Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen


Sateenkaariperheet UUTISKIRJE

Askel oikeaan suuntaan

JOULUKUU 2011

Eduskunta päätti 7. joulukuuta uudesta adoptiolaista. Uusi adoptiolaki ei mahdollista yhteistä adoptiota rekisteröidyille pareille eikä avopareille. Laki on siltä osin selvästi Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen.

Uuden adoptiolain myötä tulee myös useita myönteisiä asioita sateenkaariperheille. Adoptioneuvontaan hakeutuvien oikeusturva esimerkiksi parantui rutkasti, eikä mies- ja naispareja ole enää yhtä helppoa syrjiä adoptioprosesseissa. Tosin epäsuoralle syrjinnälle jää aina omat mahdollisuutensa.

Sateenkaariperheiden kannalta tärkein uudistus on kuitenkin kahdeksan viikon harkinta-ajan poistuminen niiltä naispareilta, joiden lapsi on saanut alkunsa hedelmöityshoidoilta. Tällä hetkellähän perheen sisäinen adoptio voidaan näissäkin perheissä vahvistaa vasta kun lapsi on kahdeksan viikon ikäinen.

Uuden lain voimaantulosta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta se lienee kevään aikana. Yhdistys seuraa asiaa. Uuden lain tultua voimaan, perheen sisäinen adoptio voidaan vahvistaa heti kun lapsi on syntynyt kunhan adoptioneuvontaprosessi on käyty asianmukaisesti läpi. Tämä lyhentää jonkin verran lainsuojatonta aikaa, jossa lapsi joutuu elämään.

Uudenkin lain myötä lapsen lainsuojaton jakso kestää sen verran kuin käräjäoikeus ottaa adoptiopäätöksen vahvistamiseen. Esimerkiksi Helsingissä tämä kestää muutaman viikon, mutta joissain muissa käräjäoikeuksissa päätöksenteko on kestänyt joskus melkoisen paljon pidempään.

Uusi adoptiolaki onkin vain pieni askel sateenkaariperheiden lasten oikeusturvan vahvistamisen pitkällä tiellä. Seuraava askel on isyyslain uudistaminen vanhemmuuslaiksi, joka mahdollistaisi naisparin sosiaalisen äidin tunnistamisen automaattisesti syntyvän lapsen vanhemmaksi rekisteröidyn parisuhteen nojalla kun lapsi on saanut alkunsa hedelmöityshoidoilla. Tämä poistaisi lapsen lainsuojattoman vaiheen kokonaa tässä sateenkaariperheiden muodossa.

Vuosi 2011 on ollut Sateenkaariperheet ry:lle erinomainen. Siitä suuret kiitokset kymmenille ja kymmenille vapaaehtoisille ympäri maan. Toiminta on jatkanut kasvuaan ja ensi vuonna saavutetaan taas uusi rajapyykki. Pysyvä toimisto ja henkilökuntaa. Vuonna 2012 jatkuu erinomaisesti käynnistynyt parisuhdetoiminta. Helmikuussa käynnistyy ensimmäinen perhevalmennusjakso, joka on suunnattu kaikille lasta suunnitteleville, odottaville tai juuri lapsen saaneille. Sateenkaariperhearki sisältää edelleen valtavat määrät erityisiä haasteita, joista selviämiseksi haluamme tarjota uusille perheille entistä paremmat edellytykset selviytyä.

Mukavaa ja rauhallista joulua jokaiseen tupaan!

Juha Jämsä
puheenjohtaja
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Viimeisimpiä lausuntoja:

Tiedote 30.11.2011 - Lakivaliokunta esittää eduskunnalle Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaista adoptiolakia >>

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 25.11.2011 adoptiolain valmistelusta >>

Setan, Sateenkaariperheet ry:n ja Trasekin lausunto YK:n ihmisoikeussopimuksen toteutumisesta Suomessa >>

TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI MM:
* Avustus & toiminnanjohtaja
* Vuosikokous
* Sateenkaariperheiden Euroopankartta
* Perhevalmennus alkaa 28.2.
* Parisuhdeviikonloppu taas toukokuussa
* Nuorisotoimikunta
* Suunnittele jäsenkortti!
* Poimintoja Facebookista
* Paikallistoiminta

