Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen

Uutiskirje syyskuu 2013

Sateenkaariperheet lisääntyy -
kyetäänkö kaikille tarjoamaan tukea


Sateenkaariperheiden määrää suomalaisessa yhteiskunnassa on vaikeaa arvioida tarkasti. Tilastokeskuksen tilastoissa näkyvät sellaiset lapsiperheet, joissa rekisteröidyn parin kanssa samassa kotitaloudessa elää vakituisesti alaikäisiä lapsia. Monestakin syystä johtuen nämä ovat vain pieni vähemmistö sateenkaariperheistä, mutta luvut kuvaavat erinomaisesti perheiden määrän kasvusuuntaa. Trendi on sekä nouseva että kiihtyvä. Perheiden määrä on kymmenkertaistunut kymmenessä vuodessa ja lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa. Katso kuvio alta.

Perheiden määrän nopea kasvu näkyy yhdistyksemme toiminnassa monin tavoin. Jäsenmäärä kasvaa ja eri toimintamuotojen kysyntä kasvaa, välillä nopeammin kuin ehdimme tukea ja toimintaa tarjota. Sateenkaariperheiden perhevalmennus on erinomainen esimerkki sekä perheiden määrän että toiminnan kysynnän kasvusta. Kurssit aloitettiin keväällä 2012. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tavoitettiin jo 160 lasta odottavaa tai suunnittelevaa osallistujaa neljällä eri kurssilla! Tämän syksyn kurssit alkavat olla jo täynnä.

Sateenkaariperheiden perhevalmennushan täydentää kunnan tarjoamaa synnytys- ja perhevalmennusta. Kurssilla (yhteensä 21 oppituntia) tarjotaan tietoa erityisesti sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, käydään läpi perheiden oikeuksia etuuksiin ja ongelmiin etuuksien haussa, syntymässä olevan lapsen juridisen tilanteen turvaamiseen liittyvissä hakemuksissa, sateenkaariperheiden parisuhteen tyypillisistä sudenkuopista, kolmen ja neljän vanhemman perheiden erityishaasteista jne.

Myös yhdistyksen muu toiminta jatkaa kasvuaan. Paikallistason toimintamme kaupungeissa eri puolilla Suomea on aktivoitunut ja monimuotoistunut viime vuosien aikana. Parisuhde- ja ero-toiminta laajenee laajenemistaan. Vapaaehtoisten tekijöiden määrä lisääntyy koko ajan, mutta tekijöitä kaivataan koko ajan enemmän. Tervetuloa siis mukaan toimintaan! Nettisivuiltamme löydät ideoita miten juuri sinä voit olla mukana pyörittämässä toimintaa.

Toiminnan kasvaminen vaatii lisäresursseja myös toimistolle. Olemme päättäneet hakea ensi vuodelle avustusta kolmannelle vakituiselle työntekijälle. Uuden työntekijän tehtävänä olisi nimenomaan vertaistoiminnan koordinoiminen ja vapaaehtoisen työn tukeminen yhdistyksessä. Uuden työntekijän palkkaaminen mahdollistaisi kaiken vertaistoiminnan lisäämisen, mukaan lukien perhevalmennuskurssit, joiden toteuttamisessa vapaaehtoisilla kokemuskouluttajilla on iso rooli. Odottelemme jälleen mielenkiinnolla Raha-automaattiyhdistyksen "joululahjoja" - he nimittäin paljastavat seuraavan vuoden avustuspäätökset aina joulun alla.


Kuvio: Perhemuototilasto. Perheet, joissa rekisteröidyn parin taloudessa elää alaikäisiä lapsia. Lähde: Tilastokeskus. Perhetilasto 2012. Julkaistu 24.5.2013.

Juha Jämsä
toiminnanjohtaja

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956
TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI MM:
- Hedelmöityshoidot sateenkaariperheille!
- Isyyslomalla nopeammin
- Venäjän perheiden tilanne
- Sijaissynnytys jäihin
- Superviikonloppu
- Perhetarinoista kirja
- Kansainvälinen seminaari 20.9.
- Vanhemman Neuvo eronneille
- Lähde nettivertaisohjaajan koulutukseen
- Viikonloppu-perhevalmennus Ulvilassa
- Rikasta minua marraskuussa
- Kirjeen lopussa kymmenet paikallistapahtumat perheille ympäri Suomen!

AJANKOHTAISET LAUSUNNOT, TIEDOTTEET JA PÖYTÄKIRJAT
* Tiedote 14.6.2013 Sateenkaariperheet uhkaavat jäädä isyyslain uudistuksen ulkopuolelle >>
* Lausunto 20.8.2013 hedelmöityshoidoista julkisilla klinikoilla >>
* Hallituksen kokouksen 8.6.2013 päätösluettelo >>

Tilaa tämä uutiskirje suoraan sähköpostiisi >>
(jäsenille uutiskirje lähetetään automaattisesti kuukausittain)

Uutisia ja ajankohtaista

Hedelmöityshoidot kuuluu sateenkaariperheille myös julkisessa terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö uusii tämän syksyn aikana kiireettömän hoidon perusteitaan hedelmöityshoitojen osalta. Tavoitteena on varmistaa, että ohjeistus ei sisällä syrjiviä perusteita. Asia lähti liikkeelle oikeusasiamiehen todettua, että nykyinen ohjeistus syrjii hiv-positiivisia henkilöitä. Nykyinen hedelmöityshoitolaki mahdollistaa sateenkaariperheiden hoidot. Tästä huolimatta julkinen terveydenhuolto on käytännössä kokoaan evännyt hoidot sateenkaariperheiltä syrjivin perustein.

Yhdistyksen asiaa koskevan lausunnon mukaan julkisten hedelmöityshoitoklinikoiden on alettava tarjoamaan hoitoja myös sateenkaariperheille, mukaan lukien transtaustaisten henkilöiden perheet. Tarjottavien hoitojen piiriin on otettava inseminaatiohoidot lahjasoluilla, koska nämä ovat suurelle osalle sateenkaariperheistä välttämätöntä ja hyvin kustannustehokasta hoitoa.

Yhdistyksen uusin lausunto asiasta ministeriölle löytyy täältä >>

Miten saada "isyysloma" nopeammin

Naisparin sosiaalinen äiti on oikeutettu isyysvapaata vastaavaan vapaaseen ja etuuteen, mutta vasta perheen sisäisen adoption vahvistamisen jälkeen. Kelan tulkinnan mukaan vapaa on voitu pitää heti lapsen syntymän jälkeen, mutta etuus on maksettu vasta kun adoptio on vahvistettu. Adoption vahvistaminen taas voi joissain kunnissa viedä jopa puoli vuotta.

Nyt Kela on viestittänyt yhdistykselle, että he voivat maksaa etuuden jo ennen adoption vahvistamista, jos adoptioneuvontaa suorittava työntekijä on täyttänyt Kelan lomakkeen SV94, jolla työntekijä todistaa Kelalle, että adoptoitava lapsi asuu jo tulevan adoptiovanhemman luona. Lomaketta käytettään myös tilanteessa, jossa perheen ulkopuolelta adoptoitava lapsi on jo sijoitettu perheeseen, mutta adoptiota ei ole vielä vahvistettu.

Yhdistys on viestittänyt Kelan esityksen muille adoptioalan toimijoille, jotka yhdistyksemme tavoin ovat edustettuina adoptiolautakunnan täysistunnossa. Tiedon perille kulkeminen kaikille työntekijöille, jotka tekevät perheiden adoptioneuvontaa, kestänee oman aikansa. Sillä välin perheiden on hyvä olla tietoisia lomakkeesta ja pyytää aktiivisesti sen täyttämistä. Jos työntekijä epäröi, hän voi olla yhteydessä yhdistykseen tai esimerkiksi Kelan perhe-etuuksien juristeihin.

Nykyinen naisparien isyysvapaata koskeva lainsäädäntö on syrjivä, koska millään muulla perhemuodolla isyysvapaan saamisen edellytyksenä ei ole juridisen vanhemmuuden vahvistaminen. Muilla perheillä oikeus isyysvapaaseen todetaan joko yhdessä asumisen tai vanhempien välisen juridisen suhteen perusteella. Yhdistys toivoo, että asia korjaantuu ensi vuonna kun STM hallitusohjelman mukaisesti valmistelee perhevapaiden uudistukset, joilla pyritään korjaamaan monimuotoisten perheiden ongelmat perhevapaiden suhteen.

Vielä ehtii tahtoa!

