Millaisia ovat työpaikkasi hankalat tyypit?

Kerro, millaisia ovat työpaikkasi hankalat tyypit?
Millaisia keinoja käytät selviytyäksesi heidän kanssaan?

Onko hankaliin tilanteisiin pyritty puuttumaan esimiehen taholta tai muuten? Jos ei, niin mistä arvelet sen johtuvan?

0%