Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen

Uutiskirje maaliskuu 2013

Varastettu lapsuus

Keskustelu tasa-arvoisesta avioliittolaista on jälleen kerran saanut tulta alleen mediassa. Tällä kertaa keskustelu lähti liikkeelle poliitikkojen kiistelystä menettelytavoista. Kuinka turhauttavaa tämän keskustelun seuraaminen onkaan perheiden kannalta, jotka odottavat lastensa oikeuksien parempaa toteutumista!

Avioliittolain säätäminen on Suomessa mennyt aivan farssiksi. Ensin avioliittolakia kannattavat puolueet myivät meidät, jotta saivat kristilliset hallitukseen. Sen jälkeen osa asian kannattajista jätti oppositiopolitikoinnin takia allekirjoittamatta lakialoitteen. Ja seuraavaksi saivarreltiin pitääkö lakialoitetta edistää valiokunnassa vai ei. Keskiviikkona lakivaliokunnassa lakialoitteiden tasa-arvoisuus voitti ihmisten tasa-arvoisuuden, kun valiokunnan niukka enemmistö päätti, että aloitetta ei oteta käsittelyyn, koska se on eduskunnan totunnaisten menettelytapojen vastaista. Enemmistö kansanedustajista ja kansasta kannattaa uudistusta, mutta päätöstä ei saada aikaan.

Yhtä aikaa kun lainsäädännön uudistamisen kesto venyy Suomessa yli kaiken kohtuuden, sateenkaariperheiden lapset kasvavat koko ajan ilman tarvittavaa juridista turvaa ja asemaa. Omat lapsenikin ovat jo pian täysi-ikäisiä. He ovat odottaneet jo tarhaiästä lähtien, että isänsä pääsisivät naimisiin. Sillä aikaa kun konservatiiviset poliitikot peräänkuuluttavat "yhteiskunnallista keskustelua" uudistuksista, jotka "muuttavat merkittävästi yhteiskunnan perusrakenteita", sateenkaariperheiden lapset ja nuoret elävät vuodesta toiseen ja vuosikymmenestä toiseen ilman riittävää juridista suojaa.

En voi mitenkään hyväksyä tällaista vitkuttelua uudistuksissa, jotka eivät pelkästään ole välttämättömiä vaan myös oikeastaan hyvin yksinkertaisia toteuttaa - ilman, että tässä yhteiskunnassa yhtään mikään murtuu. Koko yhteiskunta voi paremmin kun kaikkien oikeudet on turvattu.

Tasa-arvoisen avioliittolain toteutuminen on vain ajan kysymys. Poliitikkojen epäonnistuttua kansa ottaa nyt ohjat omiin käsiin. Minna Canthin päivänä eli kansallisena tasa-arvon päivänä 19.3. käynnistyy nimien kerääminen kansalaisaloitteeseen. Kun aloitteen allekirjoittaa 50 000 kansalaista, on eduskunnan otettava aloite käsiteltäväksi. Sateenkaariperheet on mukana toteuttamassa Tahdon2013-kampanjaa.

Valiokunnan kielteisen päätöksen jälkeen kampanjan Facebook-sivu sai yhden päivän aikana yli 30 000 tykkääjää! Tykkää sinäkin ja pysyt ajan tasalla kampanjan etenemisestä. Kampanjassa tarvitaan myös apua nimien keräämisessä ja tempausten järjestämisessä. Vapaaehtoiseksi voit ilmoittautua nettisivuilla tahdon2013.fi

Nyt on on aika toimia!

Juha Jämsä
toiminnanjohtaja

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

PS. Tsekkaa isien, uusperheiden ja alkutaipalelaisten uudet nettivertaisryhmät perheaikaa.fi -palvelussa maalis-huhtikuussa!

TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI MM:
- Blogi: Elämää sateenkaariperheessä
- Tasa-arvokasvatus.fi
- Jäsenkortit tulossa
- Kokemuskouluttajakoulutus
- Perhevalmennus alkaa jälleen
- Kesäleirin ilmoittautumiset alkavat
- Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT
* Tiedote 19.2.2013 Perheen sisäisen adoption kielto syrjintää >>
* Hallituksen kokouksen 16.2.2013 päätösluettelo >>
* Pyydetty lausunto THL:lle 15.2.2013 äitiysneuvolaoppaasta >>
* Pyydetty lausunto OKM:lle 13.2.2013  varhaiskasvatuslain uudistamisesta >>
* Vuosikokouksen 9.2.2013 pöytäkirja >>
* Vetoomus VM:lle 30.1.2013 lastensuojelun valtionosuusuudistuksesta >>

Uutisia ja ajankohtaista

Tasa-arvoinen avioliitto nyt!

Normit.fi

Tule mukaan tekemään tasa-arvoisesta avioliitosta totta!

Jos haluat tiedät milloin, missä ja miten nimiä aletaan kerätä, tykkää Tahdon2013 -kampanjan Facebook-sivusta >>

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi ja tutustu hankkeeseen nettisivuilla >>

www.normit.fi
www.normer.fi
 
 "Suvaitsevaisuus saa loppua tähän. Vaadimme aitoa yhdenvertaisuutta!" älähtää Aleksej Fedotov, SAKKI ry:n puheenjohtaja.
 
Tutustu Setan ja kumppaneiden juuri avaamaan nettisivustoon, jonka tarkoitus on herättää oppilaitoksissa keskustelua yhdenvertaisuudesta ja normeista. Järjestöt vaativat kampanjan myötä normikriittisyyttä opetuksen peruskiveksi. Vinkkaa sivustosta myös lapsesi opettajalle.

Perhevalmennus

Kokemuskouluttajaksi perhevalmennukseen

Sateenkaariperheet ry järjestää säännöllisesti Sateenkaariperheiden perhevalmennusta kaikille perhettä perustaville tai lasta odottaville. Valmennuksella pyritään parantamaan perheiden hyvinvointia ja välttämään turhia hankaluuksia, jotka johtuvat lainsäädännöstä, byrokratiasta ja ihmisten asenteista.

Seuraava valmennus alkaa Helsigissä 16.4. Katso lisätiedot tästä ja muista valmennuksista alempaa tästä uutiskirjeestä.

Etsimme erilaisia sateenkaariperheitä kertomaan omasta perheestään ja omista kokemuksistaan perhevalmennuksissa, joiden osallistujat ovat perhettä suunnittelevia. Toisten perheiden kokemukset ovat uusille perheille kullan arvoista tietoa ja myös tunnetta.

