Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen


Sateenkaariperheet UUTISKIRJE

Kädetön EU

HELMIKUU 2011

Sateenkaariperheiden oikeudet paranevat verkkaista mutta tasaista tahtia Suomessa. Ongelmia syntyy kun yhä useampi suomalainen muuttaa Euroopan sisällä tai muodostaa perheen toisen maan kansalaisen kanssa. Jos on perhe yhdessä maassa, ei sitä välttämättä ole toisessa maassa. Tämän saavat sateenkaariperheet usein tuntea nahoissaan.

Euroopan Unioni on toistaiseksi ollut melko kädetön perhelainsäädännön tasolla. Sen ei ole katsottu kuuluvan Unionin säädeltäviin asioihin. Jotain kuitenkin täytyy tehdä, koska perhesuhteiden yhteinen tunnustaminen on edellytys EU:n tärkeimmän arvon, vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi. Jos maasta toiseen siirtyminen merkitsee, että menetät juridisen suhteen lapseesi, ei voida puhua vapaasta liikkuvuudesta.

Ratkaisuja perhesuhteiden yhteiseen tunnustamiseen etsitään Unionissa. Toivon mukaan suomalais-ranskalaisen parin oikeustapaus ja vetoomus nopeuttavat asian käsittelyä. Sateenkaariperheet ry lähetti eilen tiedotteen asiasta. Tiedotteen löydät tästä uutiskirjeestä.

Kevät alkaa vilkkaasti sateenkaariperhetyössä. Helmikuussa otetaan kantaa adoptiolain valmisteluun. Iloitaan avoimen adoption mahdollisuuksista ja toivotaan, että avoparien yhteinen adoptio kuitenkin katsottaisiin paremmaksi vaihtoehdoksi kuin vain toisen puolison adoptiot. Maaliskuun 10. päivänä perhevapaauudistusta valmistellut ryhmä jättää esityksensä. Sateenkaariperheillä on asiassa paljon voitettavaa. Yhdistys on panostanut paljon energiaa, tekstiä ja yhteydenpitoa asiaan vaikuttamiseksi, mutta melko todennäköisesti vain pieni osa sateenkaariperheiden toiveista on osattu huomioida työryhmän esityksessä. Maaliskuun jälkeen on siis syytä panostaas siihen, että hallituksen esitys on työryhmää parempi, ja että viimeistään eduskunta kiinnittää todellista huomiotaa perheiden monimuotoisuuden huomioimiseen perhevapaajärjestelmästä. Kyse on isoista rahoista, mutta sitäkin merkittävimmistä arvoista: turvallisesta ja yhdenvertaisesta lapsuudesta.

Vuosi 2011 on Sateenkaariperheissä myös toiminnan kehittämisen vuosi. Tänä vuonna pyritään monipuolistamaan ja tukemaan paikallisryhmien toimintaa, kehitetään leiritoimintaa Rayn avustuksen turvin ja käynnistetään lastenkirjahanke. Uusina toimintamuotoina aloitetaan parisuhdekurssi ja oma perhevalmennuskurssi, jos näille saadaan rahoitusta. Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus, jossa on mukana neljä uutta jäsentä. Mukana työssä voi olla myös muilla tavoin. Tekijöitä toivotaan mukaan paikallisryhmien työhön, koululaisten leirin leirityöryhmään, kesän perheleirin työryhmään ja lastenkirjahankkeen toimituskuntaan. Lisätietoja myöhemmin tässä kirjeeessä. Tervetuloa mukaan!

Juha Jämsä
puheenjohtaja
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi


TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI:
* Kesän leirien ajat ja paikat
* Varainkeruutempaus Turussa
* Parisuhdekurssi Helsingissä
* Lastenkirjahanke
* Kevään tapaamiset
* Mitä tapahtui vuonna 2010?
* Jäsenmaksut 2011

Tiedote - Helsingin käräjäoikeus kieltäytyi käsittelemästä kahden suomalaisen lapsen perheensisäistä adoptiota naisparin perheessä

Tiedote lähetetty medialle ja yhteistyökumppaneille 10.2.2011


Helsingin käräjäoikeus ei ottanut suomalais-ranskalaisen perheen adoptioasiaa käsiteltäväkseen, koska sen mukaan Ranskan tuomioistuimella on toimivalta käsitellä asia. Ranskan lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista perheen sisäistä adoptiota naisparien perheissä eikä Ranskassa asuvan perheen lasten perhesuhteiden turvaa voida tästä syystä tosiasiassa vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta Ranskassa.

