Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen

Onnellista uutta vuotta

Uutiskirje helmikuu 2013

Sateenkaariperheet ry:n kuudestoista toimintavuosi on nyt pyörähtänyt käyntiin. Vuosi 2012, yhdistyksemme viidestoista ikävuosi, toi tullessaan historiamme ensimmäiset palkatut työntekijät, omat toimitilat, kaikkien aikojen suurimman budjetin sekä ennen kaikkea aikaisempaa monipuolisemman toiminnan. Vuonna 2013 toiminta lisääntyy entisestään: Perinteiset kesän ja talven perheleirit ovat saamassa rinnalleen syksyn ruskaleirin, parisuhdetoiminta laajenee ja käynnistellään eroauttamisen toimintamuotoja, vasta-alkaneen koulutushankkeen puitteissa kohdataan ja koulutetaan sosiaalipalveluiden ja koulumaailman ammattilaisia eri puolilla Suomea, yhdistyksen kotisivut ja visuaalinen ilme uudistuvat sekä monta, monta muuta uutta asiaa. Villit ja vapaat tulevaisuudennäkymät ulottuvat tietysti vielä kauemmaksi, eri perhejärjestöjen tarjoamiin monipuolisiin yhteistyömahdollisuuksiin ja Sateenkaariperheet ry:n asiantuntija-aseman kasvattamiseen.

Vaikka toimintamme on lisääntynyt hengästyttävää vauhtia, uskallan hallituksen puheenjohtajana luvata, että vauhtisokeus ei meitä vielä uhkaa. Toimintaa ei lisätä vain toiminnan lisäämisen vuoksi, eikä uusia hankkeita aloiteta vain sen vuoksi, että sopiva rahoitusmahdollisuus ilmaantuu näkösälle. Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat sekä jäsenperheiden toiveet ja tarpeet että yhteiskunnasta nousevat haasteet. Ja toimintaideoita kyllä riittää: Sateenkaariperheet ry:n historian aikana jäsenillä ja vapaaehtoistoimijoilla on ollut yli vuosikymmen aikaa unelmoida ja suunnitella, mitä kaikkea sitä tekisikään sitten, kun resurssit sen lopulta sallivat! Raha-automaattiyhdistyksen myöntämä toiminta-avustus, joka nykyisenkaltaisen toiminnan mahdollistaa, ei ole löytänyt meitä ilman määrätietoista ja tulevaisuuteen uskovaa vapaaehtoistyötä. Onkin hienoa seurata, millä ilolla yhdistyksemme toimijat, sekä vapaaehtoiset että palkatut, tekevät työtään nyt, kun puitteet ovat kunnossa.

Monipuolistunut toiminta tavoittaa toivottavasti yhä suuremman osan jäsenistämme -  ja auttaa näin toimintaamme monipuolistumaan entisestään, muuttumaan entistä enemmän jäsentemme näköiseksi. Tervetuloa mukaan osallistumaan ja tekemään, ideoimaan uutta ja kehittämään vanhaa!

Emmi Pihlajaniemi
puheenjohtaja

puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
040 5621 767

Ps. Vuosikokous la 9.2. klo 18 Kotolassa. Tule tutustumaan tiloihimme ja toimintaamme!

TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI MM:
- Blogi: Elämää sateenkaariperheessä
- Uusi ilme
- Tahdon!
- Tavalliset perheet -pelikortit
- Kaikkien perheisen Suomi
- Parisuhdetyöpaja innosti Turussa
- Sateenkaariperheet risteilyllä
- Lähde kokemuskouluttajien koulutukseen!
- Vaassa koulutus sateenkaariperheistä
- Parisuhdeviikonloppu toukokuussa
- Koululaisten leirin ilmoittautuminen NYT
- Pääkaupunkiseudun arkitapaamiset alkavat
- Perhekirja

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT
* Hallituksen kokouksen 27.1.2013 päätösluettelo >>
* Hallituksen kokouksen 14.12.2012 päätösluettelo >>

Uutisia ja ajankohtaista

Kahdeksan kysymystä tasa-arvosta ja seksuaalisuudesta

Perheasiain neuvottelukeskukset palvelevat myös sateenkaariperheitä

Onko vammaisuus riittävä syy aborttiin? Saako seksuaalikasvatuksen kieltää? Pitääkö ympärileikkaukset sallia? Kahdeksan kysymystä tasa-arvosta ja seksuaalisuudesta - julkaisu pyrkii herättämän ajatuksia ja keskusteluja moninaisuudesta, ihmisoikeuksista ja kehityksestä. Julkaisun luvuissa pohditaan muun muassa sitä, miten yhdenvertaisuus toteutuu erilaisten vähemmistöjen kohdalla.

Väestöliiton julkaisun kirjoittamiseen on osallistunut myös Sateenkaariperheiden henkilökunta.

Tilaa julkaisu maksutta:
www.vaestoliitto.fi/kansainvalisyys/materiaalit

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämät perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat parisuhdeneuvontaa kaikille pariskunnille. Neuvottelukeskuksissa on jo kauan palveltu sateenkaaripareja. Sateenkaariperheet on jo vuosien ajan tehnyt yhteistyötä kirkkohallituksen perhetyön kanssa ja toteuttanut sateenkaariperheaiheisia koulutuksia neuvottelukeskusten työntekijöille. Käynnissä olevan koulutushankeen aikana toteutetaan lisää koulutusta. Yhdistys toteuttaa myös parisuhteiden vertaistukea ennaltaehkäisevänä työnä. Tässä yhdistys tekee yhteistyötä Kataja-Parisuhdekeskuksen kanssa.

Sateenkaariperheiden uusi ilme

Sateenkaariperheet ry on saanut ensimmäistä kertaa yhtenäisen visuaalisen ilmeen, joka otetaan käyttöön vaiheittain kevään kuluessa. Ilme tulee näkymään kaikessa toiminnassa ja tuotoksissa. Uuden ilmeen mukaiset nettisivut julkaistaan loppukeväästä.

Ilmeen teemana toimii sadepisarat, jotka toistuvat ilmeessä eri variaatioina. Myös yhdistyksen omat värit ja fontit on määritelty. Yhdistyksen logosta on värillinen ja mustavalkoinen versio.