16.4. alkaa Helsingissä seuraava valmennus joka tiistai-ilta Kotolassa. Kokemuskouluttajille on tarjolla ensi viikolla 6.3. koulutustakin (ks alempaa kirjeestä). Kuitenkin voit tulla kertomaan kokemuksistasi myös ilman koulutusta. Ilmoita milenkiinnostasi: info@sateenkaariperheet.fi

Tasa-arvoa ajetaan kouluihin ja päiväkoteihin verkkopalvelulla

Tasa-arvokasvatuksessa.fi on erinomainen verkko-oppimateriaali, jonka avulla kasvatusalan ammattilaiset voivat helposti ja nopeasti löytää keinoja sukupuolinäkökulman mukaan ottamiseen työssään.

Materiaali on ensisijaisesti suunnattu kouluissa ja päiväkodeissa työskenteleville, mutta sitä voivat hyvin käyttää myös muut asiasta kiinnostuneet. Onpa materiaaliin haasteteltu muutaman videoklipin verran myös Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsää.

www.tasa-arvokasvatuksessa.fi

Harjoittelijat tulevat

Anna äänesi kuulua ja näkyä

Kevään aikana yhdistyksessämme toimii harjoittelijana kaksi sosionomiopiskelijaa, Hanna ja Salla. Hanna aloittaa 4.3 ja Salla huhtikuussa. Opiskelijat osallistuvat laajalti yhdistyksen toimintaan, mm. koulutuksiin perhetapahtumiin ja leireille.

Paikallistiimit voivat pyytää heitä myös  omalle paikkakunnalle esimerkiksi vetämään perhetapaamisiin muskaria tai yhteisleikkejä, tai lapsenvahdiksi aikuisten ohjelman ajaksi.

Avioliittoa koskevan yhteiskunnallisen keskustelun takia tarvitsemme jälleen vapaaehtoisia perheitä kertomaan suomalaisille omista kokemuksistaan sateenkaariperheenä. Toimittajat kysyvät nyt perheitä, ja perheiden näkyvyys mediassa edistää merkittävällä tavalla tavoitteidemme toteutumista.

Tarvitsemme vapaaehtoisia perheitä haastateltaviksi ja kuvattaviksi mediassa.

Jos olet kiinnostunut, ole yhteydessä toiminnanjohtajaan, jonka kanssa voit keskustella minkälaisiin haastatteluihin perheenne olisi käytettävissä. Annamme haastatteluihin lähteville perheille tukea ja neuvoa miten toimittajien kanssa kannattaa toimia. Tarvitsemme myös perheitä valokuvattaviksi omiin julkaisuihimme, nettisivuillemme jne.

Yhteydenotot: juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi 044 997 1956

Uusi hallitus, uudet säännöt

Yhdistyksen vuosikokoukseen 9.2. osallistui enemmän jäseniä kuin koskaan aikaisemmin. Vousikokous valitsi uuden hallituksen ja vahvisti uudet säännöt. Uusien sääntöjen mukaisesti joulukuun alussa järjestetään ensimmäistä kertaa yhdistyksen syyskokous, joka muun muassa valitsee uuden hallituksen vuodelle 2014. Joulukuun vuosikokous järjestetään Setan edustajakokouksen yhteydessä Helsingissä.

Vuoden 2013 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toiselle kaudelle Emmi Pihlajaniemi. Varapuheenjohtajana jatkaa Joanna Marjanen.

Emmi Pihlajaniemi (Helsinki)
"Hakeuduin mukaan Sateenkaariperheet ry:n toimintaan, koska elämässä oli taas tilaa mielenkiintoiselle järjestötoiminnalle. Yksi tähänastisen hallitusajan parhaista hetkistä on ollut se, kun kaikkien aikojen ensimmäisen oman perhevalmennuksemme ensimmäinen tapaaminen oli alkamassa, ja osallistujamäärä ylitti kaikki odotukseni - miten tärkeää toimintamme onkaan!"

Joanna Marjanen (Vantaa)
"Yhdistys tekee arvokasta työtä sateenkaariperheiden hyväksi ja lisää perheidemme yhteiskunnallista näkyvyyttä mukavalla vauhdilla. On ilo olla mukana muuttamassa lastemme maailmaa päivä päivältä paremmaksi."

Jenni Häivälä (Oulu)
"Vanhana Seta-aktiivina oli luontevaa perheen kasvaessa siirtyä toimimaan Sateenkaariperheet ry:n parissa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tärkeä motiivi toiminnassa mukana olemiselle, mutta ruohonjuuritason työ on silti lähinnä sydäntäni."

Anu Pellinen (Espoo)
"Sateenkaariperheet ry:ssä toimiessa pääsee tekemään ammatillisesti kehittävää ja yhteiskuntaan vaikuttavaa työtä vanhempainvapaiden aikana sekä tutustumaan muihin lapsiperheisiin. Hallitustyö ja pääkaupunkiseudun tapaamistiimit tuovat myös sopivasti sisältöä ja vaihtelua lapsiperheen arkielämään."

Hanna Wahlsten (Espoo)
"Olen viiden lapsen äiti. Toimin HeSetalla ryhmänohjaajana sekä Setan vapaaehtoisena kokemuskouluttajana. Halusin päästä myös sateenkaariperheiden hallitukseen vaikuttamaan ja tekemään hieman enemmän, koska olin toiminut paikallisvastaavana. Haluaisin tulevaisuudessa tehdä sateenkaariperheet näkyväksi, kuulluksi ja ymmärretyksi kaikille, esille perhemuotona monien muiden perhemuotojen kanssa rinnakkain, ei taka-alalla."

Sari Makkonen (Jyväskylä)
"Olen jyväskyläläinen sateenkaariperheen äiti ja nyt toista vuotta hallituksen jäsenenä. Tämä on ollut minulle mielekäs tapa vaikuttaa."

Paula Myöhänen (Mikkeli)
"Haluan olla kehittämässä Sateenkaariperheet ry:n toimintaa ja tuoda mukaan näkemyksiä Kehä III:n ulkopuolelta."

Tanja Rintala (Helsinki)
"Järjestöaktiivi jo 10 vuotta. Yksinkin voi ehkä muuttaa asioita, mutta yhdessä se on helpompaa ja hauskempaa. Jokainen perhe on erilainen, mutta ansaitsee tulla kohdelluksi samalla tavalla."

Lisäksi hallitukseen valittiin Helsingistä Liisa Rytkönen.

Jäsenkortit toimitetaan maaliskuussa, muistathan maksaa maksusi

Yhdistyksen visuaalisen ilmeen uudistumisen myötä myös jäsenkortti saa uuden ilmeen. Toimitamme tämän vuoden jäsenkortit maaliskuun aikana niille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa.

Jäsenmaksun maksettuasi saat alennuksia yhdistyksen tapahtumien osallistumismaksuista, ennen kaikkea leirimaksuista. Myös muut Setan jäsenjärjestöt ja jotkin yritykset tarjoavat alennettuja osallistumis- ja pääsymaksuja kaikille Setan jäsenjärjestöjen jäsenille.