Hakijaperhe jätti tänään vetoomuksen Euroopan parlamentin vetoomusvaliokuntaan koskien rekisteröityjen parisuhteiden vastavuoroista tunnustamista Euroopan Unionissa.

Adoptioasia käsitellään yleensä suomalaisessa tuomioistuimessa vain, jos hakija tai lapsi asuu Suomessa. Laki kuitenkin mahdollistaa adoptioasian käsittelyn Suomessa, jos lapsi on Suomen kansalainen eikä asiaa voida käsitellä siinä maassa, missä lapsi elää. Sosiaali- ja terveysministeriön lapseksiottamisasioiden lautakunta totesi käräjäoikeuden siltä pyytämässä lausunnossa, että "lautakunnan mielestä tällaista tilannetta, jossa asuinpaikkavaltion adoptiolainsäädäntö yksityiskohtiensa osalta eroaa Suomen lainsäädännöstä, ei ole perusteltua rinnastaa [...] tilanteeseen, jossa asuinpaikkavaltion oikeus ei lainkaan tunne lapseksiottamisinstituutiota." Hakijaperheen lapseen kannalta ei ole kyse "lainsäädännön yksityiskohtien" eroista vaan siitä ratkaisevasta eroavaisuudesta, että Ranskan lain mukaan heidän suhdettaan omaan vanhempaansa ei voida vahvistaa. Sekä lautakunta että tuomioistuin ohittavat tulkinnoissaan adoptioasioiden punaisen langan, lapsen edun.

Käräjäoikeus onnistuu tulkitsemaan, että adoption tutkimiselle ei ole Suomessa edellytyksiä, vaikka tuomioistuin itse kirjaa päätökseensä pätkän lain perusteluja: " hakemus tulisi voida tutkia Suomessa ensinnäkin silloin, jos hakemuksen tutkimatta jättäminen johtaisi siihen, että sitä ei voitaisi saada missään tutkittavaksi." Lautakunta taas varoittelee tuomioistuinta lausunnossaan millaisiin hankaluuksiin joudutaan Ranskan ja Suomen parisuhdelakien yhteensovittamisessa, jos tuomioistuin ottaa asian käsiteltäväkseen. Täytyykin kysyä, jätettiinkö asia ottamatta käsittelyyn, jottei jouduttaisi vastaamaan visaisiin kysymyksiin Euroopan maiden erilaisten parisuhdelainsäädäntöjen yhteensovittamisesta.

Tapaus on esimerkki laajemmista vaikeuksista, joita sateenkaariperheet jatkuvasti kohtaavat liikkuessaan "vapaan liikkuvuuden" Euroopassa. Liikkuminen Euroopan Unionin jäsenmaasta toiseen ei todellisuudessa ole vapaata kun sateenkaariperheiden kohdalla perheoikeudet eivät useinkaan kulje mukana.

Nettisivut uudistuneet

Yhdistyksen nettisivut ovat tänä päivänä aloittaneet elämänsä uudella teknisellä julkaisupohjalla. Uudistus ei ole silmiinpistävä, mutta mahdollistaa sen, että kaikki hallituksen jäsenet ja paikallisvastaavat pääsevät tiedottamaan sivuston tietoja. Tämän myötä tiedot pysyvät toivottavasti aiempaa paremmin ajan tasalla. Hallitus on alkuvuoden aikana päivittänyt sivustolta pahimmat vanhentuneet tiedot. Suunnitelmissa on siirtää perheprojektin nettisivujen www.seta.fi/perheprojekti sisältöjä yhdistyksen sivujen alle ja ryhtyä päivittämään myös tätä materiaalia.