Syksyllä 2012 Lahden Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun opiskelijat työstivät kukin oman ehdotuksen Sateenkaariperheiden ilmeeksi. Ehdotusten joukosta valikoitui ilme, jonka on suunnitellut Jari Vahtola.

Vuosikokous ja sääntöuudistus

Kansalaisaloite: Tahdon!

Vuosikokous ja sääntöuudistus - joku varmaan jo nukahti otsikon lukiessaan. Yhdistyksen ja sen hallinnon kehittämisestä kiinnostuneille yritämme rakentaa aiempaa parempia puitteita tehdä sitä kehitystyötä, jota voimakkaasti kasvava yhdistyksemme tarvii.

Vuosikokous järjestetään la 9.2.2012 kello 18 Helsingissä, Yrjönkatu 29A.


Aiemmista vuosista poiketen vuosikokousta ei järjestetä perheleirin yhteydessä vaan Helsingissä paikallistoiminnan kehittämispäivien yhteydessä.  Kehittämispäiville kerääntyvät paikallistiimien tekijät eri puolilta Suomea. Tapahtuma on luonteva tilaisuus käyttää myös jäsenten ylintä päätösvaltaa. Tervetuloa mukaan! Ihan jokaisella jäsenelle on kokouksessa oma sijansa. Samalla voit tutustua yhdistyksen uusiin, upeisiin toimitiloihin!

Ehdotettu sääntömuutos: kaksi vuosikokousta, hallituksen koko kasvaa

Hallitus ehdottaa vuosikokouksen hyväksyttäviksi uusia sääntöjä yhdistykselle. Sääntöuudistus on tarpeen yhdistyksen toiminnan kasvun takia. Pääasiallinen ehdotus on, että yhden vuosikokouksen sijaan ryhdytään järjestämään syys- ja kevätkokoukset erikseen, mikä helpottaa yhdistyksen hallinnon järjestämistä merkittävästi nykyisestä. Lisäksi ehdotetaan, että hallitukseen voidaan vuosikokouksen päätöksellä valita kaksi henkilöä enemmän kuin nyt. Sääntöjen sanamuotoja on myös uudistettu joiltain osin.

KAIKKI KOKOUSPAPERIT LÖYTYVÄT KOTISIVUILTA >>

Joukko aktiivisia kansalaisia on aloittanut kampanjoinnin tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Tasa-arvoinen Suomi ry:ksi järjestäytynyt joukko rakentaa parhaillaan koko maan kattavaa verkostoa maaliskuussa käynnistettävään kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten keruuseen. Kampanjaa tehdään sekä suomeksi että ruotsiksi ja se käynnistyy tasa-arvonpäivänä 19.3.2013.

Jotta kansalaisaloite käsitellään eduskunnassa, on kerättävä vähintään 50 000 nimeä kuuden kuukauden aikana. Kannatusilmoituksia voi kerätä sekä paperilla että sähköisen palvelun kautta.

"Suomi on Pohjoismaista viimeinen, jossa samaa sukupuolta olevat eivät saa solmia avioliittoa keskenään. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei ole edennyt eduskunnan käsittelyyn, vaikka asiasta on tehty aloite eduskunnassa. Nyt on meidän vuoromme toimia!" aloitteen tekijät sanovat.
 
Sateenkaariperheet on mukana kampanjoimassa ja kannustaa kaikkia mukaan!

Tutustu ja lähde mukaan >>

Tavalliset perheet

Raha-automaattiyhdistys on julkaissut Tavalliset perheet -pelikorttipakan. Yksi pelin perheistä on Hietasen sateenkaariperhe. Pelikortteja on noudettavissa yhdistyksen toimistolta (ei lähetetä).

Kotolassa vilinää

Kaikkien perheiden Suomi

Sateenkaariperheiden uusissa toimitiloissa Kotolassa on käynyt jo ensimmäisen syksyn aikana melkoinen vilske. Kotola on Sateenkaariperheiden, Adoptioperheiden ja Familia Clubin yhteinen toimitila Helsingin ydinkeskustassa. Kotolassa kävi syys-joulukuussa yli 5000 vierailijaa, joista 343 Sateenkaariperheiden tapahtumissa ja ryhmissä.

Tule tutustumaan tiloihin esimerkiksi vuosikokoukseen 9.2. tai osallistumalla Helsingin paikallistiimin tapahtumiin. Tiedot tämän kirjeen loppupäässä.

Sateenkaariperheet ry sai vuodenvaihteessa hallittavakseen upean yhteistyöhankkeen 'Kaikkien perheiden Suomi'.

Hanke on yhteinen vaikuttamistyön ponnistus, johon osallistuvat kaikki kymmenen järjestöä, jotka kuuluvat Monimuotoiset perheet -verkostoon. Tavoitteena on, että perhelainsäädäntö ja palvelujärjestelmä huomioisivat tulevaisuudessa paremmin sen seikan, että perheet ovat muodoltaan ja elämäntilanteiltaan moninaisia ja ajassa muuttuvia, ja ovat tietoisia monimuotoisten perheiden ja erityisesti niissä kasvavien lasten erityisistä tarpeista.

Hankkeeseen palkataan RAY:n avustuksella neljäksi vuodeksi kaksi työntekijää, joiden tehtäviin kuuluu kouluttamista, tiedottamista, materiaalien tuottamista ja vaikuttamista. Työntekijät toimivat Kotolan viereisestä talosta vuokratuissa toimitiloissa. Työpaikkailmoitukset julkaistaan verkoston kotisivuilla näinä päivinä. SIvuilta löytyy myös lisää tietoa hankkeesta.


www.monimuotoisetperheet.fi

Vuoden 2013 tärkeimmät tapahtumat

9.2. Vuosikokous
9.-10.2. Paikallistoiminnan kehittämispäivät
1.-3.3. Koululaisten ja vanhempien viikonloppuleiri Ylöjärvellä
6.4. Monimuotoiset perheet -verkoston hallitusten yhteisseminaari Viking Linella
16.4.-4.6.Helsingin perhevalmennus tiistaisin (ei 30.4.)
5.5. Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän tapahtuma 
17.-19.5. Parisuhdeviikonloppu Kirkkonummella
24.-30.6. Helsinki Pride -viikon tapahtumat
8.-12.8.Perheleiri Pietarsaaressa
9.-11.8. Koululaisten leiri Pietarsaaressa
11.-15.9. Perheleiri Inarissa
19.9. EU-hankkeen työpaja Helsingissä
29.10.-10.12. Helsingin perhevalmennus tiistaisin
22.-24.11. Parisuhderyhmien vertaisohjaajien kurssi
marraskuu Perhevalmennus viikonloppukurssina
marraskuu Syyskokous, jos vuosikokous muuttaa sääntöjä helmikuussa

Elämää sateenkaariperheessä

UUTTA: kuukausittainen blogi


Taas yksi vuosi on paketissa. Juhlaruuat on syöty, lahjakääröt avattu ja raketit ammuttu. Viimeiset pahanmakuiset suklaakonvehdit katosivat konvehtirasioista ja jouluruokien tähteistä keksittiin mitä mielenkiintoisimpia ruokalajeja. Olo oli kuin laiskiaisella. Nyt on taas arki, ja aika aloittaa uusi vuosi uusine kujeineen. Laiskiainen sai vaihtua muurahaiseen.