Tasa-arvoista avioliittolakia koskeva lakialoite kerää allekirjoituksia vielä kaksi viikkoa. Nimien kerääminen päättyy 18.9. Varmastikin aika moni tätä lukevista on jo allekirjoittanut aloitteen, mutta vielä ehtii varmistaa, että lastemme isovanhemmat, sedät, tädit ja muut omaiset, läheiset ja ystävät ovat kaikki kantaneet kortensa kekoon. Aloitteen on oikeasti allekirjoittanut vain, jos on käyttänyt nettipankkitunnuksia tunnistautumiseen, tai on allekirjoittanut paperisen lomakkeen ja myös huolehtinut sen lähettämisestä kampanjalle. Lisäohjeita allekirjoittamiseen ja lomakkeita tulostettavaksi löydät täältä >>

Kansalaisaloitteen nimienkeräyksen aikana jo useampi maa on ehtinyt huristaa Suomen ohi ja hyväksyä tasa-arvoisen avioliiton. Näitä maita on vajaan puolen vuoden sisällä olleet Brasilia, Ranska,  Uruguay, Uusi Seelanti, Englanti ja Wales.

Kun nimien keräys päättyy, väestörekisterikeskus ottaa oman aikansa annettujen allekirjoitusten tarkastamisessa. Sen jälkeen eduskunta käy aloitteesta aloitekeskustelun. Tämä toivon mukaan ehtii tapahtua tämän vuoden puolella. Sen jälkeen eduskunta käsittelee aloitetta valiokunnissa ennen kuin aloitteesta päätetään suuressa salissa joskus ensi vuonna.

Venäjän sateenkaariperheet uhan alla

Sijaissynnytys jäihin

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien ja turvallisuuden romahtaminen naapurimaassa Venäjällä on keskusteluttanut koko kesän ajan. Sateenkaariperheiden tilanne on erityisen huolestuttava. Lasten "suojelemiseksi" luotu lainsäädäntö asettaa erityisen hankalaan asemaan ne seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat aikuiset, joilla on alaikäisiä lapsia.

Aiempien lakien lisäksi Venäjällä on keskusteltu myös lainsäädännöstä, joka mahdollistaisi lasten huostaanoton sateenkaariperheistä pelkästään vanhempien seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Nämä järkyttävät käänteet lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa ovat pakottaneet jo usean sateenkaariperheen jättämään kotimaansa. Osa paikallisista yhdistyksistä ja aktivisteista myös aktiivisesti valmistelevat ja tukevat perheiden evakuointia maasta.

Sateenkaariperheiden eurooppalainen kattojärjestö Nelfa on mukana eurooppalaisten hlbti-järjestöjen yhteistyössä Venäjän tilanteeseen vaikuttamiseksi. Yhteistyössä pyritään selvittämään mitä paikalliset yhdistykset ja aktivistit itse toivoisivat oman työnsä tueksi. Suomessa myös Seta ja Amnesty ovat olleet Venäjä-kysymyksessä aktiivisia jo pitkään.

Eurooppalaisten homojärjestöjen yhteinen Venäjän-kampanja Keep Hope Alive käynnistyi tällä viikolla, katso tiedote täällä >>

Suomen hallituksen kyvyttömyys tehdä päätöksiä ei ole suinkaan rajoitunut vain kunta- ja sote-uudistuksiin. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistökysymyksissä harvinaisen avarakatseisen hallituksen enemmistö myi jo alkukaudesta sateenkaarikansan oikeudet kun KD piti saada hallitukseen. Sen jälkeen ei ole syntynyt esitystä avioliittolaista, isyyslain parhaillaan käynnissä oleva uudistus uhkaa jättää sateenkaariperheiden lasten oikeudet huomioimatta  eikä sateenkaariperheiden perhevapaitakaan uskallettu mainita hallitusohjelmassa ääneen muiden monimuotoisten perheiden ohella.

Viimeisin oire periaatteessa hyvinkin arvoliberaalin hallituksen kyvyttömyydestä edistää vaikeaa, uutta, mutta välttämätöntä lainsäädäntöä on kesäkuun lopulta kun oikeusministeri ilmoitti, että sijaissynnytystä koskevaa lainsäädäntöä ei aleta edes valmistella tällä hallituskaudella. Selvitysprosessin aloitti jo edellisen hallituksen oikeusministeri, ja Sateenkaariperheet ry:kin ehti lausua asiasta viime syksynä. Ministerin ratkaisu kuitenkin oli se, että tämän tyyppinen asia olisi pitänyt olla mainittuna hallitusohjelmassa, jotta se olisi voitu toteuttaa. Miksiköhän sitä ei sitten hallitusohjelmaan kirjattu? Hmm.

Sateenkaariperheet ry:n lausunto sijaissynnytyksestä löytyy täältä >>

Rohkaisemme eronneita Vanhemman Neuvo -ryhmään

Koulutushankkeen kuulumisia

Yhdistykseltä on toivottu kovasti tukea ja toimintaa niillä, jotka ovat eläneet sateenkaariperheessä ja sittemmin eronneet. Yhdistys on vastannut kutsuun tuottamalla oppaan eronneille ja kouluttamalla ammatillisen ryhmänohjaajan vetämään Vanhemman Neuvo -ryhmiä sateenkaariperheessä eronneille.

Ensimmäisen Vanhemman Neuvo -ryhmän on tarkoitus aloittaa syyskuun 26. päivä. Jostain syystä ryhmään ei kuitenkaan toistaiseksi ole ilmoittautunut riittävästi osallistujia - toisaalta tiedetään, että toimintaa on toivottu. Olemme yrittäneet miettiä osallistumisen esteitä. Jännittääkö erosta puhuminen toisten kanssa ylipäätään? Vai mietityttääkö "pienet piirit", että joku tuttu on samalla kurssilla? Vai onko kyse kuitenkin käytännöistä, kuten osallistumismaksusta tai lastenhoidosta?

Rohkaisemme kaikkia vähänkin kiinnostuneita olemaan yhteydessä järjestösihteeriin ja pohtimaan osallistumisen esteitä, oli ne minkä laatuisia tahansa. Keskustelun jälkeen voit vapaasti tehdä ratkaisun osallistumisesta tai osallistumisesta jättämisestä.

Kaikki lisätiedot, yhteystiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä >>

Sateenkaariperheiden ero-oppaan voit ladata tai tilata täältä >>

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hankkeemme ("Sateenkaariperheiden lasten ja vanhemmuuden haavoittuvuudet ammattilaisten tietoisuuteen") on saanut innostuneen vastaanoton. Kouluttautumisen tarve tunnistetaan hyvin ympäri Suomen, hanketta on ollut helppo markkinoida ja koulutettavat ovat olleet motivoituneita.
 
Hanke jatkaa perheiden kanssa työskentelevien ammatti-ihmisten kouluttamista, ja vierailee tänä syksynä muun muassa Joensuussa, Turussa, Mikkelissä ja Oulussa. Suurin osa koulutuksista on yksittäisille työyhteisöille räätälöityjä kokonaisuuksia, mutta näiden lisäksi järjestetään suurimmissa kaupungeissa myös laajempia, kaikille avoimia koulutuksia. Avointen koulutuspäivien yhteydessä pyritään jatkossa nostamaan sekä järjestön että sateenkaariperheille tärkeiden teemojen alueellista näkyvyyttä.
 
Hankkeen työntekijä, koulutussuunnittelija Tiia Aarnipuu, tapaa koulutusten yhteydessä mielellään paikallisia sateenkaariperheellisiä, aktiiveja ja yhteistyökumppaneita, ja voi tarpeen tullen myös vaikkapa vetää keskusteluja perheitä puhuttelevista aiheista.
 
Hanke jatkuu kevääseen 2015 asti. Koulutussuunnittelijan saa kiinni parhaiten sähköpostitse: tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi

Superviikonloppu marras-joulukuussa!
- ehkä vuosikokous, ehkä ei

Marras-joulukuun vaihteessa on hlbti-aktivismin superviikonloppu Helsingissä kun Seta järjestää edustajakokouksensa toista kertaa kaksipäiväisenä tapahtumana 30.11.-1.12. Viikonloppuun mahtuu Setan vuosikokouksen lisäksi täyslaidallinen mielenkiintoisia workshopeja, jotka ovat avoimia kaikille. Sateenkaariperheet ry järjestää tapahtumassa työryhmän, jonka teemana on Sateenkaariperheenä mediassa.

Sateenkaariperheet ry:n uudet säännöt ovat parhaillaan Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavina. Jos PRH ehtii vahvistaa uudet säännöt hyvissä ajoin ennen marraskuuta, yhdistyksen historian ensimmäinen syyskokous järjestetään la 30.11. Setan edustajakokouksen yhteydessä. Tällöin yhdistyksemme uusi hallituskin valittaisiin tuolloin. Jos PRH vahvistaa uudet säännöt vasta myöhemmin, yhdistyksen seuraava yleinen kokous on 22.3.2014.

