Selvitys jäsenjärjestöavustuksen käytöstä

Tällä lomakkeella selvitetään yhdistyksen saaman jäsenjärjestöavustuksen käyttö Aivoliitolle. Avustus on STEA-avusteista rahaa ja sitä koskee kaikki se, mitä STEA:n avustuksista säädettyyn lakiin on avustusehdoiksi kirjattu. Tämän vuoksi tuen käyttö on selvitettävä vuosittain.


Selvityslomake palautetaan 28.02.2021 mennessä.
Selvityslomakkeen liitteet palautetaan ensisijaisesti kyselyä täytettäessä.


Avustukseen ja selvityksen täyttämiseen liittyviin kysymyksiin vastaa
Veijo Kivistö
p. 040 543 0009
veijo.kivisto@aivoliitto.fi

Yhdistyksen yhteystiedot:

Yhdistyksen virallinen nimi, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka.

Yhteyshenkilön yhteystiedot:

(Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

Miltä vuodelta selvitys annetaan?

Mihin toimintoihin käytitte avustusta?

Kirjoittakaa lyhyesti toiminnan tavoite, kohderyhmä sekä arvio siitä, toteutuiko tavoitteet suunnitelman mukaisesti.

Mihin kuluihin avustusta käytettiin?

Merkitse tähän erittely kustannuksista.

Esim. viestintä, materiaalit tai pienhankinnat.

Mitä mieltä yhdistys oli avustuksen käytöstä ja selvityksestä asteikolla 1-5?

(5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)
5
4
3
2
1
Avustuksesta oli apua toiminnallemme.*
(5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)
Avustuksesta oli apua toiminnallemme.*
Saimme käytettyä avustuksen suunnitellusti.*
(5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)
Saimme käytettyä avustuksen suunnitellusti.*
Aiomme hakea avustusta myös ensi vuonna.*
(5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)
Aiomme hakea avustusta myös ensi vuonna.*
Selvitys oli helppo tehdä.*
(5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)
Selvitys oli helppo tehdä.*
Selvityskysely oli toimiva ja helpotti toiminnan arviointia.*
(5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)
Selvityskysely oli toimiva ja helpotti toiminnan arviointia.*

Selvityksen mukana toimitamme seuraavat liitteet:

Lataa tähän selvityksen mukana toimitettavat liitteet:

Muuta palautetta:

0%