Vanhempien ero alle kouluikäisten lasten perheissä 


Kyselyllä kerätään tietoa siitä, millä tavoin alle kouluikäisten lasten vanhempien avio- ja avoerot näkyvät neuvolatyössä ja Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työssä. 


Kysely on suunnattu äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajille, neuvolan perhetyöntekijöille, yhdistettyä neuvolatyötä tekeville terveydenhoitajille sekä Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten työntekijöille, jotka työskentelevät odottavien vanhempien ja alle kouluikäisten lasten vanhempien kanssa. 


Kyselyllä kartoitetaan myös koulutustoiveita. Tuloksia käytetään maksuttoman verkkokoulutuksen suunnittelun ja toteuttamisen apuna sekä vaikuttamistyön tukena.


Kysely toteutetaan Ensi- ja turvakotien liiton sekä Suomen Terveydenhoitajaliiton yhteistyönä. 


Kyselyn vastaukset tallentuvat nimettöminä. Muista painaa kyselyn lopussa Lähetä-painiketta, jotta antamasi vastaukset tallentuvat.


Kysely on avoinna 31.3.2021 asti.


Lisätietoja kyselyn toteuttamiseen, tulosten analyysiin ja käyttöön liittyen saat:


Ensi- ja turvakotien liitto, Ero lapsiperheessä -työ

Päivi Hietanen 

paivi.hietanen@etkl.fi ja 0504385290.

Missä työskentelet?

Millä ammattinimikkeellä toimit?

Olen koulutukseltani

Kysytkö vanhempien parisuhteesta tapaamisten yhteydessä?

Jos vastasit edeltävään kohtaan Kyllä, jos minulla herää huoli, niin kuvaile millaisissa tilanteissa huoli on herännyt ja mistä asioista?

Arvioi, missä määrin seuraavat väittämät näkyvät työssäsi vuositasolla. (1= ei lainkaan 2= muutamia kertoja/vuosi 3= en osaa arvioida 4 = kuukausittain 5= päivittäin)

Jätä vastaus tyhjäksi
ei lainkaan
päivittäin
1
5
5
4
4
true
true
false
Vanhemmat eroavat odotusaikana. *
Vanhemmat eroavat lapsen ollessa 0-12 kuukautta. *
Vanhemmat eroavat lapsen ollessa 1-3 vuotias. *
Vanhemmat eroavat lapsen ollessa 4-6 -vuotias. *
Äiti odottaa vauvaa yksin. *
Vanhempi on totaaliyksinhuoltaja (toinen vanhempi ei ole millään tavoin mukana vauvan elämässä). *
Vanhempi on totaaliyksinhuoltaja (toinen vanhempi ei ole millään tavoin mukana 1-6 -vuotiaan lapsen elämässä). *
Työskentelen monikulttuuristen perheiden kanssa. *
Työskentelen sateenkaari- ja apilaperheiden kanssa. *

Voit perustella edeltävään kysymykseen antamiasi arvioita ja valintoja.

Millaisissa eroon tai eron jälkeiseen vanhemmuuteen liittyvissä asioissa vanhemmat ovat sinuun yleisimmin yhteydessä?

Kuvaile omaa työskentelyäsi siinä tilanteessa, kun vanhempi kertoo tapaamisen aikana tai yhteyttä ottaessaan harkitsevansa eroa tai vanhempi kertoo eronneensa.

Mitä muuta haluat kertoa vanhempien erotilanteista vauvaperheissä  sekä 1-6 -vuotiaiden lasten perheissä?

Mikä sinua auttaisi tukemaan entistä paremmin eroa harkitsevia tai eronneita vanhempia? Millaista tietoa ja osaamista tarvitsisit oman työsi tueksi?

Valitse listasta viisi (5) tärkeintä koulutusteemaa tulevaan verkkokoulutukseen.

Millaisia toiveita sinulla on verkkokoulutuksen toteutukseen liittyen?

Osallistu arvontaan! Jättämällä yhteystiedot (nimi ja sähköpostiosoite) osallistut Ensi- ja turvakotien liiton julkaiseman Vauvatyön käsikirja. Vauvatyötä vaativissa perhetilanteissa. (2020, arvo 20€) arvontaan. Yhteystietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Yhteystietoja ei yhdistetä annettuihin vastauksiin. Arvonta suoritetaan huhtikuun 2021 aikana ja voittajalle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Kiitos vastauksestasi! 

Otamme mielellämme vastaan palautetta kyselyn toteutuksesta.

0%