Kysymys on pakollinen
Antamasi lukuarvo on virheellinen
Sähköpostiosoite on virheellinen


Sateenkaariperheet UUTISKIRJE

Vauvanaskelia

HELMIKUU 2012

Uuden adoptiolain myötä sateenkaariperheiden juridiseen asemaan tuli jälleen pieniä korjauksia. Seuraavat vauvanaskeleet otetaan kun isyyslakia ryhdytään tämän kevään aikana työstämään uuteen uskoon. Sateenkaariperheet ry odottaa kutsua oikeusministeriön helmikuussa asettamaan työryhmään, jonka tehtävä on valmistella esitys vanhemmuuslaiksi.

Adoptiolain myötä joidenkin sateenkaariperheiden lasten lainsuojaton asema syntymän jälkeen lyhenee. Vanhemmuuslain oikeanlaisella uudistamisella olisi mahdollista poistaa lainsuojaton jakso jossain perheissä kokonaan.

Vanhemmuuslain myötä nousee myös kysymys vanhemmuuden tunnistamisesta silloin kun lapsi on syntynyt sijaissynnytysjärjestelyssä. Sijaissynnytykset eivät ole vielä virallisesti mahdollisia Suomessa, mutta Etene otti viime kesänä (yli)varovaisen kannan, jonka mukaan joissain tilanteissa sijaissynnytys voisi olla Suomessakin mahdollista. Tässäkin asiassa odotetaan oikeusministeriön aloitetta.

Vuoden 2012 aikana Sateenkaariperheet ry kerää yhteiskumppanien verkoston, jotta myös tapaamisoikeuslainsäädäntöä uudistettaisiin nykypäivän moninaisten perheiden tilanteita vastaavaksi. Ei ole enää olemassa kestäviä perusteita sille, että lapselle voidaan vahvistaa tapaamisoikeus vain juridiseen vanhempaan.

Presidentinvaalit käydään huomenna. Vaalien aikana on taas käyty aktiivista keskustelua perheiden moninaisuudesta ja homoseksuaalisuudesta. Valittavalla presidentillä ei kuitenkaan ole juuri mitään merkitystä sateenkaariperheiden yhteiskunnalliselle asemalle. Syksyllä sen sijaan käydään erittäin merkittävät kunnallisvaalit. Ne ovat mahdollisuus tuoda kunnallispäättäjien tietoisuuteen kaikki ne palvelujärjestelmän puutteet, jotka vaarantavat sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien hyvinvoinnin.

Palvelujärjestelmän laadun kehittämiseksi on vuonna 2008 julkaistu 350-sivuinen teos Sateenkaariperheet ja hyvinvointi - käsikirja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Kirjaa saa ostaa esimerkiksi yhdistyksen nettikaupasta. Se kuuluisi jokaisen hyvinvointipalveluita kehittävien, suunnittelevien ja niistä päättävien kirjahyllyyn!

Kuun lopussa käynnistyy sateenkaariperheiden perhevalmennus, huhtikuussa kehitetään paikallistoimintaa, vapun tienoilla järjestetään kauden suurtapahtuma Barcelonassa, toukuussa on vuorossa ensimmäinen Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä iloisine tapahtumineen. Paljon siis on taas tapahtumassa. Ja kaikkea tätä päästään koordinoimaan uudesta toimistosta käsin. Sateenkaariperheet muuttaa Forumiin!

Juha Jämsä
puheenjohtaja 11.2. saakka
toiminnanjohtaja 13.2. alkaen

yhteystiedot pysyvät samoina:
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi
044 997 1956

TÄSSÄ KIRJEESSÄ LISÄKSI MM:
* Nelfasta virallinen järjestö
* Toimisto Helsingin keskustaan
* Ero-opas ilmestynyt
* Sateenkaariperheiden perhevalmennus
* Kuvaajaksi perhevalmennukseen?
* Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä 6.5.
* Sateenkaariperheiden Eurooppapäivät
* Isäksi sijaissynnytysjärjestelyn kautta?
* Kevään parisuhdeviikonloppu
* Mihin unohtui tasa-arvoinen avioliittolaki?
* Poimintoja Facebook-sivulta
* Kaikkien kaupunkien tapaamiset!

Uusi adoptiolaki voimaan 1.7.

Joulukuussa hyväksytty adoptiolaki astuu voimaan 1.7.2012. Uuden lain myötä adoptionhakijoiden oikeusturva paranee monin tavoin ja niin sanotut itsenäiset adoptiot ulkomailta vaikeutuvat entisestään. Sateenkaariperheille merkityksellisimmät, konreettiset uudistukset koskevat harkinta-aikaa ja tapaamisia adoption jälkeen.

