Kuvataidekoulutuksen ja
-kasvatuksen visiotyön 2030 verkkokysely


Tämän kyselyn kautta kerättyä tietoa käytetään kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen vision kirjoittamiseen. Kiitämme ajastasi ja vastauksestasi!
 

Kuvataidekoulutuksen ja kasvatuksen visio, miksi? 


Kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen kansallisen visiotyön 2030 tehtävä on valmistella yhteinen visio kuvataiteen koulutukselle ja kasvatukselle. Visiotyö toteutetaan kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat kokoavana verkostoyhteistyönä.
 


Visiotyön tavoitteena on kerätä kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen kentän näkemys siitä, millaista tulevaisuutta haluamme olla yhdessä rakentamassa. Tarkoitus on löytää meitä yhdistävät arvot ja asiat, joiden edistymistä seuraamme ja joiden eteen teemme työtä.  


Visiotyö muodostuu ydinryhmätyöskentelystä, avoimista tapahtumista, kyselyistä ja visiotyöpajoista. Visiotyön ydinryhmä muodostuu kentän edustajista, joihin kuuluvat mm. Aalto-yliopisto, Konsthögskolan Novia, Kuvataidekoulujen liitto ry, Kuvis ry, LAB-ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Suomen Taiteilijaseura, Taideyliopisto ja opiskelijoiden edustaja. 


Yhteisen vision on tarkoitus tukea eri toimijoita, hallinnon henkilöstöä ja päättäjiä päätöksenteossa ja strategiatyössä. Se valottaa ja kehittää kuvataidekoulutuksen kentän työnjakoa ja rakenteita. Se kuvaa kansallisen kuvataidekoulutusjärjestelmän kehittämistavoitteet. Tarvitsemme jaetun näkemyksen ja vision kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen alan kehittämistarpeista, jotta voimme yhdessä päämäärätietoisesti kehittää alaamme yhteistä visiota kohti.  


Visiotyö käynnistyi syksyllä 2021 ja kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen visiotyö julkistetaan taidealojen yhteisessä julkaisuseminaarissa 14.11.2022.  

1. Vastaajarooli

2. Pohdi, millaista tulevaisuutta haluat olla mukana rakentamassa. Millaista kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen pitäisi olla 2030? Voit kirjoittaa esimerkiksi kenelle, missä ja miten kuvataidekoulutusta ja -kasvatusta pitäisi järjestää ja ketkä sitä ohjaavat ja opettavat. Millainen sinun visiosi on?

Lisää otsikko tähän

3. Ydinryhmä on valinnut kolme keskeistä elementtiä, joiden kautta visiotyötä lähestytään ja joiden ajatellaan olevan koko kuvataidekoulutus- ja kasvatuskentän jaettavissa. Elementit ovat kuvataide, kuvataiteen koulutus ja kasvatus ja alan tutkimus. Niiden kautta esiin nousivat seuraavat ajankohtaiset teemat.  

a) Kuvataide
Millaisen painoarvon annat näille alan kehittämisen kannalta?

0
10
5
10
10
true
false
false
Saatavuus, saavutettavuus, esteettömyys *
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo *
Osallisuus, yhteisöllisyys *
Kansainvälisyys, kielisyys *
Kuvataidealan kestävä kehitys, (sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja ekonominen kestävyys) *
Muutos, kriisinkestävyys, alan resilienssi *
Digitaalisuus, tiedon ja taitojen muutos *
Kuvataidealan työelämän kehittäminen *
Hyvinvointi, jaksaminen ja resilienssi *
Elinikäinen, elämänlaajuinen oppiminen *
Moninaisuus (kuvataiteen, kulttuurin ja ihmisyyden) *
Osaaminen, ammattitaito, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen *
Vaikuttavuus, asiantuntijuus *
Poikkitieteellisyys, läpäisevyys *
Verkostoituminen, yhteistyö, keskustelevuus *
Merkitys luovan ajattelun kehittäjänä *

b) Kuvataiteen koulutus ja kasvatus
Millaisen painoarvon annat näille alan kehittämisen kannalta?

0
10
5
10
10
true
false
false
Saatavuus, saavutettavuus, esteettömyys *
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo *
Osallisuus, yhteisöllisyys *
Kansainvälisyys, kielisyys *
Kuvataidealan kestävä kehitys, (sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja ekonominen kestävyys) *
Muutos, kriisinkestävyys, alan resilienssi *
Digitaalisuus, tiedon ja taitojen muutos *
Kuvataidealan työelämän kehittäminen *
Hyvinvointi, jaksaminen ja resilienssi *
Elinikäinen, elämänlaajuinen oppiminen *
Moninaisuus (kuvataiteen, kulttuurin ja ihmisyyden) *
Osaaminen, ammattitaito, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen *
Poikkitieteellisyys, läpäisevyys *
Verkostoituminen, yhteistyö, keskustelevuus *
*

c) Kuvataiteen ja kuvataidekoulutuksen ja -kasvatuksen tutkimus
Millaisen painoarvon annat näille alan kehittämisen kannalta?

0
10
5
10
10
true
false
false
Saatavuus, saavutettavuus, esteettömyys *
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo *
Osallisuus, yhteisöllisyys *
Kansainvälisyys, kielisyys *
Kuvataidealan kestävä kehitys, (sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja ekonominen kestävyys) *
Muutos, kriisinkestävyys, alan resilienssi *
Digitaalisuus, tiedon ja taitojen muutos *
Kuvataidealan työelämän kehittäminen *
Hyvinvointi, jaksaminen ja resilienssi *
Elinikäinen, elämänlaajuinen oppiminen *
Moninaisuus (kuvataiteen, kulttuurin ja ihmisyyden) *
Osaaminen, ammattitaito, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen *
Vaikuttavuus, asiantuntijuus *
Poikkitieteellisyys, läpäisevyys *
Verkostoituminen, yhteistyö, keskustelevuus *

d) joku muu

4. Kirjoita kehitys- ja toimenpide-ehdotuksesi alan kehittämiseksi alla olevien teemojen alle tai lisää oma otsikko. Voit esimerkiksi miettiä, mitä pitäisi tehdä, minkä tulisi muuttua tai mikä on säilytettävä. Voit kirjoittaa yhden tai useamman kehitys- tai toimenpide-ehdotuksen.

1. Saatavuus, saavutettavuus, esteettömyys
2. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo  

3. Osallisuus, yhteisöllisyys  

4. Kansainvälisyys, kielisyys  

5. Kuvataidealan kestävä kehitys, (sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja ekonominen kestävyys) 
6. Muutos,kriisinkestävyys, alan resilienssi 
7. Digitaalisuus, tiedon ja taitojen muutos 
8. Kuvataidealan työelämän kehittäminen  

9. Hyvinvointi, jaksaminen ja resilienssi  
10. Elinikäinen, elämänlaajuinen oppiminen  

11. Moninaisuus (kuvataiteen, kulttuurin ja ihmisyyden)  12. Osaaminen, ammattitaito, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

13. Vaikuttavuus, asiantuntijuus  

14. Poikkitieteellisyys, läpäisevyys  

15. Verkostoituminen, yhteistyö, keskustelevuus 
16. Merkitys luovan ajattelun kehittäjänä
17. Joku muu, oma otsikko

0%