Jäsenyys ei kuitenkaan ole mikään kanta-asiakasohjelma vaan ennen kaikkea tuen ilmaus yhdistyksen päämäärille ja tavoitteilla. Jäsenmaksusi maksamalla olet kasvattamassa yhdistyksen ja koko sateenkaariperheliikkeen painoarvoa yhteiskunnallisessa kamppailussa lastemme paremman tulevaisuuden puolesta. Huolehdithan, että maksusi on hoidettu!

Jäsenasioissa voit olla yhteydessä info@sateenkaariperheet.fi

Elämää sateenkaariperheessä

Kuukausittainen blogi

Elämässä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, niin pieniä kuin isojakin. Ihmisen jokainen valinta vaikuttaa aina jollakin tavalla tulevaisuuteen. Vaikka muutokset olisivatkin toivottuja, niin samaan aikaan ne ovat aina myös jossain määrin pelottavia. Kun tutut ja turvalliset asiat ovat muuttumassa ja elämässä voisi alkaa uusi vaihe ihmiset alkavat valitettavan usein taistelemaan kaikin voimin muutosta vastaan. Muutokset ovat kuitenkin välttämättömiä, ihmistä eteenpäin vievä voima. Kaikissa meissä piilee kaipuu mennä eteenpäin, kasvaa ja kehittyä. Mikäli ei uskalla ottaa riskejä ja heittäytyä mukaan elämän tuomiin haasteisiin, jäävät usein myös haaveet toteuttamatta.

Meidän perheemme elämässä alkoi nyt uusi vaihe, uusi luku tarinassamme. Tapahtui suuri muutos, jota oltiin suunniteltu jo pitkään, mutta joka silti tuntui käyvän todella nopeasti. Me muutimme pois meidän ensimmäisestä yhteisestä kodista, talosta jonka olimme juuri saaneet meidän näköiseksi, ja jossa vannoimme asuvamme ainakin pienen ikuisuuden. Päätimme ottaa riskin ja hypätä tuntemattomaan. Koska talo, jossa asuu kaksi naista ei ollut läheskään tarpeeksi ihmettelemisen arvoinen kun talo, jossa asuu kolme naista ja mies, niin päätimme sitten muuttaa taloutemme kokoonpanoa. Vuokrasimme yhdessä ystäväperheemme kanssa ison ja ihanan paritaloasunnon metsän keskeltä. Nyt meitä on seitsemän henkeä saman katon alla ja kommuunieläminen opeteltavanamme.

Aina silloin tällöin elämä tuo eteen ainutlaatuisia mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua. Ikinä ei voi tietää millaiseen seikkailuun sitä pääsee mukaan tai mitä kaikkea uutta sitä oppiikaan. Nyt meidän katon alla asuu kaksi täysin erilaista perhettä, ydinperhe ja sateenkaariperhe, yhteensä yksi isä ja kolme äitiä sekä kaksi sisarusta ja poika, joka on tytöillemme melkein kuin ihan oma veli. Kahden erilaisen perheen tapojen ja elämäntyylin yhdistäminen on haaste, mutta otimme sen avoimin mielin vastaan. Ja sinä kauniina päivänä, kun tämäkin vaihe päättyy, olemme varmasti oppineet hurjan paljon sekä olemme taas ainutlaatuista kokemusta rikkaampia.

Nea Weckström

Nea kirjoittaa Elämää sateenkaariperheessä -blogiaan säännöllisesti kerran kuukaudessa. Blogi julkaistaan Sateenkaariperheiden uutiskirjeen lisäksi Perheaikaa.fi -nettipalvelussa.

Tapahtumauutisia

Arkitapaamiset alkaneet Helsingissä

Helsingin kaksi ensimmäistä arkipäivätapaamista ovat olleet menestys. Vaunut ovat täyttäneet Kotolan aulan sillä aikaa kun eri-ikäiset vauvat ovat tehneet tuttavuutta vilteillä maaten ja konttaillen. Hiukan isommat lapset ovat nautiskelleet tarjoiluista, leluista ja toimistolla seikkailuista. Toivottavasti tulevinakin tiistai-aamupäivinä Pirtin täyttää yhtä iloinen puheensorina. Tapaaminen järjestetään joka toinen viikko. Lisätiedot kirjeen lopusta Helsingin tapahtumatiedoista.

Talvileirin touhuja Lapualla

Helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna lapualaisen Wanhan Karhunmäen leirikeskuksen pihassa kävi vilske. Yli viisikymmentä sateenkaariperheessä elävää aikuista ja lasta pelasi lumijalkapalloa, ratsasti, laski mäkeä, leikki yhteisleikkejä, hiihti, viilenteli hangessa löylyjen välissä ja kipitti milloin syömään, milloin biljadia pelaamaan.

Aikuiset virkistäytyivät välillä oman ohjaajan johdolla, jona aikana koululaiset muun muassa pelasivat sählyä ja leipoivat kaurakeksejä.

Pienemmät lapset viettivät hoitajien kanssa turvallista aikaa peuhaten temppuradalla ja tutustuen lelulaatikoiden aarteisiin.

Ulkotouhujen lisäksi perheet herättivät vanhoja villasukkia henkiin mitä upeimpina käsinukkeina, onkivat lauluja musiikkituokiossa ja paistoivat lettuja kodalla. Välillä saunottiin, ja perheen pienimmät pääsivät myös uima-altaisiin pulikoimaan. Uusien tuttavuuksien ja mukavien kokemusten lisäksi aikuisilla oli kotiinviemisinä sydämellinen kirjanmerkki ja helmityö.

Paikallistoiminnan kehittämispäivät

Helmikuun toisena viikonloppuna kerääntyivät yhdistyksemme aktiivit toimijat kaikkialta Suomesta Helsinkiin. Toista kertaa järjestetty paikallistoiminnan kehittämispäivät keskittyi koko viikonlopun ajan miettimään ja keskustelemaan miten yhdistyksen toimintaa voitaisiin toteuttaa entistä paremmin kautta maan. Viikonlopun aikana järjestettiin myös yhdistyksen vuosikokous, jossa oli enemmän väkeä kuin koskaan.

Kullakin paikkakunnalla toimintaa järjestää paikallisten aktiivien joukko. Paikallista toimintaa ovat esimerkiksi perhetapaamiset, Miten lapsia tehdään -tilaisuudet, Pridet, Kansainvälisen perhepäivän tapahtumat, kouluttaminen ja paikallinen vaikuttamistyö. Tervetuloa joukkoon mukaan! Paikallistiimien yhteystiedot löydät kirjeen lopusta.