Sateenkaariperheet ry on yksi Setan suurimpia jäsenjärjestöjä ja yhdistyksemme äänivaltaa Setassa saa käyttää toistakymmentä edustajakokousedustajaa. Toivomme jälleen kiinnostuneilta yhteydenottoja, jotta saisimme nimettyä riittävän määrän kokousedustajia. Sateenkaariperheet ry:n edustajiksi Setan vuosikokoukseen ovat tervetulleita kaikki jäsenet, jotka ilmaisevat halunsa etukäteen hallituksen puheenjohtajalle. Ainakaan aiempina vuosina emme ole onnistuneet täyttämään kaikkia edustajapaikkojamme. Edustajalta ei vaadita mitään erityistä osaamista tai asiantuntemusta, vain mielenkiintoa osallistua Setan kokoukseen ja tarkastella käsiteltävänä olevia asioita Sateenkaariperheet ry:n näkökulmasta. Samalla pääsee osallistumaan viikonlopun koko muuhun ohjelmaan. Seta maksaa kokousedustajien matkat ja majoituksen Helsinkiin.

Sateenkaariperheet ry:n edustajina Setan edustajakokouksessa toimimisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

Haluatko olla mukana toimittamassa kirjaa sateenkaariperheiden perheellistymistarinoista?

Toiminnanjohtaja lomalla lokakuussa

Oletko halukas lähtemään mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kirjaa sateenkaariperheistä? Kirja tullaan toteuttamaan keräämällä tositarinoita erilaisista ja erimuotoisista sateenkaariperheistä. 
Kirjoituksia tullaan pyytämään myöhemmin, mutta tässä vaiheessa etsimme apuvoimia kirjan koostamiseen. Kirja toteutetaan vapaaehtoisvoimin ja työ olisi muun muassa tarinoiden keräämistä, kirjoitusten lukemista ja valitsemista, toimittamista sekä kirjan viimeistelyä. Jos haluaisit mahdollisesti olla mukana toteuttamassa ainutlaatuista kirjahanketta, voit kysyä lisätietoja projektista osoitteesta maria.rintamaki@netikka.fi.

Toiminnanjohtaja Juha Jämsä on koko lokakuun ulkomailla lomailemassa perheensä kanssa, eikä ole lainkaan tavoitettavissa. Kiireiset asiat kannattaa hoitaa ennen lokakuuta. Lokakuun aikana toiminnanjohtajan tehtäviä sijaistavat muut työntekijät ja hallituksen puheenjohtaja. Yhteystiedot löytyvät uutiskirjeen lopusta.

Elämää sateenkaariperheessä

Kuukausittainen blogi

Kesä lähestyy kovaa vauhtia loppuaan. Päivät ovat jo lyhentyneet ja yöt ovat viileitä. Rannoilla ei enää näy elämää ja lapset ovat palanneet päiväkoteihin ja kouluihin. Aikuiset kiirehtivät taas arjen askareiden kimpussa ja jos jotkut hetkeksi ehtivät vielä pysähtymään auringon viimeisten säteiden lämpöön, on keskustelun aiheena usein kesän loppuminen. Taas se kesä meni aivan liian nopeasti, niin ettei siitä taaskaan ehtinyt saamaan tarpeekseen.

Kiireisen kevään jälkeen teimme viisaan päätöksen lomailla lähes koko kesä koko perheen voimin nyt kun meillä kerran oli siihen mahdollisuus. Kesä meni siis meidän perheessä yhdessä oleskellen, löhöillen, mökkeillen ja nauttien. Muutamia juhliakin saimme kesällä järjestää, alkukesästä puolisoni valmistui ja täytti kaksikymmentä, ja loppukesästä kuopuksemme saavutti yhden vuoden virstanpylvään. Tähän mennessä olin aina luullut kesän menevän sitä nopeammin mitä enemmän kalenterissa on merkintöjä, mutta nähtävästi se menee aivan yhtä nopeasti vaikka kalenteri ammottaisikin tyhjää.

Meidän kesään mahtui myös onnistunut pridekulkue ja seurakuntamme papin järjestämä sateenkaariperhepäivä. Sateenkaariperhepäivä oli meidän perheelle mahtava kokemus, koska emme aikaisemmin olleet tunteneet ketään toista sateenkaariperhettä täältä läheltämme. Vaikka ystäviä, ystäväperheitä ja turvaverkostoa meidän perheellä onneksi riittääkin, ei vertaistuen merkitystä voi aliarvioida. Samassa elämäntilanteessa olevat ja samoja kokemuksia jakavat pystyvät ihan eri tavalla ymmärtämään toisiaan ja jakamaan kokemuksensa. Ja mikä olisikaan sen ihanempi tunne kuin se, ettei ole yksin.

Vaikka kesä onkin lopuillaan, se ei haittaa. Aurinko jaksaa vielä lämmittää päivisin, luonto on kohta kauneimmillaan ja ulkona tuoksuu ihanan raikas syksy. Arki ja syksy tuo taas uudet haasteet ja seikkailut mukanaan. Meillä kotona vaihtui vuorot, puolisoni jäi kotiäidiksi ja itse lähdin takaisin jatkamaan opintojani ja tekemään töitä. Ihanan aurinkoisen ja lämpimän kesän jälkeen on taas mukava palata arkeen ja nauttia syksystä ja talvesta keho täynnä D-vitamiinia. Ja nyt on enää vain 279 päivää kunnes on taas kesäkuu!

Nea Weckström

Nea kirjoittaa Elämää sateenkaariperheessä -blogiaan säännöllisesti kerran kuukaudessa. Kaikki kirjoitukset löytyvät osoitteesta www.sateenkaariperheet.fi/blogi. Siellä voit myös kommentoida kirjoitusta. Blogi julkaistaan Sateenkaariperheiden uutiskirjeen lisäksi Perheaikaa.fi -nettipalvelussa.

Tapahtumauutisia

Lastenkirjaseminaarissa pohdittiin sateenkaariperheitäHelsingissä Pride-viikolla järjestetyssä lastenkirjaseminaarissa niin tekijät kuin lukijatkin pääsivät pohtimaan, miten sateenkaariperheistä kertovia lastenkirjoja tehdään. Seminaarin alustajina oli tutkijoita, tekijöitä ja sateenkaariperheellisiä. Iltapäivällä järjestettiin kuvittajaworkshop sekä kirjoitusklinikka, joiden puitteissa kokeneet lastenkirjojen kuvittajat ja kirjailijat jakoivat vinkkejä sateenkaarevia käsikirjoituksia hioville tekijöille.

Seminaari oli osa Sateenkaariperheiden lastenkirjahanketta, jonka tarkoituksena on tuottaa ja julkaista suomenkielinen sateenkaariperheestä kertova lastenkirja. Sateenkaariperheet ry:n yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun sekä Annantalon kanssa järjestämä ja Svenska Kulturfondenin rahoittama seminaari keräsi paikalle runsaan yleisön ja kiinnostusta projektia kohtaan riitti. Toivottavasti seminaari poikii jatkossa myös valmiita ja julkaisukelpoisia käsikirjoituksia!

Pirkanmaan Leimareilla musiikkituokio ja piknik

Kesäkuun 15. päivänä perheet tapasivat Werstaalla, jossa oli kesän ajan näyttely Hilpeys ja ennakkoluulo, joka kertoi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiasta, arjesta ja elämästä Suomessa 1970-luvulta lähtien. Tapaamiseen oli löytänyt kivasti uusia perheitä sekä vanhoja tuttuja. Pikku Kakkosesta tuttu Siina leikitti ja laulatti niin lapsia kuin aikuisiakin. Kiva oli kuulumisia vaihtaa ja jutustelut jatkuivatkin osan porukasta siirtyessä puistopiknikille seuraamaan Leimautumispäivien pääjuhlaa.