HARKINTA-AIKA POISTUU NAISPAREILLA
Uuden lain voimaan tulon jälkeen perheen sisäistä adoptiota on mahdollista hakea välittömästi lapsen syntymän jälkeen, jos lapsi on syntynyt naisparille hedelmöityshoitojen avustuksella. Tällöin lapsen synnyttäneeltä naiselta ei vaadita muuten pakollista kahdeksan viikon harkinta-aikaa. Kannattaa olla yhteydessä oman kunnan sosiaalitoimeen jo hyvissä ajoin ennen lapsen syntymää. Jos sosiaalityöntekijä olettaa, että adoptioneuvonnasta selvitään yhdellä tapaamiskerralla voi tapaamisajankohdan sopia jo etukäteen lapsen syntymän jälkeiseen aikaan, jolloin adoptio saadaan vireille mahdollisimman pian lapsen syntymän jälkeen.

AVOIN ADOPTIO APILAPERHEISSÄ
Toinen merkittävä muutos on niin sanotun avoimen adoption mahdollistuminen. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden lain mukaan on mahdollista vahvistaa tapaamiset lapsen ja juridisesta vanhemmuudestaan adoptiossa luopuvan vanhemman välille, jos kaikki osapuolet niin toivovat. Tuomioistuin voi vahvistaa tapaamissopimuksen, mutta sopimus ei ole toimeenpantavissa viranomaisten taholta. Avoimella adoptiolla halutaan erityisesti mahdollistaa sijoitettujen lasten mahdollisuus tavata vanhempiaan vielä adoption jälkeenkin niissä tilanteissa, joissa siitä voidaan sopia osapuolten kesken. Sateenkaariperheissä mahdollisuus saattaa tulla kyseeseen joissain apilaperheissä. Nyt tulee mahdolliseksi esimerkiksi tunnustaa ensin isyys, hakea sen jälkeen perheen sisäistä adoptiota naisparille ja sopia yhteisesti, että isän ja lapsen välille vahvistetaan tuomioistuimessa tapaamissopimus.

Oikeusministeriön tiedote adoptiolain voimaan tulemisesta:
http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1324021761045

Nelfasta virallinen järjestö - Jämsästä varapuheenjohtaja

Maaliskuun 12. päivänä eurooppalaisten sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa perustetaan virallisesti. Nelfan perustajäsenet, joista Sateenkaariperheet ry on yksi, kokoontuvat tuolloin Brysseliin allekirjoittamaan perustamisasiakirjan. Nelfan kotipaikaksi tulee Bryssel ja aluksi järjestön osoite on paikallisen homojärjestön toimistossa. Nelfan pyrkimyksenä on hakea Komission avustusta ja perustaa oma toimisto Brysseliin ajan myötä. Tähän päämäärään pääseminen tulee viemään ainakin muutaman vuoden.

Nelfa-verkosto on jo valinnut keskuudestaan hallituksen perustettavalle järjestölle. Sateenkaariperheet ry:n tämän hetkinen puheenjohtaja Juha Jämsä valittiin Nelfan varapuheenjohtajaksi.

Sateenkaariperheiden toimisto Helsingin keskustaan

Sateenkaariperheet ry perustaa kevään aikana toimiston, jossa yhdistyksen työntekijät toimivat. Uusissa tiloissa on myös mahdollista järjestää yhdistyksen muuta toimintaa, tapaamisia ja koulutuksia. Tiloja ollaan vuokraamassa yhdessä Adoptioperheet ry:n ja Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n kanssa. Tiloissa on toimistohuoneita kaikille kolmelle yhdistykselle. Lisäksi tiloissa on iso ruokailutila ja kolme koulutus/ryhmätilaa, joista yksi sisustetaan toimimaan myös lastenhuoneena.

Sateenkaariperheiden ja kumppaneiden vuokratarjous hyväksyttiin kuluneelle viikolla ja ensi viikolla on tarkoitus allekirjoittaa vuokrasopimus kohteesta Yrjönkatu 29. Toimitila sijaitsee rakennuksessa, joka on osa Forumin korttelia Helsingin ydinkeskustassa. Paikalle on helppo tulla junalla, metrolla, bussilla ja ratikalla. Lisätietoja toimitilojen avautumisajankohdasta myöhemmin.

Tervetuloa vuosikokoukseen

Sateenkaariperheet ry:n hallitus kutsuu kaikki yhdistyksen jäsenet perinteisesti talvileirin yhteydessä järjestettävään  yhdistyksen vuosikokoukseen lauantaina 11.2.2012 kello 18 Porvoossa, Övikin leirikeskuksessa, Övikintie 29, 07450 Voolahti. Övikin leirikeskus sijaitsee meren rannalla 17 km Porvoon keskustasta. Helsingistä Övikiin on matkaa 67 km. Katso kartta >>

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012, toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase 2011 sekä valitaan uusi hallitus ja uusi puheenjohtaja.

