Hakemus aktoriksi

Lakimiesliiton opiskelijamentorointiohjelma jatkuu marraskuussa 2022.  Täyttämällä hakemuksen olet mukana valittaessa aktoreita seuraavaan ohjelmaan.


  • Kick-off 15.11. ja 23.11.2022
  • Välitapaaminen vko 13, 2023
  • Päätös 2.11. ja 8.11.2023


Ohjelman suosion takia emme valitettavasti voi ottaa kaikkia hakijoita mukaan. Hakuvaiheessa painotetaan erityisesti hakijan motivaatiota, valitun ryhmän monipuolisuutta, sekä aktoreiden tavoitteiden yhteensopivuutta ohjelmaan lupautuneiden mentoreiden kokemukseen. Kiinnitä siis erityistä huomiota täyttäessäsi kysymyksiä liittyen motivaatioon ja tavoitteisiin.

Nimi

Lakimiesliiton jäsennumero

Syntymävuosi

Yliopisto

Arvioitu valmistumisvuosi

Linkki mahdolliseen LinkedIn profiiliin

Sähköpostiosoite (kontaktiosoite mentoroinnissa)

Puhelinnumero (kontaktinumero mentoroinnissa)

Työkokemus

Kerro lyhyesti työkokemuksestasi. Mikäli laitoit linkin LinkedIn-profiiliin voit jättää kohdan tyhjäksi. 

Mitä haluat tehdä valmistumisen jälkeen

Mitä suunnitelmia sinulla on työn suhteen valmistumisen jälkeen. Kerro myös jos nämä ovat vielä epäselviä tai niitä ei ole.

Miksi haluat mukaan ohjelmaan ja mitä toivot saavuttavasi ohjelman myötä

Kerro motivaatiostasi ja tavoitteistasi. Mentoroinnissa tavoitteiden määrittely on keskeisessä roolissa.  Mentorin tehtävä on sparrata näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Vastuu onnistumisesta on kuitenkin aktorilla.

Minkälaisiin teemoihin haluat paneutua mentorointiprosessin aikana

Kerro yleisesti niistä teemoista, joista haluat keskustella mentorin kanssa. Voit myös avata, jos sinulla on jo tiettyjä ajatuksia tai näkökulmia näihin teemoihin. 

Teemat, jotka kiinnostavat mentoroinnissa

Millaisen mentorin toivot saavasi

Kerro toivestasi mentorin suhteen. Opiskelijaohjelmassa mentorit ovat nuoria juristeja, joilla on alle 10 vuotta työkokemusta valmistumisen jälkeen. Huomioithan, että mikäli toiveesi ovat hyvin yksityiskohtaisia, on mentorin löytäminen vaikeampaa. 


Kerro onko sinulle tärkeää, että mentorilla on juuri tietynlainen profiili vai toivotko mentoria yleisesti. 

Millä paikkakunnilla voit osallistua mentorointitapaamisiin

Tapaamisia on tarkoitus pitää noin kuukauden välein ja aktorilta odotetaan joustavuutta tapaamisaikojen sopimisessa. Kerro myös mitä ajattelet siitä, että mentorointi tapahtuisi osittain tai kokonaan verkon välityksellä. 

Luonteenpiirteet

Mentoroinnin onnistuminen on osittain kiinni myös henkilökemioista. Kerro itsestäsi, jotta voimme muodostaa parhaat mahdolliset parit.

Muuta huomioitavaa

Onko sinulla tiedossa muutoksia kesken mentoroitivuoden (esim. vaihto-opiskelu), jotka vaikuttavat osallistumiseesi tai onko muita asioita, joita tulisi huomioida?

Hakemustietoni voi luovuttaa potentiaaliselle mentorille parien muodostamiseksi

1/1