Sateenkaariperheille avustus ja toiminnanjohtaja

Vuoden paras uutinen tuli 15.12. Raha-automaattiyhdistykseltä. Rayn hallitus ehdottaa Sateenkaariperheet ry:lle 100 000 euron avustusta ensi vuoden alusta lähtien. Tämän ilouutisen myötä yhdistys voi ensi vuonna perustaa pysyvän toimiston Helsinkiin ja palkata 1,5-2 työntekijää.

Sateenkaariperheet ry:n hallitus totesi 18.12. kokouksessaan, että Rayn avustusesitys mahdollistaa toiminnanjohtajan palkkaamisen yhdistykselle toimintasuunnitelman mukaisesti. Hallitus kutsui toiminnanjohtajaksi nykyisen puheenjohtajan Juha Jämsän, joka vastasi myöntävästi kutsuun. Jämsän työsuhde alkaa vuosikokouksen jälkeen 13.2.2012. Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle uusi puheenjohtaja. Kevään aikana yhdistykseen palkataan myös järjestösihteeri.

Perhevapaat monimuotoisissa perheissä

Perhevapaat monimuotoisissa perheissä oli teemana 30.11. eduskunnassa järjestetyssä seminaarissa, jota Sateenkaariperheet oli mukana järjestämässä. Sari Sarkomaa (kok) puki sanoiksi tärkeän periaatteen perhevapaiden kehittämisessä. Tärkeämpää kuin laajentaa nykyisiä perhevapaita, on ensin huolehtia, että kaikenlaiset perheet pääsevät nauttimaan nykyisistä perhevapaista. Hänen mukaansa kaikki perheet ovat erilaisia, mutta samanarvoisia.

Sari Palm (Kd) kiinnitti huomiota sateenkaariperheitä koskevaan välillä raakaankin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Monimuotoiset perheet -verkoston järjestöt ja eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmä pohtivat seminaarissa tapoja, joilla edistää lapsen edun huomioimista myös niissä perheissä, jotka eivät kaikin osin vastaa normia.

Tervetuloa vuosikokoukseen

Sateenkaariperheet ry:n hallitus kutsuu kaikki yhdistyksen jäsenet perinteisesti talvileirin yhteydessä järjestettävään  yhdistyksen vuosikokoukseen lauantaina 11.2.2012 kello 18 Porvoossa, Övikin leirikeskuksessa, Övikintie 29, 07450 Voolahti. Övikin leirikeskus sijaitsee meren rannalla 17 km Porvoon keskustasta. Helsingistä Övikiin on matkaa 67 km. Katso kartta >>

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: Toimintasuunnitelma ja budjetti 2012, Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 sekä valitaan uusi hallitus ja uusi puheenjohtaja. Hallituksen valinnasta katso myöhemmin uutiskirjeessä oleva teksti. Kokouspaperit tuodaan kokoukseen. Ne ovat ladattavissa myös yhdistyksen kotisivuilta kun valmistuvat.

Suomalaisten sateenkaariperheiden Eurooppa

Euroopassa ihmisten olisi tarkoitus voida liikkua vapaasti. Tämä on Euroopan Unioni yksi keskeisimmistä lähtökohdista. Jos kuitenkin elät sateenkaariperheessä, perheesi ihmissuhteita ei useinkaan tunnisteta. Sateenkaariperheiden eurooppa on siksi hyvin rajattu Eurooppa. Katso alta suomalaisten sateenkaariperheiden Euroopankartta!

Suurempiresoluutioinen kuva nettisivulla >>

Sateenkaariperheiden perhevalmennus 28.2.-10.4.

Kaikille lasta suunnitteleville, lasta odottaville ja lapsen hiljattain saaneille perheille suunnattu Sateenkaariperheiden perhevalmennus käynnistyy Helsingissä. Perhevalmennus toteutetaan seitsemänä luentona, jotka toteutetaan peräkkäisinä tiistai-iltoina. Perhevalmennus on osallistujille maksutonta.

