Ilmoitus ruokavalion tarpeesta, eettiset ja uskonnolliset syyt

Syksy 2021-kevät 2022

Nimi
Syntymäaika​
Huoltajan nimi ja puhelinnumero
Huoltajan sähköpostiosoite
Päivähoitopaikka/koulu nyt
Ryhmä/luokka nyt
Päivähoitopaikka/koulu syksy 2021-kevät 2022
Ryhmä/luokka syksy 2021-kevät 2022

Kasvisruokavalio

Eettinen tai uskonnollinen ruokavalio

Lisätietoja ruokavaliosta
Ruokavalion valmistaminen voidaan aloittaa tämän ilmoituksen mukaisesti alkaen: päivämäärä
Ilmoitus tulee päivittää vuosittain toukokuun loppuun mennessä

Tietosuoja-asetus ja tietojen tallentaminen henkilörekisteriin

0%