MUISTA MYÖS:

Sateenkaariperheiden upouudet T-paidat nyt myynnissä aikuisille ja lapsille - katso kuvat!

Nettikauppa on auennut yhdistyksen nettisivuilla www.sateenkaariperheet.fi/kauppa/. Nettikaupasta ostat kätevästi yhdistyksen uudet, hauskat T-paidat ja lukuisat muut sateenkaariteemaiset tuotteet vauvanvaatteista piparimuotteihin.

Sateenkaariperheiden Varainkeruukuukausi Turussa helmikuussa

Yhdistys käyttää taas tänä vuonna yhteensä kymmeniä tuhansia euroja muun muassa leirien järjestämiseen ja materiaalien painoon. Varainhankinnan osalta on arvioitu, että tarvikemyynti tuottaisi tänäkin vuonna useamman tuhat euroa. Olemme päättäneet Turussa kantaa kortemme kekoon yhdistyksen varainhankinnan ja sitä kautta toiminnan hyväksi.

Tervetuloa mukaan Sateenkaariperheiden Varainkeruukuukauteen!

Kutsukaa myös ystävät ja sukulaiset, ei tarvitse olla sateenkaareva eikä edes perheellinen tukeakseen Sateenkaariperheet ry:n toimintaa. Alla tiedot tähän mennessä varmistuneista tapahtumista:

Askartelutalkoot:

Lauantai 12.2 Paattisilla, Kauniston käsityöpajalla

Kello 12 - 16 ompelemme, huovutamme ja painamme tuotteita yhdistyksen myytäväksi.
Materiaalit tulevat yhdistyksen puolesta mutta tarvitsemme mukaan innokkaita talkoolaisia ompelemaan rannenauhoja (oma ompelukone mukaan jos mahdollista!), taittelemaan ruusukkeita, painamaan printtejä tuotteisiin sekä huovuttamaan avaimenperiä. Ei tarvitse olla huippuompelija tai superkäsityöläinen osallistuakseen! Ompelutyöt joita teemme ovat käytännössä suoran sauman ompelemista (ja saa se olla hieman vinokin, jos niikseen tulee), tai nauhan leikkaamista oikeasta kohdasta... Mukana on myös muutama ammattilainen tekstiilisuunnittelija sekä pajan vetäjä Sirpa, joka lupasi auttaa meitä huovuttamisessa. Ja mukaan Paattisille saa tulla vaikka ei lasten vahtimiselta ehtisi edes osallistua talkoisiin; tilalla on myös lampaita ja paljon muutakin ihmeteltävää! Paikalle pääsee kaupungin sisäisillä busseilla, mutta koitamme järjestää myös kimppakyytejä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot Elinalta elinahallstrom@hotmail.com.

Sunnuntai 13.2 Kupittaan Seikkailutalolla

Perhetapaamisen yhteydessä klo 16.30-19.00 jatkamme tuotteiden valmistusta Seikkailutalolla. Käytössämme on myös rakennuksen isompi käsityöhuone, jossa voimme ommella (talkoolaisten omia ompelukoneita tarvitaan taas) tuotteita sekä myös muovailla askartelumassasta esimerkiksi riipuksia ja magneetteja. Myös seikkailutalolle ovat tervetulleita kaikki lasten kera tai ilman sillä työvoimaa tarvitaan jotta tulee valmista. Eikä näissäkään askartelutalkoissa ole pakko askarrella; myös ompelematon seura kelpaa! Uusi tuotteemme on sateenkaari ja aids-ruusuke heijastimet. Nämä valmistetaan pääosin kierrätysmateriaaleista ja materiaalin keruuseen tarvitsisimme kaikkien panoksen (myös niiden jotka eivät pääse osallistumaan kokoukseen tai talkoisiin). Tarvitsisimme ison pinon vanhoja heijastimia, henkseleitä ja lasten hanskanipsuja. Vanhat ja tarpeettomat heijastimet saavat uuden elämän kun ompelemme niihin kiinni sateenkaarinauhasta (tai punaisesta aids-nauhasta) narun ja hakaneulan tilalle vanhoista henkseleistä tai hanskapidikkeistä irrotetun nipistimen. Joten olkaa ystävälliset ja penkokaa omat ja ystävien ja vielä mummonkin laatikostot läpi ja etsikää tarpeettomia tai vaikka rikkinäisiä heijastimia ja henkseleitä. Kierrätysmateriaaleja otetaan vastaan kummassakin askartelutapahtumassa ja sen lisäksi voin viikolla noutaa niitä ympäri Turkua jos on tarve. Ilmoittakaa kun jotakin löytyy ja sovitaan miten toimitaan.