Tervetuloa hallitukseen - ensi viikolla


Lauantaina 11.2. valitaan vuosikokouksessa uusi hallitus. Hallitukseen on toistaiseksi tarjolla vähemmän vapaaehtoisia kuin paikkoja on tarjolla. Tule mukaan tekijäksi yhdistyksen jännittävään kasvun vaiheeseen! Et tarvitse mitään erityistaitoja tai kokemusta. Kaikilla on oma panos annettavakseen.

Työ hallituksessa on työntekijöiden rekrytoinnin myötä muuttumassa hiukan. Työntekijämäärä tulee kuitenkin olemaan edelleen sen verran pieni, että hallitus ei voi vain käydä kokouksissa ja tehdä päätökset. Toisin sanoen kaikille hallituksen jäsenille riittää myös tekemistä ja omia vastuualueita. Esimerkiksi leirien käytännön järjestämisessä hallituksella tulee olemaan edelleen suuri rooli. Varainhankinnan kehittäminen ja tekeminen ovat tärkeitä. Lastenkirjahanke on vapaaehtoisten käsissä edelleen. Nettisivuja ja muuta tiedotusta voi aina parantaa. Jäsenasiat vaativat tekijänsä. Aina löytyy kirjoittamista, taittamista, kuvittamista jne. Etsimme erityisesti joukkoomme:

VARAINKERUUVASTAAVAA
TUTKIMUS- JA OPINNÄYTETYÖVASTAAVAA

Hallitus kokoontuu noin 6-8 kertaa vuodessa. Yleensä Helsingissä, mutta ei aina. Yritetään pitää kokouksia jonkin verran niillä suunnilla, mistä hallituksen jäseniä löytyy. Yhdistys maksaa matkat ja tarjoaa lounaan. Lapsiperheiden arkeen tuntuu keskimäärin parhaiten sopivan kokoukset sunnuntaisin kello 11-16. Monesti kyllä päästään lyhyemmällä kokouksella. Yleensä kokoustetaan pari tuntia ja sitten pidetään tunnin mittainen lounastauko, jonka jälkeen hoidetaan asiat loppuun.

Tervetuloa mukaan. Yhteydenotot pikaisesti osoitteeseen juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

Sateenkaariperheiden ero-opas ilmestynyt

Sateenkaariperheiden ero-opas on painettu kirjanen, jonka on kirjoittanut yhdistyksen pitkäaikainen, entinen puheenjohtaja Kaisa Niittynen. Opasta on tehty yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton EroNeuvo -hankkeen asiantuntijoiden kanssa. Oppaan kirjoittamisen ja painatuksen on rahoittanut Seta-säätiö apurahalla.

Vanhempiensa eron kokee Suomessa vuosittain 30 000-40 000 lasta. Tähän joukkoon mahtuu myös merkittävä määrä sateenkaariperheiden lapsia. Laki kohtelee eri lailla perheitä riippuen siitä, ovatko vanhemmat samaa tai eri sukupuolta. Perhemuoto vaikuttaa siis eron jälkeisiin toimenpiteisiin ja vaihtoehtoihin. Oppaan tarkoitus on tuoda eronneelle, eroavalle tai eroa pohtivalle sateenkaariperheen vanhemmalle tietoa eron toteutuksesta, käytännön järjestelyistä ja eron vaikutuksista. Oppaan tavoitteena on auttaa selviytymään erosta eteenpäin niin, että kaikki osapuolet, erityisesti lapset, ovat säästyneet tarpeettomalta kärsimykseltä, löytäneet uusia voimavaroja ja voivat nähdä eron jälkeisen elämän monet mahdollisuudet.

Voit noutaa oppaan yhdistyksen toimistolta tai tilata sen maksutta alla olevasta linkistä. Toimitusaika on joitakin viikkoja.

Tilaa ero-opas kotiisi >>

Paikallisen toiminnan kehittämispäivä

Sateenkaariperheissä toimii paljon vapaaehtoisia eri tehtävissä ympäri maata. Uusina kaupunkeina ovat tämän vuoden alusta aloittaneet Mikkeli ja Joensuu. Hallitus ja kaikkien kaupunkien tapaamisvastaavat kerääntyvät ensimmäistä kertaa yhteiseen kehittämispäivään 21.4. Tampereelle. Tarkoituksena on suunnitella tulevaa paikallistatoimintaa ja sen kehittämistä. Kaikilla paikkakunnilla järjestetään säännöllisiä vapaamuotoisia tapaamisia. Sen lisäksi joillakin paikkakunnilla on käyty retkillä tai esimerkiksi pelattu sählyä. Onko sinulla ideoita tai toiveita, joita voitaisiin toteuttaa oman kaupunkisi toiminnassa?

Kuopiossa ei ole vähään aikaan järjestetty tapaamisia tapaamisvastaavan puutteen takia. Nyt olisi hyvä mahdollisuus jollekin kuopiolaiselle osallistua kehittämispäivään saamaan ideoita toiminnan uudelleen käynnistämiseksi.