Tiiviin kehittämistyön lisäksi viikonloppuna kiitettiin paikallisia toimijoita kuluneen vuoden työstä yhdistyksessä. Lauantaina syötiin yhdessä illallista ja nautittiin komediateatterista. Työn raskaan raatajat ansaitsivat pienen hemmotteluhetken. Suuret kiitokset kaikille yhdistyksen toimintaa kuluneen vuoden aikana pyörittäneille!

Tulevat koulutukset

Tervetuloa kokemuskouluttajakoulutukseen Tampereelle 6.3.2013

Uskotko tarinoiden voimaan? Voiko sateenkaariperheen arjesta kertominen murtaa myyttejä? Olisiko transkokemuksen jakamisesta hyötyä muillekin? Voisitko tarinallasi tehdä moninaisuutta näkyväksi?

Mikäli vastasit myöntävästi, tule kuulemaan lisää kokemuskouluttajaksi ryhtymisestä. Koulutus on suunnattu kaikille Sateenkaariperheiden,  Setan ja sen jäsenjärjestöjen,  sekä Yhdenvertainen vanhuus -projektin kokemuskouluttajuudesta kiinnostuneille. Koulutuksessa saat valmiudet toimia muun muassa ammattilaisille sekä ammattiin opiskeleville suunnatuissa koulutuksissa kokemuskouluttajana.

Illan aikana käsitellään oman tarinan kertomista (sisältö, rakenne, jne.) sekä pohditaan koulutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä kuten omien ja muiden rajojen tunnistamista. Tämän ohella tutustumme esiintymisen saloihin.

Kouluttajina toimivat Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen, Yhdenvertainen vanhuus -projektin koordinaattori Salla-Maija Hakola sekä Sateenkaariperheet ry:n koulutussuunnittelija Anna Moring. Koulutus järjestetään 6.3.2013 klo 16:30-19:30 Pirkanmaan Setan tiloissa Tampereella: Kuninkaankatu 15 A T1.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset osoitteeseen marita.karvinen@seta.fi.

Perhevalmennus alkaa taas huhtikuussa!

Kaikille lasta suunnitteleville, lasta odottaville ja lapsen hiljattain saaneille perheille suunnattu Sateenkaariperheiden perhevalmennus toteutetaan joko seitsemänä luentona tai viikonloppukurssina. Kouluttajina toimivat yhdistyksen työntekijät, ulkopuoliset kouluttajat ja kokemuskouluttajina tavalliset sateenkaariperheiden vanhemmat.

Kurssilla tarjotaan tietoa erityisesti sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, käydään läpi perheiden oikeuksia etuuksiin ja ongelmiin etuuksien haussa, syntymässä olevan lapsen juridisen tilanteen turvaamiseen liittyvissä hakemuksissa, sateenkaariperheiden parisuhteen tyypillisistä sudenkuopista, kolmen ja neljän vanhemman perheiden erityishaasteista jne. Sateenkaariperheiden oma perhevalmennuskurssi tukee perheiden ongelmien ennaltaehkäisyä, palveluneuvontaa ja toimii myös vahvana vertaistuen paikkana ja muodostaa vertaisverkostoja, jotka kokemusten mukaan helposti jatkuvat koko lasten lapsuuden ajan. Valmennus ei korvaa kunnan järjestämää synnytys-/perhevalmennusta vaan täydentää sitä.

Seuraava perhevalmennus järjestetään  iltakurssina Helsingissä 16.4.2013 alkaen ja seuraava viikonloppukurssi syksyllä 2013. Helsingin kurssin ilmoittautuminen on jo avattu.
Tarkemmat tiedot kurssin sisällöstä ja vuoden 2013 kursseista nettisivulta >>

Tulevat tapahtumat

Kesäleirin ilmoittautuminen käynnistyy

Leiri järjestetään Pietarsaaressa, Pörkenäsin leirikeskuksessa to-ma 8-12.8.2013 . Lisätietoja leirikeskuksesta löydät täältä >>. Perheleirin yhteydessä järjestetään koululaisten leiri. Vuosien varrella kerätyissä leiripalautteissa on käynyt ilmi, että osa perheistä toivoo pidempää leiriä, osa taas pystyy olemaan aina vain pe-su. Tänä kesänä kokeilemme leiriä hiukan aiemmasta poikkeavalla tyylillä. Osa leiriläisistä voi saapua jo torstai-iltapäivänä ja loput perjantaina. Leirikeskuksessa on rippileiri perjantaihin saakka, joten puolet majoitustiloista vapautuu vasta pe. Jokainen voi myös päättää jatkaako leiriään sunnuntaihin vai maanantaihin saakka. Torstaina ja maanantaina ei ole päiväsaikaan lastenhoitoa eikä eri ikäisten omia ryhmiä, vaan tarkoituksena on viettää suht vapaata ja mukavaa leiriaikaa perheiden kesken. Ohjattu toiminta painottuu pe-su-välille. Perheen tulee valita lomakkeesta, minä päivinä he haluaisivat leireillä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu tällä lomakkeella >>

Leirin lopullinen hinta määräytyy leiriläisten määrän mukaan. Ilmoittautuessaan sitoutuu maksamaan enintään alla mainitut maksimihinnat. Hinta sisältää ohjelman, täysihoidon ja majoituksen. Matkakuluista vastaa jokainen perhe itse. Liinavaatteet eivät sisälly hintaan. Ne täytyy jokaisen perheen tuoda mukanaan. Liinavaatteita voi myös vuokrata leirikeskuksesta. Jos et/ette jostain syystä halua majoittua leirikeskuksessa, vaan vierailla leirillä päiväaikaan, ota yhteys järjestösihteeriin, niin muokataan leirihinta sinun osallistumisesi mukaiseksi. Jos olet kiinnostunut olemana mukana leiriä järjestävässä leiritiimissä, ilmoita siitä mahdollisimman pian.  Myös muut leiritiedustelut järjestösihteerille, 050-321 7976 tai kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi.