Myyntitapahtumat:

Perjantai 18.2 O' Gay Klubi (Humalistonkatu 8, Turku)

Myymme talkoissa valmistamiamme tuotteita sekä Sateenkaariperheet ry:n verkkokaupan tuotteita Klubin O' gay-bileissä perjantaina 22-04. Verkkokaupan varastosta saamme myytäväksi aikuisten ja lasten t-paitoja ja villasukkia, sekä avainnauhoja ja kangasmerkkejä. Muut myytävät tuotteet ovat meidän Turussa itse, aikaisempana viikonloppuna talkootyövoimalla valmistamiamme. Bileet kestävät kuusi tuntia, joten tarvitsisimme useamman myyjän, jotta voimme jakaa yön vuoroihin. Jos siis haluat tukea Sateenkaariperheet ry:tä työpanoksellasi ja samalla päästä viettämään iltaa uudistuneessa O' Gay Klubissa ilmoittaudu mukaan Elinalle (elinahallstrom@hotmail.com). Alustavasti on suunniteltu, että yksi myyntivuoro olisi kaksi tuntia, joten juhliakin ehtii! Myyjien ei tarvitse olla sateenkaariperheellisiä eikä yhdistyksen jäseniä - luotettavuus ja halu osallistua riittää.

Lauantai 19.2 Mummolaakson tanssit (Ravintola Oscar, Martinkatu 1)

Helmikuun toinen myyntitapahtumamme on Mummolaakson tansseissa, 19.2 kello 20-02. Myyntipöydän antimia kauppaamaan tarvitaan myös tähän tapahtumaan innokkaita myyjiä ja tällä kertaa mieluiten naisia, sillä kyseessä on naistentanssit! Muilta osin sama kuvio kuin Klubin bileissä, eli myyjiä tarvitaan useampi ja koko iltaa ei tarvitse tiskimme takana istua. Ota vaikka kumppanisi tai siskosi mukaan ja tulkaa pitämään kauppaa pystyssä tunniksi tai pariksi ja voitte näin auttaa Sateenkaariperheet ry:tä keräämään varoja tärkeään toimintaansa vuonna 2011. Lisätietoja ja ilmoittautumiset elinahallstrom@hotmail.com.

Muut tapahtumat:

Suunnitteilla on myös Sateenkaariperheiden emännöimä (ja isännöimä!) koko perheen tapahtuma, jossa olisi ruokatarjoilua, tuotemyyntiä sekä myös yhteistä ohjelmaa. Neuvottelut paikan ja ajan suhteen vielä kesken, mutta palaan asiaan kun tiedämme enemmän. Opiskelijajärjestö Homoglobiinin kanssa on myös ollut puhetta mahdollisuudesta järjestää Turun Yliopistolla yhteismyyjäiset. Myös tästä tapahtumasta seuraa lisätietoa myöhemmin.