Sateenkaariperheiden perhevalmennus 28.2.-10.4. Helsingissä

Ilmoittaudu Sateenkaariperheiden perhevalmennukseen 15.2. mennessä. Valmennus on suunnattu kaikille lasta suunnitteleville, lasta odottaville ja lapsen hiljattain saaneille perheille. Kouluttajina esimerkiksi Liisa Tuovinen, Juha Jämsä, Kaisa Niittynen, kokemuskouluttajia ja Aulikki Haimi-Kaikkonen Helsingin adoptioyksiköstä. Luennot joka tiistai kello 18.00-20.30 ajalla 28.2.-10.4.2012.

Tarkemmat tiedot, ohjelma ja ilmoittautumiset
kotisivuilla >>

Kuvaajaksi perhevalmennukseen?

Sateenkaariperheet etsii opinnäytetyön tekijöitä tai vapaaehtoisia
KUVAAMAAN JA EDITOIMAAN
sateenkaariperheiden perhevalmennuksen luennot 28.2.-10.4.2012 Helsingissä
 
Sateenkaariperheiden perhevalmennus järjestetään seitsemänä peräkkäisenä tiistai-iltana kello 18.00-20.30 Helsingin keskustassa. Luennoilla puhuu useita eri luennoitsijoita ja kokemuskouluttajia. Tarkoituksena on kuvata kaikki kuvausluvan saaneet puheenvuorot ja editoida materiaalia lopuksi niin, että perhevalmennuksen osallistujia ei näy eikä kuulu materiaalissa. Valmis materiaali käytetään Perhenetti-hankkeen aikana 2012-2014 toteutettavaan etäperhevalmennukseen netin kautta. Tällä tavoin sateenkaariperheiden perhevalmennus saadaan ulotettua kaikkialla Suomessa eläville perheille.

Kuvaamisen ja editoimisen toteuttavilta toivotaan joko käynnissä olevia alan opintoja tai muuta kokemusta kuvaamisesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää äänenlaatuun. Sateenkaariperheet ry:llä ei ole mitään tarvittavia laitteita eikä ohjelmistoja, joten niiden toivotaan löytyvän asiasta kiinnostuvilta itseltään. Jos laitteistoa ei löydy asiasta innostuvilta, voidaan laitteita etsiä myös yhteistyössä.
 
Yhteydenotot 15.2. mennessä juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi, 044 997 1956

Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä 6. toukokuuta 2012

Toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina vietetään ensimmäistä kertaa kansainvälistä sateenkaariperhepäivää.  Silloin sateenkaariperheet kerääntyvät iloisiin tapahtumiin ympäri maailman. Päivä on ilon ja ylpeyden juhla. Tule sinäkin mukaan päivän tapahtumiin.

Kansainvälisen sateenkaariperheiden päivän järjestävät yhteistyössä eurooppalaisten sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestö Nelfa sekä Yhdysvaltain, Kanadan ja Brasilian valtakunnalliset sateenkaariperhejärjestöt. Kaikissa näissä maissa järjestetään eri kaupungeissa lukuisia iloisia tapahtumia perheille. Tapahtuman myötä pyritään saamaan huomiota sateenkaariperheille myönteisellä tavalla.

Suomessa on suunnitteilla kansainvälisen sateenkaariperhepäivän tapahtumia ainakin Jyväskylässä ja Helsingissä. Lisätietoja tulossa lähiaikoina.

Tiedote kansainvälisestä sateenkaariperhepäivästä
Nelfan kotisivuilla >>

Vuoden 2012 suurtapahtuma
Sateenkaariperheiden Eurooppapäivät

Sateenkaariperheiden Eurooppapäivät tuovat yhteen useita satoja perheitä kymmenistä maista. Huhtikuun 28. päivän ja toukokuun 1. päivän välisenä aikana valtaamme kokonaisen lomakylän Lloret de Marissa, Barcelonan lähellä. Tiedossa sosiaalista, hauskaa ja myös opettavaista ohjelmaa mukaan lukien retkiä Barcelonaan ja muualle. Hyvin edullinen osallistumismaksu, noin 300 euroa perheeltä, sisältää kaiken ohjelman, majoituksen, retket ja ruokailut. Koulutukselliset osiot järjestetään rinnakkain lasten oman monikielisen ohjelman kanssa. Suomesta lähdössä tapahtumaan mukaan useita perheitä. Tule sinäkin!

Milloin:huhtikuun 28. - toukokuun 1. päivänä, 2012
Missä: lomakeskuksessa Lloret deMarissa, Barcelonan lähellä, Espanjassa
Mitä: verkostoitumista, jakamista, oppimista ja hauskaa tekemistä, retkiä Barcelonaan ja muualle.
Kenelle: vanhemmille, lapsille, tuleville vanhemmille, ystäville, kasvattajille, sukulaisille jne.
Kuka: Sateenkaariperheet ry järjestää yhdessä muiden Nelfaan kuuluvien järjestöjen kanssa.
Kuinka paljon: noin 300 euroa koko perheeltä, sisältää kaiken ohjelman, majoituksen, retket ja ruokailut. Lennot Suomesta alkaen 173 euroa / henkilö (esim. 26.4.-2.5.). Lennot kallistuvat mitä lähemmäksi ajankohta tulee.

