Heljä Siitari hsiitari@hotmail.com

Jyväskylässä sateenkaariperheiden sähly ainakin syylukukauden ajan parillisten viikkojen maanantaina klo 18-19 Jokelan koululla Palokassa. Jos olet tulossa, laita sähköpostia osoitteeseen hsiitari at hotmail.com, niin tiedän tulla aukaisemaan oven. Muut tapaamiset syyskaudella joka kk viimeinen maanantai Keljon kirkolla 18-19.30.

KUOPIO

Alueelle tarvitaan edelleen uutta tapaamisvastaavaa. Innokkaat voivat olla yhteydessä info@sateenkaariperheet.fi

MIKKELI

Tapaamisvastaava: Iina Särkkä, 050 531 1171, mikkelinsateenkaariperheet@gmail.com

Mikkelissä on toistaiseksi tapailtu epävirallisesti muutaman perheen voimin. Ensi vuoden puolella aloitetaan virallisemmat tapaamiset kaupungissa kun tilat tapaamisille löytyvät. Kiinnostuneita rohkaistaan olemaan yhteydessä tapaamisvastaavaan jo heti.

OULU

Tapaamisvastaavat: Suvi ja Jenni, oulunsateenkaariperheet@luukku.com

Syksyllä tapaamiset joka kuukauden kolmas sunnuntai klo 14.30-17 Oulun keskustan avoimessa päiväkodissa (Ns. Vihreä Talo, Uusikatu 27). Seuraavat tapaamiset ovat 20.11 ja 18.12.

Päiväkodilla on todella hyvät tilat leikkeihin ja paljon leluja. Tiloissa on myös hyvät lastenhoitomahdollisuudet, sittereitä, syöttötuoleja ja mikro löytyy. Tapaamiset ovat olleet perinteisesti nyyttärihengessä. Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhatkin kävijät, lasten kanssa tai ilman! Oulun sateenkaariperheiden tapaamisista ilmoitellaan myös Oulun ryhmän omalla s-postilistalla. Kysy liittymisohjeet tapaamisvastaavalta.

ROVANIEMI

Tapaamisvastaava: Hanna Peltomaa hanna.peltsi@gmail.com

Rovaniemellä tavataan perheiden kotona. Kyselyt tapaamisvastaavalta.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaattella.

TAMPERE

Tapaamisvastaavat: Joanna Marjanen & Marjut tampereensateenkaariperheet@gmail.com

Tampereella kokoonnutaan tänä vuonna viimeistä kertaa sunnuntaina 20.11. klo 16-18 Napapiirillä Kalevassa (Kaalamonaukio 2) pienimuotoisten pikkujoulujen merkeissä. Kaiva siis tonttulakit esiin, nappaa halutessasi mukaan jotain pientä jouluhenkistä syötävää tai juotavaa tarjottavaksi koko porukalle ja liity joukkoon, niin virittäydytään yhdessä joulutunnelmaan! Lisätietoja osoitteesta tampereensateenkaariperheet@gmail.com

Tapaamispaikka on Napapiirillä (Kalevassa), kävelymatkan päässä keskustasta osoitteessa Kaalamonaukio 2. Löydät perille, kun käännyt Sammonkadun Siwalta oikealle Kaalamonaukiolle. Napapiirin sisäänkäynti on aukion yläpäässä oikealla, kerrostalon kivijalassa. Myös bussit 17, 25 ja 27 tuovat perille.

TURKU

Tapaamisvastaava: Anu Lankinen turunsateenkaariperheet@gmail.com

Tapaamiset järjestetään Turun Seikkailupuiston Seikkailutalossa vapaamuotoisesti nyyttärikahvittelun ja leikkimisen merkeissä. Muutakin on mahdollista järjestää, jos kiinnostusta löytyy.

Syksyn viimeinen tapaaaminen on  sunnuntaina 11.12.2011 klo 16.30-19. Kevään ajankohdat ei vielä tiedossa.

Seikkailutalosta löytyy leluja, mikro, hoitopöytä yms. varustukset. Kysy halutessasi lisätietoja sähköpostilla, tai ilmesty paikan päälle. Lämpimästi tervetuloa kaikki uudet ja vanhat kävijät!

YHTEYSTIEDOT

Sateenkaariperheet ry c/o Seta ry
Mannerheimintie 170 A, 00300 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi -sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen. sateenkaariperheet.fi/liittyminen.html

Puheenjohtaja
Juha Jämsä, puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi, 044 - 997 1956

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2011

Juha Jämsä / puheenjohtaja
Maarit Nissilä / varapuheenjohtaja
Emmi Pihlajaniemi / sihteeri
Joanna Marjanen / rahastonhoitaja
Sini Huttunen
Sari Miettinen
Tanja Rintala
Minna Karinkanta / varajäsen
Kaisa Niittynen / varajäsen

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1