Uutena vuotena sitä aina ihmettelee niin kovasti mihin kulunut vuosi oikein katosi, miten kaksitoista kuukautta menikään niin äkkiä? Kuluuko aika tosiaan niin nopeasti, vai oliko itsellään vain niin kiire, ettei huomannut elää vuoden jokaista hetkeä? Perheellisenä aika tuntuu kuluvan erityisen nopeasti. Lapset kasvavat silmissä ja oppivat jatkuvasti uutta, ja yhtäkkiä sitä havahtuukin siihen, etteivät he enää olekaan niin pieniä.

Kohta puolivuotias pikkuisemme päätti alkaa ryömimään, eikä olekaan enää ihan pieni vauva, ja esikoisemme täyttää pian neljä vuotta vaikka mielestäni hänkin oli vasta hetki sitten puolivuotias. Ja aina jossain välissä muistaa myös sen, etteivät lapset ole ainoita, jotka kasvavat. Pienten lasten vanhemmille sanotaan usein, että nauttikaa lapsista niin kauan kun he ovat pieniä. Yön yli valvottavan vauvan kanssa sitä on ehkä vaikea uskoa, mutta ei tuota lausetta sanota turhaan.

Aikaa ei kuitenkaan voi pysäyttää ja vuosi vaihtuu väistämättä joka vuosi. Onneksi uusi vuosi on aina jotenkin kuin uusi alku, vaikka ei elämä tammikuun ensimmäisenä päivänä yleensä olekaan sen kummoisempaa kuin joulukuun viimeisenä. Vuoden ensimmäisenä päivänä saa kuitenkin vaihtaa kalenterin uuteen, ja se jo itsessään on kuin aloittaisi puhtaalta pöydältä. Ja mikä olisikaan mukavampaa juhlatunnelman keskellä, kuin istua alas pohtimaan tulevaa vuotta ja tehdä harvoin toteutuvia uudenvuodenlupauksia. Leikkimielisyys, positiivisuus ja oikea asenne ennen kaikkea, niillä saa hyvät eväät uuteen vuoteen.

Vuosi 2012 oli meidän perheelle tapahtumarikas ja onnellinen vuosi, johon mahtui muun muassa parisuhteen rekisteröinti ja kuopuksen syntymä, unohtamatta myöskään niitä kaikkein tärkeimpiä hetkiä arjen keskellä. Vuonna 2013 meillä on edessä puolisoni valmistuminen ja perheen sisäinen adoptio, sekä toivon mukaan paljon aikaa perheen ja ystävien kesken. Minun lupaukseni vuodelle 2013 on elää sen jokainen hetki.

Nea Weckström

Nea kirjoittaa Elämää sateenkaariperheessä -blogiaan säännöllisesti kerran kuukaudessa. Blogi julkaistaan Sateenkaariperheiden uutiskirjeen lisäksi Perheaikaa.fi -nettipalvelussa.

Tapahtumauutisia

Risteily

Sateenkaariperheiden tammikuiselle Tukholmanristeilylle osallistui 15 lasta, kuusi nuorta ja yhdeksän aikuista. M/s Mariellan leikkihuone täyttyi iloisesta temmellyksestä. Välillä kerättiin voimia yökerhossa alkoholittomia drinkkejä juoden ja valotikuilla miekkaillen. Suurin osa risteilijöistä vietti päivän lastenkirjatalo-Junibackenissa. Nuoriso kävi tustustumassa kaupunkiin ja ihmetteli Kuninkaanlinnan vahdinvaihtoseremoniaa. Lasten nukkuessa aikuiset jatkoivat rupattelua hyttikäytävällä.

Sea Life

Joulun välipäivinä pääkapunkiseudun sateenkaariperheet vierailivat Sea Lifessa. Meduusa-altaat väriloistoineen olivat aikuisista huumaava näky. Lapsia kiinnostivat upeiden kalojen lisäksi allas, jossa pääsi tutustumaan meritähden elämään. Vierailu huipentui rauskuvauvojen vapauttamiseen isoon altaaseen. Vierailun jälkeen syötiin yhdessä nepalilaista ruokaa.

Parisuhde- ja vanhemmuus -työpaja

Turussa järjestettiin tammikuussa Iloa ja välittämistä parisuhteen arkeen -työpaja. Työpajan ohjasi pariterapeutti Milla Sahla. Osallistujat vaikuttivat tyytyväisiltä työpajaan, joskin 1,5 tuntia meni nopeasti ja jokainen osallistuja olisi halunnut jatkaa vielä. Pajan lopuksi heitettiin ilmaan toivetta, että samantyyppinen paja järjestettäisiin uudelleen, tällä kertaa koko päivän pituisena.

Yksi osallistujista kertoo, että työpajasta päällimmäisenä jäi mieleen tunteiden sanoittamisen tärkeys ja niiden kertominen parisuhteen toiselle osapuolelle. Ihan mitättömiltäkin tai itsestäänselvyyksiltä tuntuvat asiat kannattaa kertoa toiselle, koska vain siten toinen voi tietää, mitä minä tarvitsen. "Haluan tuntea, että minua rakastetaan" mahdollistuu sillä, että on itse lähestyttävissä ja pystyy vastaamaan toisen lähestymiseen. Kumppanuus syntyy vastavuoroisesta suhteesta.