Tapahtuman ilmoittautuminen täällä >>
Lisätietoa tapahtumasta ja lomakylästä täältä >>

Isäksi sijaissynnytysjärjestelyn kautta?

Osana Sateenkaariperheiden Eurooppapäiviä järjestetään koko päivän seminaari sijaissynnytysjärjestelyistä homomiehille. Sijaissynnytys ei ole Suomessa virallisesti mahdollista. Tosin asiasta on juuri käynnistymässä julkinen keskustelu myös Suomessa. Osa suomalaisista mies- ja heteropareista on hakeutunut ulkomaille sijaissynnytysjärjestelyihin.

MEN HAVING BABIES -seminaari

• Kattava seminaari sijaissynnytyksestä
• Palveluntarjoajien näyttely  
• Johtavien eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten klinikoiden ja toimistojen esitelmiä

Sunnuntaina 29.4. kello 10.00-17.30 Sateenkaariperheiden Eurooppapäivillä Lloret de Marissa, Barcelonan lähellä. Voit osallistua koko 4-päiväiseen tapahtumaan tai ainoastaan koko päivän seminaariin.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset >>

Kevään parisuhdeviikonloppu toukokuussa

Sateenkaariperheet ry:n toinen parisuhdeviikonloppu järjestetään 4.-6.5. jälleen Kirkkonummella.

Viikonloppu järjestetään Räfsön leirikeskuksessa. Leirin vetävät Liisa ja Pentti Tuovinen. Tuoviset ovat vetäneet nais- ja miesparien parisuhdekursseja Helsingissä ja toimineet aktiivisesti Yhteys-liikkeessä. Liisa veti marraskuussa Sateenkaariperheiden ensimmäisen parisuhdeviikonlopun, joka palautteen perusteella oli todellinen menestys.

Viikonloppu on parisuhderetriitti, jossa työskennellään pareittain. Lapset eivätkä vauvat voi osallistua retriittiin. Viikonlopun aikana etsitään oman parisuhteen vahvuuksia ja voimistutaan niistä. Samalla rikastutaan muiden osallistujien kokemuksista.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset kotisivuilta >>
Kotisivulla myös tarina edellisestä parisuhdeviikonlopusta.

Mihin unohtui tasa-arvoinen avioliittolaki?

Keskustelutilaisuus seksuaalivähemmistöjen oikeudesta tasa-arvoiseen avioliittoon maanantaina 13.2.2012 kello 18-20, Työväenmuseo Werstaan auditorio, Väinö Linnan aukio 8, Tampere.
 
Maanantaina 13.2. kokoonnumme homohistorian koonneen Työväenmuseo Werstaan auditorioon keskustelemaan tasa-arvoisen avioliittolain mahdollisuuksista toteutua vielä tällä hallituskaudella. Edustettuina ovat sekä asiaa vahvasti ajaneet kansanedustajat, eri kansalaisjärjestöt kuten Seksuaalinen tasavertaisuus ry että kirkko.
 
Keskusteluun osallistuvat kansanedustaja, ent. oikeusministeri Tuija Brax, kansanedustaja Oras Tynkkynen, rovasti ja kirjailija Hilkka Olkinuora sekä Seta ry:n puheenjohtaja Outi Hannula.
 
Lisätietoa: Päivi Sinkkonen, paivi.sinkkonen@vihreat.fi.  Järjestäjänä yhteistyössä Tampereen Seudun Vihreät Naiset, Tampereen Vihreät ja Pirkanmaan Seta

Sosten jäseneksi

Uusi jäsenkortti - maksa jäsenmaksu

Sateenkaariperheet ry on hakenut SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n täysjäseneksi. Soste on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö. 

Lisätietoja Sosten kotisivuilta >>

Vuoden 2012 jäsenkortit lähetetään helmikuun aikana niille jäsenille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Jäsenkortti on uudistunut. Sille on suunniteltu uusi ulkoasu ja se painetaan luottokortin kokoiselle muovikortille. Kortti on helppo säilyttää lompakossa. Tulevina vuosina jäsen saa vuositarran, joka liimataan korttiin.