Luennot joka tiistai kello 18.00-20.30 ajalla 28.2.-10.4.2012.
Sitovat ilmoittautumiset perhevalmennukseen 15.2. mennessä nettilomakkeella >>

Paikka ilmoitetaan ilmoittautuneille myöhemmin. Luennot järjestetään jossain päin Helsingin keskustan aluetta, mahdollisesti yhdistyksen uudessa toimitilassa.

Valmennus täydentää kunnan tarjoamaan synnytys- ja perhevalmennusta. Kurssilla tarjotaan tietoa erityisesti sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, käydään läpi perheiden oikeuksia etuuksiin ja ongelmiin etuuksien haussa, syntymässä olevan lapsen juridisen tilanteen turvaamiseen liittyvissä hakemuksissa, sateenkaariperheiden parisuhteen tyypillisistä sudenkuopista, kolmen ja neljän vanhemman perheiden erityishaasteista jne. Sateenkaariperheiden oma perhevalmennuskurssi tukee perheiden ongelmien ennaltaehkäisyä, palveluneuvontaa ja toimii myös vahvana vertaistuen paikkana ja muodostaa vertaisverkostoja, jotka kokemusten mukaan helposti jatkuvat koko lasten lapsuuden ajan. Valmennus ei korvaa kunnan järjestämää synnytys-/perhevalmennusta vaan täydentää sitä.

Perhevalmennukseen voivat osallistua vain siihen ilmoittautuneet. Perhevalmennuksen lähtökohtana on, että osallistujat osallistuvat kaikkiin osioihin, mielellään kaikkien perheen (tulevien) vanhempien voimin. Koska valmennukseen osallistuu perheitä erilaisista elämäntilanteista, on kuitenkin ymmärrettävää jättää väliin jokin luento, joka ei lainkaan tunnu koskevan omaa perhetilannetta. Perusperiaate kuitenkin on, että kaikki osallistuvat kaikille luennoille.

Eri luennoilla sovelletaan erilaisia työskentelytapoja. Useilla luennoilla on ainakin osittain tietopitoista luennointia. Vertaiskeskusteluilla ja kysymyksille varataan joka luennolla paljon tilaa. Joskus saatetaan kuulla lapsen jo saaneiden perheiden kokemuksia ja toisilla kerroilla saatetaan työstää teemoja myös pienryhmissä. Luentojen painopisteet määräytyvät osallistujien perhetilanteiden mukaisesti.

Perhevalmennus toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa. Loppukeväästä osallistujilta kerätään palaute toteutuneen valmennuksen sisällöstä, minkä perusteella luodaan lopullinen sateenkaariperhevalmennuksen malli. Malli tueksi luodaan kurssimateriaalit, jonka pohjalta valmennusta voidaan toteuttaa eri puolella maata tulevina vuosina.

Valmennus toteutetaan Helsingissä, koska siihen on saatu taloudellista tukea Helsingin kaupungin sosiaalautakunnalta. Mallia on mahdollista toteuttaa muissakin kaupungeissa. Lisäksi luentojen sisältö pyritään saamaan tulevaisuudessa myös Perhenetti-hankkeen kotisivuile internettiin.

1. luento 28.2.: Johdantokerta
2. luento 7.3.: Miten lapsia tehdään? Lapsiperheellistymisen vaihtoehtoja
3. luento 14.3.: Lapsen syntymän jälkeistä byrokratiaa
4. luento 21.3.: Pohdittavaa ja sovittavaa ennen lapsen syntymää
5. luento 28.3.: Lapsi osaksi sateenkaariperhettä ja sukua
6. luento 3.4.: Parisuhde sateenkaariperheessä
7. luento 10.4.: Sateenkaariperhe hyvinvointipalveluissa ja vertaistuessa

Tutustukaa valmennuksen tarkempiin sisältöihin alustavassa ohjelmassa >>

Sitovat ilmoittautumiset perhevalmennukseen 15.2. mennessä nettilomakkeella >>

Kevään parisuhdeviikonloppu toukokuussa

Sateenkaariperheet ry:n toinen parisuhdeviikonloppu järjestetään 4.-6.5. jälleen Kirkkonummella.