Sateenkaariperheet retkellä Visulahdessa

Kesäkuun alussa kahdeksan perhettä kokoontui Visulahteen Mikkeliin viettämään vauhdikasta päivää. Mukana oli lapsia taaperoista leikki-ikäisiin ja koululaisiin. Kaikille riitti ihmeteltävää ja puuhaa. Tutuiksi tulivat mm. uima-altaat ja vesiliukumäet, polkuveneet, kiipeilytelineet, trampoliinit, pommulinnat ja autoradat.
Pieni sadekaan ei menoa haitannut vaan yhteinen evästauko pidettiin sisätiloissa ja leikit jatkuivat alueen sisäleikkipaikassa. Ensi kesänä uudestaan :)

HelsinkiPridet

Helsingin Prideviikolla oli joka päivä perheille suunnattua toimintaa. Koululaisten omassa tapaamisessa toistakymmentä koululaista ja jokunen aikuinenkin vietti illan kiipeilykeskuksen seinillä. Suurin osa oli ensimmäistä kertaa kiipeilemässä ja kaikilla oli hauskaa. Moni ylitti omat odotuksensa kiipeilijäntaidoissaan ja vastaaviia tapahtumia toivottiin pian lisää. Perheellistyville oli tarjolla myös Miten lapsia tehdään- tilaisuus sekä alkutaipalelaisten vertaisilta.

Perheet lapsineen täyttivät Kotolan yhtenä iltana ja syntyipä illan aikana hienoja pride-paitoja ja -kylttejäkin. Viikon aikana oli tarjolla myös henkilökohtaisia neuvonta-aikoja, isätapaaminen sekä lastenkirjaseminaari. Puistojuhlassa sateenkaariperheiden pöydästä saattoi ostaa mm. upouusia hihamerkkejä, putkihuiveja ja lippuja. Kulkueessa perheiden edellä kulki lasten tekemä värikäs perhebanderolli.

Kesäleirillä oli ihanaa!

Kesäleiri kesti ensimmäistä kertaa viisi päivää. Pörkenäsin leirikeskus Pietarsaaressa tarjosi sille mahtavat puitteet. Joka ilta saatiin seurata toinen toistaan upeampia auringonlaskuja. Leiriajankohta juuri ennen koulujen alkua ei ollut paras mahdollinen, mutta leireilemään pääsi silti lähes 70 leiriläistä ja 10 lastenohjaajaa. Ohjaat olivat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, joiden ohjauksessa pienimmät lauloivat ja leikkivät, tekivät metsäretkiä, taiteilivat yhteisen taideteoksen ja leikkivät koko pihan kokoisella "hiekkalaatikolla". Hiukan isommat pääsivät rakentamaan oman majan, etsivät aarretta sekä leikkivät ja pelasivat toiveleikkejä ulkona.

Kouluikäisten kohokohta oli ehkä lauantai-iltapäivän seikkailurata, jossa pääsi testaamaan omia rajojaan ja yhteistyötaitoja. Aikuiset ehtivät leirin aikan käydä monta ohjattua ja vapaamuotoista keskustelua. Pienet innokkaat askartelijat käyttivät loppuun kaikki sorminukkepajan materiaalit ja pistipä osa pystyyn sorminukkeputiikinkin. Lauantain leirijuhlassa nähtiin mahtavia esityksiä ja juhlan lopuksi kaikki pääsivät toteuttamaan itseään rannalle rakennettavien perhevaakunoiden muodossa.

Totta kai leirillä myös saunottiin, leikittiin yhdessä vähän väliä ja syötiin valmiista noutopöydästä. Leirille oli yritetty jättää paljon aikaa vapaaseen toimintaan, ja moni kävikin poimimassa hyvän saaliin marjoja, tutustui lähiseutuun ja nautti rantaelämästä. Lapset mainitsivat palautteissaan parhaaksi asiaksi leirillä kivat kaverit, rantalentopallopelin aikuisia vastaan, ihmissuden pelaamisen, grilli-illan, ratsastuksen ja geokätköilyn. Leiriltä oli hyvä palata arjen aherrukseen.

Haluatteko tapahtumanne tälle palstalle?

Jos haluatte kertoa tapahtumastanne kaikille jäsenillemme, lähettäkää tapahtumaa koskeva lyhyt teksti (noin 5-7 lausetta) ja kuvatiedosto(t) osoitteeseen info@sateenkaariperheet.fi. Kuvitiedostojen ei tarvitse olla korkeatasoisia.

Tulevat koulutukset

Kansainvälinen seminaari Helsingissä:
LGTB Family Rights: Strategic Litigation and The European Court of Human Rights

Perjantaina 20.9.2013 järjestetään Helsingissä kansainvälinen seminaari LGTB Family Rights: Strategic Litigation and The European Court of Human Rights.  Seminaari kokoaa juristeja ja kansalaisjärjestöjen toimijoita eri Euroopan maista pohtimaan ja oppimaan, miten sateenkaariperheiden asemaa voidaan parantaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen avulla. Yksi seminaarin puhujista on Lontoon King's Collegen ihmisoikeuslainsäädännön professori Robert Wintemute.
 
Seminaariviikonlopun sunnuntaina 22.9.2013 Sateenkaariperheet ry haluaa kutsua jäsenperheitään viettämään yhteistä aikaa kansainvälisten vieraidemme kanssa, esimerkiksi luontoretken merkeissä. Seuraa tapahtumailmoittelua Facebook- ja kotisivulla! Ja jos kahvinkeittäminen tai muu talkootekeminen kansainvälisessä seminaari-ilmapiirissä innostaa, kerro itsestäsi myös siinä tapauksessa!
 
Seminaarin järjestää Sateenkaariperheet ry yhdessä Euroopan Komission rahoittaman Grundtvig-oppimishankkeen yhteistyöverkoston kanssa. Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: pj. Emmi Pihlajaniemi, 050 513 7765, puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi

Lähde nettivertaisohjaajan koulutukseen talvella 2013-2014
- yhdistys tarvitsee lisää ohjaajia!

Haluatko tulla mukaan toteuttamaan vertaistoimintaa netissä?
Kurssi siirtyi eteenpäin - vielä ehdit ilmoittautua!

Koulutuksessa saat eväät toimia sateenkaariperheiden nettivertaistoiminnan ohjaajana Perheaikaa.fi-palvelussa. Koulutuksesta on toki hyötyä monessa muussakin vertaistyöskentelyssä ja etenkin netissä tapahtuvissa palveluissa. Koulutukseen osallistujat saavat valmiuden ohjata chatteja, nettiluentoja, nettikursseja, suljettuja ryhmiä sekä keskustelupalstoja. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia kohdata vanhempia netissä, tarjoaa käytännön työvälineitä erilaisten ryhmien ohjaamiseen sekä tukee ohjaajien omaa jaksamista vapaaehtoistoimijoina.

Koulutus sisältää kolme lauantaipäivää (30.11., 1.2. ja 1.3.). Koulutus on maksuton ja osallistujien matkat, majoitus ja päivärahat maksetaan ja lastenhoito on järjestetty. Koulutus on myös mahdollista liittää opintoihin, ja siitä on mahdollista kerätä 3 opintopistettä. Valmistuneet nettivertaisohjaajat toteuttavat monenlaista toimintaa osana sateenkaariperheiden omien ohjaajien porukkaa. Ilmoittautumiset koulutukseen  tällä lomakkeella >>

Lisätietoja nettisivuilla >>

Avoin koulutuspäivä Mikkelissä 19. marraskuuta

Sateenkaariperheiden koulutushanke järjestää yhdessä paikallisten aktiivien kanssa kaikille avoimen koulutuspäivän seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta ja sateenkaariperheiden ammatillisesta kohtaamisesta tiistaina 19. päivänä marraskuuta 2013 Mikkelin Ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarkempia tietoja seuraavassa uutiskirjeessä. Mukaan voi ilmoittautua jo nyt sähköpostitse: tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi

Rikasta minua -parisuhdekurssi

Kirkkonummen Hotelli Majvik 22.-24.11.2013
Ilmoittaudu NYT!

Tämän syksyn parisuhdeviikonloppu on suunnattu erityisesti niille pareille, jotka ovat kiinnostuneet toimimaan parisuhdetoiminnan vertaisohjaajina. Tervetulleita mukaan ovat kaikki sateenkaariperheelliset tai perheellistymistä suunnittelevat, joita vertaisryhmän vetäjänä toimiminen edes periaatteessa kiinnostaa. Kurssin aikana saa lisätietoa vertaistoiminnasta ja sen aikana voi aidosti pohtia omaa halukkuuttaan vertaistoiminnan ohjaamiseen. Marraskuun kurssille osallistuminen ei sido ohjaajuuteen millään tavoin. Vertaisohjaajana toimiminen ei edellytä mitään erityistaitoja tai koulutustaustaa, vaan se perustuu täysin omaan kokemukseen. Vertaistoiminta noudattaa selviä toimintamalleja, joita vertaisohjaajan on helppoa noudattaa.

