Lehdistön freelance-apurahat ammatilliseen kouluttautumiseen 


Hakuaika päättyy 2.10.2022 kello 23.30.


Apurahoja myönnetään Journalistiliiton freelance-jäsenille ammatillisen kouluttautumisen kuluihin. Katso tarkemmat hakuohjeet osoitteesta https://www.freet.fi/apurahat-4/.


Apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (Jokesin) ja Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnan myöntämiin apurahoihin. Jos olet saanut apurahaa syksyllä 2020 tai sen jälkeen, olet vielä karenssissa etkä voi saada apurahaa tästä hausta. 


Täytä lomake huolellisesti. Voit tallentaa keskeneräisen hakemuksen sivun alareunasta löytyvällä painikkeella ja viimeistellä sen myöhemmin. Muista kuitenkin viimeistellä apurahahakemuksesi ennen hakuajan päättymistä. Keskeneräiseksi jääneitä hakemuksia ei käsitellä. Päätöksiä ei perustella.


Paina lopuksi Lähetä vastaukset -painiketta. Saat kopion hakemuksesta sähköpostiisi.


Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunta käsittelee hakemukset ja tekee päätökset apurahoista, ja jos sinulle myönnetään apuraha, saat tiedon päätöksestä sähköpostiisi. Tiedot apurahojen myöntämisestä julkaistaan myös Suomen freelance-journalistit ry:n verkkosivuilla osoitteessa freet.fi. 

Hakijan henkilötiedot

Hakijan etunimi

Hakijan sukunimi

Hakijan henkilötunnus

Hakijan postiosoite

Hakijan postinumero- ja toimipaikka

Hakijan sähköpostiosoite

Ilmoitamme päätöksistä ensisijaisesti tähän sähköpostiosoitteeseen. Tähän osoitteeseen lähetetään myös kopio hakemuksestasi.

Hakijan puhelinnumero

Mikäli emme tavoita sähköpostitse, otamme yhteyttä tähän puhelinnumeroon.

Hakijan henkilökohtainen tilinumero IBAN-muodossa

Koska stipendi myönnetään luonnolliselle henkilölle, se maksetaan henkilökohtaiselle tilille. Mikäli ilmoitat toiminimen tai yrityksen tilin stipendiä varten, saattaa verottaja tulkita stipendin veronalaiseksi ansiotuloksi.

Hakijan taustatiedot

Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään lehdistön freelancereille, joilla on journalistista työhistoriaa. Jäsenyystiedot tarkistetaan Suomen journalistiliiton jäsenrekisteristä.

Työskentelen

Jos teet freelance-työtä, kuvaile lyhyesti toimeksiantojasi vuoden ajalta syyskuusta 2021 syyskuuhun 2022. (enintään 1000 merkkiä)

Kerro esimerkiksi, mitä julkaisuja avustat ja kuinka monta toimeksiantajaa sinulla on ollut.

Oletko saanut Journalistisen kulttuurin edistämissäätiöltä (Jokesilta) apurahaa tai Suomen freelance-journalistien jakamaa lehdistön freelance-apurahaa vuonna 2020 tai sen jälkeen?

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mihin tarkoitukseen olet saanut apurahaa ja minä vuonna?

Apurahan tarkoitus

Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin ja muuhun ammatilliseen täydennyskoulutukseen. 


Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin tai työmatkoihin, elinkustannuksiin tai työskentelyyn. Apurahoja ei myönnetä kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi.

Mihin tarkoitukseen haet lehdistön freelance-apurahaa? Kerro lyhyesti, esimerkiksi "saksan kielikurssi Brehmenissä 2.8-5.8.2022" tai "studiovalaisun täydennyskoulutus oppilaitoksessa X".

Opintojen kuvaus: opintojen järjestäjätaho, opintojen kesto, matkan tai kurssin ohjelma tiivistettynä (enintään 3000 merkkiä)

Ammatilliset perustelut opinnoille (enintään 3000 merkkiä)

Apurahan käytön ajankohta (enintään 1000 merkkiä)

Arvio kuluista, joiden kattamiseen haet apurahaa (enintään 3000 merkkiä)

Erittele kurssimaksut, matka- ja majoituskulut ja mahdolliset muut kulut erikseen mahdollisimman tarkasti. Jos haet apurahaa vain osaan kuluista, merkitse kuluarvioon, mihin kuluihin haet lehdistön freelance-apurahaa. Merkitse kukin kulu omalle rivilleen. Esimerkiksi näin:


Kulut, joihin haetaan apurahaa

- Kurssimaksu 300 euroa 

- Majoitus 200 euroa 

- Oppimateriaali 100 euroa.


Kulut, joihin ei haeta apurahaa

- Ruokailut 100 euroa.

Haettavan apurahan määrä euroina

Oletko saanut tai hakenut samaan tarkoitukseen apurahaa muualta?

Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mistä olet hakenut apurahaa? (enintään 200 merkkiä)

Muuta mahdollista lisätietoa apurahahakuun liittyen (enintään 500 merkkiä)

Olen tutustunut SFJ:n tietosuojaselosteeseen, ja tietoni saa tallentaa sen mukaisesti. 

Tietosuojaseloste on osoitteessa https://www.freet.fi/tietoa-yhdistyksesta/sfjn-tietosuojaseloste/.

Tietoni saa tarkastaa Suomen Journalistiliiton jäsenrekisteristä.

SFJ saa julkaista nimeni apurahansaajana verkkosivuilla ja muussa viestinnässä.

Kiitos vastauksista!

Lopuksi lähetä hakemus. Saat kopion hakemuksesta ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

0%