Ilmoittaudu netissä jo nyt >>

Viikonloppu järjestetään Räfsön leirikeskuksessa. Leirin vetävät Liisa ja Pentti Tuovinen. Tuoviset ovat vetäneet nais- ja miesparien parisuhdekursseja Helsingissä ja toimineet aktiivisesti Yhteys-liikkeessä. Liisa veti marraskuussa Sateenkaariperheiden ensimmäisen parisuhdeviikonlopun, joka palautteen perusteella oli todellinen menestys.

Viikonloppu on parisuhderetriitti, jossa työskennellään pareittain. Lapset eivätkä vauvat voi osallistua retriittiin. Viikonlopun aikana etsitään oman parisuhteen vahvuuksia ja voimistutaan niistä. Samalla rikastutaan muiden osallistujien kokemuksista.

Työskentelyn tärkeitä periaatteita ovat ehdoton luottamus ja vapaaehtoisuus. Osallistujilla on valta päättää mitä jakavat ryhmän kanssa ja mitä vain oman puolison kanssa. Leirin vetäjät ovat yhteydessä kaikkin osallistujiin ennen viikonloppua. Näin varmistetaan esimerkiksi, että ryhmässä ei ole akuutissa kriisissä olevia pareja tai riitaisten erojen osapuolia uusien puolisoiden kanssa. Ryhmän tulee olla turvallinen kaikille osallistujille.

Viikonlopun hinta sisältää leirin ohjelman, majoittumisen ja täysihoidon. Räfsön ruoat saivat ylistävät arvostelut edellisellä leirillä kerätyssä palautteesta.

Sateenkaariperheet ry:n jäsenet: 110 euroa henkilöltä eli 220 euroa pariskunnalta.
Muut: 135 euroa henkilöltä eli 270 euroa pariskunnalta.

Leiri järjestetään Räfsön leirikeskuksessa, Kirkkonummella, luonnonkauniin Porkkalaniemen edustalla sijaitsevassa saaressa. Lyhyt matka mantereelta saarelle taitetaan leirikeskuksen veneellä. Venesatamaan ei ole julkista liikennettä. Leirillä majoitutaan 2-4 hengen huoneissa niin, että kuhunkin huoneeseen majoitetaan vain yksi pariskunta. Huoneissa ei ole omaa suihkua eikä wc:tä, vaan ne löytyvät yhteisistä tiloista. Leirin aikana tarjotaan ateriat perjantain päivällisestä sunnuntain päiväkahviin. Lisätietoja leirikeskuksesta löytyy leirikeskuksen kotisivuilta>>

Viikonlopun käytännönjärjestelyistä vastaa yhdistys, mahdolliset kyselyt osoitteeseen info@sateenkaariperheet.fi. Leirin sisällöstä voi halutessaan keskustella leirin vetäjän kanssa jo etukäteen. Liisa Tuovinen, liisa.tuovinen@pp.inet.fi, 050 369 7238.

Ilmoittaudu netissä jo nyt >>
Leirille otetaan ensimmäiset 18 ilmoittautunutta pariskuntaa. Ilmoittautumiset viimeistään 30.3. mennessä. Jäsenhinta edellyttää, että jäsenmaksu on maksettu 30.3. mennessä.

Jäseneksi voit ilmoittautua yhdistyksen kotisivuilla>>

PS. Syksyllä järjestetään parisuhdeviikonloppu Keski-Suomen tietämillä. Alueelta toivotaan ideoita leirikeskuksista, joissa viikonloppu voidaan järjestää. info@sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperheet ja hyvinvointi jäsenhintaan 10 euroa

Nyt sateenkaariperheiden suomalainen perusteos jäsenille edulliseen jäsenhintaan 10 euroa kun tilaat yhdistyksen nettikaupasta>>

Tässä kirjassa kuullaan sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien sekä eri alojen ammattilaisten tarinoita kohtaamisista. Lisäksi annetaan käytännön työkaluja erilaisten perheiden kohtaamiseen. Lukuihin sisällytetyt tehtävät auttavat pohtimaan omia käsityksiään erilaisista perheistä. Kirja on tarpeellista luettavaa kaikille sateenkaariperheille ja perheiden parissa työskenteleville.