Työpajassa käytiin läpi sitä, että vanhemmuus on tiimityötä, jossa lasta koskevat asiat neuvotellaan yhdessä. Hyvä parisuhde mahdollistaa onnistuvan kolmenkeskeisen vuorovaikutuksen vanhempien ja lapsen/lasten välillä. Työpajassa sivuttiin myös jokaisen omaa henkilöhistoriaa:  mitä omilta vanhemmilta opittuja käytäntöjä kannan mukanani tähän suhteeseen? Miten lapsuuden perheessä esimerkiksi näytettiin hellyyden tunteita? Lapsen ja aikuisen välinen suhde voi hyvin ja hyötyy vanhempien välisestä rakkaudesta ja arvostuksesta sekä heidän yhteistyöstään.

Tulevat koulutukset

Tervetuloa kokemuskouluttajakoulutukseen Tampereelle 6.3.2013

Uskotko tarinoiden voimaan? Voiko sateenkaariperheen arjesta kertominen murtaa myyttejä? Olisiko transkokemuksen jakamisesta hyötyä muillekin? Voisitko tarinallasi tehdä moninaisuutta näkyväksi?

Mikäli vastasit myöntävästi, tule kuulemaan lisää kokemuskouluttajaksi ryhtymisestä. Koulutus on suunnattu kaikille Sateenkaariperheiden,  Setan ja sen jäsenjärjestöjen,  sekä Yhdenvertainen vanhuus -projektin kokemuskouluttajuudesta kiinnostuneille. Koulutuksessa saat valmiudet toimia muun muassa ammattilaisille sekä ammattiin opiskeleville suunnatuissa koulutuksissa kokemuskouluttajana.

Illan aikana käsitellään oman tarinan kertomista (sisältö, rakenne, jne.) sekä pohditaan koulutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä kuten omien ja muiden rajojen tunnistamista. Tämän ohella tutustumme esiintymisen saloihin.

Kouluttajina toimivat Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen, Yhdenvertainen vanhuus -projektin koordinaattori Salla-Maija Hakola sekä Sateenkaariperheet ry:n koulutussuunnittelija Anna Moring.

Koulutus järjestetään 6.3.2013 klo 16:30-19:30 Pirkanmaan Setan tiloissa Tampereella: Kuninkaankatu 15 A T1.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset 1.3. mennessä osoitteeseen marita.karvinen@seta.fi.

Perhevalmennus alkaa taas huhtikuussa!

Kaikille lasta suunnitteleville, lasta odottaville ja lapsen hiljattain saaneille perheille suunnattu Sateenkaariperheiden perhevalmennus toteutetaan joko seitsemänä luentona tai viikonloppukurssina. Kouluttajina toimivat yhdistyksen työntekijät, ulkopuoliset kouluttajat ja kokemuskouluttajina tavalliset sateenkaariperheiden vanhemmat.

Kurssilla tarjotaan tietoa erityisesti sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, käydään läpi perheiden oikeuksia etuuksiin ja ongelmiin etuuksien haussa, syntymässä olevan lapsen juridisen tilanteen turvaamiseen liittyvissä hakemuksissa, sateenkaariperheiden parisuhteen tyypillisistä sudenkuopista, kolmen ja neljän vanhemman perheiden erityishaasteista jne. Sateenkaariperheiden oma perhevalmennuskurssi tukee perheiden ongelmien ennaltaehkäisyä, palveluneuvontaa ja toimii myös vahvana vertaistuen paikkana ja muodostaa vertaisverkostoja, jotka kokemusten mukaan helposti jatkuvat koko lasten lapsuuden ajan. Valmennus ei korvaa kunnan järjestämää synnytys-/perhevalmennusta vaan täydentää sitä.

Seuraava perhevalmennus järjestetään  iltakurssina Helsingissä 16.4.2013 alkaen ja seuraava viikonloppukurssi syksyllä 2013. Helsingin kurssin ilmoittautuminen on jo avattu.
Tarkemmat tiedot kurssin sisällöstä ja vuoden 2013 kursseista nettisivulta >>

Allt du behöver veta om regnbågsfolk - öppen skolning i Vasa 21.2.2013

 Plats: Sokos Hotel Vaakuna, Rewell Center, Vasa
Tid: Torsdagen 21.2.2013 kl.16 - 19

 
Har du någonsin träffat en regnbågsfamilj? Finns det homosexuella elever i din klass eller lesbiska bland dina klienter? Vet du vilka specifika problem som berör sexuella- och könsminoriteter inom skolan, socialservicen och hälsovården? Om inte, är det här någor för dig.

Allt du behöver veta om regnbågsfolk är en skolningseftermiddag som arrangeras i samarbete av Regnbågsankan rf. och Regnbågsfamiljerna rf.

Program:
 
16:00             Grundkunskap i regnbågens färger (Fredrika Biström, verksamhetsledare, Regnbågsankan rf.)
16:45             Regnbågsfamiljer - vad handlar det om? (Anna Moring, Regnbågsfamiljerna rf)
17:30             Paus
17:45             Regnbågsfålk inom service - råd och praktiska tips (Anna Moring och Fredrika Biström)
18:30             Diskussion

Tulevat tapahtumat

Koululaisten ja vanhempien leiri


Koululaisten (ja vanhempien) leiri järjestetään Ylöjärvellä Antaverkan leirikeskuksessa 1-3.3.2013. Leiriviikonloppu tarjoaa rentoa ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa. Myös omaan rauhana on mahdollisuus. Osallistujat päättävät itse ohjelmasta. Aikuisille on yksi ihan oma ohjattu keskusteluhetki. Ohjaajina leirillä toimivat sosionomi, transtukipisteen entinen perhetyöntekijä, nykyinen miestyön kehittäjä Merja Rankinen sekä sosionomiopiskelija Salla Kaurisalo. Leirille voi osallistua ilman vanhempiaan tai yhdessä vanhemman kanssa. Leirillä majoitutaan vanhassa kivikartanossa.