Viikonloppu vedetään Rikasta minua -mallin mukaisesti. Viikonloppu orientoi ohjaajan tehtävään, koska varsinaisella ohjaajakurssilla on tarkoitus opetella nimenomaan Rikasta minua -menetelmän käyttämistä vertaistoiminnassa. Marraskuussa vertaisohjaajuudesta kiinnostuneet parit pääsevät siis käytännössä testaamaan Rikasta minua -mallia osallistujina. Kurssi järjestetään yhteistyössä Parisuhdekeskus Katajan kanssa, joka on Sateenkaariperheet ry:n kumppani Sateenkaariparit-hankkeessa.

Kurssille mahtuu kahdeksan ensimmäiseksi ilmoittautunutta pariskuntaa. Kurssi järjestetään upeassa Hotelli Majvikissa, Kirkkonummella. Hotelliin on kävelymatka Masalan paikallisjunaseisakkeelta. Kurssin osallistumismaksu pidetään kohtuullisena RAY:n ja KSL:n avustusten turvin. Kurssi ja täysihoito Hotelli Majvikissa maksaa 125 euroa / osallistuja Sateenkaariperheet ry:n jäseniltä, ja 150 euroa muilta.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet täällä >>

Perhevalmennukset vuonna 2013

Kaikille lasta suunnitteleville, lasta odottaville ja lapsen hiljattain saaneille perheille suunnattu Sateenkaariperheiden perhevalmennus toteutetaan joko seitsemänä luentona tai viikonloppukurssina. Kouluttajina toimivat yhdistyksen työntekijät, ulkopuoliset kouluttajat ja kokemuskouluttajina tavalliset sateenkaariperheiden vanhemmat. Lisätietoja perhevalmennuksesta nettisivuilla >>
    
Ulvilan (Pori) viikonloppukurssi 15.-17.11.2013
Sitovat ilmoittautumiset 10.10. mennessä nettilomakkeella >>
Viikonloppukurssi järjestetään yhden viikonlopun aikana Silokallion leirikeskuksessa. Valmennus alkaa perjantaina noin kello 18 ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä. Kurssi itsessään on maksuton, mutta veloitamme osallistumismaksuja majoittumisen ja ruokailujen osalta. Kursille mahtuu noin 25 henkeä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Muutamia paikkoja jäljellä. Majoituksen ja ruokailujen hinta viikonlopun ajalta: 130 euroa yhdistyksen jäseniltä, 150 euroa muilta. Lisätietoja nettisivuilla >>

Helsingin iltakurssi 29.10.-10.12.2013
Sitovat ilmoittautumiset 16.10. mennessä nettilomakkeella >>
Helsingin iltakurssi järjestetään seitsemänä peräkkäisenä tiistai-iltana yhdistyksen toimistolla ydinkeskustassa, osoitteessa Yrjönkatu 29 A 1 (Forumin kortteli) kello 18.00-20.30. Ilmoittautumiset hyväksytään tulojärjestyksessä. Kurssille otetaan maks 40 henkeä. Ne, jotka eivät mahdu mukaan syksyn kurssille, voivat ilmoittautua kevään 2014 iltakurssille tai marraskuun viikonloppukurssille.

Tulevat tapahtumat

Koululaisten syyslomapäivä 17.10. Helsingissä

Päivä alkaa isojen koululaisten toiminnalla (klo 10:30) ja jatkuu kaikille ekaluokkalaisille ja sitä vanhemmille koululaisille suunnattuna toimintapäivänä (klo 13:00). Jos löytyy innokas järjestäjä, esimerkiksi koululaisten  vanhemmista, voi pikkukoululaisilla olla omaa ohjelmaa jo aamusta. Kiinnostuneet, ottakaa pian yhteys järjestösihteeriin. Koululaispäivä on osallistujille maksuton.

Isojen koululaisten retki Fazerin tehtaalle
kello 10:30 alkaen. 10-vuotiaat ja sitä vanhemmat koululaiset pääsevät tutustumaan Fazerin keksi- ja makeistehtaalle Vantaan Vaaralassa, Fazerintie 6. Etukäteisilmoittautuminen järjestösihteerille vaaditaan. Tutustumiskäynti kestää n. 1,5 tuntia. Tämän jälkeen ryhmä siirtyy ohjaajien saattelemana Malmille Parkourkeskukselle, jossa syödään yhdistyksen tarjoamaa retkilounasta.

Kaikkien koululaisten parkour- ja kiipeilyiltapäivä
Päivän jatkuessa myös pienemmät koululaiset pääsevät menoon mukaan. Kello 13 tavataan Parkourkeskuksen edessä Malmilla. Mukaan rennot ja joustavat vaatteet sekä sisälenkkarit tai -tossut. Juomapullo voi myös olla hyvä matkakaveri. Parkourkeskus löytyy osoitteesta: Teerisuonkuja 4, 00700 Hki. Parkourkeskukseen voit tutustua enemmän www.parkourkeskus.fi

Ruskaleirille mahtuu vielä yksi perhe

Jos toimii nopeasti, voi päästä vielä mukaan Inarissa 11-15.9. järjestettävälle Ruskaleirille. Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet nettisivuilta >>

Talven 2014 perheleiri

Leiri järjestetään tällä kertaa pe-su 31.1.-2.2.2014 Lappohjassa Suomen eteläisellä rannikolla Tammisaaren ja Hangon välimaastossa, 120km Turusta kaakkoon ja 110km Helsingistä lounaaseen.Leiripaikkana toimii Suomen lastenhoitoyhdistyksen ylläpitämä Loma- ja kurssikeskus Högsand. Högsandissa jokaisella perheellä on oma huone, useimmissa huoneissa myös oma wc. Leiripaikasta löytyy mm. sisäuima-allas, palloiluhalli, leikkipaikkoja ja paljon ryhmätiloja.

Talvileirillä satsataan perheiden yhteiseen ohjelmaan, mutta aikuisille on luvassa myös omia tuokioita, sillä aikaa kun lastenvahdit pitävät huolta jälkikasvusta. Tule mukaan leiritiimiin. Leiritiimi koostuu vapaaehtoisista, jotka yhdessä järjestösihteerin kanssa suunnittelevat ja toteuttavat kyseisen leirin. Tiimin jäsenet saavat vapaaehtoisina vapautuksen omasta leirimaksustaan (perheen muiden jäsenten maksut ja matkakulut pitää itse kustantaa). Ilmoittaudu mukaan leiritiimiin jo nyt, järjestösihteerin yhteystiedot löydät kirjeen lopusta. Varsinainen leiri-ilmoittautuminen alkaa loka- tai marraskuun jäsenkirjeessä.

Vertaisryhmätoiminta netissä - perheaikaa.fi

Sateenkaariperheiden vertaisryhmä-chatit ja muun sateenkaariperheille suunnatun sisällön löydät osoitteesta Perheaikaa.fi. Videoista löytyy useita sateenkaariperheitä koskevia tietoiskuja. Luennoissa löytyy sateenkaariaiheinen Miten lapsia tehdään.

Nyt chatteihin, luennoille ja keskustelupalstalle voi osallistua myös rekisteröimättä. Rekisterlityminen palveluun on kuitenkin helppoa, ilmaista ja anonymiteetin säilyttävää.

KYSY ASIANTUNTIJALTA -chat järjestetään kerran kuussa, yleensä kuun ensimmäinä maanantai kello 12-13.30. Syksyn chat ajat ovat seuraavat 2.9, 7.10, 4.11 ja 9.12.

Teema-chateista, luennoista, suljetuista ryhmistä ym tiedotetaan tulevissa jäsenkirjeissä. Toiveita niiden aiheiksi voi lähettää järjetösihteerille tai kirjoittaa keskustelufoorumille. Lisätietoa yhdistyksen Perheaikaa.fi-toiminnasta myös kotisivuilla >>

Vaikka yhdistyksen oma keskustelupalsta on palannut toimimaan, Perheaikaa.fi-palvelussa jatkuvat myös sateenkaariperheiden keskustelut. Sateenkaariperheteemaisen keskustelun löydät toiseksi viimeisenä sivun alalaidasta Lapsi perheessä -alueelta.

Katso uutiskirjeen loppupuolelta tapahtumatiedot kymmenistä
paikallis
tapahtumista ympäri Suomen!

Yhteistyökumppanit tiedottavat

Sateenkaareva Olkkari Päksyssä!