Sateenkaariperheen nuoria Setan nuorisotoimikuntaan

Suunnittele uusi jäsenkortti yhdistykselle!

Kertokaa mahdollisuudesta perheenne nuorille!

Hakuaika Setan nuorisotoimikuntaan on nyt alkanut ja jatkuu 8.1.2012 asti - tervetuloa hakemaan sen jäseneksi kaikki 14-29-vuotiaat nuoret, jotka haluavat olla mukana edistämässä sateenkaarevien ja sateenkaariperheessä elävien nuorten asemaa Suomessa ja vaikuttamaan Setan nuorisotyön kehittämiseen. Toimikuntaan Setan hallitus nimeää tällä kertaa 8 jäsentä. Lisää tietoja nuorisotoimikunnantoiminnasta ja hakuprosessista sekä hakulomake osoitteesta anders.hulden@seta.fi

Sateenkaariperheet ry uudistaa jäsenkorttinsa vuonna 2012. Uusi kortti on luottokortin kokoinen muovikortti, johon seuraavina vuosina saa uuden vuositarran.

Pyydämme jäseniltä ehdotuksia kortin uudeksi ulkonäöksi. Lähetä ehdotuksesi pe 27.1. mennessä osoitteeseen jasenet@sateenkaariperheet.fi. Hallitus valitsee ehdotusten joukosta parhaan.

Jäsenkortin koko on 86mm X 54mm, ja siinä tulee olla yhdistyksen logo, paikka jäsenen nimelle ja jäsennumerolle sekä lisäksi paikka vuositarralle. Tiedoston tulee olla laadultaan painokelpoinen. Graafisen ilmeen luojan nimen voi halutessaan laittaa kortin johokin reunaan pienellä fontilla. Yhdistyksen logon löydät täältä >>

Vuoden 2012 suurtapahtuma

Sateenkaariperheiden 2. Eurooppapäivät järjestetään 28.4.-1.5.2012 Barcelonassa. Tapahtumaan ilmoittautunut jo kymmenkunta suomalaisperhettä.

Tapahtuman ilmoittautuminen alkanut>>
Lisätietoa tapahtumasta ja resortista  www.familieslgtb2012.org

Loputkin lastenkirjan käsikirjoitukset toimituskunnalle

Lastenkirjahankkeella on tiedossa, että jäsenten kirjoituspöytien laatikoista löytyy lastenkirjojen käsikirjoituksia, joita ei ole vielä lähetetty toimituskunnan vetäjälle. Nyt pyydämme, että loputkin tiedossa olevat käsikirjoitukset lähetettäisiin toimituskunnan uudelle vetäjälle, Sini Huttuselle, välittömästi osoitteeseen info@sateenkaariperheet.fi. Toimituskunta ryhtyy heti vuoden alusta valitsemaan julkaistavaksi otettavia käsikirjoituksia ja etsimään niille kuvittajia.

Voisitko ystävällisesti auttaa meitä?

Vuoden vaihtuessa avautuu aina paikkoja hoitaa vapaaehtoistyötä yhdistyksessä. Olisiko sinulla ensi vuonna aikaa panostaa jonkin verran omaa aikaasi yhdistyksen tavoitteiden edistämiseksi? Harkitse vaikka uuden vuoden lupaukseksi! Ihan jokaiselle löytyy sopivaa tehtävää, jos intoa löytyy.

Vaikka yhdistykseen palkataan vuoden 2012 aikana kaksi työntekijää, ei vapaaehtoistyön merkitys yhdistyksessä pienene lainkaan. Paremminkin työntekijät osaltaan luovat parempia edellytyksiä tehdä entistä laajempaa ja mielekkäämpää vapaaehtoistyötä. Kaikkia tarvitaan edelleen.