Leiri (sis. majoitus, täysihoito, masteriaalit  ja ohjelma) maksaa 60e/hlö. Ilmoittautuminen on nyt auki. Ilmoittautua voit täällä >>
Leirin alustava ohjelma näyttää tältä:

Perjantai 1.3
17-18.30     Saapuminen, majoittuminen ja päivällinen
18.30-20    Tutustuminen ja leirin suunnittelu yhdessä
20-22.30    Iltapala kodalla ja sauna rantasaunalla

Lauantai 2.3
9-10    Aamupala
10.15-12    Toiveohjelmaa ulkona
12-13    Lounas
13-14    Vapaata, paitsi aikuisilla, joilla oma jutusteluhetki
14-15.30    Retki jään yli saareen ja välipala nuotiolla
15.30-17.30    Juhlien valmistelua ja juhliin valmistautumista
17.30-20    Leirijuhla ohjelmineen ja herkkupöytineen
20-    Leffailta

Sunnuntai 3.3
9-10    Aamupala
10-11.30    Toivetekemistä
11.30-12    Eväiden valmistamista
12-13    Loppujärjestelyt ja leirin lopetus
13-    Kotiin

Jokaisella on mahdollisuus miettiä leiriä varten jokin leikki tai puuha, josta itse pitää ja jonka voisi opettaa muille.

Leirijuhla
Juhlassa voi kuka tahansa esiintyä. Juhlaruoka valmistetaan yhdessä. Haluaisitko oppia uusien herkkujen tekemistä  tai onko sinulla jokin oma ruoka- tai herkkubravuuri,  jonka haluaisit valmistaa leirijuhlaan ja opettaa samalla ohjeen muille leiriläisille? Toivomme, että reseptit lähetettäisiin etukäteen keittiövastavalle (rintala.tanja@gmail.com), jotta hän osaa hankkia etukäteen kaikki tarvittavat ainekset.

Parisuhdeviikonloppu Porkkalanniemen saaristossa toukokuussa

Räfsön leirikeskus, Kirkkonummi 17.-19.5.2013

Ilmoittaudu 30.4.2013 mennessä tällä lomakkeella >>

Viikonloppuun ovat tervetulleita kaikki sateenkaariperheelliset ja sateenkaariperheellisyyttä suunnittelevat parit. Parisuhteen hyvinvointi on yksi lasten hyvinvoinnin kulmakivistä. Viikonloppu järjestetään Räfsön leirikeskuksessa Porkkalanniemen saaristossa, Kirkkonummella, Helsingin kupeessa. Leirikeskus sijaitsee upealla paikalla ja leirikeskuksen tarjoama ruoka hivelee makuaisteja. Leirin vetäjänä toimii Henna-Mari (Hensku) Kettusaari, joka on vetänyt Helsingissä jo viisi parisuhdekurssia ja yhden parisuhdeviikonlopun samaa sukupuolta oleville pareille.

Viikonloppu on parisuhderetriitti, jossa työskennellään pareittain. Lapset eivätkä vauvat voi osallistua retriittiin. Viikonlopun aikana etsitään oman parisuhteen vahvuuksia ja voimistutaan niistä. Samalla rikastutaan muiden osallistujien kokemuksista. Viikonlopun hinta sisältää leirin ohjelman, majoittumisen ja täysihoidon.

Sateenkaariperheet ry:n jäsenet: 110 euroa henkilöltä eli 220 euroa pariskunnalta.
Muut: 135 euroa henkilöltä eli 270 euroa pariskunnalta.

Lisätietoja tapahtumasta kotisivuilta >>

Viikonloppuun osallistuvilla on mahdollisuus harkita osallistumista parisuhderyhmän vertaisohjaajan koulutukseen, jonka ensimmäinen jakso järjestetään 22.-24.11. yhteistyössä Kataja-Parisuhdekeskus ry:n kanssa.

Koululaisten toiminnallinen ilta maaliskuussa Helsingissä

UIMISTA, PELEJÄ JA TORTILLOJA 23.3.2013
Koululaisten vuoden ensimmäinen toiminnallinen päivä alkaa Itäkeskuksen uimahallista kello 13. Joukko kokoontuu uimahallin edessä kello 13. Ohjelmassa vapaata uintia jaksamisen mukaan noin pari tuntia. Uimahallissa perusuima-altaiden lisäksi vesiliukumäkiä, poreallas, kylmä-allas ja hyppytorni. Mukana on valvojat, mutta myös oma vanhempi saa tulla mukaan. Uinnin jälkeen siirrytään autoilla kolmen koululaisen kotiin Sipooseen, jossa päivä jatkuu pelaamisen merkeissä. Jokainen saa itse täyttää omat tortillansa ja ehkä jotakin herkkujakin on luvassa. Illaksi kaikki kyyditetään kotiin tai sovittuun paikkaan Helsingissä. Jotta osataan järjestää riittävä määrä autokyytejä ja ostaa oikea määrä ruokaa, olisi ilmoittautumisen tapahduttava viimeistään 15.3.2013 järjestösihteerille (kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi tai 050-321 7976). Yhdistys tarjoaa toimintapäivän. Omat pyyhkeet ja uimapuvut mukaan.

Toiminnallisia iltoja tullaan jatkaamaan myös vuonna 2013. toiminnalliset illat kestävät yleensä 2-3 tuntia (joskus pidempään)  ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Toiminnallisissa illoilla puuhataan jonkin teeman ympärillä. Ensimmäisenä on vuorossa ilta uimisen ja lautapelien merkeissä, myöhemmin keväällä lähdetään ainakin kokeilemaan kalliolaskeutumista ja yösuunnistukselle Pikkukoskelle. Toiveita ja vinkkejä otetaan mielellään vastaan. Siis yhteys järjestösihteeriin. Toiminnallisia iltoja kehitetään ja järjestetään koululaisten omien toiveiden ja kiinnostusten kohteiden mukaan.

Tervetulleita ovat kaikki sateenkaarevien perheiden 7-17-vuotiaat!

Vertaisryhmät netissä - perheaikaa.fi

Sateenkaariperheiden vertaisryhmä-chatit ja muun sateenkaariperheille suunnatun sisällön löydät osoitteesta Perheaikaa.fi. Helpoiten löydät sisällöt, jos kirjaudut palveluun ja valitset mielenkiinnon kohteeksesi sateenkaariperheet. Videoista löytyy useita sateenkaariperheitä koskevia tietoiskuja.

Joka kuukausi järjestetään KYSY ASIANTUNTIJALTA -chat kuun ensimmäinen (toukokuussa toinen) keskiviikko kello 10-11. Seuraavat chat-päivät ovat 6.2, 6.3, 3.4 ja 8.5.

Keskustelufoorumi sateenkaariperheille

Setan alaisuudessa toimiva keskustelufoorumi on yhä poissa käytöstä. Sen uudelleen avaamisen ajankohdasta ei ole tietoa. MUTTA perheaikaa.fi -sivuilla on nyt ikioma alue sateenkaariperheiden keskustelulle.