Etsitään tilintarkastajia

Lahjoita helposti

Sateenkaariperheet ry etsii taloudellisesta kasvusta johtuen laillistettua tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa vuodelle 2012. Ehdotuksia otetaan vastaan 9.2. saakka osoitteessa info@sateenkaariperheet.fi

Seta on julkaissut keskitetyn tavan lahjoittaa rahaa helposti Setan jäsenjärjestöille. Oheisen linkin kautta voit valita minkä jäsenjärjestön toimintaa haluat tukea taloudellisesti ja maksaa lahjoituksesi kätevästi pankkitunnuksillasi. Sateenkaariperheet ry on Setan jäsenjärjestö.
 
www.seta.fi/lahjoitus

Homo vai hetero - Ketä kiinnostaa!
Sateenkaariperheet terveydenhuollon asiakkaina

Metropolia ammattikorkeakoulussa valmistui keväällä 2011 opinnäytetyö otsikolla: Homo vai hetero - Ketä kiinnostaa! Sateenkaariperheet terveydenhuollon asiakkaina. Opinnäytetyö tehtiin kätilökoulutuksessa ja on kirjallisuuskatsaus sateenkaariperheistä terveydenhuollon asiakkaina. Aineistosta haettiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten hoitohenkilökunta voi tukea sateenkaariperheitä? Millaisia kokemuksia sateenkaariperheillä on terveydenhuollosta? Millaisia kokemuksia sateenkaariperheillä on suhtautumisesta heidän vanhemmuuteensa?
 
Opinnäytetyö on osa Metropolia-ammattikorkeakoulun, HUS:n Naisten sairaalan, Jorvin sairaalan, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tutkimusyksikön sekä Mindcom Oy:n Urbaani vanhemmuus -hanketta, jonka tarkoitus on vauvaperheiden hyvinvoinnin edistäminen. Hankkeen yhtenä osana on luotu Vauvankaa.fi -verkkosivusto. Sivustolle kaivataan myös Sateenkaariperheille sopivaa tietoa.
 
Aineistonkeruu tapahtui systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää mukaillen. Tiedonhakuja tehtiin seuraavista tietokannoista: Csa, Cinahl, Ovid, PubMed, MetCat, Medic, Nelli, Theseus ja Helka. Mukaan otettiin vain 2000-luvulla kirjoitetut tutkimukset. Opinnäytetyön aineisto koostuu 16 tutkimuksesta ja 4 kirjallisuuskatsauksesta. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä, etsien vastauksia tutkimuskysymyksiin. Aineistosta nousi esiin selkeitä teemoja, joiden mukaan tulosluku jäsenneltiin.
 
Tutkimukset osoittivat, että Sateenkaariperheiden hoitotyössä on heteronormatiivisia piirteitä. Osa asiakkaista koki, että heihin suhtauduttiin homoseksuaalisuuteensa takia asenteellisesti ja arvottavasti. Myös homofobiaa esiintyi. Sateenkaariperheillä oli sekä myönteisiä että kielteisiä kokemuksia terveydenhuollosta. Opinnäytetyön tuloksista nousi esiin hoitotyön kehittämisen kannalta oleellisia asioita. Kehittämiskohteena on mm. hoitajien asennoituminen homoseksuaalisuutta kohtaan. Hoitohenkilökunnan tulisi olla tietoinen Sateenkaariperheistä asiakasryhmänä. Käytössä olevia kirjallisia materiaaleja (kuten ohjelehtiset ja taustatietolomakkeet) tulisi kehittää vähemmän heteronormatiivisiksi. Lisätutkimus Sateenkaariperheiden kokemuksista sekä heidän tarpeistaan terveydenhuollossa olisi enemmän kuin tarpeellista, sillä Sateenkaariperheiden lukumäärä tulee tulevaisuudessa kasvamaan.
 
Tämän artikkelin kirjoittivat opinnöytetyöntekijät itse. Lisätietoa opinnäytetyöstä ja koko opinnäytetyö on saatavissa tekijöiltä: Laura Masala (laura.masala(at)metropolia.fi) ja Päivi Vihersaari (paivi.vihersaari(at)metropolia.fi).

Tykkää meistä

Käy tutustumassa yhdistyksen Facebook-sivuun: lähes päivittäin uutisia, tapahtumia, tutkimuksia ja sateenkaariperheaiheisia videoita!

Myös sateenkaariperhejärjestöjen verkosto Nelfa löytyy Facebookista. 'Tykkää' meistä niin saat ajantasaista tietoa helposti uutisvirtaasi.

Tykkää Sateenkaariperheistä>>
Tykkää Nelfasta>>

Poimintoja Sateenkaariperheiden Facebook-sivulta

Kaikki muuttuu paremmaksi - saatat saada lapsiakin, kertovat vanhemmiksi päätyneet homomiehet. Katso yhdysvaltalaisten sateenkaari-isien ryhmän video >>

Sateenkaariperheiden lapsen hyvinvointia on tutkittu jo vuosikymmenien ajan. Uusin hollantilaistutkimus keskittyy naisparien kasvattamiin murrosikäisiin >>

Renault mainostaa Ranskassa sateenkaarevalla perhetarinalla >>

Paikalliset tapaamiset ja tapahtumat

UUTTA PAIKALLISTOIMINNASSA

Joensuussa ja Mikkelissä on nyt aloitettu sateenkaariperheiden tapaamistoiminta. Aluksi aloitetaan pienestä, mutta ajan myötä toivotaan, että perheitä alkaa tapaamisissa käydä useamminkin. Nyt kaikki Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan perheet joukolla tapaamisiin, jotta saadaan alueillenne pysyvää toimintaa!

