Kuinka usein käyt kirjastossa?

Mitä teet kirjastossa?

Millainen ajanviettopaikka kirjasto on sinulle?

Millaisia kokemuksia sinulla on omatoimikirjastoista? 

Miten kirjaston palveluja voisi kehittää?

Jos sinua voi haastatella juttua varten, kerro nimesi ja yhteystietosi.