Kysely vertaisryhmästä vanhemmille

Hei vanhempi, jonka lapsella on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu erityisen tuen tarve. Olemme järjestämässä syksyllä 2022 verkkovertaisryhmää parisuhteen tueksi. Kiitos kun vastaat kyselyymme, millaista tukea sinä kaipaisit.


Ystävällisin terveisin Parisuhdekeskus Kataja ry:n asiantuntijat Riina ja Laura

https://parisuhdekeskus.fi/ 

Kumpi vaihtoehto sopisi nykyiseen elämäntilanteeseesi paremmin?

Millaisia teemoja ryhmässä olisi tärkeää käsitellä?

Mitä muita teemoja olisi tärkeää käsitellä? Mikä on ajankohtaista omassa parisuhteessasi tällä hetkellä?

Mitä ryhmässä tulisi painottaa?

Kiitos vastauksistasi!

0%