Pääkaupunkiseudun yksin- ja yhteishuoltajat ry:n Olohuone-toiminta laajenee: toimintaansa on aloittamassa yksin- ja yhteishuoltajien sateenkaariperheille suunnattu Olohuone! Tervetuloa Saateenkaarevaan Olkkariin lauantaina 14.9.2013 klo 14-17 Pikku-Huopalahden Viiri-puistoon (Herukkakuja 3, 00300 HKI)

Sateenkaareva Olohuone on suunnattu HLBT-yksin- ja yhteishuoltajavanhemmille ja heidän lapsilleen.
Olohuone on vapaamuotoinen ja avoin kohtaamispaikka, jossa voit tavata muita samanlaisessa elämäntilanteessa eläviä sateenkaari-yh-perheellisiä. Olkkarissa on tarjolla kahvia/teetä/mehua sekä pientä välipalaa lapsille ja aikuisille. Paikalla on myös lastenhoitajat. Ensimmäisessä Sateenkaari-olkkarissa ohjelmassa on luvassa vapaata leikkiä lastenhoitajien ohjauksessa sekä vapaamuotoista jutustelua ja tutustumista aikuisille.

Tarjoilujen ja lastenhoitajien määrän vuoksi toivottavaa olisi ilmoittaa osallistumisestaan etukäteen vetäjälle: (p. 044 333 4035 / emmi.christensen (a) welho.com)! Paikalle voi kuitenkin saapua myös ilmoittamatta. Lisätietoja yhdistyksestä ja Olohuone-toiminnasta löydät täältä >>

Tulevien Sateenkaari-olkkarien alustava (!) aikataulu on seuraava:
14.9, 5.10, 9.11, 7.12, 4.1, 2.2, 1.3, 5.4, 3.5

Haastattelupyyntöjä

Monikkosateenkaariperhe Monikkoperheiden jäsenlehteen
Suomen Monikkoperheet ry, joka edustaa kaksosten ja kolmosten perheitä, haluaisi tehdä jäsenlehteensä haastattelun sateenkaariperheestä, jossa elää monikkolapsia. Kiinnostuneiden yhteydenotot juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi.

Pelasta perheemme Supermarjo

Etsimme perheitä mukaan Livin uuteen tv-sarjaan, jossa Supermarjona tuttu Marjo Niittyviita ja Uudenmaan Marttojen neuvoja Hanna Pikkarainen valmentavat perheitä kohti parempaa arkea. Mukaan voivat hakea kaikenlaiset perheet kokoonpanosta riippumatta. Mukaan toivottaisiin edelleen myös sateenkaariperhettä. Ilmoittautuminen on syytä tehdä tosi pian, koska alkavat syyskuussa 2013, ja hakemuksen voi jättää oheisen linkin kautta >>

Tykkää meistä - pysyt ajan tasalla!

Sateenkaariperheillä on nyt yli 1100  tykkääjää!

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: säännöllisesti uusia uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita!

Myös sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa löytyy Facebookista. 'Tykkää' meistä niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Nelfasta>>

Poimintoja Facebookista

Hiekkalinna-arkkitehtuuria perheleiriltä

Adoptiouutisia Itävallasta

Elokuisella sateenkaariperheleirillä kilvoiteltiin hiekkalinnan rakentamisen jalossa taidossa. Kisaan osallistui muun muassa tämä keräilijämerirosvojen linna.

Itävallasta tuli 13. Euroopan Unionin maa, joka vahvistaa perheen sisäisen adoption myös sateenkaariperheessä. Itävallan lakimuutos oli seurausta eurooppalaisesta yhteistyöstä ja ihmisoikeustuomioistuimen päätöksestä.

Lähde: Nihad AMara:  "
Anna hat nun offiziell zwei Mütter", Kurier 15.8.2013 >>

Kohulippu liehui Moskovassa: katso kuva!

Ministeri Paavo Arhinmäki herätti huomiota yleisurheilun MM-kisoissa Moskovassa heiluttamalla Emma Green Tregarolle sateenkaarilippua. Ruotsalaisurheilija oli kommentoinut kisojen isäntämaan homofobista politiikkaa maalamalla kyntensä sateenkaaren värein. Venäjän ihmisoikeustilanne on tällä hetkellä niin huolestuttava, että jokainen pienikin järkeä ja ihmisyyttä puolustava ele on enemmän kuin tervetullut.

Kotolan väkeä hymyilytti vakavien teemojen keskellä se, että ministerin salakuljettama kohulippu oli peräisin Sateenkaariperheet ry:n kaupasta. Kuva: Jussi Saramo

Tapahtumakalenteri

Sateenkaariperheet ry:n ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät nettisivuilta tai tästä linkistä >>

Sateenkaariperheiden neuvontapalvelu

Pohdituttaako perheenperustaminen? Onko haasteita viranomaistahojen, palvelujen tai suvun kanssa? Kuinka toimii KELA ja hedelmöityshoitoklinikat? Kuinka lakeja tulkitaan? Mietityttääkö jokin asia arjessa, perhe-elämässä tai lasten asioissa?

PUHELIN

Neuvontaa saa numerosta 050-321 0048 kaksi kertaa viikossa soittoaikoina, jotka ovat

tiistaisin kello 12-13
torstaisin kello  9-10

SÄHKÖPOSTI

Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse info@staankaariperheet.fi. Sähköposteihin vastataan yleensä kahden arkipäivän kuluessa.

CHAT

Neuvontapalveluihin kuuluu myös kuukausittainen ´kysy sateenkaariperheasiantuntijalta -chat´. Reaaliajassa toimiva chat löytyy Väestöliiton Perheaikaa-sivustolta www.perheaikaa.fi. Chatiin voi tulla keskustelemaan ja esittämään kysymyksiään. Chatti jää kesätauolle, muytta syyskuun alusta chatit jatkavat uudella paikalla aina kuun ensimmäinen maanantai, paitsi joulukuussa toinen maanantai, kello 12-13.30. Syksyn chat ajat ovat siis 2.9, 7.10, 4.11 ja 9.12.

Chatissa kirjoittaessa kannattaa huomioida, että  muut chatissa olijat näkevät keskustelun. Muuten neuvontapalvelu on luottamuksellista eikä kysymyksiä tai muita tietoja rekisteröidä millään tavalla.

Paikalliset tapaamiset ja tapahtumat

UUTTA:
Helsingissä lasten ensiapukurssi
Tampereella ruskaretki
Kuopiolaiset HopLopiin

Helsinki: helsinki@sateenkaariperheet.fi
Joensuu: joensuu@sateenkaariperheet.fi
Jyväskylä: jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi
Kuopio: info@sateenkaariperheet.fi
Lahti
: info@sateenkaariperheet.fi
Lappeenranta: info@sateenkaariperheet.fi
Mikkeli: mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Oulu: oulu@sateenkaariperheet.fi
Pori: info@sateenkaariperheet.fi
Rovaniemi: rovaniemi@sateenkaariperheet.fi
Tampere: tampere@sateenkaariperheet.fi
Turku: turku@sateenkaariperheet.fi

HELSINKI

Paikallistiimi: Hanna, Kirsi, Anu, Minna ja Johanna,  helsinki@sateenkaariperheet.fi


PERHETAPAAMISET

Perhetapaamiset ovat suunnattu kaikille perheille vanhempien lukumäärästä tai parisuhdekuvioista riippumatta. Olipa lapsellasi yksi tai seitsemän vanhempaa, olitpa eronnut, sinkku, poly, ydinperheessä elävä, vasta lapsista haaveileva tai lapsikatraan vanhempi, tule mukaan viettämään mukavaa aikaa tai vähintään juomaan kupponen teetä tai kahvia.

Pääkaupunkiseudun tapaamiset järjestetään tulevaisuudessa etupäässä Sateenkaariperheiden toimistolla, Kotolassa, Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Hki. Mutta myös retkiä tehdään. Tänä syksynä kokeillaan vaihtaa sekä aikaa, että viikonpäivää, jotta mahdollisimman monella olisi aikataulujen puolesta joskus mahdollisuus päästä mukaan.

Su 1.9
kello 15-19 Perheiden ja perheellistyvien grilli-ilta Hgin Myllypurossa
Eikö olisi kivaa, jos olisi juuri sellaisia tapahtumia tai tapaamisia kuin oma perhe toivoisi. Se on nyt aivan mahdollista! Tule viettämään ilta suunnitellen ja visioiden pääkaupunkiseudun sateenkaariperhetoimintaa. Grilli-illassa lapset leikkivät, isommat seikkailevat kallioilla ja aikuiset pystyttävät ideariihen, jossa huomioidaan kaikkien haaveet, toiveet ja unelmat seuraavaa vuotta ajatellen. Yhdistys tarjoaa grillattavat. Tulijat voivat tuoda jälkiruokaa nyyttäripöytään. Ilmoittaudu ja pyydä tarkka osoite järjestösihteeriltä viimeistään sunnuntai-aamuna.

