Kysymys on pakollinen

Erotu verkossa - sähköiset työnhaunkanavat ja videohaastattelu
19.3.2013 klo 9-12

Asiantuntijaluennoitsijoina:
Saila Saastamoinen, Monster Oy
Anne Alarousu, Rekruitby.net
Olli Kopakkala, Ukko.fi

1. Mielipiteesi tilaisuudesta
(5 =täysin samaa mieltä  1= täysin eri mieltä)

5 4 3 2 1
* Tilaisuuteen kannatti osallistua.
* Saila Saastamoinen oli osaava.
* Sailan aihetietous oli hyvää
* Anne Alarousu oli osaava.
* Annen aihetietous oli hyvää.
* Olli Kopakkala oli osaava
* Ollin aihetietous  oli hyvää.
* Sain tilaisuudesta hyödyllistä tietoa.

Kysely ohjautuu vastaamisen jälkeen OTTYn vertaisryhmän ilmoittautumissivulle. Jos olet ollut jo mukana vertaisryhmässä tai et ole siitä kiinnostunut, poistu sivulta sulkemalla se.

1/1