Kun menee perheaikaa.fi ja valitsee etusivulta "keskustelut", löytyy sateenkaariperheet-keskustelualue aivan viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä alueelta. Sinne voi avata keskusteluja, mistä vain haluaa, myös lapsihaaveiluista ja odotusajasta. Nyt sieltä löytyy mysö useampi ilmoitus vanhemmuuskumppanien hakemisesta. Kaikki sateenkaariperheellisyyttä koskevat keskustelut toivotaan käytävän täällä, jotta ne löytyvät helposti. Uuden foorumin käynnistyminen vie aina jonkin aikaa ja ihmiset löytävän sinne pikkuhiljaa. Keskustelua kannattaa kuitenkin käydä ja uusia aiheita aloittaa, sillä se nopeuttaa fooruminen toimintaan lähtemistä. Keskustelupastalla ei saa jakaa yhteystietojaan, mutta jos haluat jatka yksityisesti keskustelua jonkun palstalaisen kanssa, voitte vaihtaa yhteystietojanne, ottamalla yhteyttä järjestösihteeriin.

Jälleen saatavana: Perhekirja

Yhdistys on hankkinut kustantajalta satsin Todd Parrin kirjoittamaa ja kuvittamaa Perhekirja-nimistä kuvakirjaa. Kirjassa käydään läpi perheiden moninaisuutta, myös joitakin sateenkaarevia perhemuotoja huomioiden. Perusteos kotiin ja vaikkapa joululahjaksi päiväkotiin tai kenelle vaan lapsiperheelle tai lasten kanssa toimivalle.

Hinta 10 euroa. Voi ostaa toimistolta (Yrjönkatu 29 A, Helsinki)

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Avoin luentosarja Kotolassa

Sateenkaariperheiden kämppis, Familia Clubin Duo-projektin avoin luentosarja jatkuu jälleen Kotolassa mielenkiintoisin teemoin! Kevään aikana on yhteensä 4 tilaisuutta. Seuraava tilaisuus järjestetään torstaina 7.2. klo 17.00-18.30 ja se käsittelee kahden kulttuurin parisuhteita suomalaisten miesten näkökulmasta. Puhujana YTT Hannu Sirkkilä, joka on tutkinut mm. suomalais-thaimaalaisia liittoja ja tekee tällä hetkellä toista tutkimusta suomalaismiesten pitkäkestoisista kahden kulttuurin liitoista. Esite löytyy täältä >>

Kevään tulevia teemoja ovat: vuorovaikutus ja tunnetaidot parisuhteessa 7.3., palveluita ja tietoa Suomesta kaksikulttuurisille perheille 25.4., sekä uutta tutkimustietoa kahden kulttuurin perheistä 13.5.

Werstas tallentaa tavarasi

Työväenmuseo Werstas Tampereella kerää aineistoa sateenkaarielämästä Suomessa ennen ja nyt. Tällä hetkellä tarvitsemme esineitä, valokuvia, tarinoita, vaatteita, lehtiä ja flyereita  yms. erityisesti ensi kesän näyttelyä varten. Kesällä 2013 Werstaalla on esillä LHBTIQ-aihepiiriin liittyvä näyttely, jonka nimi on Hilpeys ja ennakkoluulo. Näyttelyä teemme yhdessä Pirkanmaan Setan kanssa.

Werstas kaipaa kipeästi kaikenlaisia lahjoituksia. Voimme tulla Werstaalta myös esittelemään keruuta johonkin tilaisuuteenne. Mielellämme myös järjestämme jonkinlaisen instant-lahjoitustilaisuuden, jos se tuntuu hyvältä ajatukselta. Lisätietoja täältä >>

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä jo yli 700 tykkääjää!

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita!

Myös sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa löytyy Facebookista. 'Tykkää' meistä niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Nelfasta>>

Poimintoja Facebookista

Ranskan vuoden ensimmäinen vauva syntyi sateenkaariperheeseen. Onnelliset vanhemmat jännittävät salliiko Ranska suunnitelman mukaisesti avioliiton kaikille tämän vuoden kuluessa.

Uutinen ranskaksi
täällä.

Sijaissynnytyksen sallimista pohtiva oikeusministeriö on kerännyt lausuntoja eri tahoilta asiaan liittyen. Lausunnoista reilussa kolmanneksessa oltiin valmiita sallimaan sijaissynnytys tietyissä yksittäisissä tapauksissa. Kokonaan vastustavia lausuntoja oli vain noin kuudesosa. Helsingin Sanomien uutinen aiheesta täällä, Sateenkaariperheet ry:n lausunto luettavissa täältä,

Sateenkaariperheiden toimiston väki käväisi koko vahvuudella poliittisen vaikuttamisen tositoimissa Venäjän suurlähetystön edessä.

Amnesty Internationalin Suomen osaston ja Setan yhteistyössä järjestämässä mielenosoituksessa vaadittiin Venäjälle ehdotetun "homopropagandalain" pysäyttämistä. Lain avulla voitaisiin kieltää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä kertominen ja hlbt-järjestöjen toiminta koko Venäjällä. Katso Setan ja Amnestyn tiedote mielenosoituksesta.

Sveitsiin saatiin sisäinen adoptio. Sateenkaariperheiden asiat etenevät Euroopassa, kun myös Sveitsi liittyi niiden valtioiden joukkoon, jotka mahdollistavat sateenkaarikansalaisilleen perheen sisäisen adoption.


NELFAn tiedote asiasta.

Ranskan Elle  peräänkuuluttaa vuoden ensimmäisen numeron kansikuvassa tasa-arvoista avioliittoa myös Ranskanmaalle.

Esittelyssä tietysti kauneimmat hääasut, meikit ja kampaukset.

Tapahtumakalenteri

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >>

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

Pohdituttaako perheenperustaminen? Onko haasteita viranomaistahojen, palvelujen tai suvun kanssa? Kuinka toimii KELA ja hedelmöityshoitoklinikat? Kuinka lakeja tulkitaan? Mietityttääkö jokin asia arjessa, perhe-elämässä tai lasten asioissa?

PUHELIN

Neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello  9-10

SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse info@staankaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa.