Su 13.10. kello 11-14 Brunssi Kotolassa
Unohda aamiaisen tai lounaan valmistaminen ja tuo mukanasi jotakin syötävää yhteiseen brunssipöytään. Brunssilla on syömisen ohella mahdollisuus tutustua muihin sateenkaareviin perheisiin, leikkiä, piirtää tai touhuilla turvallisessa ilmapiirissä oman perheen kesken. Mahdollisesta ohjelmasta enemmän lokakuun jäsenkirjeessä.

Su 20.10. Kulttuuriretki Tuomarinkylän kartanomuseoon ja hevostalleille (Huom: ei 20.9. kuten aiemmin tiedotettu!)
Retkellä tutustutaan yhdessä marraskuun alussa sulkeutuvaan Kartanomuseoon, joka esittelee yhdenlaista suomalaista asumis- ja elämiskulttuuria. Jokainen voi hiukan omassa tahdissa ja oman kiinnostuksen mukaan kierrellä museota. Hyvän sää sattuessa laajalla pihalla voidaan vaikka leikkiä yhdessä pihaleikkejä ja syödä eväitä. Kello 10:30-12 yli 4-vuotiailla on mahdollisuus talutusratsastukseen pihapiirin hevostalleilla. Pihapiiristä löytyy myös kahvio. Lisätietoja seuraavassa jäsenkirjeessä.

La 2.11. kello 15-18 koko perheen Kekri-juhla Kotolassa
Kammotukset ulos kaapeista ja naamiaisasussa juhlimaan kummajaisjuhlaa muiden perheiden kanssa. Nyyttäripöytään kasataan teeman mukaista syötävää ja juotavaa. Ohjelma suunnitteilla, saa osallistua tekemiseen.

Pe 6.12. kello 15-18 Sateenkaariperheiden Itsepäisyysjuhla
Paikka vielä auki. Joko jossakin asukaspuistossa tai Kotolassa. Juhlavaa meininkiä koko perheelle. Näissä juhlissa booli on alkoholiton.

ARKITAPAAMISET
Vauva- ja leikki-ikästen perheiden kovasti suosimat arkitapaamiset jatkuvat myös kesäkuussa. Arkitapaamisiin ovat tervetulleita kaikenikäiset aikuiset ja lapsen, vaikka ajankohdasta johtuen tapaamiset kiinnostavat varmasti eniten kotivanhempia. Välillä tapaamisissa on alustaja tai teema, mutta aina on aikaa vapaalle juttelulle ja leikille. Toimistolta löytyy leluja ja siellä on myös mahdollista lämmittää ruokaa lapsille. Yhdistys tarjoaa teetä, kahvia, mehua ja keksejä. Mukanaan voi tuoda muita syötäviä nyyttärihengessä.

Syyskuun tapaamiset:  3.9. ja 17.9 klo 10-12, sekä 10.9. kello 18-20

Ti 3.9.
lauletaan yhdessä tuttuja lastenlauluja. Sateenkaariperheillä on vihkonen, josta löytyy laulujen sanoja. Jos haluat, voit opettaa muille sinulle tärkeän lastenlaulun. Säestystaitoset voivat ottaa soittimet mukaan. Kotolasta löytyy lapsille soittimia.
 
Ti 17.9. Hanne Tapio Nosh Organicsilta tulee esittelemään meille Noshin syksy-talvi-malliston. Noshin ihanat lastenvaatteet on valmistettu luomupuuvillasta ja niitä voi tilata esittelyssä. Maksetaan laskulla, kun saat tilaamasi vaatteet. Esittely alkaa klo 10.30.

10.9. Lasten ensiapu,  huom. klo 18-20

Ensiaputaidot ovat kullanarvoisia, mutta etenkin lapsiperheissä niille on jatkuvaa käyttöä. Perheiden aikuiset pääsevät opiskelemaan lapsen ensiaputaitoja SPR:n koulutussuunnittelijan Mari Kaihovaaran opastuksella. Voi olla, että isommat leikki-ikäiset ja koululaisetkin saavat osansa opista.
 
Kotolasta on varattu iltaa varten iso tila koulutukselle ja kaksi pienempää lasten muulle touhulle. Jos tiedät innokkaan vapaaehtoisen lapsenvahdin, joka tulisi koulutuksen ajaksi Kotolaan leikittämään lapsia, se olisi hieno juttu. Ohjelmassa myös kahvittelua ja nyyttäripöytä.

ALKUTAIPALE-RYHMÄ
Yhteydenotot ja kyselyt: alkutaipale.helsinki@sateenkaariperheet.fi

Syksyn ensimmäinen kokoontuminen ti 24.9. kello 18-21
Ensimmäisessä tapaamisessa kysellään kuulumisia, tutustutaan uusiin ja pohditaan tulevia tapaamisia. Ryhmä kaipaa jatkossa uutta koollekutsujaa, joka hoitaa tapaamispäivistä tiedottamisen järjestösihteerille. Alkutaipale-ryhmä on tarkoitettu sateenkaariperheestä haaveileville, perhettä suunnittelelville tai perheen jo perustaneille. Juttelemme yhteisistä asioista ja tutustumme toisiimme, teemme retkiä ja piknikejä. Kokoonnumme yleensä torstaisin Kotolassa. Olet tervetullut mukaan olit/tte sitten aivan alkutaipaleella perhesuunnitelmissasi/nne tai jo pidemmälle ehtinyt/neet. Ryhmä on avoin, eli voit osallistua tapaamisiin milloin haluat.

LUOMUISÄT JA -ÄIDIT


Ryhmä miehille ja naisille, jotka ovat saaneet lapsia heteroliitossa, ja jotka ovat eronneet tai harkitsevat sitä homo-/bi-identiteetin löytymisen myötä tai elävät yhä heteroliitossa, mutta ovat tai haluaisivat olla myös samasukupuolisessa suhteessa samaan aikaan. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ratkaisevasta elämänmuutoksesta, sen harkitsemisesta, erilaisista suhteista (ex)puolisoihin, lastenkasvatuksesta ja ulostulosta sekä saadaan ideoita ja vertaistukea uuteen, erilaiseen vanhemmuuteen homo-/bi-miehenä tai -naisena.

Syksyn ensimmäiset kokoontumiset to 12.9. kello 18-20 ja to 17.10. kello 18-20
Ryhmä kokoontuu Sateenkaariperheiden toimistolla Kotolassa, Yrjönkatu 29 A.

INTOA OLLA JÄRJESTÄMÄSSÄ TOIMINTAA TAI VAIKUTTAMASSA SIIHEN?

Pääkapunkiseudun paikallistiimiin mahtuu vielä muutama innokas jäsen. Tiimiläisenä sinun on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista toimintaa pääkaupunkiseudulla järjestetään. Eikä ideoita tarvitse toteuttaa yksin! Erityisen toivottavaa olisi löytää tiimiin kotivanhempia, jotka pystyisivät välillä perhetapaamista edeltävänä perjantaina hakemaan tapaamispaikan avaimen leikkipuisto Linjasta, ja palauttamaan sen maanantaina. Tiimiläisten tärkeimpänä tehtävänä on organisoida tapaamisia, retkiä ym. Apua toteutukseen saadaan mm. sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta. Useimmiten tiimiläisten eri tarvitse tehdä sen ihmeemmin tapahtuman eteen kuin päättää esim. retkikohde ja -aika, ja tehdä asiasta muutaman virkkeen mainos. Osa tiimiläisistä vastaa perhetapaamisten ovien avaamisesta, kahvin keitosta yms., mutta niin, että jokaista tapaamista kohden ei tarvitse jokaisen varautua vastuutehtäviin tai edes läsnäoloon. Yhdistys tukee taloudellisesti retkiä ja maksaa mahdollisten ohjaajien palkkiot. Tiimiläisenä tutustut helposti paikkakuntasi muihin perheellisiin ja pääset tekemään hauskoja asioita. Kysy lisää ja ilmoita kiinnostuksestasi paikallistiimille.

Pääkaupunkiseudun oma facebook-ryhmä
Pääkapunkiseudun sateenkaariperheillä on oma suljettu facebook-ryhmä, "Pääkaupunkiseudun Sateenkaariperheet". Ryhmän jäsenyys ja sinne kirjoittelut eivät näy kenellekään muulle kuin ryhmän jäsenille. Ryhmään pääsee vain sen ylläpitäjien tai jo jäsenenä olevien lisäämänä. Ryhmässä tiedotetaan pääkapunkiseudun tapahtumista, haastattelupyynnöistä ja muusta ajankohtaisesta. Siellä voi kuka tahansa kuulutella seuraa vaikkapa uimarannalle tai museoretkelle. Myös kaikenlainen sateenkaariperheellisyyteen liittyvä keskustelu on sallittua. Jos haluat liittyä ryhmään kysy fb-kavereiltasi ovatko he jo ryhmän jäseniä, ja voisivatko lisätä sinut. Tai pyydä toiminnanjohtaja Juha Jämsää,  järjestösihteeri Kaisa Niittystä tai hallituksen jäsen Tanja Rintalaa ystäväksesi ja liittämään sinut ryhmään. Jo ryhmään kuuluvat, liittäkää kavereitanne ryhmään, jotta mahdollisimman moni pääsisi osalliseksi ryhmän annista.

