Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen

Anpassningskurs för teckenspråkiga finlandssvenskar

Kursens tidpunkt: 1-4.8.2013
Plats: Spahotell Rantasipi Sjundeå
Adress: Lepopirttivägen 80, 02570 Sjundeå
Kursen finansieras av: RAY
Ansökningsblanketten ska lämnas in före: 31.5.2013

0%