Muistilista varainkeruukuukauteen

* Jokaisen apua tarvitaan
* Erityisosaamista ei vaadita
* Osallistu jaksamisesi mukaan
* Etsi vanhoja heijastimia ja henkseleitä tai muita nipsuja (miel. 13.2. mennessä)
* Välitä viestiä eteenpäin
* Rohkaise lähipiirisi mukaan
* Lisätietoja Elinalta elinahallstrom@hotmail.com

Hallitus 2011

Yhdistyksen vuosikokous valitsi vuosikokouksessa 5.2. seuraavat henkilöt hallitukseen:

Juha Jämsä / Puheenjohtaja
Sini Huttunen
Sari Miettinen
Maarit Nissilä
Emmi Pihlajaniemi
Tanja Rintala
Joanna Marjanen
Minna Karinkanta / Varajäsen
Kaisa Niittynen / Varajäsen

Vuoden 2010 toimintakertomus

Onko yhdistys toiminut hyvin? Lue vuoden 2010 toimintakertomus, hämmästele kuinka paljon olemme yhdessä saaneet aikaan ja arvioi yhdistyksen toimintaa. Mitä olisi pitänyt tehdä toisin, mitä voisi tehdä tulevaisuudessa. Ideoita ja ajatuksia hallitukselle voi laittaa uutiskirjeen lopussa olevalla tekstikentällä.

Toimintakertomus on luettavissa täällä >>

Suunnitelmat vuodelle 2011 löydät täältä >>

Yhteinen elämämme - ryhmä samaa sukupuolta oleville pareille

Olet tervetullut mukaan pohtimaan parisuhdettasi ja siihen liittyviä kysymyksiä yhdessä kumppanisi kanssa.

Ryhmä toteutetaan neljättä kertaa ja sen toteuttajana on Helsingin seurakuntayhtymä.Ryhmään mahtuu kolme nais- sekä miesparia ja se alkaa maanantaina 7.3.2011 klo 18-20 kokoontuen viisi kertaa. Paikkana toimii Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönkeskus Snellu, 2.linja 8. Ryhmän hinta on 25€ /pari, jolla katetaan tarjoilukuluja.

Ohjaajina ryhmässä toimivat Henna-Mari Kettusaari ja Juha Kilpiä.Ilmoittautumiset Henna-Mari Kettusaarelle 4.2.2011 mennessä (lomalla 8.-25.1).Parit tavataan erikseen ennen ryhmän alkua, jolloin voitte vielä tarkastella, onko ryhmä juuri teitä palveleva.

Ohjaajien yhteystiedot: Henna-Mari Kettusaari - hkettusaari@evl.fi, Juha Kilpiä - juha.kilpia@aktuaali.fi

Koululaisten leiri 19.-24.6. Ristiinassa, Etelä-Savossa

Lähde mukaan leirityöryhmään tai apuhohjaajaksi

Ilmoittaudu leirille täällä >>

Ray:n avustuksen turvin koululaisten leiri toteutetaan tänä vuonna yhden välivuoden jälkeen aivan juhannuksen alla. Leiripaikka on Kyyrönkaidan leirikeskus Ristiinassa, Etelä-Savossa. Koululaisten leiri oli vuosina 2007 ja 2008 samassa paikassa. Lapset pitivät paikasta paljon ja leirin puitteet toimivat hyvin. Ajankohta valittiin aiemmin tehdyn kyselyn perusteella. Leiri alkaa sunnuntaina ja päättyy juhannusaattoaamuna.

Koululaisten leirillä toimii yksi vastuullinen ohjaaja, joka valitaan aiempien vuosien tapaan erityisen huolella. Lisäksi leirille järjestetään apuohjaajia lapsimäärän mukaan. Leirin käytännön järjestelyihin etsitään nyt leirityöryhmää. Leirityöryhmään on ilmoittautunut kaksi henkilöä, joten vapaaehtoisia innokkaita todella kaivataan. Lisäksi etsitään kolmea apuohjaajaa, joille maksetaan päivärahat, ylläpito ja matkakulut. Koululaisten vanhemmat, aikuistuneet lapset ja kaikki muut, ilmoittautukaa mukaan leirityöryhmään tai apuohjaajiksi! info@sateenkaariperheet.fi

Tänä vuonna leirin järjestämiseen on Ray:n avustuksen turvin käytettävissä kunnolliset taloudelliset resurssit. Perheiden maksettavaksi jää leiristä 65 euron suuruinen osallistumismaksu.

Ilmoittautumisia pyydetään 31.3. mennessä.