Maksimihinnat:

Neljä yötä, eli to-ma
Aikuinen, jäsen 220 euroa / ei-jäsen 350 euroa
2-17-vuotiaat, jäsen 50 euroa / ei-jäsen 100 euroa
0-1-vuotiaat, 25 euroa

Kolme yötä, eli to-su tai pe-ma
Aikuinen, jäsen 180 euroa / ei-jäsen 300 euroa
2-17-vuotiaat, jäsen 40 euroa / ei-jäsen 80 euroa
0-1-vuotiaat, 20 euroa

Kaksi yötä, eli pe-su
Aikuinen, jäsen 130 euroa / ei-jäsen 250 euroa
2-17-vuotiaat, jäsen 30 euroa / ei-jäsen 60 euroa
0-1-vuotiaat, 15 euroa

Parisuhdeviikonloppu Porkkalanniemen saaristossa toukokuussa

Räfsön leirikeskus, Kirkkonummi 17.-19.5.2013

Ilmoittaudu 30.4.2013 mennessä tällä lomakkeella >>

Viikonloppuun ovat tervetulleita kaikki sateenkaariperheelliset ja sateenkaariperheellisyyttä suunnittelevat parit. Parisuhteen hyvinvointi on yksi lasten hyvinvoinnin kulmakivistä. Viikonloppu järjestetään Räfsön leirikeskuksessa Porkkalanniemen saaristossa, Kirkkonummella, Helsingin kupeessa. Leirikeskus sijaitsee upealla paikalla ja leirikeskuksen tarjoama ruoka hivelee makuaisteja. Leirin vetäjänä toimii Henna-Mari (Hensku) Kettusaari, joka on vetänyt Helsingissä jo viisi parisuhdekurssia ja yhden parisuhdeviikonlopun samaa sukupuolta oleville pareille.

Viikonloppu on parisuhderetriitti, jossa työskennellään pareittain. Lapset eivätkä vauvat voi osallistua retriittiin. Viikonlopun aikana etsitään oman parisuhteen vahvuuksia ja voimistutaan niistä. Samalla rikastutaan muiden osallistujien kokemuksista. Viikonlopun hinta sisältää leirin ohjelman, majoittumisen ja täysihoidon.

Sateenkaariperheet ry:n jäsenet: 110 euroa henkilöltä eli 220 euroa pariskunnalta.
Muut: 135 euroa henkilöltä eli 270 euroa pariskunnalta.

Lisätietoja tapahtumasta kotisivuilta >>

Viikonloppuun osallistuvilla on mahdollisuus harkita osallistumista parisuhderyhmän vertaisohjaajan koulutukseen, jonka ensimmäinen jakso järjestetään 22.-24.11. yhteistyössä Kataja-Parisuhdekeskus ry:n kanssa.

Koululaisten toiminnallinen ilta maaliskuussa Helsingissä

UIMISTA, PELEJÄ JA TORTILLOJA 23.3.2013
Koululaisten vuoden ensimmäinen toiminnallinen päivä alkaa Itäkeskuksen uimahallista kello 13. Joukko kokoontuu uimahallin edessä kello 13. Ohjelmassa vapaata uintia jaksamisen mukaan noin pari tuntia. Uimahallissa perusuima-altaiden lisäksi vesiliukumäkiä, poreallas, kylmä-allas ja hyppytorni. Mukana on valvojat, mutta myös oma vanhempi saa tulla mukaan. Uinnin jälkeen siirrytään autoilla kolmen koululaisen kotiin Sipooseen, jossa päivä jatkuu pelaamisen merkeissä. Jokainen saa itse täyttää omat tortillansa ja ehkä jotakin herkkujakin on luvassa. Illaksi kaikki kyyditetään kotiin tai sovittuun paikkaan Helsingissä. Jotta osataan järjestää riittävä määrä autokyytejä ja ostaa oikea määrä ruokaa, olisi ilmoittautumisen tapahduttava viimeistään 15.3.2013 järjestösihteerille (kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi tai 050-321 7976). Yhdistys tarjoaa toimintapäivän. Omat pyyhkeet ja uimapuvut mukaan.

Toiminnallisia iltoja tullaan jatkaamaan myös vuonna 2013. toiminnalliset illat kestävät yleensä 2-3 tuntia (joskus pidempään)  ja ne ovat osallistujille maksuttomia. Toiminnallisissa illoilla puuhataan jonkin teeman ympärillä. Ensimmäisenä on vuorossa ilta uimisen ja lautapelien merkeissä, myöhemmin keväällä lähdetään ainakin kokeilemaan kalliolaskeutumista ja yösuunnistukselle Pikkukoskelle. Toiveita ja vinkkejä otetaan mielellään vastaan. Siis yhteys järjestösihteeriin. Toiminnallisia iltoja kehitetään ja järjestetään koululaisten omien toiveiden ja kiinnostusten kohteiden mukaan.

Tervetulleita ovat kaikki sateenkaarevien perheiden 7-17-vuotiaat!

Vertaisryhmät netissä - perheaikaa.fi

Sateenkaariperheiden vertaisryhmä-chatit ja muun sateenkaariperheille suunnatun sisällön löydät osoitteesta Perheaikaa.fi. Helpoiten löydät sisällöt, jos kirjaudut palveluun ja valitset mielenkiinnon kohteeksesi sateenkaariperheet. Videoista löytyy useita sateenkaariperheitä koskevia tietoiskuja.

Joka kuukausi järjestetään KYSY ASIANTUNTIJALTA -chat kuun ensimmäinen (toukokuussa toinen) keskiviikko kello 10-11. Seuraavat chat-päivät ovat 6.3, 3.4 ja 8.5.

ISIEN, ISÄNMIELISTEN JA ISYYDESTÄ UNELMOIVIEN chat ke 20.3. kello 18:30-20:00
Vertaistukea, kiinnostavia vinkkejä, uusia näkökulmia, virkistäviä vaihtoehtoja, vastauksia kysymyksiin...

UUSPERHE -chat ti 26.3. kello 18:30-20:00
Onko perheessänne lapsia edellisestä suhteesta tai lapsia, jotka ovat syntyneet ennen nykyistä suhdettanne? Olipa uusperheytesi vasta rakenteilla tai jo vuosia toiminut systeemi, on uusperhe -chat sinun paikkasi tulla jakamaan ajatuksiasi ja kokemuksiasi muiden uusperheen arkea elävien kanssa.

ALKUTAIPALE -chat ke17.4. kello 18:30-20:00
Jos lapsesi on vasta haaveissa, vatsanahan alla kasvamassa tai tuhisevana nyyttinä sängyn uumenissa, olet tervetullut pohdiskelemaan ja suunnittelemaan perheasioita muiden vanhemmuuden alkutaipaleella olevien kanssa.

Keskustelufoorumi sateenkaariperheille

Setan alaisuudessa toimiva keskustelufoorumi on yhä poissa käytöstä. Sen uudelleen avaamisen ajankohdasta ei ole tietoa. MUTTA perheaikaa.fi -sivuilla on nyt ikioma alue sateenkaariperheiden keskustelulle.