* Hallitukseen kaivataan uusia tekijöitä ainakin kolmen henkilön verran. Hallitus ja uusi puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa 11.2.2012. Tule mukaan tapahtumien keskipisteeseen kokemaan miten yhdistys vuoden 2012 aikana siirtyy jälleen yhden askeleen eteenpäin henkilökunnan ja toimiston perustamisen myötä. Hallitustyön sisältö muuttuu hiukan kun saamme työntekijöitä. Hallitus voi paremmin keskittyä suuriin linjoihin, kehittämiseen ja sisältöihin. Hallituksen jäseneksi käy periaatteessa kuka vaan, joka on sitoutunut vuoden ajan osallistumaan kokouksiin (6-8 kertaa vuodessa). Hallituksen jäseniä kaivataan erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Yhdistys maksaa matkakulut hallituksen kokouksiin. Kiinnostuksen osoitukset puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

* Sateenkaariperheet ry etsii varainhankinnan kehittämisestä kiinnostunutta henkilöä, joka voisi toimia yhdistyksen varainhankintavastaavana. Henkilö voi olla hallituksesta tai hallituksen ulkopuolelta. Vastaava organisoisi yhdistyksen nettikauppaa, valitsisi tapahtumat, joihin viedään yhdistyksen myyntipöytä, organisoisi myyjät tapahtumiin, järjestäisi askartelutalkoita, joissa myyntituotteita tehdään, ja pitäisi yhteyttä tapaamisvastaaviin varainhankintakysymyksissä. Vastaavaan toimenkuvaan voi mielenkiinnon mukaan kuulua muutakin, esim jäsenhankinnan kehittämistä. Yhteydenotot puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi.

* Kesällä 2012 järjestetään yhdistyksen historian suurin ja kaunein kesäleiri tavanomaista hulppeammissa ja isommissa puitteissa Itä-Suomen ikimetsien suojassa lomakeskus Metsäkartanossa 5.-8.7.2012. Lisätietoja Metsäkartanosta>> Saisimmeko sinut mukaan tätä leiriä järjestämään? Leirien järjestämisessä on paljon erilaisia tehtäviä. Se on antoissa työtä ja leirityöryhmäläiset osallistuvat leirille maksutta. Pistäthän viestiä osoitteeseen info@sateenkaariperheet.fi mahdollisimman pian. Kesäleirin työstäminen alkaa jo alkuvuodesta.

* Jos et muuhun ehdi, maksaisitko ystävällisesti jäsenmaksusi ja haastaisit kaikki ystäväsikin jäseniksi, jotta meillä muilla olisi paremmat mahdollisuudet tehdä tätä työtä ja saada rahoitusta. Jäsenmaksulaskut lähetetään alkuvuoden aikana.

* Yhdistys ottaa myös lahjoituksia vastaan. Voit maksaa lahjoituksesi tilille FI37 5723 0220 4801 51 (OKOYFIHH) ja merkitä viestikenttään, että kyse on lahjoituksesta.

Tykkää meistä

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: lähes päivittäin uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita!

Myös sateenkaariperhejärjestöjen verkosto Nelfa löytyy Facebookista. 'Tykkää' meistä niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Nelfasta>>

Poimintoja Facebook-sivulta

Helsingin tapaamisessa vietettiin pikkujoulua. Katso kuvat >>

Vielä ehtii vaikuttaa yleisen avioliittolain läpimenoon. Katso miten voit vaikuttaa >>

Australian valtiovarainministeri Penny Wong saanut lapsen puolisonsa kanssa. Katso video >>

Miespari saa tietää, että heistä tulee isovanhempia. Katso video >>

Hillary Clinton YK:lle: Homojen oikeudet ovat ihmisoikeuksia, ja ihmisoikeudet ovat homojen oikeuksia. Lue uutinen >>

Englanninkielisiä lastenkirjoja sateenkaariperheistä riittää vaikka kuinka. Katso linkki >>