Ilmoittaudu leirille täällä >>

Perheiden kesäleiri Kanneljärvellä, Lohjalla 28.-31.7.

Kesän perheleiri järjestetään tänä vuonna Lohjalla, Uudellamaalla torstaista sunnuntaihin 28.-31.7. Leiripaikkana toimii Kanneljärven opiston tilat. Tiloihin mahtuu pitkälti toista sataa leiriläistä. Leiripaikka on järven rannalla ja kokonaan perheleirin käytössä.

Leirin ilmoittautumiset käynnistetään myöhemmin keväällä, mutta merkitkää ajankohta jo heti kalentereihinne. Rayn avustuksen turvin leirimaksut ovat aiempaa vuosia alemmat, mutta niitä ei vielä pystytä tarkasti määrittämään.

Leirityöryhmään kaivataan 4-6 innokasta tekijää hallituksen ulkopuolelta. Leirityöryhmän jäsenet panostavat leirin järjestelyihin ennen leiriä ja leirin aikana. Työryhmän jäseniltä vaaditaan sitoutumista, mutta kiitokseksi leirityöryhmän jäsenet saavat osallistua leirille maksutta.

Ilmoittautumiset leirityöryhmään info@sateenkaariperheet.fi

Jäsenmaksut 2011

Yhdistyksen vuosikokous linjasi, että tänä vuonna on oikea hetki korottaa jäsenmaksuja maltillisesti. Jäsenmaksujen korotusta korvaa runsaskätisesti Ray:n tukemien leirien osanottomaksujen merkittävä alentuminen ja muun toiminnan kasvanut tarjonta ja monipuolisuus.

Yhdistyksen jäsenmaksuiksi päätettiin vuodelle 2011

20 euroa ensimmäiseltä perheenjäseneltä
5 euroa seuraavilta perheenjäseniltä

Jäsenmaksulaskut lähetetään jäsenille ensi viikolla. Hallitus toivoo kovasti, että jäsenet maksaisivat jäsenmaksunsa ajallaan. Karhukirjeiden lähettäminen syö aikaa ja rahaa yhdistyksen muulta työltä.

Uusi lastenkirja Vauvapullaa

Noora Pyyry on kirjoittanut 44-sivuisen lastenkirjan, joka käsittelee leikki-ikäiselle lapselle ymmärrettävällä tavalla miten lapset saavat alkunsa erilaisissa perheissä. Naisparin ja kolmiapilaperheen tilanteet kuvataan useamman aukeaman laajuudella. Myös hedelmättömyys ja adoptioperheet ovat kirjan teemoja. Kirjan on kustantanut Books on Demand -palvelu internetissä. Teos on pehmeäkantinen ja kooltaan melko pieni. Sen voi tilata hintaan 10,90 euroa.

Tilaa kirja täältä >>

Yhdistyksen lastenkirjahanke etsii käsikirjoituksia

Sateenkaariperheiden keskuudessa on haaveiltu jo vuosikymmenen suomenkielisestä sateenkaariperheitä käsittelevästä lasten kirjasta. Muutamassa julkaistussa kirjassa käsitellään sateenkaariperheitä osana perheiden moninaisuutta. Edelleen puuttuu täysin sateenkaariperheteeman ympärille keskittyvä teos.

Yhdistys hakee vuoden 2011 aikana apurahoja lastenkirja-hankkeen toteuttamiseksi. Tarkoituksena on kerätä muutamia lastenkirjojen käsikirjoituksia kuvituksineen, toimittaa ne painokuntoon ja painattaa kirjat omakustanteena.

Nyt yhdistys etsii käsikirjoituksia ihmisten pöytälaatikoista. Muutama on jo tiedossa ja lisää kaivataan. Tarkoituksena on valita muutama kirja painettavaksi. Kirjojen olisi hyvä täydentää toisiaan. Esimerkiksi eri-ikäisille suunnattuja kirjoja, eri teemojen ympärille rakentuvia, eri  lajityyppejä. Yhteydenotot toimituskuntaan info@sateenkaariperheet.fi. Innokkaita lastenkirjallisuusharrastajia pyydetään myös osallistumaan toimituskunnan työskentelyyn!