Kun menee perheaikaa.fi ja valitsee etusivulta "keskustelut", löytyy sateenkaariperheet-keskustelualue aivan viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä alueelta. Sinne voi avata keskusteluja, mistä vain haluaa, myös lapsihaaveiluista ja odotusajasta. Nyt sieltä löytyy mysö useampi ilmoitus vanhemmuuskumppanien hakemisesta. Kaikki sateenkaariperheellisyyttä koskevat keskustelut toivotaan käytävän täällä, jotta ne löytyvät helposti. Uuden foorumin käynnistyminen vie aina jonkin aikaa ja ihmiset löytävän sinne pikkuhiljaa. Keskustelua kannattaa kuitenkin käydä ja uusia aiheita aloittaa, sillä se nopeuttaa fooruminen toimintaan lähtemistä. Keskustelupastalla ei saa jakaa yhteystietojaan, mutta jos haluat jatka yksityisesti keskustelua jonkun palstalaisen kanssa, voitte vaihtaa yhteystietojanne, ottamalla yhteyttä järjestösihteeriin.

Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä 5.5.

Toukokuun toisena sunnuntaina 5 5 juhlitaan toista kertaa sateenkaariperheitä eri puolilla maailmaa. Päivän aikana järjestetään iloisia ja näkyviä tapahtumia sateenkaariperheille. Kannattaa laittaa jo päivämäärä kalenteriin.

Suomessa päivää juhlitaan tänä vuonna Turussa sateenkaariperheaiheisen valokuvanäyttelyn avajaisten merkeissä. Helsingissä järjestetään viime vuoden tapaan koko perheen kulttuuritapahtuma.

Lisätiedot Suomen tapahtumista seuraavissa uutiskirjeissä. International Family Equality Day - kansainväliset kotisivut >>

Yhteistyökumppanit tiedottavat

MIES, ALKAISITKO KAVERIKSI LAPSELLE?

Jo pelkästään Helsingissä on tuhansia lapsia, jotka eivät koskaan pääse viettämään aikaa kenenkään miehen kanssa. Nämä lapset ovat yksin lastaan kasvattavien äitien poikia ja tyttöjä, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai vaikkapa ukkia, enoa tai kummisetää. Moni lapsi kuitenkin haluaisi kaverikseen aikuisen, luotettavan ja aidosti kiinnostuneen miehen, jonka kanssa harrastaa ja ihan vain olla yhdessä.

Pienperheyhdistys ry vastaa tähän tarpeeseen järjestämällä Mieskaveritoimintaa. Se on vapaaehtoistoimintaa, joka antaa miehille hienon mahdollisuuden katsoa maailmaa lapsen tai nuoren silmin ja tehdä asioita, joita ei ehkä muuten tulisi tehtyä. Monet kaverisuhteista ovat vuosien mittaan muodostuneet erittäin kiinteiksi ja jatkuvat koko elämän. Mieskaveritoiminta on siis erinomainen tapa osallistua lapsen tai nuoren elämään, vaikka omia lapsia ei olisikaan. Jokaisesta kaverisuhteesta tulee omanlaisensa!

Toiminnassa ei ole tarkoitus vahvistaa yleisiä käsityksiä miehistä. Mieskaveriksi ryhtyäkseen riittää, että on mies. Iällä, ulkonäöllä, syntyperällä, ammatilla, seksuaalisella suuntautumisella tai muilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä. Luonnollisesti myös homo-, bi- ja transmiehet ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Tärkeintä on, että mies on turvallinen ja luotettava, pystyy kohtaamaan erilaisia ihmisiä, ja että hänellä on aikaa ja kiinnostusta jakaa arkeaan lapsen kanssa.

Seuraava mieskaverikurssi alkaa Helsingissä 23.4. Lisätietoa: www.mieskaverit.fi Tiedustelut: Mina Iranta, p. 050 302 1359, mina.iranta@pienperhe.fi

Haastattelupyynnöt

Erilaiset äidit -ohjelman toiselle tuotantokaudelle etsitään myös sateenkaariperheen (tulevaa) äitiä. Lähde mukaan tekemään ohjelmaa ja kertomaan suomalaisille, mitä sateenkaariperheellistymisen arki todellisuudessa on!

Lisätiedot ja ilmoittutumiset >>

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä jo yli 700 tykkääjää!

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita!

Myös sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa löytyy Facebookista. 'Tykkää' meistä niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Nelfasta>>
Tykkää Tahdon2013 -kampanjasta>>

Poimintoja Facebookista

Pietarissa julkaistiin moninaisuudesta kertova lastenkirja

Pietarilainen Coming Out -järjestö on julkaissut lastenkirjan perheiden moninaisuudesta. Kirja on erityisen tärkeä Pietarin sensuurilain takia. Katso kirjahankkeen esittelyvideo
täältä.

Samaa sukupuolta olevat parit voittivat!

Euroopan ihmisoikeustuomio antoi 19.2.2013 eurooppalaisten sateenkaariperheiden kannalta merkittävän päätöksen perheen sisäistä adoptiota koskevassa tapauksessa.
Kyseessä on ensimmäinen kerta kun tuomioistuin teki samaa sukupuolta olevan parin lapsiperhettä koskevan myönteisen päätöksen.

Kuka käänsi takkinsa?

Moni lakia vaalikoneessa kannattanut kansanedustaja ei ole allekirjoittanut lakialoitetta. Kaavio kertoo, miten kansanedustajan vaalikonevastaus ja tasa-arvoisen avioliittolakialoitteen allekirjoitus suhteutuvat toisiinsa. Yle-uutisten juttu täällä.

Sateenkaariperheiden isille oma sivusto

DadSquared on sateenkaariperheiden isien oma sivusto, jolla paljon uutisia ja kuvia miesparien lapsiperhe-elämästä. Tsekkaa
täältä.

Tapahtumakalenteri

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >>

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

Pohdituttaako perheenperustaminen? Onko haasteita viranomaistahojen, palvelujen tai suvun kanssa? Kuinka toimii KELA ja hedelmöityshoitoklinikat? Kuinka lakeja tulkitaan? Mietityttääkö jokin asia arjessa, perhe-elämässä tai lasten asioissa?

PUHELIN

Neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello  9-10

SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse info@staankaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa.

CHAT

Neuvontapalveluihin kuuluu myös viikoittainen ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat´. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään

Joka kuun ensimmäinen keskiviikko (ellei toisin mainita) kello 10-11, eli 6.3, 3.4 ja 8.5 .

Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että  muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

Paikalliset tapaamiset ja tapahtumat

UUTTA:
Paikkakuntien omat facebook-ryhmät
Turussa retki Hop Lopiin
Tampereelta matkataan kylpylään

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: info@sateenkaariperheet.fi
Lahti
: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: info@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Hanna, Tanja, Kirsi, Anu ja Jonna, helsinki@sateenkaariperheet.fi

Pääkaupunkiseudun perhetapaamiset ovat kerran kuussa sunnuntaisin klo 15-18 Leikkipuisto Linjassa osoitteessa Toinen Linja 6, 00530 Helsinki.  Tarjoilut nyyttärimeiningillä.  Lisätietoa Leikkipuisto Linjasta >>

Pääkaupunkiseudun paikallistiimi kaipaa vielä muutamia jäseniä. Mukana on jo useampi innokas tapaamisjärjestäjä, mutta jotta homma toimisi toivotunlaisesti, olisi vielä pari ihmistä hyvä saada mukaan. Paikallistiimi suunnittelee ja organisoi pääkaupunkiseudun tapaamisia, retkiä ja muita kokoontumisia. Yhdessä on mukava ideoida eikä kenenkään vastuulle tule kovin monen tapaamisen isäntänä/emäntänä toimimista. Tiimin käsissä on minkälaista toimintaa pääkaupunkiseudulta jatkossa löytyy. Tule mukaan vaikuttamaan, tutustumaan uusiin ihmisiin ja hoitamaan vaikkapa yhden tapaamisen ovien avaus- ja kahvinkeittovuoro vuodessa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset järjestösihteerille.

Kevään tapaamisajat ovat: 10.3, 14.4 ja 12.5.

Alkutaipale-ryhmä
Yhteydenotot ja kyselyt: alkutaipale.helsinki@sateenkaariperheet.fi

Alkutaipale-ryhmä on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnittelelville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme, teemme retkiä ja piknikejä. Kokoonnumme yleensä torstaisin Kotolassa kello 18:00. Olet tervetullut mukaan olit/tte sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet.

Seuraava tapaaminen torstaina 14.3. klo 18:00 Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 4.krs.


Isätapaaminen

Lokakuun lopulta alkaen kokeillaan käynnistää kerran kuukaudessa säännöllisesti kokoontuva sateenkaariperheiden miesten ja miestenmielisten oma ryhmä. Tervetuloa mukaan! Säännöllisesti kokoontuvan ryhmän myötä toivotaan, että päästään käymään keskustelua hiukan syvemmin kuin aiemmin harvakseltaan kokoontuessa. Katsotaan miten tämä toimii! Kokoontumiset ovat Helsingin keskustassa yhdistyksen toimistolla joka kuukauden viimeinen torstai kello 19-21.

Seuraavat tapaamiset:  28.3, 25.4 ja 30.5. kello 19-21

Pääkaupunkiseudun arkitapaamiset
Helmikuussa Sateenkaariperheiden toimistolla Kotolassa aloitettiin aamupäivien arkitapaamiset.  Luvassa on mm. kätilöopiskelijoiden järjestämää vauva/taaperomuskaria ja välillä tapaamiset ovat vapaamuotoisia ilman varsinaista ohjelmaa. Ajankohdasta johtuen tapaamiset kiinnostavat varmasti eniten kotivanhempia, mutta mukaan ovat tietysti tervetulleita kaikenikäiset lapset ja aikuiset. Toimistolta löytyy leluja ja siellä on myös mahdollista lämmittää ruokaa lapsille.

Yhdistys tarjoaa teetä, kahvia, mehua ja keksejä. Mukanaan voi tuoda muita syötäviä nyyttärihengessä.

Tapaamisajat maalis- ja huhtikuussa:  12.3,  26.3, 9.4 ja 23.4  klo 10 - 12.

Paikka: Sateenkaariperheiden toimisto Kotola, Pirtti-tila, Yrjönkatu 29 A, Helsinki. Rattaat/vaunut saa sisälle toimiston aulaan suoraan Pirtin oven viereen. Lisätietoja: Miia Luukkonen, puh. 050 4132 397 tai miialuukkonen@gmail.com tai Kaisa Niittynen, puh. 050-321 7976 tai kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi.

Koululaisten toiminnallinen lauantai 23.3.2013
Koululaisten vuoden ensimmäinen toiminnallinen päivä alkaa Itäkeskuksen uimahallista kello 13. Joukko kokoontuu uimahallin edessä kello 13. Ohjelmassa vapaata uintia jaksamisen mukaan noin pari tuntia. Uimahallissa peruauima-altaiden lisäksi vesiliukumäkiä, poreallas, kylmä-allas ja hyppytorni. Mukana on valvojat, mutta myös oma vanhempi saa tulla mukaan. Uinnin jälkeen siirrytään autoilla kolmen koululaisen kotiin Sipooseen, jossa päivä jatkuu pelaamisen merkeissä. Jokainen saa itse täyttää omat tortillansa ja ehkä jotakin herkkujakin on luvassa. Illaksi kaikki kyyditetään kotiin tai sovittuun paikkaan Helsingissä. Jotta osataan järjestää riittävä määrä autokyytejä ja ostaa oikea määrä ruokaa, olisi ilmoittautumisen tapahduttava viimeistään 15.3.2013 järjestösihteerille (kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi tai 050-321 7976). Yhdistys tarjoaa toimintapäivän. Omat pyyhkeet ja uimapuvut mukaan.

Oma facebook-ryhmä

Pääkapunkiseudun sateenkaariperheille on perustettu oma suljettu facebook-ryhmä, "Pääkaupunkiseudun Sateenkaariperheet". Ryhmän jäsenyys ja sinne kirjoittelut eivät näy kenellekään muulle kuin ryhmän jäsenille. Ryhmään pääsee vain sen ylläpitäjien tai jo jäsenenä olevien lisäämänä. Ryhmässä tiedotetaan pääkapunkiseudun tapahtumista, haastattelupyynnöistä ja muusta ajankohtaisesta. Siellä voi kuka tahansa kuulutella seuraa vaikkapa pulkkamäkeen tai museoretkelle. Myös kaikenlainen sateenkaariperheellisyyteen liittyvä keskustelu on sallittua.

Jos haluat liittyä ryhmään kysy fb-kavereiltasi ovatko he jo ryhmän jäseniä, ja voisivatko lisätä sinut. Tai pyydä toiminnanjohtaja Juha Jämsää,  järjestösihteeri Kaisa Niittystä tai hallituksen jäsen Tanja Rintalaa ystäväksesi ja liittämään sinut ryhmään.

Jo ryhmään kuuluvat, liittäkää kavereitanne ryhmään, jotta mahdollisimman moni pääsisi osalliseksi ryhmän annista.

JOENSUU

Paikallistiimi: Tuulia, joensuu@sateenkaariperheet.fi

Joensuussa järjestetään syksyn aikana tapaamisia, joista sovitaan perheiden kesken sähköpostitse. Jos olet kiinnostunut osallistumaan vapaamuotoiseen seurusteluun ja toimintaan, ota yhteyttä joensuu@sateenkaariperheet.fi, niin liitetään sinut sähköpostilistallemme. Tervetuloa mukaan!

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Heljä Siitari, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Kuukausitapaamiset  joka kuun kolman torstai kello 17-18.30, eli seuraavat tapaamiset ovat: 21.3, 18,4 ja 16.5. Tapaamispaikkana Jyväskylän Setan toimisto Matarankatu 6, 2.kerros, 40100 Jyväskylä.