CHAT

Neuvontapalveluihin kuuluu myös viikoittainen ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat´. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään

Joka kuun ensimmäinen keskiviikko (ellei toisin mainita) kello 10-11, eli 6.2, 6.3, 3.4 ja 8.5 .

Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että  muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

Paikalliset tapaamiset ja tapahtumat

UUTTA:
Helsingissä alkavat arkitapaamiset päiväsaikaan.
Pääkapunkiseudun sateenkaariperheille on perustettu oma suljettu facebook-ryhmä

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: info@sateenkaariperheet.fi
Lahti
: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: info@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Hanna, Tanja, Kirsi, Anu ja Jonna, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Pääkaupunkiseudun perhetapaamiset ovat kerran kuussa sunnuntaisin klo 15-18 Leikkipuisto Linjassa osoitteessa Toinen Linja 6, 00530 Helsinki.  Tarjoilut nyyttärimeiningillä.  Lisätietoa leikkipuisto Linjasta >>

Pääkaupunkiseudun paikallistiimi kaipaa vielä muutamia jäseniä. Mukana on jo useampi innokas tapaamisjärjestäjä, mutta jotta homma toimisi toivotunlaisesti, olisi vielä pari ihmistä hyvä saada mukaan. Paikallistiimi suunnittelee ja organisoi pääkaupunkiseudun tapaamisia, retkiä ja muita kokoontumisia. Yhdessä on mukava ideoida eikä kenenkään vastuulle tule kovin monen tapaamisen isäntänä/emäntänä toimimista. Tiimin käsissä on minkälaista toimintaa pääkaupunkiseudulta jatkossa löytyy. Tule mukaan vaikuttamaan, tutustumaan uusiin ihmisiin ja hoitamaan vaikkapa yhden tapaamisen ovien avaus- ja kahvinkeittovuoro vuodessa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset järjestösihteerille.

Kevään tapaamisajat ovat: 17.2, 10.3, 14.4 ja 12.5.

Alkutaipale-ryhmä
Yhteydenotot ja kyselyt: alkutaipale.helsinki@sateenkaariperheet.fi

Alkutaipale-ryhmä on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnittelelville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme, teemme retkiä ja piknikejä. Kokoonnumme yleensä torstaisin Kotolassa kello 18:00. Olet tervetullut mukaan olit/tte sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet.

Seuraavat tapaamiset: 14.2.

Isätapaaminen

Lokakuun lopulta alkaen kokeillaan käynnistää kerran kuukaudessa säännöllisesti kokoontuva sateenkaariperheiden miesten ja miestenmielisten oma ryhmä. Tervetuloa mukaan! Säännöllisesti kokoontuvan ryhmän myötä toivotaan, että päästään käymään keskustelua hiukan syvemmin kuin aiemmin harvakseltaan kokoontuessa. Katsotaan miten tämä toimii! Kokoontumiset ovat Helsingin keskustassa yhdistyksen toimistolla joka kuukauden viimeinen torstai kello 19-21.

Seuraavat tapaamiset: 28.2, 28.3, 25.4 ja 30.5. kello 19-21

Pääkaupunkiseudun arkitapaamiset alkavat tiistaina 12.2.2013
Helmikuussa Sateenkaariperheiden toimistolla Kotolassa aloitetaan aamupäivien arkitapaamiset.  Luvassa on mm. kätilöopiskelijoiden järjestämää vauva/taaperomuskaria ja välillä tapaamiset ovat vapaamuotoisia ilman varsinaista ohjelmaa. Ajankohdasta johtuen tapaamiset kiinnostavat varmasti eniten kotivanhempia, mutta mukaan ovat tietysti tervetulleita kaikenikäiset lapset ja aikuiset. Toimistolta löytyy leluja ja siellä on myös mahdollista lämmittää ruokaa lapsille.

Ensimmäisessä tapaamisessa laskiaistiistaina 12.2. kokoamme ja syömme yhdessä laskiaispullia. Pullaa, hilloa ja kermavaahtoa löytyy paikan päältä. Jos haluat, voit tuoda mukanasi suolaista syötävää tai marsipaanitäytettä pullia varten nyyttärimeiningillä. Juttelemme myös toiveista tapaamisten ohjelman- ja ajankohdan suhteen.

Tapaamisajat helmi- ja maaliskuussa: 12.2., 26.2., 12.3. ja 26.3. klo 10 - 12.

Paikka: Sateenkaariperheiden toimisto Kotola, Pirtti-tila, Yrjönkatu 29 A, Helsinki. Rattaat/vaunut saa sisälle toimiston aulaan suoraan Pirtin oven viereen. Lisätietoja: Miia Luukkonen, puh. 050 4132 397 tai miialuukkonen@gmail.com tai Kaisa Niittynen, puh. 050-321 7976 tai kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi.

Koululaisten toiminnallinen lauantai 23.3.2013
Koululaisten vuoden ensimmäinen toiminnallinen päivä alkaa Itäkeskuksen uimahallista kello 13. Joukko kokoontuu uimahallin edessä kello 13. Ohjelmassa vapaata uintia jaksamisen mukaan noin pari tuntia. Uimahallissa peruauima-altaiden lisäksi vesiliukumäkiä, poreallas, kylmä-allas ja hyppytorni. Mukana on valvojat, mutta myös oma vanhempi saa tulla mukaan. Uinnin jälkeen siirrytään autoilla kolmen koululaisen kotiin Sipooseen, jossa päivä jatkuu pelaamisen merkeissä. Jokainen saa itse täyttää omat tortillansa ja ehkä jotakin herkkujakin on luvassa. Illaksi kaikki kyyditetään kotiin tai sovittuun paikkaan Helsingissä. Jotta osataan järjestää riittävä määrä autokyytejä ja ostaa oikea määrä ruokaa, olisi ilmoittautumisen tapahduttava viimeistään 15.3.2013 järjestösihteerille (kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi tai 050-321 7976). Yhdistys tarjoaa toimintapäivän. Omat pyyhkeet ja uimapuvut mukaan.