Kevään paikallistapaamiset

Vuonna 2011 hallitus rohkaisee paikallisryhmiä pohtimaan ulkopuolisten luennoitsijoiden, harrastusvetäjien yms hyödyntämistä tapaamisissa. Järjestäkää retkiä paikallisiin lasten nähtävyyksiin, näyttelyihin ja vetonauloihin. Suunnitelkaa tapahtumia tavallisten tapaamisten lisäksi. Hallitus on varannut viime vuotta suuremman määrärahan paikallistapaamisten toimintoihin.

Helsingin aluevastaavien kanssa pistimme pari viikkoa sitten viisaat päämme yhteen ja pohdimme minkälaista paikallista toimintaa Helsingissä voisi järjestää. Osa ideoista on toteutettavissa jo nyt niillä rahoilla, jotka yhdistys on varannut paikallistapaamisten käyttöön. Loput olivat kalliimpia ideoita, joille haimme tukea Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalta. Jos avustusta saadaan,Helsingissä toteutuu sateenkaariperheiden parisuhdekurssi ja oma perhe- jasynnytysvalmennuskurssi.

Rohkaisen aluevastaavia selvittämään milloin omalta kunnalta voi hakea avustusta. Hallitus on mielellään mukana pohtimassa mihinavustusta eri kaupungeissa voisi järjestää. Samoin tukea on tarjolla avustuksen tekemiseen. Avustuksen saamisen jälkeen toteuttajat täytyy löytyä alueelta.

Sateenkaariperheet kokoontuvat säännöllisesti Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa. Joensuussa kerätään innokkaiden perheiden joukkoa.

HELSINKI
Tapaamisvastaavat: Anna Alavesa anna.alavesa@welho.com ja Johanna Kuusi johannakuusi@hotmail.com

13.2. tapaaminen järjestetään avoimena tapaamisena sateenkaareville vauvaperheille ja perhettä toivoville. Tervetuloa keskustelemaan sateenkaariperheen perustamisesta ja juridisista kiemuroista ja tapaamaan muita vauvaperheitä ja perheestä haaveilevia! Keskustelussa mukana ja kysymyksiin vastaamassa perhetutkija, sateenkaariperheaktiivi Anna Moring ja Sateenkaariperheet ry:n puheenjohtaja, perhesosiologi Juha Jämsä.

Pääkaupunkiseudun tapaamiset ovat keväällä 2011 Kalliossa leikkipuisto Linjassa (Toinen Linja 6, 00530 Hki) 13.2., 20.3., 17.4. ja 22.5. aina klo 16-18. Liikenneyhteydet ovat hyvät ympäri pääkaupunkiseutua ja parkkipaikkoja on puiston vieressä. Tapaamiset ovat kaikille sateenkaareville perheille ja perheistä haaveileville, mukaan voi tulla joko lasten kanssa tai ilman. Tarjoilut nyyttäriperiaatteella, kahvia, teetä ja mehua löytyy.

JOENSUU
Joensuussa selvitellään tapaamisintoa perheiden keskuudessa. Mielenkiinnon ilmaisut osoitteeseen info@sateenkaariperheet.fi

JYVÄSKYLÄ
Tapaamisvastaava: Sari Makkonen makkonen@kotiportti.fi

Jyväskylässä tapaamiset pidetään kerran kuussa, aina kuun toinen maanantai kello 17.30.-19.30 Keljon kirkon kerhotilassa. Seuraavat tapaamiset ovat 14.2., 14.3., 11.4, sekä 9.5.