Sateenkaariperheen 19-vuotias poika puhuu voimallisesti perheensä puolesta oikeusistunnossa. Katso video >>

Oulun yliopistossa tehdään tutkimusta queer-yhteisön slangista. Vastaa kyselyyn >>

Koskettava video yhdenvertaisen avioliiton puolesta. Katso video >>

Paikalliset tapaamiset ja tapahtumat

UUTTA PAIKALLISTOIMINNASSA: JOENSUU JA MIKKELI

Joensuussa ja Mikkelissä aloitetaan sateenkaariperheiden tapaamistoiminta. Aluksi aloitetaan pienestä, mutta ajan myötä toivotaan, että perheitä alkaa tapaamisissa käydä useamminkin. Nyt kaikki Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan perheet joukolla tapaamisiin, jotta saadaan alueillenne pysyvää toimintaa! Ensimmäiset tapaamiset tammikuussa.

Keväällä järjestetään ensimmäistä kertaa tapaamisvastaavien yhteinen kehittämispäivä, jonka toivotaan tukevan vastaavia heidän tärkeässä tehtävässään, antavan ideoita uusista toimintamuodoista ja toiminnan tiedottamisesta.

HELSINKI

Tapaamisvastaava: Kristiina Puukko, kristiina.puukko@gmail.com, 040 569 4711

Kevään tapaamiset järjestetään sunnuntaisin 15.1., 19.2.,18.3., 15.4. ja 20.5. klo 16-18 Leikkipuisto Linjassa osoitteessa Toinen Linja 6, 00530 Helsinki. Lisätietoa leikkipuisto Linjasta >>
 
Luvassa nyyttäreitä, tutustumista, leikkiä, askarteluja, ohjelmaa ja vapaata seurustelua. Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat kävijät, isot ja pienet lapset. Tarkemmat tiedot yksittäisestä tapaamisesta löydät Facebookista nimellä Sateenkaariperheiden avoin tapaaminen.
 
Tammikuun tapaamisessa tutustutaan ja leikitään. Ohjelmassa myös hauska askartelupiste ja yllätysarpajaiset! Nyyttäreiden teemana on tällä kertaa salaatti-buffet. Talo tarjoaa vihersalaattia, kurkkua ja tomaattia, tuokaa te mitä vaan, mikä voisi sopia salaatin lisukkeeksi. Ja toki saa tuoda nyyttäripöytään jotain ihan muutakin. Olisi mukavaa jos vastaisitte kutsuun >>

Otan mieluusti vastaan myös ideoita, toiveita ja apua. Onko ajatuksia tapaamisten sisällöstä? Haluatko auttaa siivoamisessa, avainten hakemisessa, ohjelman/aktiviteettien vetämisessä tai jossakin muussa? Saa laittaa viestiä, pirautella tai tulla vetäisemään hihasta tapaamisissa. Myös kaikki palaute on tervetullutta. Nähdään tapaamisissa!

JOENSUU

Tapaamisvastaava: katajavu@student.uef.fi

Joensuun ensimmäinen sateenkaariperheiden tapaaminen on tiistaina 10.1.2012 kello 17.00 osoitteessa Ahmankatu 19 nyyttärihengessä. Illan ohjelmassa vapaata seurustelua ja toiminnan suunnittelua. Kaikki seudun perheet joukolla mukaan, että saadaan toiminta käynnistymään! Kevään muista tapaamisista sovitaan tuolloin. Lisätiedot sähköpostitse.

JYVÄSKYLÄ

Tapaamisvastaava: Heljä Siitari hsiitari@hotmail.com

Jyväskylässä sateenkaariperheiden sähly jatkuu kevätlukukauden ajan parillisten viikkojen maanantaina klo 18-19 Jokelan koululla Palokassa. Jos olet tulossa, laita sähköpostia tapaamisvastaavalle, niin tiedän tulla aukaisemaan oven.

Kuukausitapaamiset on katkolla kunnes Setan toimisto pääsee muuttamaan uusiin tiloihin Matarankadulle näillä näkymin helmikuussa, ja kiinnostuneet ottakoot yhteyttä tapaamisvastaavaan.

