Jäsenjärjestöavustuksen hakulomake

Hakulomake haettaessa jäsenjärjestöavustusta.

Yhdistyksen nimi:

Yhteyshenkilö, jolle avustuksen siirtosopimus lähetetään:

(Nimi ja osoite)

Yhteyshenkilön puhelinnumero:

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite:

Haettavan avustuksen määrä vuodelle 2021:

(sadan euron tarkkuudella)

Haettavan avustuksen käyttökohde:

(lyhyesti)

Avustuksella rahoitettavan toiminnan perusta:

Toiminnan tavoite ja kohderyhmä:

(lyhyesti)

Toiminnan sisältö:

Toiminnan arvioidut tulokset:

Talousarvioerittely:

Luettele toiminnan tuotot (STEA-jäsenjärjestöavustus), muut tuotot sekä toiminnan kulut. (lyhyt erittely)

Selvitys siitä, miten yhdistys valvoo avustuksen käyttöä:

0%