KUOPIO
Keväällä 2011 ei Kuopiossa ole suunniteltuja tapaamisia. Alueelle tarvitaan uutta tapaamisvastaavaa. Innokkaat voivat olla yhteydessä edelliseen tapaamisvastaavaan: Hertta Aaltonen herttuli@hotmail.com tai info@sateenkaariperheet.fi

OULU
Tapaamisvastaava: Sanna Snellman oulunsateenkaariperheet@luukku.com

Tapaamiset joka kuukauden kolmas sunnuntai klo 15.30-18 Oulun keskustan avoimessa päiväkodissa (Ns. Vihreä Talo, Uusikatu 27). Päiväkodilla on todella hyvät tilat leikkeihin ja paljon leluja. Tiloissa on myös hyvät lastenhoitomahdollisuudet, sittereitä, syöttötuoleja ja mikro löytyy. Tapaamiset ovat olleet perinteisesti nyyttärihengessä. Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhatkin kävijät, lasten kanssa tai ilman! Oulun sateenkaariperheiden tapaamisista ilmoitellaan myös Oulun ryhmän omalla s-postilistalla. Kysy liittymisohjeet tapaamisvastaavalta.

ROVANIEMI
Tapaamisvastaava: Hanna Peltomaa hanna.peltsi@gmail.com

Kevätkaudella tavataan perheiden kotona. Kyselyt tapaamisvastaavalta.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaattella.

TAMPERE
Tapaamisvastaavat: Joanna Marjanen joanna.marjanen@gmail.com & Marjut masu@tamperelainen.org

Tapaamispaikka on Napapiirillä (Kalevassa), kävelymatkan päässä keskustasta osoitteessa Kaalamonaukio 2. Löydät perille, kun käännyt Sammonkadun Siwalta oikealle Kaalamonaukiolle. Napapiirin sisäänkäynti on aukion yläpäässä oikealla, kerrostalon kivijalassa. Myös bussit 17, 25 ja 27 tuovat perille.

Kevään ajat ovat: su 20.2. klo 16-18, su 20.3. klo 16-18, su 17.4. klo 16-18, su 18.9. klo 16-18, su 16.10. klo 16-18 ja su 20.11. klo 16-18

Tarkoitus olisi myös "keksiä" ja tehdä jotain muutakin yhdessä esim. retkiä, hoplop ym. Siitä voisi keskustella vaikka seuraavalla tapaamisella joka on siis 20.2. Jotain rahoitusta tähänkin toimintaan olisi luvassa :) Kaikenlaisia ehdotuksia otetaan mielellään vastaan! Tervetuloa isolla joukolla tapaamisiin!!! Tapaamisethan ovat ilmaisia ja eivät vaadi "jäsenyyttä"!

Tampereen seudun sateenkaariperheiden tapaamiset jatkuvat ensi vuonna eli 2011 samassa paikassa kuin tähänkin asti eli Napapiiri ry:n tiloissa Kalevassa osoitteessa Kaalamonaukio 2.


TURKU
Tapaamisvastaava: Anu Lankinen turunsateenkaariperheet@gmail.com

Tapaamiset jatkuvat Turun Seikkailupuiston Seikkailutalossa vapaamuotoisesti nyyttärikahvittelun ja leikkimisen merkeissä. Muutakin on mahdollista järjestää, jos kiinnostusta löytyy. Kevään ajankohdat ovat klo 16.30-19 seuraavina sunnuntaina : 13.2., 13.3. ja 17.4. Seikkailutalosta löytyy leluja, mikro, hoitopöytä yms. varustukset. Kysy halutessasi lisätietoja sähköpostilla tai ilmesty paikan päälle. Lämpimästi tervetuloa kaikki uudet ja vanhat kävijät!

Lisäksi Turussa järjestetään helmikuussa yhdityksen varainhankinnan tapahtumia. Katso toisaalta tästä kirjeestä.

YHTEYSTIEDOT

Sateenkaariperheet ry c/o Seta ry
Mannerheimintie 170 A, 00300 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi -sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen. sateenkaariperheet.fi/liittyminen.html

Puheenjohtaja
Juha Jämsä, puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi, 041 - 501 2580

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2011

Juha Jämsä / Puheenjohtaja
Sini Huttunen
Sari Miettinen
Maarit Nissilä
Emmi Pihlajaniemi
Tanja Rintala
Joanna Marjanen
Minna Karinkanta / Varajäsen
Kaisa Niittynen / Varajäsen

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1