KUOPIO

Alueelle tarvitaan edelleen uutta tapaamisvastaavaa. Innokkaat voivat olla yhteydessä info@sateenkaariperheet.fi

MIKKELI

Tapaamisvastaava: Iina Särkkä, 050 531 1171, mikkelinsateenkaariperheet@gmail.com

Mikkelissä on toistaiseksi tapailtu epävirallisesti muutaman perheen voimin. Ensi vuoden puolella aloitetaan virallisemmat tapaamiset kaupungissa kun tilat tapaamisille löytyvät. Kiinnostuneita rohkaistaan olemaan yhteydessä tapaamisvastaavaan jo heti.

OULU

Tapaamisvastaavat: Suvi ja Jenni, oulunsateenkaariperheet@luukku.com

Tapaamiset periaatteessa joka kuukauden kolmas sunnuntai klo 14.30-17 Oulun keskustan avoimessa päiväkodissa (Ns. Vihreä Talo, Uusikatu 27). Kevään tapaamisista tarkempaa tietoa seuraavissa uutiskirjeissä ja tapaamisvastaavilta.

Päiväkodilla on todella hyvät tilat leikkeihin ja paljon leluja. Tiloissa on myös hyvät lastenhoitomahdollisuudet, sittereitä, syöttötuoleja ja mikro löytyy. Tapaamiset ovat olleet perinteisesti nyyttärihengessä. Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhatkin kävijät, lasten kanssa tai ilman! Oulun sateenkaariperheiden tapaamisista ilmoitellaan myös Oulun ryhmän omalla s-postilistalla. Kysy liittymisohjeet tapaamisvastaavalta.

ROVANIEMI

Tapaamisvastaava: Hanna Peltomaa hanna.peltsi@gmail.com

Rovaniemellä tavataan perheiden kotona. Kyselyt tapaamisvastaavalta.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaattella.

TAMPERE

Tapaamisvastaavat: Joanna Marjanen & Marjut tampereensateenkaariperheet@gmail.com

Kevään tapaamisista tietoa seuraavissa uutiskirjeissä ja tapaamisvastaavilta.

Tapaamispaikka on Napapiirillä (Kalevassa), kävelymatkan päässä keskustasta osoitteessa Kaalamonaukio 2. Löydät perille, kun käännyt Sammonkadun Siwalta oikealle Kaalamonaukiolle. Napapiirin sisäänkäynti on aukion yläpäässä oikealla, kerrostalon kivijalassa. Myös bussit 17, 25 ja 27 tuovat perille.

TURKU

Tapaamisvastaava: Anu Lankinen turunsateenkaariperheet@gmail.com
 
Turussa sateenkaariperhetapaamiset jatkuvat Seikkailupuiston Seikkailutalossa sunnuntai-iltapäivisin noin kerran kuussa. Ensimmäinen tapaaminen on tammikuun loppupuolella. Tarkka tapaamisajakohta selviää tammikuun alkupuolella, jolloin se löytyy rainbow-foorumilta. Kysellä voi myös tapaamisvastaavalta sähköpostitse. Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta ja tavataan taas ensi vuonna!
 
Seikkailutalosta löytyy leluja, mikro, hoitopöytä yms. varustukset. Kysy halutessasi lisätietoja sähköpostilla, tai ilmesty paikan päälle. Lämpimästi tervetuloa kaikki uudet ja vanhat kävijät!

YHTEYSTIEDOT

Sateenkaariperheet ry c/o Seta ry
Mannerheimintie 170 A, 00300 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi -sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen. sateenkaariperheet.fi/liittyminen.html

Puheenjohtaja
Juha Jämsä, puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi, 044 - 997 1956

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2011

Juha Jämsä / puheenjohtaja
Maarit Nissilä / varapuheenjohtaja
Emmi Pihlajaniemi / sihteeri
Joanna Marjanen / rahastonhoitaja
Sini Huttunen
Sari Miettinen
Tanja Rintala
Minna Karinkanta / varajäsen
Kaisa Niittynen / varajäsen

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1