Sponsorointihakemus
Sponsorship application

Hakijan taustatiedot
Your Organization

Hakijatahon nimi
Organization Name

Y-tunnus
Business ID

Kotipaikka
Home Municipality

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
Contact Information

Yhteyshenkilön nimi
Contact Person Name

Sähköpostiosoite
Email

Puhelinnumero
Phone Number

0%