JOENSUU

Paikallistiimi: Tuulia, joensuu@sateenkaariperheet.fi

Joensuussa järjestetään tapaamisia, joista sovitaan perheiden kesken sähköpostitse. Jos olet kiinnostunut osallistumaan vapaamuotoiseen seurusteluun ja toimintaan, ota yhteyttä joensuu@sateenkaariperheet.fi, niin liitetään sinut sähköpostilistallemme. Tervetuloa mukaan!

JYVÄSKYLÄ

Paikallistiimi: Heljä Siitari, jyvaskyla@sateenkaariperheet.fi

Jyväskylässä jatkuu sählyvuoro kerran viikossa 8.9. alkaen sunnuntai-iltaisin  kello 17-18 Cygnaeuksen koululla, Voionmaankatu 18 (sisään Keskikadun puolelta). Tarkoituksena pelata sählyn lisäksi muitakin pelejä, mihin löydetään pelivälineitä. 

Kuukausitapaamiset syksyn osalta tauolla, niitä jatketaan vuodenvaihteen jälkeen.

KUOPIO

Retki Kuopion HopLopiin

Sunnuntaina 8.9.2013 kello 13-18

Aikuiset ja alle 1-vuotiaat riekkuvat HopLopissa veloituksetta, muiden pääsymaksuun osallistuu Sateenkaariperheet ry, niin että omavastuu per lapsi on 5e. Seikkailupuiston monet aktiviteetit takaavat huikean hauskan ja monipuolisen sekä motorisesti kehittävän leikkikokemuksen kaiken ikäisille vauvasta vanhempiin. Sukella seikkailuun Ahdin valtakunnan leikki- ja kiipeilyelementteihin ja pelaa jännittäviä pelejä yhdessä kaverin kanssa. Leikkialueeltamme löytyy mahtava valikoima erilaisia leikki- ja liikunta-aktiviteetteja, kuten liukumäkiä ja -ratoja, tunneleita, pomppulinnoja tai vaikkapa jännittävä pallosotapelialue. HopLopissa aika ei käy pitkäksi. Täällä viihtyy koko perhe.

Ilmoittaudu retkelle osallistujaksi järjestösihteerille, niin ostaan järjestää alennus kaikille mukaan tulijoille. Tervetuloa!

KYMENLAAKSO / KOTKA

Kymenlaaksoon on suunnitteilla toimintaa. Jos olet kiinnostunut olemaan mukana käynnistämässä sitä, ota yhteyttä järjestösihteeriin.

MIKKELI

Yhteyshenkilö: Iina Särkkä, 050 531 1171, mikkeli@sateenkaariperheet.fi
Mikkelissä tavataan perheiden kotona. Lisätietoa yhdyshenkilöltä.

OULU

Paikallistiimi: Suvi ja Jenni, oulu@sateenkaariperheet.fi
Syksyllä jatketaan kuukausittaisia perhetapaamisia. Lisätietoja seuraavasta uutiskirjeestä ja osoitteesta oulu@sateenkaariperheet.fi

PORI

 Porin perhetoiminnasta voit kysellä osoitteesta sateenkaariperheet@100seta.fi.

ROVANIEMI

Paikallistiimi: Riikka, rovaniemi@sateenkaariperheet.fi

Rovaniemellä tavataan perheiden kotona. Kyselyt paikallistiimille.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaatteella.

TAMPERE

Paikallistiimi: Marjut ja Sini, tampere@sateenkaariperheet.fi

Syyskuussa tehdään "ruskaretki" Pikku-Ahvenistolle Ylöjärvelle 15.9.
Noin 1,5 km patikoinnin jälkeen makkaranpaistoa ja rentoa yhdessä olemista luonnossa. Hyvä polku perille asti. Rattaillakin voi päästä, ryhmäläisiltä voi hyvinkin löytyä kantoreppujakin lainaksi. Lähtö parkkipaikalta klo 14.00. Jos joku tulijoista ei osaa paikalle, voidaan treffata Kolmenkulman ABC:llä ja mennä porukalla. Ota yhteyttä s.postilla tai facen ryhmässä lisätietojen saamiseksi.


Lokakuussa järjestetään keskusteluhenkinen tapaaminen Napapiirillä (Kaalamonaukio 2). Voit etukäteen ehdottaa jotain teemaa tai sitten puhutaan päivän polttavista asioista. Lapsille järjestetään hoitajat, vanhemmille tarjoutuu paremmin tilaisuus keskusteluun. Tapaaminen 6.10 klo 15.00-17.00.

Marraskuussa askarrellaan porukalla joulukortteja. Osallistu joulukuun pikkujoulujen suunnitteluun sähköpostitse tai facebook -ryhmässä!

Heittäkää rohkeasti muitakin ideoita tapaamisten suhteen, jotta saataisiin niistä mahdollisimman onnistuneita ja tarkoitustaan palvelevia. Odotukset kun ovat aika moninaiset, toteutustapojakin voidaan siis muokkailla. Lisätietoa toiminnasta ja esim. facebookin ryhmään liittymisestä: tampere@sateenkaariperheet.fi.

TURKU

Paikallistiimi: Minna, Marjukka, Juha ja Anu, turku@sateenkaariperheet.fi

Kuukausitapaamisia järjestetään Turun Seikkailupuiston Seikkailutalossa. Kauden ensimmäiset tapaamiset ovat sunnuntaina 1.9. ja 6.10. klo 16.30-19. Tervetuloa mukaan tapaamaan toisia sateenkaariperheitä ja sellaiseksi haluavia! Syyskuun tapaamisessa suunnitellaan myös loppuvuoden ohjelmaa, tule siis kertomaan toiveitasi.

Seikkailutalossa käytössämme on oleskelugalleria kahvitteluun ja iso huone, jossa on enemmän tilaa touhuta. Talosta löytyy leluja, mikro, hoitopöytä, pottia yms. tarvittavaa. Tuo mukanasi jotain pientä purtavaa nyyttäripöytään. Kysy halutessasi lisätietoja: turku@sateenkaariperheet.fi tai ilmesty paikan päälle!

Turun seudun sateenkaariperheillä on tiedottamista varten sähköpostilista, johon voi ilmoittautua mukaan ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa: turku@sateenkaariperheet.fi.

Olemme myös facebookissa: Tiedotukseen painottuva sivusto löytyy täältä >> Lisäksi Turun seudun sateenkaariperheille on perustettu suljettu facebook-ryhmä, jossa myös voi keskustella toiminnasta  ja muista sateenkaariperheasioista luottamuksellisemmin.  Ryhmään pääsee laittamalla pyynnön ylläpitäjälle täällä >>

Sateenkaariperheet ry
Yrjönkatu 29 A 1, 00100 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi

Toiminnanjohtaja (lomalla 30.9.-1.11.2013)
Juha Jämsä
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

Järjestösihteeri
Kaisa Niittynen
kaisa.niittynen@sateenkaariperheet.fi
050 321 7976

Koulutussuunnittelija
Tiia Aarnipuu
tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi
050 410 6772

Puheenjohtaja
Emmi Pihlajaniemi
puheenjohtaja@sateenkaariperheet.fi
050 513 7765

Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Projektipäällikkö
Anna Moring
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0832

Suunnittelija
Jenni Kerppola-Pesu
jenni.kerppola-pesu@monimuotoisetperheet.fi
050 375 0831

Neuvontapalvelu
Puhelimitse 050 321 0048 tiistaisin kello 12-13 ja torstaisin kello  9-10
sekä sähköpostitse info@sateenkaariperheet.fi. Sähköposteihin pyritään vastaamaan kahden arkipäivän kuluessa. Katso myös neuvonta-chat ajat muualta tästä kirjeessä.

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi -sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen.

webmaster@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2013.

Emmi Pihlajaniemi / puheenjohtaja
Joanna Marjanen / varapuheenjohtaja
Sari Makkonen
Paula Myöhänen
Liisa Rytkönen-Kontturi
Tanja Rintala
Anu Pellinen
Hanna Wahlsten / varajäsen
Jenni Häivälä / varajäsen

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1