Huhtikuussa paikallisvastaavat ja hallitus kokoontuvat paikallistoiminnan kehittämispäivään. (Ks. tarkemmin muualla tässä uutiskirjeessä)

Toukokuun 6. päivänä pyritään järjestämään mahdollisimman monessa kaupungissa Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän iloisia tapahtumia. (Ks. tarkemmin muualla tässä uutiskirjeessä)

HELSINKI

Tapaamisvastaava: Kristiina Puukko, kristiina.puukko@gmail.com, 040 569 4711

Pääkaupunkiseudun tapaamiset ovat sunnuntaisin 19.2.,18.3., 15.4. ja 20.5. klo 16-18 Leikkipuisto Linjassa osoitteessa Toinen Linja 6, 00530 Helsinki.Lisätietoa leikkipuisto Linjasta >>

Helmikuun tapaamisessa tutustutaan, tällä kertaa vähän toiminnallisemmin. Ohjelmassa myös hauska askartelupiste ja kirjanvaihtopöytä. Aikaa on tietysti myös vapaalle seurustelulle, leikkimiselle ja mukavalle yhdessäololle.

Nyyttäreiden teemana on tällä kertaa juustot ja hedelmät. Talo tarjoaa keksit juustojen kaveriksi ja hedelmäsalaatin lisukkeeksi jäätelöä. Tarjolla tietysti myös kahvia, teetä, kaakaota ja mehua. Ja toki aina saa tuoda nyyttäripöytään jotain ihan muutakin.

Tuo halutessasi mukanasi maltillisesti hyväkuntoisia lasten ja/tai aikuisten kirjoja, joista olet valmis luopumaan. Vaihdetaan kirjoja! Mikäli tuomasi kirjat eivät löydä uutta omistajaa, viet itse kirjat takaisin kotiin. Tai jos joku autollinen ilmoittautuu vapaaehtoiseksi, niin kirjat voisi kierrättää eteenpäin. Vapaaehtoinen voi ilmoittautua minulle.

Lämpimästi tervetuloa, uudet ja vanhat, isot ja pienet!
Tapahtuman oma sivu >>

JOENSUU

Tapaamisvastaava: katajavu@student.uef.fi

Joensuun seuraava sateenkaariperheiden tapaaminen on tiistaina 28.2.2012 kello 17.00 osoitteessa Ahmankatu 19 nyyttärihengessä. Illan ohjelmassa vapaata seurustelua ja toiminnan suunnittelua. Kaikki seudun perheet joukolla mukaan, että saadaan toiminta kunnolla käynnistymään! Kevään muista tapaamisista tietoa myöhemmin. Lisätiedot sähköpostitse.

JYVÄSKYLÄ

Tapaamisvastaava: Heljä Siitari hsiitari@hotmail.com

Jyväskylässä sateenkaariperheiden sähly jatkuu kevätlukukauden ajan parillisten viikkojen maanantaina klo 18-19 Jokelan koululla Palokassa. Jos olet tulossa, laita sähköpostia tapaamisvastaavalle, niin tiedän tulla aukaisemaan oven.

Kuukausitapaamiset on katkolla kunnes Setan toimisto pääsee muuttamaan uusiin tiloihin Matarankadulle näillä näkymin helmikuussa, ja kiinnostuneet ottakoot yhteyttä tapaamisvastaavaan.

KUOPIO

Alueelle tarvitaan edelleen uutta tapaamisvastaavaa. Innokkaat voivat olla yhteydessä info@sateenkaariperheet.fi. Nyt olisi hyvä aika kertoa mielenkiinnosta, jotta ehtisi mukaan paikallistoiminnan kehittämispäivään Tampereella 21.4.

MIKKELI

Tapaamisvastaava: Iina Särkkä, 050 531 1171, mikkelinsateenkaariperheet@gmail.com

Mikkelissä tavataan toistaiseksi perheiden kodeissa kunnes pysyvä tapaamispaikka saadaan löydettyä. Ole yhteydessä tapaamisvastaavaan, jotta tiedät missä ja milloin tavataan. Suunnitteilla myös retkiä, esimerkiksi Jyväskylän Hoploppiin.

OULU

Tapaamisvastaavat: Suvi ja Jenni, oulunsateenkaariperheet@luukku.com

Tapaamiset periaatteessa joka kuukauden kolmas sunnuntai klo 14.30-17 Oulun keskustan avoimessa päiväkodissa (Ns. Vihreä Talo, Uusikatu 27). Helmikuussa ei tapaamista, seuraava tapaaminen su 18.3. Kevään tapaamisista tarkempaa tietoa seuraavissa uutiskirjeissä ja tapaamisvastaavilta.