Oma facebook-ryhmä

Pääkapunkiseudun sateenkaariperheille on perustettu oma suljettu facebook-ryhmä, "Pääkaupunkiseudun Sateenkaariperheet". Ryhmän jäsenyys ja sinne kirjoittelut eivät näy kenellekään muulle kuin ryhmän jäsenille. Ryhmään pääsee vain sen ylläpitäjien tai jo jäsenenä olevien lisäämänä. Ryhmässä tiedotetaan pääkapunkiseudun tapahtumista, haastattelupyynnöistä ja muusta ajankohtaisesta. Siellä voi kuka tahansa kuulutella seuraa vaikkapa pulkkamäkeen tai museoretkelle. Myös kaikenlainen sateenkaariperheellisyyteen liittyvä keskustelu on sallittua.

Jos haluat liittyä ryhmään kysy fb-kavereiltasi ovatko he jo ryhmän jäseniä, ja voisivatko lisätä sinut. Tai pyydä toiminnanjohtaja Juha Jämsää,  järjestösihteeri Kaisa Niittystä tai hallituksen jäsen Tanja Rintalaa ystäväksesi ja liittämään sinut ryhmään.

Jo ryhmään kuuluvat, liittäkää kavereitanne ryhmään, jotta mahdollisimman moni pääsisi osalliseksi ryhmän annista.

JOENSUU

Paikallistiimi: Tuulia, joensuu@sateenkaariperheet.fi

Joensuussa järjestetään syksyn aikana tapaamisia, joista sovitaan perheiden kesken sähköpostitse. Jos olet kiinnostunut osallistumaan vapaamuotoiseen seurusteluun ja toimintaan, ota yhteyttä joensuu@sateenkaariperheet.fi, niin liitetään sinut sähköpostilistallemme. Tervetuloa mukaan!

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Heljä Siitari, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Kuukausitapaamiset  joka kuun kolman torstai kello 17-18.30, eli seuraavat tapaamiset ovat: 21.2, 21.3, 18,4 ja 16.5. Tapaamispaikkana Jyväskylän Setan toimisto Matarankatu 6, 2.kerros, 40100 Jyväskylä.

Sähly kouluikäisille vanhempineen jatkuu keskiviikkoisin klo 19.30-20.30 Voionmaan koululla.

KUOPIO

Alueelle tarvitaan edelleen uusia jäseniä paikallistiimiin. Kuopion aikoinaan aktiiviset tapaamiset ovat olleet nyt puolitoista vuotta katkolla tekijöiden puutteessa. Paikallisen tapaamistoiminnan pyörittäminen ei vaadi paikallistiimin jäseniltä kovinkaan paljoa ja toiminnalle saa täyden tuen yhdistyksen järjestösihteeriltä. Voimme olla avuksi tilojen varaamisessa, tiedottamisessa ja ideoinnissa. Innokkaat voivat olla yhteydessä info@sateenkaariperheet.fi.

KYMENLAAKSO / KOTKA

Kotkaan on tulossa lähikuukausina ensimmäinen sateenkaariperhetapaaminen. Sen järjestää Kymelaakson Seta, mutta Sateenkaariperheet ry avustaa järjestelyissä. Tarkoituksena on saada aikaan mukava päivä perheille, mutta myös kartoittaa alueen perheiden määrää ja toiveita jatkotoimintaan.

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina Särkkä, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhdyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi

Tapaamiset joka kuukauden kolmas sunnuntai klo 14.30-17 ( 17.2, 17.3, 21.4 ja 19.5) Oulun keskustan avoimessa päiväkodissa (Ns. Vihreä Talo, Uusikatu 27). Oulun sateenkaariperheiden tapaamisista ilmoitellaan myös ryhmän omalla s-postilistalla: oulu@sateenkaariperheet.fi. Kysy liittymisohjeet paikallistiimiltä.

PORI

Tapaamiset on tarkoitus aloittaa Porissa! Lisätietoja seuraavissa jäsenkirjeissä.

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Riikka, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Rovaniemellä tavataan perheiden kotona. Kyselyt paikallistiimille.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaatteella.

TAMPERE

Paikallistiimi: Marjut ja Sini, tampere@sateenkaariperheet.fi

Sunnuntaina 17.2.2013 kello 15-17 tapaamme Ikurin Virelässä, Tuohikorventie 27-29 (Busiit 21 ja 36)
Tarkoitus on pulkkailla, luistella ja hiihdellä porukalla. Mukaan omat eväät. Virelän yhteydessä toimii pieni kahvila.

Maaliskuussa perhetapaaminen Nokian Eden kylpylässä. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tarkemmat infot tapahtumista lähempänä sähköpostitse ja facebookissa. Kysy sähköpostilla ohjeet facebookin ryhmään liittymisestä: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Minna, Marjukka, Juha ja Anu, turku@sateenkaariperheet.fi
 
Kevätkaudella 2013 tapaamisia järjestetään Turun Seikkailupuiston Seikkailutalossa sunnuntaina 24.2. ja 24.3.2013 klo 16.30-19. Tervetuloa tapaamaan toisia sateenkaariperheitä ja sellaiseksi haluavia, vaihtamaan kokemuksia ja kertomaan toiveitasi! Lapsille seikkailutalosta löytyy leluja, mikro, hoitopöytä, pottia yms. tarvittavaa. Tarjoilut järjestetään nyyttäriperiaatteella. Kysy halutessasi lisätietoja: turku@sateenkaariperheet.fi tai ilmesty paikan päälle!

Lisäksi keväällä on tulossa HopLop-visiitti la 13.4. klo 16-18 ja kansainvälisenä sateenkaariperhepäivänä 5.5. valokuvanäyttelyn avajaiset, joista lisätietoa seuraavissa jäsenkirjeissä.

Alkutaipale-ryhmä
Erityisesti uusille perheille ja perhettä suunnitteleville suunnattu alkutaipaletoiminta on käynnistymässä Turussa. Jos haluat mukaan alkutaipalelaisten sähköpostilistalle, laita postia ja ilmoita sähköpostiosoitteesi: mjkarvonen@gmail.com.

Sateenkaariperheet ry
Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Koulutussuunnittelija
Anna Moring
anna.moring@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Puheenjohtaja
Emmi Pihlajaniemi
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
040 5621 767

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello  9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi -sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen. sateenkaariperheet.fi/liittyminen.html

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2012.

Emmi Pihlajaniemi / puheenjohtaja
Joanna Marjanen / varapuheenjohtaja
Sari Makkonen
Paula Myöhänen
Liisa Rytkönen-Kontturi
Sini Huttunen
Tanja Rintala / varajäsen
Taina Jääskeläinen / varajäsen

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1