Sähly kouluikäisille vanhempineen jatkuu keskiviikkoisin klo 19.30-20.30 Voionmaan koululla.

KUOPIO

Alueelle tarvitaan edelleen uusia jäseniä paikallistiimiin. Kuopion aikoinaan aktiiviset tapaamiset ovat olleet nyt puolitoista vuotta katkolla tekijöiden puutteessa. Paikallisen tapaamistoiminnan pyörittäminen ei vaadi paikallistiimin jäseniltä kovinkaan paljoa ja toiminnalle saa täyden tuen yhdistyksen järjestösihteeriltä. Voimme olla avuksi tilojen varaamisessa, tiedottamisessa ja ideoinnissa. Innokkaat voivat olla yhteydessä info@sateenkaariperheet.fi.

KYMENLAAKSO / KOTKA

Kotkaan on tulossa lähikuukausina ensimmäinen sateenkaariperhetapaaminen. Sen järjestää Kymenlaakson Seta, mutta Sateenkaariperheet ry avustaa järjestelyissä. Tarkoituksena on saada aikaan mukava päivä perheille, mutta myös kartoittaa alueen perheiden määrää ja toiveita jatkotoimintaan.

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina Särkkä, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi

Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhdyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi

Tapaamiset joka kuukauden kolmas sunnuntai klo 14.30-17 (17.3, 21.4 ja 19.5) Oulun keskustan avoimessa päiväkodissa (Ns. Vihreä Talo, Uusikatu 27). Oulun sateenkaariperheiden tapaamisista ilmoitellaan myös ryhmän omalla s-postilistalla: oulu@sateenkaariperheet.fi. Kysy liittymisohjeet paikallistiimiltä.

PORI

Porissa on toimintaa. Kysy lisää, sateenkaariperheet@100seta.fi

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Riikka, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Rovaniemellä tavataan perheiden kotona. Kyselyt paikallistiimille.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaatteella.

TAMPERE

Paikallistiimi: Marjut ja Sini, tampere@sateenkaariperheet.fi

Tampereen paikallistiimi polskuttelee maaliskuussa kylpylä Edenissä 16.3 klo 15 alkaen. Kylpylämaksun omavastuu 10 €/hlö yli 4 -vuotiailta. Ennakkoilmoittautumiset 15.3 mennessä joko sähköpostiin (tampere@sateenkaariperheet.fi) tai ryhmän facebook -sivulle. Tiedetään sitten odotella kaikki paikalle tulijat.

Keväälle on suunnitteilla lasten ensiapuun liittyvää koulutusta, liikuntaseikkailua, valokuvausprojektia yms yms. Rohkeasti uudet ja vanhat mukaan tapaamisiin, keskusteluihin ja lasten leikkituokioihin. Kehitetään toimintaa yhdessä haluttuun suuntaan!

Tarkemmat infot tapahtumista lähempänä sähköpostitse ja facebookissa. Kysy sähköpostilla ohjeet facebookin ryhmään liittymisestä: tampere@sateenkaariperheet.fi

TURKU

Paikallistiimi: Minna, Marjukka, Juha ja Anu, turku@sateenkaariperheet.fi
 
Maaliskuun tapaaminen järjestetään Turun Seikkailupuiston Seikkailutalossa sunnuntaina 24.3.2013 klo 16.30-19. Tervetuloa tapaamaan toisia sateenkaariperheitä ja sellaiseksi haluavia, vaihtamaan kokemuksia ja suunnittelemaan loppuvuoden toimintaa! Lapsille seikkailutalosta löytyy leluja, mikro, hoitopöytä, pottia yms. tarvittavaa. Tarjoilut järjestetään nyyttäriperiaatteella. Kysy halutessasi lisätietoja: turku@sateenkaariperheet.fi tai ilmesty paikan päälle!

Huhtikuussa menemme lauantaina 13.4. porukalla valloittamaan Piispanristin sisäleikkipuiston HopLopin, os. Jännekatu 1. Tavataan klo 16 kassojen luona, ennakkoilmoittautumista ei tarvita jos olette ajoissa paikalla. Mukaan tasarahana 2 euroa sisäänpääsymaksun omavastuuosuutta jokaiselta vähintään 1-vuotiaalta lapselta. Alle 1-vuotiaat ja aikuiset ilmaiseksi. Yhdistys maksaa loppuosan sisäänpääsymaksuista. Piispanristille pääsee kauppatorilta Turun kaupungin busseilla 11 ja 111-116. Turun kaupungin sisäinen bussilippu kelpaa kaupungin rajan pysäkille asti Piispanristin Prismalle, josta on muutaman sadan metrin kävelymatka HopLoppiin.

Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää vietetään 5.5., jolloin tulossa sateenkaariperheiden lasten valokuvanäyttelyn avajaiset Perhetalo Heidekenillä klo 14 alkaen. Lisätietoa seuraavissa jäsenkirjeissä.

Turun seudun sateenkaariperheillä on tiedottamista varten sähköpostilista, johon voi ilmoittautua mukaan ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa: turku@sateenkaariperheet.fi.

Nyt olemme myös facebookissa: Tiedotukseen painottuva sivusto löytyy täältä >>
Lisäksi Turun seudun sateenkaariperheille on perustettu suljettu facebook-ryhmä, jossa myös voi keskustella toiminnasta  ja muista sateenkaariperheasioista luottamuksellisemmin. Keskustelut näkyvät vain ryhmän jäsenille, mutta ryhmän jäsenet näkyvät julkisesti. Ryhmään pääsee laittamalla pyynnön ylläpitäjälle täällä >>

Alkutaipale-ryhmä
Myös erityisesti uusille perheille ja perhettä suunnitteleville suunnattu alkutaipaletoiminta on käynnistymässä Turussa. Jos haluat mukaan alkutaipalelaisten sähköpostilistalle, ilmoita sähköpostiosoitteesi: mjkarvonen@gmail.com. Toistaiseksi alkutaipalelista on ollut hiljainen, mutta kuka tahansa voi olla aloitteellinen tapaamisten virittelemisessä.

Sateenkaariperheet ry
Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Koulutussuunnittelija
Anna Moring
anna.moring@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Puheenjohtaja
Emmi Pihlajaniemi
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
040 5621 767

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello  9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi -sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen. sateenkaariperheet.fi/liittyminen.html

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2013.

Emmi Pihlajaniemi / puheenjohtaja
Joanna Marjanen / varapuheenjohtaja
Sari Makkonen
Paula Myöhänen
Liisa Rytkönen-Kontturi
Tanja Rintala
Anu Pellinen
Hanna Wahlsten / varajäsen
Jenni Häivälä / varajäsen

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1