Päiväkodilla on todella hyvät tilat leikkeihin ja paljon leluja. Tiloissa on myös hyvät lastenhoitomahdollisuudet, sittereitä, syöttötuoleja ja mikro löytyy. Tapaamiset ovat olleet perinteisesti nyyttärihengessä. Tervetuloa mukaan niin uudet kuin vanhatkin kävijät, lasten kanssa tai ilman! Oulun sateenkaariperheiden tapaamisista ilmoitellaan myös Oulun ryhmän omalla s-postilistalla. Kysy liittymisohjeet tapaamisvastaavalta.

ROVANIEMI

Tapaamisvastaava: Hanna Peltomaa hanna.peltsi@gmail.com

Rovaniemellä tavataan perheiden kotona. Kyselyt tapaamisvastaavalta.Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet! Tarjoilut nyyttäriperiaattella.

TAMPERE

Tapaamisvastaavat: Joanna Marjanen & Marjut tampereensateenkaariperheet@gmail.com

Tampereella tavataan tänä keväänä toiminnallisemmissa merkeissä, Ikurin Virelässä (Tuohikorventie 27-29, 33340 Tampere). Virelässä voidaan pystyttää temppurata lapsille tai touhuta salissa vapaasti ja myös kahvio on käytettävissä, joten mukaan voi tulla ihan pientenkin kanssa. Virelä on varattu Sateenkaariperheille su 26.2. klo 10-12, su 18.3. klo 10-12 ja su 15.4. klo 10-12. Pukeutumiskoodi rento/liikunnallinen.

Virelän tapaamisten lisäksi tarkoituksemme on käydä luistelemassa, elokuvissa, delfinaariossa, pulkkamäessä... Näistä tapaamisista sovitaan erikseen ja parhaiten kärryillä pysyy, kun liittyy facebook-ryhmäämme (ryhmä on sen verran hyvin salattu, että tarvitaan yhteydenotto jompaan kumpaan tapaamisvastaavista ryhmään päästäkseen) tai postituslistallemme tästä linkistä >>

TURKU

Tapaamisvastaava: Anu Lankinen turunsateenkaariperheet@gmail.com
 
Turussa sateenkaariperhetapaamiset jatkuvat Seikkailupuiston Seikkailutalossa sunnuntai-iltapäivisin noin kerran kuussa. Seuraavat tapaamiset ovat klo 16.30-19 seuraavina sunnuntaina 19.2., 18.3. ja 29.4.  Ajankohtaisin tieto tapaamisista löytyy rainbow-foorumilta. Kysellä voi myös tapaamisvastaavalta sähköpostitse.
 
Seikkailutalosta löytyy leluja, mikro, hoitopöytä yms. varustukset. Kysy halutessasi lisätietoja sähköpostilla, tai ilmesty paikan päälle. Lämpimästi tervetuloa kaikki uudet ja vanhat kävijät!

YHTEYSTIEDOT

Sateenkaariperheet ry c/o Seta ry
Mannerheimintie 170 A, 00300 Helsinki

www.sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on jotakin yhdistyksen www-sivuihin liittyviä kysymyksiä, palautetta tai kommentteja, voit lähettää ne osoitteeseen webmaster@sateenkaariperheet.fi

info@sateenkaariperheet.fi
Yleisestä info-osoitteesta voit kysellä meiltä mm. tapaamisista, koulutuksesta, tilata materiaalia tai kysyä neuvoa tai apua ongelmatilanteissa.

jasenet@sateenkaariperheet.fi
Jos sinulla on mitä tahansa jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, voit lähettää postia tähän osoitteeseen. Ilmoita tähän myös mahdolliset muuttuneet jäsentietosi (esim. uusi osoite, muutokset perheessä tms.) niin päivitämme tietosi. Jos et ole vielä jäsen ja haluat liittyä, voit tehdä sen Liittyminen jäseneksi -sivulla josta löydät myös lisätietoa jäsenasioihin liittyen. sateenkaariperheet.fi/liittyminen.html

Puheenjohtaja
Juha Jämsä, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi, 044 - 997 1956

Hallitus
Sateenkaariperheet ry:n hallitus vuonna 2011. (Uusi hallitus valitaan 11.2.2012)

Juha Jämsä / puheenjohtaja
Maarit Nissilä / varapuheenjohtaja
Emmi Pihlajaniemi / sihteeri
Joanna Marjanen / rahastonhoitaja
Sini Huttunen
Sari Miettinen
Tanja Rintala
Minna Karinkanta / varajäsen
Kaisa Niittynen / varajäsen

Lähetä vastauksesi kirjeessä mahdollisesti oleviin kysymyksiin alla olevalla painikkeella

1/1